Filter op

BIM-vaardigheden

Categorie

Jaartal

Rijkswaterstaat geeft hoge prioriteit aan techniek bij de transitie naar een vitale infrasector

Datum: 04-03-2020
Rijkswaterstaat wil samen met marktpartijen werk maken van de noodzakelijke transitie van de infrasector. In het plan van aanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’ schetst de grootste infra-opdrachtgever hoe ons land bereikbaar, veilig en leefbaar kan blijven. De techniek krijgt daarbij een belangrijke rol.

Intensieve samenwerking

Rijkswaterstaat heeft diverse marktpartijen en brancheorganisaties betrokken bij het opstellen van het plan. Ook Techniek Nederland leverde een bijdrage. In het plan van aanpak is het toenemende belang van infratechniek dan ook duidelijk herkenbaar. Er komt meer ruimte voor innovatie in aanbestedingen, de digitalisering wordt verder uitgebreid en een energieneutrale en circulaire infrastructuur wordt topprioriteit. Een intensieve uitwisseling van kennis in de hele keten vormt de basis voor het realiseren van die doelstellingen. Samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, een van de leidende principes van de Marktvisie, staat centraal.

Niet alleen mooie woorden

Het blijft niet alleen bij mooie woorden. Rijkswaterstaat gaat met de vernieuwende aanpak experimenteren in concrete projecten. Uiteindelijk moeten de experimenten leiden tot structurele aanpassingen in de werkwijze van Rijkswaterstaat en de manier van samenwerken met partners in de keten.

Techniek is bepalend voor succes

In 2019 concludeerde McKinsey & Company op basis van een onderzoek dat fundamentele veranderingen in de werkwijze van Rijkswaterstaat nodig zijn om de Nederlandse infrastructuur op topniveau te houden. Het rapport was de aanleiding voor het plan van aanpak dat Rijkswaterstaat nu presenteert. ‘Op weg naar een vitale infrasector’ pleit voor samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, kennis delen, een open werkcultuur en multidisciplinair werken. De civiele bouwopgave staat niet langer centraal, want de techniek wordt minstens zo belangrijk. Steeds vaker is techniek bepalend voor het slagen van een project, of het nu om een tunnel, sluizencomplex of nieuwe weg gaat. Met techniek als eye-catcher kunnen we bijdragen aan een positief imago van de infrasector. Daardoor zullen voldoende jonge technici instromen om de infrastructuur verder te vernieuwen. 

Risico’s eerlijker verdelen

De ‘zachte’ kant van de samenwerking gaat veranderen, maar dat geldt ook voor de contracten. De financiële risico’s worden nu nog te eenzijdig afgewenteld op de infrabedrijven. Daardoor zijn de marges onacceptabel laag en komt de continuïteit in gevaar. Dat gaat veranderen. Het risico wordt eerlijker verdeeld en prijsafspraken zullen flexibeler zijn gedurende de looptijd. Bij aanbestedingen gaat het voortaan om het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Zo wordt de infrasector financieel gezonder én innovatiever. 

Méér ruimte voor innovatie

Modernisering van onze infrastructuur is alleen mogelijk wanneer innovatie de ruimte krijgt. Rijkswaterstaat wil dat er voldoende tijd en geld komt om die ambitie waar te maken. De technieksector heeft met technische innovaties en digitale oplossingen volop mogelijkheden om bij te dragen aan een hoogwaardige infrastructuur.

Verdienmodellen

‘Op weg naar een vitale infrasector’ is een eerste stap. Rijkswaterstaat en Techniek Nederland willen ook afspraken maken over nieuwe verdienmodellen met maatschappelijke meerwaarde, een innovatieagenda en data-gedreven en meer voorspelbaar onderhoud.

Complimenten voor Rijkswaterstaat

Techniek Nederland heeft met een aantal infraleden intensieve gesprekken gevoerd met Rijkswaterstaat. Tijdens werkbezoeken hebben de gesprekspartners kunnen zien waartoe de leden van Techniek Nederland in staat zijn. Dat heeft meer begrip voor elkaars positie en mogelijkheden opgeleverd. Voorzitter Doekle Terpstra: ‘Het plan van aanpak is een resultaat dat goed is voor Rijkswaterstaat, voor onze leden maar vooral voor Nederland. Veel van onze wensen zien we terug in de vernieuwingsplannen. We gaan er nu samen met Rijkswaterstaat de schouders onder zetten. Een geweldige uitdaging.’ 

BIMregister registratie

  • Profilering in het BIM-netwerk via uw bedrijfsprofiel, de nieuwsbrief etc.
  • 2 gratis BIM Onderwijsdag tickets
    t.w.v. € 195.
  • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.
  • partnerinterview door onze journalist.
  • BIM-objecten bibliotheek doorverwijzing.
  • Onbeperkt presenteren van vacatures, stages, leerwerkplekken gedurende het abonnement.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?