Blog: Toch niet weer een nieuwe classificatie?

Datum: 16-06-2016

Er zijn vele classificaties in de bouw. Er is ook veel over te doen. Iedereen heeft er een mening over en er wordt veel over gezegd. Nieuwe initiatieven zoals BIM Loket worden in het leven geroepen om in ieder geval enige regie over al deze classificaties mogelijk te maken. Iedereen heeft er een mening over en er wordt veel over gezegd. Nieuwe initiatieven zoals BIM Loket worden in het leven geroepen om in ieder geval enige regie over al deze classificaties mogelijk te maken.

Belangen spelen een grote rol en zo kan het voorkomen dat bepaalde classificaties als “dé standaard” voor de sector worden gepositioneerd. Hierbij is de vraag of dat zo is, of dat een bepaalde classificatie ooit met een bepaald doel is opgezet. Dit soort uitgangspunten wordt vaak vergeten in de strijd om die ene alomvattende standaard. Terwijl het heel nuttig is om nog eens goed te kijken naar uitgangspunten en doelstellingen. Waartoe zijn classificaties als NL/SfB, STABU BS&I, ETIM e.d. ooit bedoeld? En past dat nog steeds binnen BIM?

CB-NL

CB-NL is opgezet om als een soort schakelkast de verschillende classificaties aan elkaar te koppelen. Onder de motorkap, gebruikt door softwarepakketten. Het idee hierachter is dat wanneer iets in de ene classificatie wordt beschreven, er via CB-NL bij een andere classificatie kan worden gezocht naar hetzelfde item, zodat de informatie tussen verschillende processtappen kan worden uitgewisseld.

De rol van STABU bij classificaties

STABU heeft sinds haar oprichting een belangrijke rol gespeeld in “classificatieland”. Zo was STABU ooit haar tijd ver vooruit met STABU-Element, een verbindende schakel tussen de STABU werksoorten en de NL/SfB. Helaas is die classificatie nooit officieel uitgebracht, alhoewel hij wel overal in gebruik is. Financieel een grote gemiste kans voor STABU dus. Ook heeft STABU veel geïnvesteerd in het Lexicon dat uiteindelijk de basis heeft gevormd voor het eerdergenoemde CB-NL. STABU heeft ook mede aan de basis gestaan van ETIM. Onze projectcoördinatoren (werktuigbouwkunde en elektrotechniek) kregen destijds de opdracht een classificatie mee te helpen opzetten waarmee artikelbeheer kon worden uitgevoerd en waar bestelinformatie kon worden gekoppeld.

STABU heeft zo’n tien jaar geleden verschillende pogingen gedaan om de NL/SfB (een alleen nog in Nederland gebruikte classificatie, die niet met zijn tijd is meegegaan en alleen nog in honderden verschillende “dialecten” wordt gebruikt). De toenmalige licentiehouder gaf echter geen toestemming voor een aanpassing van de NL/SfB en daarom is STABU toen een nieuwe classificatie gaan ontwikkelen: Bouwsystemen & Installaties. Hierbij is goed gekeken naar alle bestaande classificaties, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Uiteindelijk is er een heel praktisch toepasbare classificatie ontstaan waarmee heel gemakkelijk bouwsystemen en installaties kunnen worden beschreven en waaraan in een bestek (we spreken inmiddels liever van een project- of gebouwdossier) prestatie eisen kunnen worden gekoppeld. BS&I wordt echter in de markt als “weer iets nieuws” gezien en bovendien is deze classificatie (gezien het feit dat STABU veel geïnvesteerd heeft en geen subsidie ontvangt) nog niet “open” (wat daar dan ook onder verstaan wordt). Bovendien is deze classificatie nog niet volledig en wordt er zo hier en daar nog iets gemist. Voor de een is hij te diepgaand en te gedetailleerd, voor de ander is hij te abstract.

De nieuwe lijst

STABU werkt van oudsher met projectgroepen. Vanuit één van die projectgroepen is een initiatief ontstaan om een aantal classificaties bij elkaar te vegen en al het goede van deze classificaties te gebruiken voor een update op de NL/SfB. Gewoon vanuit de praktijk ontstaan. Een logische reactie kan zijn: alweer iets nieuws? Waarom dingen dubbel doen als STABU al met een verbeterde versie is gekomen, het BIM Loket de NL/SfB in beheer heeft en CB-NL op termijn alles met elkaar kan verbinden. Maar wanneer je even verder door denkt is hier eigenlijk iets heel moois ontstaan. Een praktisch toepasbare classificatie, die logisch past bij de NL/SfB en bovendien ook nog eens erg lijkt op BS&I van STABU en waarmee ook gebruikers van de NEN2699 (kostencalculatie) blij mee zijn. Daarom heeft STABU deze classificatie omarmd en afgesproken deze op te nemen in Bouwbreed of BS&I daarop aan te passen en vervolgens “open” beschikbaar te stellen. Er ontstaat dan een classificatie met draagvlak, die de potentie heeft om uit te groeien tot een standaard. Tevens is hiermee het probleem opgelost dat de sector, die massaal voor de verouderde, maar oh zo bekende, NL/SfB heeft gekozen, langzaamaan kan wennen een aan verbeterde classificatie, waarmee ook in Bouwbreed bestekken/projectdossiers kunnen worden geschreven en waarmee een basis gelegd kan worden voor andere toepassingen. 

Dan rest alleen nog een koppeling mogelijk te maken met ETIM, de classificatie die vanuit de Installatiesector ook zijn opwachting maakt in de bouwkundige kant van de sector. Een classificatie die ooit bedoeld is om artikelen mee te bestellen, maar die met de komst van BIM ook verder is gaan groeien en daarmee deels gaat overlappen met NL/SfB of BS&I.

“De Nieuwe Lijst” zoals de werknaam luidt die het nieuwe initiatief heeft meegekregen is dus niet weer iets nieuws. Het is ook geen door het BIM Loket geregisseerde ontwikkeling. Het is een spontaan, uit de praktijk ontstaan idee, wat voortgekomen is omdat in een STABU projectgroep een aantal enthousiaste mensen bij elkaar kwam, die een oplossing zochten voor hun praktische problemen. Een mooi initiatief dat een kans van slagen verdiend. STABU gaat er in ieder geval in mee. Nu de rest nog.

Meer informatie hierover in de juni editie van “het Architectenpunt”, die binnenkort verschijnt.

 

Auteur: Marc Verhage

BIMregister registratie

  • Profilering in het BIM-netwerk via uw bedrijfsprofiel, de nieuwsbrief en social media (+20.000 volgers).
  • 1 gratis BIM Onderwijsdag tickets
    t.w.v. € 195.
  • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.
  • partnerinterview door onze journalist.
  • BIM-objecten bibliotheek doorverwijzing.
  • Presenteren van vacatures, stages, leerwerkplekken gedurende het abonnement.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?