Filter op

BIM-vaardigheden

Categorie

Jaartal

Hogescholen: samen voor sterk BIM-onderwijs

Datum: 28-03-2014
Hoe bereiden we een nieuwe generatie van bouwprofessionals zo goed mogelijk voor op de toekomstige BIM-praktijk? Het begin van het antwoord hierop kwam op 25 maart jl. van 14 hogescholen. In Zoetermeer ondertekenden zij bij Bouwend Nederland een intentieverklaring om samen te werken aan de versterking van het onderwijs, zowel met elkaar als met bouwpartijen. De intentieverklaring werd opgesteld in samenwerking met Bouwend Nederland en de Bouw Informatie Raad (BIR). BIMregister begeleidt het BIM-onderwijs traject in opdracht van zowel Bouwend Nederland als de Bouw Informatie Raad.

Het ‘sluitstuk van een mooie eerste etappe’, noemt Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen de ondertekening. Toen in 2012 duidelijk werd dat er landelijk grote verschillen waren in de kwaliteit, competenties en vaardigheden van afstudeerders, werd vanuit Zoetermeer de regie genomen. “Langzaam maar zeker ontstond een netwerk van bimmende HBO-docenten over heel Nederland die elkaar steeds beter wisten te vinden.”

Deel die kennis
Gelijk met de ondertekening draagt Bouwend Nederland zijn deel over aan de BIR, waar BIM-onderwijs een van de speerpunten is. Kennis delen is goed, benadrukt Verhagen: “Voor de leraar, de student, het bouwbedrijf, de opdrachtgever en dus voor de BV Nederland.” BIR-voorzitter Cees Brandsen ziet dat er nog wel een lange weg te gaan is voordat alle merites van BIM tot hun recht kunnen komen. “De ondertekening van de intentieverklaring is een goede stap naar de beloftevolle toekomst.”

Brandsen licht de BIM-doelen toe van de BIR, een overlegorgaan tussen opdrachtgevers, bouwers, installateurs, ingenieursbureaus, architecten en toeleveranciers. Het is onder meer de bedoeling om condities te creëren om eind van dit jaar te kunnen samenwerken met BIM open standaarden. Zijn oproep: “Geeft u vooral aan wat de BIR kan bijdragen aan het succesvol doorzetten van de intentie naar échte samenwerking in de onderwijspraktijk.”

Aantrekkingskracht
Uneto-VNI-voorzitter Titia Siertsema hoopt dat BIM een groot probleem voor de installatiesector kan verhelpen: het te laat inschakelen van installatiebedrijven in het bouwproces, zodat zij hun kennis en kunde niet optimaal kunnen aanbieden. “BIM maakt het bovendien mogelijk naar energieverbruik van installaties te kijken in de ontwerpfase.”

Uneto-VNI is al langer bezig om de juiste randvoorwaarden voor werken met BIM te realiseren. Zo worden nu afspraken gemaakt om ETIM geschikt te maken voor BIM. Ook wordt er gewerkt aan een standaard voor rekenen en tekenen. “Alle lof voor deze intentieverklaring”, verzekert Siertsema het publiek. “BIM heeft aantrekkingskracht op nieuwe studenten en die hebben we hard nodig.”


Dagvoorzitter Maarten Kraneveld met de panelleden: Bram Mommers (Arcadis),
Christoph Maria Ravesloot (Hogeschool Rotterdam), Stephan van Berkel
(Haagse Hogeschool) en Ronald van Aggelen (ZEEP Architecten)

Onderwijsmix
Vervolgens buigt een panel van twee onderwijs- en twee BIM-bouwspecialisten zich samen met de zaal over de toekomst van BIM in het onderwijs. “Laat de studenten ook kijken naar de sociale, bedrijfskundige en logistieke implicaties van BIM”, moedigt een aanwezige vanuit de zaal aan. Hoe doe je dat in de verzuilde structuur van het onderwijs?

Christoph Maria Ravesloot, lector Innovatie Bouwproces en Duurzaamheid bij de Hogeschool Rotterdam, stelt gemengde ateliers voor, waarin niet alleen bouwkundige studenten, “maar ook afstudeerders van bijvoorbeeld technische bedrijfskunde en facility management samen werken aan een BIM-onderzoek vanuit hun discipline.”

Hartenkreet
Prima plan, zegt een ander, maar betrek daar dan ook bedrijven bij én universiteiten, dan benut je pas goed alle beschikbare kennis. Probleem is wel dat er door BIM een virtuele toekomst op ons afstormt zonder dat we weten hoe die eruit gaat zien. “Een van mijn zoons gaat waarschijnlijk de bouw in. Hoe hij straks BIM gaat gebruiken? Geen flauw idee”, vat BIM-specialist Bram Mommers dit zwarte gat samen.

Op het moment suprême positioneren alle vertegenwoordigers zich in een lange rij voor de handtekening op het convenant. Voor de borrel begint is er nog een laatste hartenkreet aan het bedrijfsleven van (mid)dagvoorzitter Maarten Kraneveld – ook adviseur van de BIR -: organiseer stageplekken, afstudeeropdrachten en werkbezoeken voor HBO-studenten. Goed voor hun toekomst én die van uw bedrijf!

BIMregister registratie

  • Door uw bedrijfsprofiel profileert u zich in het BIM-netwerk;
  • Korting bij diverse BIM congressen;
  • Gratis 1 project, 1 video en 1 persoon plaatsen;
  • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?