Filter op

BIM-vaardigheden

Categorie

Jaartal

Student aan de slag met digitalisering in de bouw

Datum: 12-05-2019

De Academie voor Architectuur & Built Environment (gebouwde omgeving) van de Hanzehogeschool Groningen begint in september met een minor met digitale bouwtechnieken als onderwerp.

Dat doet de hbo-instelling in samenwerking met de Technische Universiteit Delft. Tweemaal per jaar krijgen 35 tot 50 studenten de gelegenheid zich te oriënteren op de mogelijkheden te ontwerpen, plannen en bouwen met de inzet van ICT, 3D-printing en robots.

Proeftuin

Dat staat in het vijfjarenplan van het Innovatiecentrum voor bouw en infra BuildinG in Groningen dat vanochtend bij een ontbijt voor relaties werd gepresenteerd. De Economic Board Groningen (EBG) en de Hanzehogeschool richtten in 2017, in samenwerking met TNO en Bouwend Nederland, BuildinG op als expertisecentrum aardbevingsbestendig bouwen. Inmiddels is het ook in bredere zin actief als ‘proeftuin’ waar bedrijven, studenten, wetenschappers en gebruikers werken aan innovaties voor bouw en infra.

Tot in detail

De digitalisering laat zich ook gelden in de bouw. Bij de meeste projecten bedient de aannemer zich al van het zogeheten Bouw Informatie Model (BIM) waarin de planning en het programma voor een bouwobject tot in detail worden vastgelegd.

Kuneke Schraagen, dean van de academie: ,,Eén van de voordelen is dat je faalkosten omlaag gaan. Je kunt bijvoorbeeld veel preciezer plannen wat je aan materiaal nodig hebt. En de gebruiker kan met hulp van 3D-projecties, VR-brillen of ‘augmented reality’ van tevoren zijn huis bekijken.”

Badkamer of keuken

BuildinG-directeur Rolf Koops: ,,Als in de toekomst iemand zijn badkamer of keuken vernieuwd wil hebben, maakt hij van de ruimte een 3D-scan, uploadt die naar een platform en krijgt dan precies op maat het materiaal geleverd.” De ICT moet de bouw volgens hem niet alleen klantvriendelijker maken. Nieuwe technieken moeten de arbeidsproductiviteit vergroten en soelaas bieden voor het personeelstekort. Door met minder mensen en meer techniek te werken, kan de bouw als conjunctuurgevoelige sector ook beter de pieken en dalen in de opdrachten opvangen.

Koops: ,,Als de bouw niet met zaken als kunstmatige intelligentie aan de slag gaat, loop je het risico dat multinationals als Google en IKEA straks de hele bouwkolom overnemen.”

Hoofdthema

Naast digitaal is de komende vijf jaar circulair bouwen een hoofdthema. Zo is BuildinG betrokken bij het project De Loskade op het voormalige Suikerfabriekterrein in Groningen, een experiment van aannemersbedrijf Van Wijnen met 46 circulair gebouwde en demontabele woningen. BuildinG kijkt ook mee bij de plannen van de provincie Groningen om de N33 Midden (Zuidbroek-Appingedam) bij de verdubbeling een toonbeeld van circulariteit te maken. Koops: ,,Je kunt daarbij denken aan asfalt dat energie produceert en vangrails gemaakt van afval.”

Aardschokgebied

Ofschoon BuildinG zich ontwikkelt als proeftuin voor bouw en infra in brede zin, besteedt het vijfjarenplan onverkort aandacht aan de opdrachten waar de bouw in het aardschokgebied voor staat: het herstel, veiliger maken en zo nodig vervangen van de woningen, alsmede het duurzaam en levensloopbestendig maken van huizen, scholen en zorgtehuizen.

Praktijkgericht onderzoek

BuildinG is opgericht met de bedoeling een bijdrage te leveren aan oplossingen voor de aardschokproblemen, maar de oprichters zijn er inmiddels van overtuigd dat de proeftuin een vaste waarde moet worden als kenniscentrum en aanjager voor innovaties in de noordelijke bouw. Schraagen: ,,Voor studenten is het heel interessant om gebruik te maken van de testfaciliteiten. BuildinG heeft bovendien een mooie etalagefunctie voor alle nieuwe ontwikkelingen. Het is een geweldige gelegenheid voor praktijkgericht onderzoek. Dat sluit goed aan bij wat een hbo-instelling wil.”

 

BIMregister registratie

  • Profilering in het BIM-netwerk via uw bedrijfsprofiel, de nieuwsbrief etc.
  • 2 gratis BIM Onderwijsdag tickets
    t.w.v. € 195.
  • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.
  • partnerinterview door onze journalist.
  • BIM-objecten bibliotheek doorverwijzing.
  • Onbeperkt presenteren van vacatures, stages, leerwerkplekken gedurende het abonnement.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?