Filter op

BIM-vaardigheden

Categorie

Jaartal

Het interview met Hester van der Voort van Rijkswaterstaat over de BIM-kenniskaarten bij de BIR

Datum: 06-11-2014
De Bouw Informatie Raad wil initiatieven voor de ontwikkeling en implementatie van BIM aanjagen, stroomlijnen en verbinden. Daarnaast wil de BIR kennisoverdracht en de aansluiting van BIM in het regulier onderwijs bevorderen.

De kenniskaarten zijn daar een onderdeel van en digitaal beschikbaar. De kenniskaarten worden ook bij verschillende bijeenkomsten in hard copy verspreid. Men vindt de kaarten handig bij de BIM-implementatie en de kaarten zijn dan ook direct toepasbaar. Delano Kenepa van BIMregister gaat wat dieper in op de kenniskaarten en houdt daarom een interview met Hester van de Voort. Omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat maar ook clustertrekker management & organisatie bij de Bouw Informatie Raad. Het interview gaat over:

 • wat houden de BIR BIM-kenniskaarten in?
 • wanneer is het idee ontstaan om de kenniskaarten te maken?
 • wie maakt de kenniskaarten binnen de BIR?
 • is dit misschien ook in samenwerking met de markt?
 • waar kan men tips kwijt voor een kenniskaart?
 • staan er nog kenniskaarten in de planning?

Het gehele interview door Delano Kenepa van BIMregister:


Hieronder is het gehele interview te lezen:

De Bouw Informatie Raad (BIR) is al enige tijd bezig met het publiceren van de BIM- kenniskaarten. Interessant, maar Delano Kenepa van BIMregister wilt graag wat dieper op de kenniskaarten ingaan. Hoe en wanneer is dit fenomeen eigenlijk begonnen? En staan er nieuwe kenniskaarten in de planning? Met dat soort vragen is BIMregister naar één van de makers binnen het programmateam van de Bouw Informatie Raad toegestapt. Een interview met Hester van der Voort:  Werkzaam bij Rijkswaterstaat als omgevingsmanager in het BIM programma. Tevens trekker van het BIR cluster Management & Organisatie.

1.    Kunt u omschrijven wat inhoudelijk uw activiteiten zijn bij Rijkswaterstaat en de Bouw Informatie Raad, en hoe dit in verhouding staat tot elkaar?

Rijkswaterstaat
“Bij Rijkswaterstaat ben ik de omgevingsmanager van het BIM-programma en daarmee bedoel ik de omgeving buiten Rijkswaterstaat”. Hester houdt zich niet bezig met de BIM-implementatie binnen Rijkswaterstaat maar juist hoe Rijkswaterstaat BIM naar buiten brengt. Ook wel de uitvraag. Rijkswaterstaat vraagt BIM uit in toepassingsprojecten en heeft daarbij gekozen om te beginnen bij enkele DBFM contracten. “Voorheen bij DBFM contracten kreeg je pas na 30 jaar de informatie terug wat er opgeleverd was. In de tussentijd was bij RWS onvoldoende de informatie  beschikbaar en geborgd over wat er nou buiten lag. Nu hebben we een Informatie Leverings Specificatie (ILS) toegevoegd aan het DBFM contract. Daarmee vragen wij om, vanaf het moment dat er buiten gewerkt gaat worden, elke drie maanden de informatie daarover te leveren. Wij schrijven daarbij het gebruik van de openstandaarden COINS, VISI en OTL (de voor RWS uitgewerkte objectenbibliotheek) voor ”. Elke drie maanden wordt er door de opdrachtnemer een update gegeven aan Rijkswaterstaat van de nieuwe informatie. “. Door het gebruik van open standaarden is deze informatie direct ook klaar om gebruikt te worden bij het beheer en onderhoud en (straks na uitbreiding van de uitvraag) ook voor netwerksturing”, aldus van der Voort.

 

 

 BIM en de Informatie Leverings Specificatie (ILS)

Bouw Informatie Raad
Hester is namens Rijkswaterstaat ook trekker van het cluster Management & Organisatie. In het cluster van Management & Organisatie zitten drie speerpunten:

 1. Het BIM-maturity onderzoek: uitgezet bij de TU Twente en is een tweejarig onderzoek waarbij momenteel zestig organisaties worden bevraagd door studenten over hun BIM-niveau. De BIR krijgt de resultaten terug in een rapportage eind van het jaar in een overall rapport (niet herleidbaar naar individuele organisaties) met daarbij aanbevelingen per deelsector. Aan de hand van de resultaten wordt per deelsector verteld wat de stand van zaken is en een vergelijking tussen de deelsectoren zelf gemaakt. Zo weten we bijvoorbeeld of een laag BIM-niveau bij de ene sector de andere sector belemmert bij de BIM-implementatie in zijn geheel. En krijgen we aanbeveling wat er per deelsector kan worden gedaan om BIM sneller te implementeren in Nederland. Volgend jaar wordt het onderzoek Nederland breed uitgezet met een schriftelijke enquête en een onderzoek naar BIM-projecten. Uit dit laatste onderzoek halen we best practices. De resultaten van de brede enquête (inclusief aanbevelingen per deelsector) en de best practices krijgt de BIR eind van 2015 tezamen aangeboden en we gaan hierover uiteraard ook de buitenwereld inlichten.

 2. BIM-protocol: Daar zijn twee kenniskaarten voor opgeleverd. Een juridische kaart (kaart 4a) en een checklist (kaart 4b). “Het was eerst het idee om een Nederlands model BIM-Protocol op te leveren, maar we zijn begonnen bij de basis. Met vragen als:
  -    Wat zijn nou de belangrijkste juridische zaken?
  -    Waar zou je afspraken over moeten maken in het BIM-proces?

  Daar is de checklist voor.

 3. Een visie ontwikkelen op langdurig beheer van open standaarden in Nederland: “We zijn nu samen met verschillende beheerorganisaties bezig met het oprichten van een loket voor het beheer van openBIM standaarden per 1 januari 2015”, aldus van der Voort.

  Kenepa: “Is dat niet moeilijk met de verschillende verdienmodellen bij beheerorganisaties?

  Van der Voort: “Dat is één van de moeilijkheden. We hebben gezegd dat we sowieso tot een coördinatie moeten komen tussen de onderlinge standaarden. We moeten er met de verdienmodellen zien uit te komen. Maar dat kost tijd. Daar wordt het eerste jaar van het loket voor uitgetrokken”, aldus van der Voort.

 
2.    Kunt u vertellen hoe en wanneer het initiatief voor de kenniskaarten is ontstaan?
Van der Voort: Het BIR-programma was eerst gericht op het ontwikkelen van standaarden. Eén van de actiepunten van dit jaar was het inzichtelijk maken welke standaarden er zijn en wat ze kunnen.. Dat is in samenwerking met de markt gedaan. Het idee ontstond hierbij  dat het handig is om dit op een kaart te zetten. Als eerste zijn we bezig geweest met het omzetten van de levels van de BIM Task Group naar Nederlandse informatielevels (kaart 1) (omdat we niet het wiel opnieuw wilde uitvinden). Daarna hebben we gekeken welke standaarden we binnen de niveaus konden plaatsen. Op welk plekje en in welk level (kaart 2).  Je kan over de kaarten discussiëren maar het geeft inzicht en houvast. Er komt overigens ook een tweede versie van de eerste twee kenniskaarten. Daar is nog geen datum aan verbonden maar er komt binnenkort een update.
 
3.    U gaf aan samen te werken met de markt? Welke partijen zijn dit?
Van der Voort: We zoeken inderdaad samenwerking met de markt. We maken  een selectie uit organisaties binnen de verschillende branches en benaderen deze met de vraag of zij bijvoorbeeld in de kenniskaarten mee willen denken. Bij kenniskaart drie bijvoorbeeld hebben we dan bijvoorbeeld allerlei BIM-adviseurs uitgenodigd. De adviseurs hebben we de vraag gesteld of zij ook wat aan de kaarten hebben. Zij gaven daarbij aan dat zij de kaarten heel nuttig vinden en dat ze de kaarten ook gebruiken.

4.    Kan de markt aangeven van welke thema’s zij graag een kenniskaart zien?
Van der Voort: Ja zeker. Op de BIR website staan alle gegevens om directe in contact te komen. Als je aangesloten bent bij een brancheorganisatie dan is er sowieso al een vertegenwoordiger actief in het BIR programmabureau. Daar zou je ook contact mee op kunnen nemen.

5.    Staan er nog nieuwe kenniskaarten in de planning? Zo ja over welke onderwerpen zullen ze gaan?
Van der Voort: Ja zeker. Kenniskaart nummer drie. Daar komende de verschillende toepassingen te staan die mogelijk zijn bij een BIM. Bijvoorbeeld 4D, 5D enz.
Daarnaast staat er ook nog een onderwijs kenniskaart in de planning. Daar wordt nog hard over nagedacht. Afstemming met de markt en het onderwijs is daarin belangrijk.

6.    De kenniskaarten zijn digitaal te vinden op de Bouw Informatie Raad website. Maar er zijn ook hard copy’s. Waar kan men deze hardcopy’s opvragen?
Van der Voort: Via de BIR-website kunnen hard copy’s worden opgevraagd. Momenteel zijn de oplages van kenniskaart één en twee op, maar ze zijn in herdruk.

7.    Wilt u zelf nog iets kwijt over de kenniskaarten?
Van der Voort: Het doel van de kenniskaarten is om de kennis van BIM te verspreiden. Daar willen we een impuls aan geven. Iedereen die daar aan mee wilt werken is van harte welkom. Het is open wat we maken bij de BIR. Spread the word, daar is het voor. Suggesties of aanvullingen zijn van harte welkom.

BIMregister tip: Een LinkedIn-groep of forum op BIMregister voor de interactie met de markt kan daarin helpen.

BIMregister registratie

 • Door uw bedrijfsprofiel profileert u zich in het BIM-netwerk;
 • Korting bij diverse BIM congressen;
 • Gratis 1 project, 1 video en 1 persoon plaatsen;
 • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?