Filter op

BIM-vaardigheden

Categorie

Jaartal

Nationaal Model BIM Protocol beschikbaar

Datum: 10-05-2017
De Werkgroep BIM Protocol van de BouwInformatieRaad (BIR) heeft een “Nationaal Model BIM Protocol” opgesteld. U kunt het document (versie 0.9) vanaf nu downloaden op onze website. Het Model BIM Protocol is bedoeld als onderlegger voor het vastleggen van projectspecifieke contractbepalingen rond BIM. 
 
Samen met het vorig jaar uitgebrachte Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan biedt het Model BIM Protocol een eenduidig begrippenkader, dat aansluit op ontwikkelingen in landen om ons heen en is voorbereid op toekomstige Europese BIM-normering. 
 
Meld ons uw praktijkervaringen!
Een BIM Protocol is in ons land nog niet vaak in deze vorm – contractuele BIM-afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer – toegepast. Daarom is besloten om in eerste instantie een ‘Nationaal Model BIM Protocol Release 0.9’ uit te brengen. Wij (BIR en BIM Loket) dagen de bouwwereld uit om deze versie in projecten te testen en ervaringen en nieuwe inzichten met ons te delen. Op basis daarvan kunnen we dan eind 2017 een verbeterde, breed gedragen ‘Release 1.0’ uitbrengen. Wij nodigen u uit om uw terugkoppelingen aan ons te mailen via info@bimloket.nl.
 
U kunt het Nationaal Model BIM Protocol hier downloaden.
 
Achtergronden
Voor de toepassing van BIM in een bouwproject zijn goede werkafspraken onontbeerlijk. Dergelijke afspraken worden doorgaans vastgelegd in BIM Protocollen of BIM Uitvoeringsplannen. De praktijk laat een grote verscheidenheid aan protocollen en uitvoeringsplannen zien. Deze termen worden in verschillende betekenissen gebruikt en er leven veel vragen over de noodzakelijke en gewenste inhoud. De Bouwinformatieraad (BIR) constateerde een groeiende behoefte aan eenduidigheid. Om daaraan invulling te geven, heeft de BIR Werkgroep BIM Protocol het Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan opgesteld. Het Model is in beheer bij het BIM Loket.
 

BIMregister registratie

  • Door uw bedrijfsprofiel profileert u zich in het BIM-netwerk;
  • Korting bij diverse BIM congressen;
  • Gratis 1 vacature, 1 project, 1 video en 1 persoon plaatsen;
  • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?