Filter op

BIM-vaardigheden

Categorie

Jaartal

Stumico 3 oktober 2013 - Mate van detailleren in BIM door BIMregister

Datum: 19-10-2014
Op 3 oktober vond de Stumico-bijeenkomst ‘Mate van detailleren in BIM’ plaats. Hier kunt u een bondig verslag lezen van deze middag:

Met toestemming overgenomen van de BIR site. Opsteller Delano Kenepa

Ruud van Tongeren opende als Stumico-voorzitter de bijeenkomst. Daarin vergeleek hij het detailniveau in de begintijd van 2D met BIM nu. “Men had toen al direct de neiging diep in detail te gaan, dat zien we nu weer.” Vandaar ook deze bijeenkomst.

Léon van Berlo, innovatie BIM consultant bij TNO BIM informatieniveaus.

Van Berlo liet middels een LOD-quiz en het ontstaan van het LOD zien dat er geen duidelijke richtlijnen zijn voor het LOD. TNO startte daarom afgelopen jaar met andere bedrijven een project. Daarin zijn vraagstukken behandeld met als kern: Wat heb je nodig om je werk te kunnen doen op een bepaald moment in het proces? In het project is elk LOD uitgeschreven, met daaraan informatieniveaus en de eigenschappen bij elk niveau. “Dit is eigenlijk de kern van een nieuwe nationale specificatie van LOD niveaus”, aldus van Berlo. Het project is onderdeel van het nationaal BIM handboek. Meer info:http://nationaalbimhandboek.nl/

Dik Spekkink, eigenaar van Spekkink C&R – Nieuwe samenwerkings-en contractvormen met BIM.

Spekkink vertelde eerst goed na te denken voordat je een LOD vraagt. Spekkink: “Kijk eerst wat je met het model wilt doen, om onnodig gedetailleerd modelleren te voorkomen. Spekkink benadrukte verder het nut van geïntegreerde contracten: “Ontwerpende partijen denken vaak dat er een goed model is gemaakt. Maar dikwijls begint een aannemer opnieuw omdat hij gegevens nodig heeft (bijv. logistieke), die hij niet vindt in het ontwerpmodel.”

Bram Mommers, adviseur bij Arcadis – De CB-NL en LOD

Mommers begon met de aanleiding voor de conceptenbibliotheek Nederland
(CB-NL). Mommers liet weten dat er veel verschillende ‘taalafspraken’ zijn in Nederland. Men is op zoek naar een eenduidige taal. “CB-NL is een woordenboek, een verzameling van eenduidige termen.” Mommers benadrukte dat de CB-NL niet direct iets met het LOD te maken heeft. “Veel mensen denken dat we iets maken waar van alles inzit: kleurnummers, attribuutcodes enz. Nee, we maken in eerste instantie een woordenboek met termen.” De CB-NL heeft sinds kort een eigen website:http://www.cb-nl.nl

Paul Bos, ontwerper/BIM manager bij Zeep Architecten – Van schets tot model

Bos liet het BIM proces zien vanaf de initiatieffase. Hij vertelde dat de voorbereiding cruciaal is voor een vlotte samenwerking, ook wel ‘droog oefenen’. Dus: voor de start modellen uitwisselen en vaststellen wat er nodig is. “Hierdoor gaat de samenwerking soepel. De modellen staan op dezelfde plek, de coderingen zijn juist, de regelsets kloppen, enzovoort”. Bos benadrukte verder dat bij de verschillende fasen geen LOD vereist is: “We hebben al zeven jaar ‘BIMmend’ overleefd, zonder de term LOD in een project te gebruiken”.

Sjoerd Mangnus, BIM manager bij Heijmans – LOD praktijk (of deden wij het al zo?)

“Ik kan niet wachten tot CB-NL af is of TNO zijn onderzoeksprogramma klaar is”, aldus Mangnus. Hij bedoelde dit positief en gaf aan geen afwachtende houding aan te nemen. Hij liet daarop een aantal praktijkvoorbeelden zien, waarin hij de verschillende fasen en de vooruitgang van een BIM liet zien. Tot slot werd het gedrag benadrukt. Zo is er legio tooling, maar die hebben alleen nut als het gedrag juist is, heeft Mangnus gemerkt.

Cyrille Pennavaire, informatiemanager bij Hendriks Bouw Praktijkv

Pennavaire gaf een korte introductie over Hendriks Bouw, dat in 2008 is begonnen met BIM. Hij liet daarop 8 lopende BIM-projecten zien en gaf daarmee aan dat BIM serieus wordt aangepakt bij Hendriks Bouw. “We hebben een BIM experience ruimte, waarin wij onder andere wekelijkse BIM-stands organiseren. Daar komen mensen naar toe die BIM-kennis en kunde willen delen.”

BIMregister registratie

  • Door uw bedrijfsprofiel profileert u zich in het BIM-netwerk;
  • Korting bij diverse BIM congressen;
  • Gratis 1 project, 1 video en 1 persoon plaatsen;
  • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?