Filter op

BIM-vaardigheden

Categorie

Jaartal

Er komt een nieuwe BIM basis ILS aan!

Datum: 19-03-2020

De BIM basis ILS gaat na vier jaar een nieuwe periode in. Er is een Plan van Aanpak geschreven waarin een duidelijk streven is vastgesteld om de BIM basis ILS voor een nog breder publiek goed inzetbaar te maken. Dit betekent zowel verruimen, verhelderen als toespitsen. Het streven is om de BIM basis ILS versie 2 in oktober gereed te hebben. De komende maanden wordt er hard gewerkt om de basis leverings specificatie concreet uit te werken.

Begin 2016 ontstond er een groep deelnemers waarvan niemand kon voorzien dat deze zo een vlucht zou nemen. Vanuit verschillende disciplines sloten meer dan 400 partijen zich aan bij de BIM basis ILS. Ook kwam de BIM basis ILS beschikbaar in 18 talen. Een grote groep enthousiaste professionals hamerde vier jaar lang op het onthouden, begrijpen en toepassen van de BIM basis ILS. Deze stappen zijn gebaseerd op de Bloom’s Taxonomie. De beheerorganisatie van de BIM basis ILS is van mening dat het nu tijd is om de volgende 3 stappen te gaan nemen, namelijk het Analyseren, Evalueren en Creëren. Waarom nu? Er zijn verschillende drijfveren om hier nu mee aan de slag te gaan, denk aan de vele ILS ontwikkelingen in Nederland, de behoefte om de BIM basis ILS voor een nog grotere massa goed inzetbaar te laten zijn, nieuwe inzichten die zijn verkregen en de behoefte om de BIM basis ILS aan te scherpen op de kern.

Het komen tot een versie 2 is niet iets wat even in een week geregeld is. Dit vraagt een inspanning van een grote groep enthousiaste professionals, die naast hun reguliere werkzaamheden, ook tijd vrijmaken om een bijdrage te leveren in de beheerorganisatie. Dit gebeurt vanuit de verschillende commissies, zoals de beheercommissie, expertcommissie, toepassingscommissie en klankbordgroep. De beheercommissie is allereerst bezig geweest met het opstellen van een plan van aanpak. Hierin is helder omschreven waarom een versie 2 noodzakelijk is, wat er gedaan moet worden om tot deze nieuwe versie te komen, welke kaders van belang zijn, wie daarvoor nodig is en hoe dit proces moet worden vormgegeven.

Procedure

Nu het plan van aanpak gereed zal de Expertcommissie de volgende stap zetten. Zij zullen werken aan concept voorstellen, gevoed vanuit de aanwezige expertise, de input vanuit gebruikersevenementen, de resultaten vanuit de enquête van afgelopen jaar en de opgehaalde feedback vanuit de verschillende beheerorganisatie besprekingen.

Deze concept voorstellen zullen vervolgens door reviewteams worden bekeken en van terugkoppeling voorzien. De reviewteams bestaan uit mensen uit de beheerorganisatie aangevuld met experts uit het netwerk en een groep ‘beginnende’ BIMmers. Dit om enerzijds zoveel mogelijk expertise te activeren maar anderzijds het KISS principe (“houdt het simpel”) scherp voor ogen te houden. Deze feedback wordt verwerkt in een definitief voorstel, waarna definitief wordt besloten of de uitwerking past binnen de kaders en visie vanuit het plan van aanpak.

Wat dan nog rest is het voorstel grafisch in een nieuw jasje te laten steken, waarmee we ook direct helder communiceren dat het om een nieuwe versie gaat. Het ambitie is er om tijdens de BIM Loket D-Day in oktober de nieuwe versie aan te kondigen!

 

Bron: BIM Loket

 

BIMregister registratie

  • Profilering in het BIM-netwerk via uw bedrijfsprofiel, de nieuwsbrief etc.
  • 2 gratis BIM Onderwijsdag tickets
    t.w.v. € 195.
  • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.
  • partnerinterview door onze journalist.
  • BIM-objecten bibliotheek doorverwijzing.
  • Onbeperkt presenteren van vacatures, stages, leerwerkplekken gedurende het abonnement.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?