Filter op

BIM-vaardigheden

Categorie

Jaartal

BIR event 16 oktober 2013, Rotterdam BIMt! | ir. Ron Voskuilen, directeur Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam

Datum: 17-10-2014
Ron Voskuilen, directeur Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam, gaat in zijn korte lezing ‘Rotterdam BIMt! in op de betekenis van BIM voor stedelijke ontwikkeling.

“Ik zeg altijd: met BIM kun je meer complexiteit aan. En aangezien de opgave in de stad buitengewoon complex is, is BIM een prima manier om het proces goed te kunnen sturen.” Als opdrachtgever ben je verantwoordelijk voor de managementinformatie, zoals van netwerksystemen (bv. wegen/verkeer, riolen) en beheer- en onderhoudssystemen. “BIM maakt het mogelijk je gegevens goed op orde te hebben”, aldus Voskuilen.

BIM-pilots
Rotterdam is het BIM-pad al opgegaan, onder meer met het interne project ‘Data op orde’. Ook levert de gemeente een bijdrage  aan de ontwikkeling van de conceptbibliotheek CB-NL. Voskuilen refereert onder meer aan de verbreding van de Amazonehaven (in opdracht Havenbedrijf Rotterdam), waarin functioneel specificeren en de uitwerking van een 3D-model centraal staan. Daarnaast is er een BIM-pilot gaande voor het Inrichtingsplan Hoek van Holland centrumgebied. “De terugtrekkende rol van de overheid is een feit”, stelt Voskuilen. “We gaan niet meer tot op plotniveau zeggen wat we willen.”

Neemt u de hand aan?
Kortom, de markt kan volop van zich laten horen met prijsvragen als de ontwikkeling van de Rijnhaven en ontwikkeling Hart van Zuid. Complexe voortrajecten met veel stakeholders, die in concurrentiegerichte dialogen tot consensus moeten komen. Diverse 3D-BIM technieken helpen in dit proces om spraakverwarringen te beperken, ziet Voskuilen. Onderling vertrouwen, co-creatie en meer vaste samenwerkingsrelaties zijn sleutelwoorden voor succesvolle bouwprojecten. “BIM lijkt over techniek te gaan, maar de essentie ligt in het vertrouwen dat we het samen beter kunnen maken. Dat is de hand die we als gemeente Rotterdam uitsteken: hopelijk wilt u deze aannemen.”

BIMregister registratie

  • Door uw bedrijfsprofiel profileert u zich in het BIM-netwerk;
  • Korting bij diverse BIM congressen;
  • Gratis 1 project, 1 video en 1 persoon plaatsen;
  • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?