Filter op

BIM-vaardigheden

Categorie

Jaartal

BIM Bots oplossing voor 'domme' objectbibliotheken en lock-in?

Datum: 03-04-2018

Zijn we binnenkort af van de veel verschillende BIM objectenbibliotheken? Als het aan TNO ligt gaat de bouwsector aan de bots. De BIM bots wel te verstaan. Onderstaand artikel geeft een heldere uitleg wat deze BIM bots zouden kunnen betekenen voor de bouwsector.
De theorie laat in ieder geval zien dat het een stuk efficienter kan in tijd en kosten dan nu het geval is. Leveranciers die continu hun objecten opnieuw moeten laten maken of aanpassen in de (veel) verschillende BIM objectenbibliotheken kan met de gautomatiseerde kennis vanuit de bots dan verleden tijd zijn. De BIM bots zijn ook nog is gebaseerd op OpenBIM standaarden wat betekent dat je nooit te maken krijgt met een lock-in situatie. Misschien kan het ook nog wel een handig hulpmiddel zijn voor de tekorten aan mensen waar de sector mee te maken heeft en wat de komende jaren alleen nog maar erger zal worden door vergrijzing en te weinig afstudeerders. Leest u onderstaand het artikel vanuit TNO over de BIM bots:

 

Gegevens van een trap al aan het begin van het bouwproces invoeren zodat je in een latere fase niet voor verrassingen komt te staan? De warmteweerstand van een wand berekenen en meteen toetsen aan de eisen van het Bouwbesluit? Het kan met BIM Bots.

 
 

TNO heeft een lange en rijke historie op het gebied van Bouwwerk Informatie Modellering (BIM): tools, data standaarden en expertise zijn de basis geweest voor vele duurzame verbeteringen in de sector. Hierop voortbouwend introduceert TNO BIM Bots – slimme tools die zijn te gebruiken met ieder BIM-pakket. Ze kunnen een bouwontwerp vergaand optimaliseren en verhogen daarmee de productiviteit van de bouwsector.

Producten op maat

BIM Bots maken het mogelijk om toeleveranciers vroeg in een bouwproces te betrekken. Zodat een product op maat is voor een bedrijfsgebouw, ziekenhuis of nog te bouwen woningen. De tools zijn onder andere bedoeld voor architecten, ingenieurs en projectleiders die de maakbaarheid van een ontwerp al in het beginstadium willen controleren. Zo kun je bijvoorbeeld simulatiesoftware op een BIM-model loslaten om te weten of de brandwerendheid in orde is.

Geautomatiseerd kennis inbrengen

De gebruiksvriendelijke BIM Bots vormen samen een ecosysteem waarmee geautomatiseerd kennis is in te brengen tijdens het werken met het BIM-model en -data. BIM Bots stroomlijnen workflows, automatiseren taken, maken het mogelijk om al vroeg in het proces inzicht te verkrijgen in een ontwerp en verbeteren de kwaliteit van het werk. De tools geven feedback over aspecten als clash detectie, of ze leveren een energiesimulatie. Het is mogelijk gebruik te maken van een of meerdere bots die onderling ook data kunnen uitwisselen.

“De uren en kosten die een leverancier voorheen investeerde in oplossingen voor een laatste bouwfase, stopt hij nu in tools die al aan het begin duidelijk maken of een product geschikt is of niet”

Achter de feiten aanlopen

“Toeleveranciers worden vaak pas in de uitvoeringsfase bij een bouwproject betrokken. Ze lopen dan vaak achter de feiten aan. Een aanbieder van vloeren komt er dan bijvoorbeeld achter dat een vloer niet de juiste overspanning heeft voor het huidige ontwerp”, vertelt Léon van Berlo, senior BIM-onderzoeker bij TNO. “Ook komt het regelmatig voor dat een toeleverancier kennis inbrengt en een projectontwikkelaar vervolgens met een andere leverancier in zee gaat. Daarmee gaat een waardevolle investering in tijd en kosten verloren.”

BIM op een hoger niveau

Léon zet zich al jaren in voor Bouwwerk Informatie Modellering. Het is de missie van TNO om BIM op een nog hoger niveau te tillen dan het al is in Nederland. BIM Bots vormen de volgende stap. “In een van onze Europese onderzoeksprojecten, Streamer, ontwikkelden we een BIM Bot die de energieprestatie van een ziekenhuis berekent en analyseert. Aan de hand van het programma van eisen optimaliseerde de BIM Bot het model. Zo werd bijvoorbeeld duidelijk welke ruimtes het beste naast elkaar geplaatst konden worden.” Het afgelopen jaar ontwikkelde TNO nog een tweetal BIM Bots: een simulatietool die berekent wat de warmteweerstand van een wand is en eentje die alle bakstenen modelleert. Deze laatste tool maakt al heel vroeg duidelijk of bijvoorbeeld de openingen voor de ramen en deuren die in een ontwerp staan, uitvoerbaar zijn. Léon: “De productiviteit, kwaliteit van de gebouwen en het gebruik van materialen worden hiermee sterk verbeterd.”

“Het is niet alleen een slimmere manier van werken maar het automatiseert ook werkprocessen”

Extra service

BIM Bots verbeteren volgens Léon ook de band tussen toeleveranciers en de bouwsector. “Je kunt extra service leveren door aan te tonen dat bepaalde producten passen in het model en dat ze voldoen aan de normen. De uren en kosten die een leverancier voorheen investeerde in oplossingen voor een laatste bouwfase, stopt hij nu in tools die al aan het begin duidelijk maken of een product geschikt is of niet. Dit is heel wat anders dan een statische objectenbibliotheek waarbij de opdrachtgever vaak zelf moet bepalen of een product passend is. Een toeleverancier is hiermee veel beter op de hoogte van de projecten die in de ontwerpfase zitten.” Ook voor opdrachtgevers zijn BIM Bots aantrekkelijk. Een architect hoeft een ontwerp niet meer handmatig uit te werken en te detailleren maar krijgt meteen feedback over de maakbaarheid van zijn ontwerp. Léon: “Het is niet alleen een slimmere manier van werken maar het automatiseert ook werkprocessen. Uiteindelijk krijg je daarmee een BIM-model en een gerealiseerd gebouw van hogere kwaliteit.”

“BIM Bots maken de bouwsector productiever en efficiënter”

Overtuigd van het nut

Technologisch gezien is het BIM Bot-concept klaar om ingezet te worden. Mede dankzij financiering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat ook overtuigd is van het nut van deze toepassing. De eerste gesprekken met overheden en toeleveranciers zijn positief, vertelt Andrew Koster, senior Business Development Manager. “BIM Bots zijn gebaseerd op open standaarden. Als dataeigenaar krijg je dus nooit te maken met een lock-in. Een ander voordeel is dat je weet dat je voldoet aan het Bouwbesluit. BIM Bots maken de bouwsector productiever en efficiënter en daar is het ons uiteindelijk allemaal om te doen.”

Bron: TNO

BIMregister registratie

  • Door uw bedrijfsprofiel profileert u zich in het BIM-netwerk;
  • Korting bij diverse BIM congressen;
  • Gratis 1 vacature, 1 project, 1 video en 1 persoon plaatsen;
  • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?