BIM gebouwdossier een nieuwe uitdaging

Datum: 16-05-2016

Stelt u zich eens voor als gebouweigenaar, vastgoedbeheerder, technische service provider of  facilitair bedrijf dat u kunt beschikken  over een standaard BIM gebouwdossier. Alle gebouw data en informatie online beschikbaar en toegankelijk voor uw (geautoriseerde) medewerkers en te koppelen met externe data bestanden en bronnen.

Het BIM gebouwdossier is in zijn ultieme vorm een interactief  Bouw Informatie Management model, waarmee gebouwen optimaal beheerd,onderhouden en geëxploiteerd worden en is een logisch vervolg op de BIM ontwerp en BIM uitvoering modellen.  Maar voordat we zover zijn hebben we nog het een en ander te doen te doen. Standaardisatie, samenwerken en afstemmen in BIM land gaat niet van zelf, komt maar langzaam van de grond en verloopt niet altijd even soepel in de Bouw en Installatie sector. Hiervoor zijn allerlei oorzaken aan te wijzen zoals: 

 • Verschil in (BIM) ontwikkelingsfase van diverse bedrijven en organisaties
 • "not invented here " syndroom
 • kennis niet willen delen met elkaar
 • geen gedeelde BIM visie
 • vasthouden aan de ingeslagen weg vanwege gedane investeringen
 • kiezen voor aantrekkelijke deeloplossingen korte termijn
 • noodzaak om business modellen te herzien.

Gemeenschappelijke BIM doelstellingen

Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen. Commerciële partijen hebben veelal een andere agenda dan branche organisaties, toch is het mogelijk gebleken bij het toepassen van open standaarden en het principe van "van, voor en door" de branche  gezamenlijk op te trekken. Redenen hiervoor zijn gemeenschappelijke doelstellingen en dus een win/win situatie voor alle partijen. Dit is duidelijk geworden bij o.a. de projecten ETIM RT en de Uniforme Objecten  Bibliotheek (UOB), hetgeen gezamenlijk is/ wordt opgetuigd met installateurs,fabrikanten, groothandel, CAD software bedrijven en brancheorganisaties. Het vraagt wel om een gedeelde markt visie. Voorop staat het belang van de klant (lees gebruikers).

Er zijn verschillende klantengroepen zoals opdrachtgevers, eindgebruikers, installateurs, bouwers, groothandel, fabrikanten, software bedrijven, adviseurs en architecten. Iedereen heeft zo zijn eigen prioritering en wensen. Focus ligt tot nu toe heel sterk op BIM ontwerp en uitvoering. We zijn er nog lang niet en hier is nog een wereld te winnen. Toch bestaat er bij opdrachtgevers cq (eind) gebruikers en installateurs een verhoogde belangstelling om BIM ook te gaan toepassen in de onderhoud, beheerfase en exploitatie fase. Niet zo vreemd want de beheer en exploitatie kosten van gebouwen zijn een veelvoud van de initiële nieuwbouw/ renovatie / verbouw investeringen en over de levensduur van projecten zijn de voordelen groot in termen van efficiënter beheer & onderhoud, verlaging van energie en exploitatiekosten en het verhogen van performance van gebouwen.

BIM gebouwdossier voordelen

Een standaard BIM Gebouwdossier levert een scala aan voordelen op voor de gebruikers van gebouwen en technische (facilitaire) service providers. Met de data & informatie uit het BIM gebouwdossier is het mogelijk gebouwen efficiënter en effectiever te laten presteren, energielasten te reduceren, comfort te verhogen, exploitatie kosten te verlagen, optimaal onderhoud uit te voeren, en storingen tot een minimum te beperken. Uiteindelijk betekent dit meer gezonde en veilige gebouwen, hogere productiviteit, lager ziekte verzuim, hoger comfort , optimale bedrijfsvoering  en lagere exploitatiekosten. Het BIM gebouwdossier maakt gebruikt van de "as build" data vanuit het BIM uitvoeringsmodel en is  gebaseerd op open standaarden en daarmee voor iedereen toegankelijk en uitwisselbaar.

Installateurs en andere facilitaire service providers kunnen het (basic) standaard BIMgebouwdossier uitbreiden met custom made opportunities en daarmee naar de klant extra toegevoegde waarde bieden. De kaarten zijn nog niet geschud in BIM onderhoud land, het is deels nog onontgonnen terrein maar daardoor juist  aantrekkelijk om nu afspraken te maken over standaardisatie en uniforme BIM protocollen. Het is aan de gebruikers van gebouwen om hun informatie behoefte in kaart te brengen en in afstemming met facilitaire cq service providers tot gewogen output specificaties en KPI,s te komen. Het mes snijdt aan 2 kanten, bij uitbesteding van landurig onderhoud wil de uitbestedende partij ervan verzekerd zijn dat zijn gebouw optimaal presteert/functioneert tegen de laagste cost of ownership. De facilitaire/technische service provider wil zijn onderhoud en beheer zo efficiënt mogelijk uitvoeren, zijn kennis en kunde inzetten en daar een faire rendement aan overhouden .

Alle partijen zijn er bij gebaat dat de omstandigheden en condities waaronder het gebouw wordt onderhouden en geëxploiteerd optimaal zijn. Deze doelstelling kan gerealiseerd worden door het gebruik van open standaarden, een hoge automatiseringsgraad van bedrijfsvoering/onderhoud en exploitatie processen, big data inventarisatie, rubricering en analyse, sensor technologie icm decentrale intelligentie, inzichtelijkheid prestatie indicatoren van het gebouw, monitoring en interactief/adoptief gebouw management.

Een standaard BIM gebouwdossier is daar voor het meest geëigende management systeem om ingezet te worden.

BIM gebouwdossier in Little BIM & BIG BIM

Het standaard BIM gebouwdossier wordt gekoppeld met BIM, zodat direct de "as build" gegevens online ter beschikking zijn, met daarnaast mogelijke koppelingen met andere externe data bestanden. Het standaard BIM gebouwdossier wordt modulair opgebouwd, dit heeft als voordeel dat niet in één keer een groot systeem moet worden opgebouwd. Er kan kleinschalig gestart worden en met de opgedane ervaringen kan het BIM gebouwdossier stap voor stap worden uitgebreid in anologie met Little BIM & BIG BIM.

Het gebouwdossier bevat de volgende modules:

 1. Gebouw gebonden data en gegevens :Kadastrale gegevens, bouwbesluiten, vergunningen, inspecties, energielabels, certificaten, duurzaamheid kenmerken, CO2 footprint  etc.
 2. Beheer en onderhoud technische installaties en systemen;
 3. Beheer en onderhoud bouwkundige elementen en gebouwdelen;
 4. Exploitatie en Facilitaire diensten;
 5. Ruimte indelingen en functies;
 6. Data registratie, inventarisatie, rubricering, en analyse.

Uitgangspunten voor een BIM gebouwdossier:

 • Open standaarden (COBIE, IFC)
 • Interoperabiliteit
 • Van,voor en door de branche
 • Software onafhankelijk
 • Koppelbaar met externe data bestanden en systemen (GBS, Fac Mgt syst., ERP)
 • Uitbreidbaar met custom made programma,s door marktpartijen en eindgebruikers.

Hier ligt een unieke en geweldige uitdaging voor de BV Nederland respectievelijk de bouw en installatiesector. Branche organisaties kunnen in samenwerking met marktpartijen en de Bouw Informatie Raad/BIM loket hier het voortouw innemen. Een nieuwe uitdaging voor de sector. 

Vriendelijke groeten,
 

BIMregister registratie

 • Profilering in het BIM-netwerk via uw bedrijfsprofiel, de nieuwsbrief en social media (+20.000 volgers).
 • 1 gratis BIM Onderwijsdag tickets
  t.w.v. € 195.
 • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.
 • partnerinterview door onze journalist.
 • BIM-objecten bibliotheek doorverwijzing.
 • Presenteren van vacatures, stages, leerwerkplekken gedurende het abonnement.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?