Filter op

BIM-vaardigheden

Categorie

Jaartal

Interview met STABU directeur Verhage over de voorzittersrol en de STABU bouwbreed roadshow.

Datum: 11-12-2014
Tijdens de Algemeen Bestuursvergadering op 4 december 2014 is de heer H.R. (Hans) Elsinga benoemd tot voorzitter van STABU. Hij neemt daarmee de voorzittershamer van drs. T.(Titia) Siertsema over, die namens UNETO-VNI deze functie ruim 1,5 jaar heeft bekleed.

 De heer Elsinga was vanaf 5 september 2013 reeds vicevoorzitter van STABU en heeft zitting in het Algemeen Bestuur namens het Rijksvastgoedbedrijf, alwaar hij de functie van Clusterhoofd Grafische Informatievoorziening bekleedt.

Kenepa van BIMregister had daar een aantal vragen over en vroeg het volgende aan Verhage, directeur van STABU:

Kenepa:
Waarom is de voorzittersrol gewijzigd?

Verhage:
STABU is dertig jaar geleden opgericht vanuit de overheid, omdat zij behoeften hadden aan een standaard systematiek. Met de wisseling is het voorzitterschap weer terug waar het altijd gelegen heeft, te weten bij de overheid. STABU is een onafhankelijke organisatie. Het bestuur is dan ook vanuit de gehele sector. Het bewaken van de onafhankelijkheid en zelfstandigheid staat hoog in het vaandel bij STABU, omdat STABU daarmee snel kan inspelen op de snel veranderende behoefte van de markt en daardoor de markt optimaal kan ondersteunen. Bovendien is STABU een “aparte” organisatie binnen de bouwsector, waar unieke kennis over wet- en regelgeving wordt gekoppeld aan technische specificaties van bouwstoffen en bouwproducten. De rol die STABU vervuld past goed bij de overheid. STABU is van, voor en door de gehele bouwsector. De overheid zit daar als onafhankelijke voorzitter in en borgt de voor haar taak zo belangrijke onafhankelijkheid van STABU.

Naast de voorzitterswissel, heeft nog een bestuurswisseling plaatsgevonden. Jan Al, voormalig directievoorzitter van BAM Techniek zal namens UNETO-VNI plaatsnemen in het bestuur als vice voorzitter. Dhr. Jan Al volgt Titia Siertsema op als bestuurslid namens UNETO-VNI, waar diverse bestuursfuncties onder de loep zijn genomen en voor een andere inzet is besloten m.b.t. haar bestuurders. Peter Slangen, die namens de Vier Grote Gemeenten 6 jaar in het STABU bestuur heeft gezeten, wordt opgevolgd door Daan Viergever.

Titia Siertsema (UNETO-VNI) draagt de voorzittersrol bij STABU over aan Hans Elsinga (RVB)

Titia Siertsema (UNETO-VNI) draagt de voorzittersrol bij STABU over aan Hans Elsinga (RVB)

Kenepa:
De heer Viergever vervangt de heer Slangen, maar vanuit welke rol doet de heer Viergever dat?

Verhage:
De heer Viergever is hoofd van het ingenieursbureau van de gemeentewerken van Rotterdam. Vanuit die rol heeft hij betrokkenheid bij het specificeren van projecten op gemeentelijk niveau en is als dusdanig namens de gemeentelijke overheden een belangrijke stakeholder bij de bestekken waar STABU de systematiek voor levert.

Kenepa:
Staan er verder nog interessante nieuwtjes en/of wijzigingen op de planning bij STABU?

Verhage:
Op 6 januari komt STABU met haar nieuwe specificatiesystematiek “Bouwbreed” op de markt. Deze nieuwe systematiek kent 6 modules waaronder 3 nieuwe classificaties:

  • Ruimtes, waarmee functioneel gespecificeerd kan worden,
  • Bouwsystemen & Installaties, de verbeterde versie van de sinds 1945 bekende, maar nooit meer aangepaste NLsfB en STABU Element, de nooit uitgebrachte, maar veelvuldig in gebruik zijnde koppeling tussen die NLsfB en STABU2.
  • En tot slot de vertrouwde werksoorten classificatie, waarmee al ruim 30 jaar gewerkt wordt door STABU en haar licentiehouders.

STABU Bouwbreed voldoet volledig aan de sinds 1 juli 2013 verplichte CPR (CE-Markering) en is volledig voorbereid op BIM. Daarnaast kent STABU de Fabrikanten Product Specificatie database, met tienduizenden producten die geheel conform de CPR zijn beschreven. Het unieke van STABU is de wijze waarop de product specificaties gestructureerd zijn. Geen andere organisatie in Nederland heeft alle relevante wet- en regelgeving verankerd in haar specificaties. “Bouwbreed” kan de onderlegger vormen voor het gebouwdossier dat gedurende de gehele levenscyclus van een bouwwerk mee gaat met het bouwwerk zelf. Exploitatie, beheer en onderhoud en zelfs sloop kan hiervan profiteren omdat altijd de juiste relevante informatie aanwezig is over het bouwwerk en de bouwdelen daarvan. Tot slot kan met Bouwbreed, zodra ook de Ruimtetabel volledig is gevuld, bij het prestatiegericht specificeren, voortdurend getoetst worden of datgene wat op een lager detailniveau wordt gespecificeerd, voldoet aan datgene wat op een hoger abstractieniveau is voorgeschreven. Om dit verder in te richten heeft STABU de projectgroep “99” ingericht. Hierin nemen diverse partijen uit de gehele bouwsector deel om gezamenlijk een standaard te ontwikkelen op basis van de STABU systematiek, waarmee het hele traject van systemsengineering kan worden vormgegeven.

Meer over STABU Bouwbreed is te vinden op www.deiinbim.nl, waar ondermeer de STABU film te zien is en een visiedocument over de doelstellingen en achtergronden van Bouwbreed. Via de website van STABU kan men zich aanmelden voor de roadshow die in het eerste kwartaal va 2015 door Nederland trekt. Vele bouw- en installatiebedrijven en fabrikanten zijn dan gastheer voor partijen uit de regio die graag een demo van Bouwbreed willen bijwonen of specifieke vragen hebben over de mogelijkheden van de systematiek. Ook kan men zich daar gartis abonneren op het “STABUlletin”, het magazine van STABU dat 4x per jaar uitkomt. Hierin veel informatie over de bouwsector en ondermeer het laatste nieuws over Bouwbreed.

Kenepa:
Een interview om daar de bezoekers meer over te informeren zou dus goed zijn?

Verhage:
Zeer zeker. We zijn heel enthousiast over ons nieuwe product en kunnen daar veel over vertellen. Wij staan open voor iedereen die er meer over wilt weten. Ook zijn we zeer geïnteresseerd in partijen die met ons willen samenwerken. Als leverancier van softwarepakketten, die willen aansluiten op STABU of onze data willen ontsluiten of organisaties die databases hebben op bijvoorbeeld het gebied van handelen en bestellen. Een directe koppeling tussen deze databases kan elkaar versterken en daarmee kan de markt nog beter bediend worden. Zo is STABU in gesprek met organisaties en projecten als BAB, EZBase, CBNL, BIM Media, IB Groep en met softwareleveranciers als Construsoft, ICN, de huidige bestek verwerkende softwareleveranciers en met bijvoorbeeld de Revit gebruikersgroep. Graag komen we in contact met nog veel meer geïnteresseerde partijen.

Kenepa:
Wilt u zelf nog iets kwijt?

Verhage:
We zijn vorige week gestart met de eerste demosessies. Lang hebben we niets kunnen laten zien en dat maakt de markt sceptisch. STABU heeft al vaker geroepen met iets nieuws te komen, maar dit keer is het echt gelukt. Nu men zelf kan zien wat STABU te bieden heeft verspreid het nieuws zich snel. We krijgen zeer veel positieve reacties en de aanmeldingen voor een nieuwe licentie stromen binnen. Zowel gebruikers van de systematiek, zoals architecten, bestekschrijvers, aannemers, installateurs en fabrikanten die graag hun data willen onderbrengen bij STABU. Ik ben dan ook ongelooflijk trots op onze medewerkers die het afgelopen anderhalf jaar kei- en keihard hebben gewerkt om deze nieuwe systematiek te realiseren. We zijn nog niet klaar. Ook komend jaar zullen we nog hard werken om alle kinderziektes eruit te halen, de database verder te vullen en de feedback van de markt te verwerken. We vragen dan ook heel nadrukkelijk van onze gebruikers om hun feedback te leveren, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat de systematiek en bijbehorende software volledig naar wens wordt. Gezien de enthousiaste reakties en de vele licenties die inmiddels afgenomen zijn, heb ik er alle vertrouwen in. Komend jaar zien we dan ook met veel plezier tegemoet.

 Overzicht van Algemeen Bestuur van STABU

Overzicht van Algemeen Bestuur van STABU

 

Door: Delano Kenepa van BIMregister

 

BIMregister registratie

  • Door uw bedrijfsprofiel profileert u zich in het BIM-netwerk;
  • Korting bij diverse BIM congressen;
  • Gratis 1 project, 1 video en 1 persoon plaatsen;
  • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?