Filter op

BIM-vaardigheden

Categorie

Jaartal

ILS voor kalkzandsteenwandenILS

Datum: 11-10-2018

Voor kalkzandsteenwandenMinder faalkosten door introductie nieuwe ILS afspraken bij het modelleren vankalkzandsteenwanden

De ILS (Informatie Leverings Specificatie) voor kalkzandsteenwanden is opgesteld. De ILS heeft totdoel om het werken in BIM zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen door eenduidig vast te leggenhoe informatie moet worden gestructureerd, aangeleverd en uitgewisseld. Zo spreekt iedereen‘dezelfde taal’, neemt de efficiency toe en worden fouten voorkomen. De nu gerealiseerde ILS voorkalkzandsteenwanden is namens het VNK (Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform) ontwikkelddoor De RuwBouw Groep, leverancier van Calduran kalkzandsteen, en Xella, leverancier van Silkakalkzandsteen.

De BIM Basis ILS omvat afspraken over onder meer uitwisselingsformaat, te hanteren basisstructuur enhet borgen van objectinformatie. Het VNK vult deze BIM Basis ILS nu aan met specifieke afspraken voorhet modelleren van kalkzandsteen wanden. Aan de hand hiervan kunnen ontwerpende partijenmodellen opzetten met daarin buitenwanden of binnenwanden, zowel dragend als niet-dragend, vankalkzandsteen. Deze ILS is een aanvulling op de BIM Basis ILS die in 2016 is opgesteld door partijen uit debouw en Building Smart.

Op de poster zijn in beeld en tekst de tien belangrijkste criteria vastgelegd voor het uitwisselen van BIMdata met de engineersafdeling van de kalkzandsteen leveranciers. De criteria zijn zo opgesteld dat dezevoor de hele branche toepasbaar zijn. Albert Gils, BIM manager bij De RuwBouw Groep ‘De belangrijkstemodelleerrichtlijnen die geometrie en demarcatie van kalkzandsteenwanden vastleggen zijn uitgebreidbeschreven bij punt 2. Dat is omdat IFC modellen automatisch worden ingelezen waarbij hetengineerproces zo soepel mogelijk kan plaatsvinden. Voor dilataties, punt 3, ligt dat weer anders omdatmateriaalgebonden dilataties door de producent worden uitgevoerd.’

Met de publicatie van ILS kalkzandsteenwanden en de publicatie voor constructieve vloeren en wandenzijn alle producten van zowel Calduran, Dycore als Heembeton gedocumenteerd. Download de ILSkalkzandsteenwanden.

Voor vragen neemt u contact op met Albert Gils, BIM manager De RuwBouwGroep.

BIMregister registratie

  • Door uw bedrijfsprofiel profileert u zich in het BIM-netwerk;
  • Korting bij diverse BIM congressen;
  • Gratis 1 vacature, 1 project, 1 video en 1 persoon plaatsen;
  • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?