Filter op

BIM-vaardigheden

Categorie

Jaartal

Fusie STABU en Ketenstandaard Bouw en Installatie

Datum: 25-09-2019

STABU en Ketenstandaard Bouw en Installatie maken bekend dat zij definitief gaan fuseren. Na enkele maanden van intensieve samenwerking op hun gezamenlijke locatie in Ede, gaan ze vanaf heden samen verder onder de naam ‘Ketenstandaard Bouw en Techniek’.

Door de fusie ontstaat één sterke organisatie in de bouw- en technieksector voor de promotie en het beheer van de STABU Besteksystematiek, de ETIM Classificatie, de SALES Standaard voor Communicatie, GS1 Standaard voor Identificatie en de Fabrikantgebonden Productspecificaties. Hierdoor kan er beter en efficiënter worden ingespeeld op versnelling van de digitalisering in de bouwkolom. Standaardisering is hiervoor een randvoorwaarde.

Ambitie
Het is de ambitie van Ketenstandaard Bouw en Techniek om door digitalisering en standaardisering de effectiviteit en productiviteit in de hele bouw- en technieksector te verhogen. Daarmee wordt aangesloten bij de ambities van de Bouwagenda waar samenwerking vanuit vertrouwen een belangrijke pijler is, naast een versnelde digitalisering en informatisering van de branche. Ketenstandaard wil foutloze en snelle data-uitwisseling in alle fasen van het bouwproces op een zo praktisch mogelijke manier stimuleren door middel van één elektronische taal. Deze taal is vastgelegd in open, systeemonafhankelijke informatiestandaarden die voldoen aan wet- en regelgeving en aansluiten bij BIM- ontwikkelingen, en vormt daarmee een stevig fundament voor de verschillende standaarden. 

Onafhankelijk en in verbinding met de markt
De nieuwe Stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek wordt gedragen door partijen uit alle geledingen van de bouwkolom: Aedes, BNA, Bouwend Nederland, FEDET, FME, HIBIN/VVNH, NL Ingenieurs, NVTB, Rijksvastgoedbedrijf, Techniek Nederland, VERTAZ en VNG. Als onafhankelijke en vakkundige partij, zorgt Ketenstandaard samen met haar partners en bijna 4.000 deelnemers, licentiehouders en 100 aangesloten softwarepartijen voor datastructuren die praktisch toepasbaar zijn voor elke rol in de gehele keten. Hierbij is goed en duurzaam contact met deelnemers van groot belang om verbinding te houden met de markt en haar ontwikkelingen, nationaal en internationaal.

De gezamenlijke besturen van Stichting STABU en Stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie

Van links naar rechts en van achter naar voor:
Daan Viergever (namens VNG), Ron Kessels (namens HIBIN/VVNH), Niels Ruijter (namens NVTB),  Jur Deckers (Aedes), Joost Fijneman (namens Bouwend Nederland, Wilma Visser (BNA), Tristan van de Pavert (namens NVTB), Frans Spijkers en Albert Dunnink ( namens FME/FEDET), Henk Homberg (namens Bouwend Nederland), Erik van ’t Hof (Rijksvastgoedbedrijf), Jan Al (namens Techniek Nederland), Peter Koenders (namens Bouwend Nederland), Rien Wabeke (directeur Ketenstandaard Bouw en Techniek), Hans Elsinga (Rijksvastgoedbedrijf), Gerard Kamsteeg (namens FEDET)

 Ontbreken: Willem van Meurs (namens Vertaz), Jacolien Eijer (namens NL Ingenieurs), Mark-Jan Koldijk (namens Techniek Nederland), Arjan van Wingerden (namens grote bouwers/installateurs).

BIMregister registratie

  • Profilering in het BIM-netwerk via uw bedrijfsprofiel, de nieuwsbrief etc.
  • 2 gratis BIM Onderwijsdag tickets
    t.w.v. € 195.
  • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.
  • partnerinterview door onze journalist.
  • BIM-objecten bibliotheek doorverwijzing.
  • Onbeperkt presenteren van vacatures, stages, leerwerkplekken gedurende het abonnement.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?