Filter op

BIM-vaardigheden

Categorie

Jaartal

Binnen de BIM werkmethodiek met elkaar een ILS vanuit het beheerperspectief ontwikkelen

Datum: 25-06-2020
Een samenwerking tussen Aedes en Universitair Vastgoed Informatie Platform (UVIP) heeft er voor gezorgd dat er in september 2019 een eerste versie van de ILS Ontwerp & Engineering (ILS O&E) werd gelanceerd. FIMBLE heeft in dit proces een belangrijke rol gespeeld.

Het doel van de samensmelting

FIMBLE heeft in opdracht van Aedes/UVIP de afgelopen maanden bijgedragen aan de samensmelting van de Aedes/UVIP ILS en de ILS O&E. Het doel was dat partijen vertrouwd werden met met een gestroomlijnde ILS voor zowel ontwikkeling, ontwerp, bouw als beheer. Door de samensmelting is er een stap gezet in de richting van één gezamenlijke ‘taal’ én inzicht in de informatiebehoefte in de gehele keten van ontwikkeling tot en met beheer. Betrokken ketenpartners krijgen hiermee ook een beter beeld van de as-built gebouwinformatie die wordt gevraagd en als datamodel opgeleverd dient te worden.

Van objectgeoriënteerde naar elementgeoriënteerde ILS

Belangrijk verschil tussen de twee ILS-en is dat de ILS O&E gebaseerd is op elementen van de NL-SfB classificatie en de Aedes/UVIP ILS op objecten is gebaseerd. Daarbij kiest de ILS O&E het uitgangspunt dat het voor de ontvanger (als lezer) behapbaar en leesbaar blijft en heeft om die reden de ‘kaartenbak’ geïntroduceerd met één element per kaart. Deze verdeelt het bouwwerk in elementen met bijhorende properties. Hierna worden de kaarten verdeeld onder de verschillende betrokken disciplines.

Om de objecten op de NL-SfB classificatie aan te laten sluiten heeft FIMBLE de samensmelting in een aantal stappen onderverdeeld:

 1. In stap 1 zijn de objecttypes uit de Aedes/UVIP ILS vertaald naar één of meerdere NL-SfB classificaties.
 2. In stap 2 zijn de objecten uit de Aedes/UVIP ILS toegewezen aan een ‘kaart’ uit de ILS O&E. Kaarten uit de ILS O&E zijn meer generiek opgebouwd en niet specifiek gerelateerd aan objecten.
 3. Stap 3 bestond uit het daadwerkelijk maken van de nieuwe kaarten. Om de ILS O&E zoveel mogelijk te handhaven is ervoor gekozen om een achterkant aan de elementkaart te maken, met hierop de informatie voor Aedes/UVIP. Wel is zoveel mogelijk dezelfde structuur van de ILS O&E aangehouden. Dit gaat dan bijvoorbeeld over de informatiestromen (geometrie, structuur, eigenschappen en componenten) die zijn aangegeven.

harmonisatie ILS O en E kaartenbak BIMregister

Bovenstaande stappen zijn binnen een werkgroep besproken met de Aedes/UVIP, vertegenwoordigers vanuit de woningcorporaties en universiteiten en vanuit de ILS O&E een afvaardiging van de initiatiefnemers. Door het automatiseren van de genoemde stappen zijn aanpassingen simpel door te voeren en is de samengesmolten ILS eenvoudig te beheren.

Meer informatie

Binnenkort zal er vanuit Aedes/UVIP meer informatie kenbaar gemaakt worden over de samensmelting– Aedes/UVIP ILS – ILS O&E. 

Bron: FIMBLE

BIMregister registratie

 • Profilering in het BIM-netwerk via uw bedrijfsprofiel, de nieuwsbrief etc.
 • 2 gratis BIM Onderwijsdag tickets
  t.w.v. € 195.
 • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.
 • partnerinterview door onze journalist.
 • BIM-objecten bibliotheek doorverwijzing.
 • Onbeperkt presenteren van vacatures, stages, leerwerkplekken gedurende het abonnement.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?