Hollywood-BIM

Datum: 12-09-2016

Het was te verwachten dat dit met de komst van invloeden uit de game-industrie ging gebeuren. Niet alleen omdat het breed aangekondigd is, maar ook omdat het een logische stap is. Het virtueel rondlopen door een gebouw, wordt steeds mooier. Het is alsof je door een werkelijke ruimte stapt, wellicht zelfs te mooi om waar te zijn…

De game-industrie heeft een grote verandering doorgemaakt en er zijn duidelijke raakvlakken ontstaan met virtueel bouwen. Toen ik mij vroeger op een CGA beeldscherm een voorstelling moest maken van een zogenaamde first-person-shooter, door in te beelden dat de paar pixels wel degelijk mijn held was, waren de mogelijkheden beperkt. De beeldtechniek heeft duidelijke sprongen gemaakt waar ook de bouw van profiteert.

https://www.youtube.com/watch?v=DFpbLcVqPN0

De invloeden van de game-industrie zijn merkbaar in bijvoorbeeld Navisworks. Instellingen geven je de mogelijkheid om de functie ‘Backface’ te gebruiken. Standaard staat de instelling op ‘solid’ en ik heb nooit begrepen waarom. Hiermee wordt namelijk in veel gevallen alleen het aanzicht van een object weergegeven, niet de achterzijde van een object. Het is zoals je door een game loopt waarbij alleen het aanzicht van belang is. Bij een virtueel bouwwerk is het handig dat er doorsneden gemaakt kunnen worden, zo worden tekeningen immers ook gebruikt. Juist op dat punt zorgt dit voor problemen, omdat wanneer een object in doorsnede niet geheel wordt weergegeven, de grootte ook niet kan worden ingeschat. Gelukkig is het een instelling die ook op ‘off’ gezet kan worden. Een tip voor een beginnende gebruiker.

Ik zie wel een toekomst voor Hollywood-BIM, maar die is wat mij betreft beperkt. Iemand die graag een impressie krijgt van een bouwwerk, kan goed uit de voeten met mooie plaatjes, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een maquette van het bouwwerk. Iemand die meer dan dat wil, zoals een bouwwerk realiseren, heeft er echter weinig aan.

Van groot belang voor de realisatie van een bouwwerk, is dat er wordt gewerkt met de juiste informatie, die overeenkomstig de werkelijkheid is. Dit zorgt er in de praktijk voor dat een kozijn bijvoorbeeld door een leverancier virtueel wordt aangeleverd, overeenkomstig het product dat op de bouwplaats verschijnt. Dit kozijn is mogelijk niet exact het kozijn zoals door de architect bepaald. Dat geeft niet, want de architect heeft geen productiestraat waarmee kozijnen worden gemaakt en de leverancier wel! De architect kijkt mee of het beeld van het kozijn en de kenmerken wel overeenkomstig zijn ontwerp zijn en accepteert kleine verschillen.

Hollywood-BIM is vaak te herkennen aan het feit dat de fotorealistische ‘rendering’ plaatsvindt in een ontwerpapplicatie of een applicatie die hieraan gelieerd is. In het geval van een bepaalde ontwerpapplicatie, ontstaat daar de mogelijkheid om de objecten fotorealistisch weer te geven. Op de bouwplaats worden echter objecten gebruikt die afkomstig zijn van verschillende ontwerpapplicaties.

Alle verschillende modellen in één bepaalde ontwerpapplicatie stoppen is vragen om problemen. Het is niet werkbaar en dat komt omdat een ontwerpapplicatie daar ook niet voor bedoeld is. Ervaring met het importeren van modellen, leert dat het niet optimaal werkt wanneer dit er te veel worden. Een mooi plaatje maken met behulp van een ontwerpapplicatie levert daarom meestal een categorie Hollywood-BIM, wel fotorealistisch maar niet naar werkelijkheid.

Of er nu een plaatje wordt gemaakt, een filmpje of een virtuele beleving met behulp van een VR-bril, stel jezelf de vraag naar welke informatie je kijkt en met welke reden. Hollywood is prachtig, maar wat daar vandaan komt is in de meeste gevallen te mooi om waar te zijn.

 

BIMregister registratie

  • Profilering in het BIM-netwerk via uw bedrijfsprofiel, de nieuwsbrief en social media (+20.000 volgers).
  • 1 gratis BIM Onderwijsdag tickets
    t.w.v. € 195.
  • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.
  • partnerinterview door onze journalist.
  • BIM-objecten bibliotheek doorverwijzing.
  • Presenteren van vacatures, stages, leerwerkplekken gedurende het abonnement.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?