Filter op

BIM-vaardigheden

Categorie

Jaartal

Hoe implementeer je BIM binnen een bedrijf

Datum: 29-06-2020

1               De drie gezichten van BIM

In het boek "BIM and Construction Management" van Brad Hardin en DaveMccool benadrukken de auteurs van het boek het idee dat BIM niet alleen betrekking heeft op het implementeren van software, maar ook op processen en het gebruik ervan.

1.1          Gedrag:

BIM maakt samenwerking mogelijk, zowel intern, tussen verschillende afdelingen die traditioneel als waterdichte informatiesilo's werkten, en extern, tussen verschillende adviseurs en bedrijven die voorkomen tijdens de levenscyclus van een project. Daarom moet je tijdens de BIM-implementatie heel goed op de hoogte zijn hiervan en weten hoe je eventuele weerstand tegen verandering op de juiste manier kunt beheren op individueel, afdelings- en organisatieniveau.

1.2          Processen:

BIM is een andere methodologie dan de traditionele bouwprocessen van het verleden en vertrekt vanuit een driedimensionaal model met niet-grafische informatie (parameters en gegevens), waaruit we gedurende de hele levensduur van het project nieuwe informatie verkrijgen en toevoegen. Daarom is het herstructureren van het bedrijf in zekere maten noodzakelijk.

1.3          Tools :

Anno 2020 zal het gebruik van deze generatie BIM-modellen uiteenlopen. Dit ligt enerzijds aan de toepassingen  waaraan een bedrijf prioriteit geeft en anderzijds aan acquisitiedoelstellingen en training in specifieke software.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

 

2               Mogelijke implementatiestrategieën

In het eerder genoemde boek worden drie strategieën beschreven voor het implementeren van BIM-technologie:

Strategie # 1:

het is het minst dramatisch omdat het degene is die minder striktheid en reflectie vereist. Het bestaat uit de "stacking" -methode, waarbij nieuwe software wordt toegevoegd aan bestaande systemen die al in gebruik zijn. Uiteraard brengt deze strategie een hoog risico met zich mee, omdat een dergelijke toevoeging van nieuwe tools voor verwarring zorgt bij het kiezen van de meest geschikte in elk afzonderlijk geval. Dit kan een onmiddellijke terugkeer naar eerdere werksystemen en de "ophoping van stof" op het nieuw verworven maar onmiddellijk vergeten BIM-systeem betekenen.

Strategie # 2:

Deze BIM-implementatiestrategie is gebaseerd op de "substitutiemethode", dat wil zeggen het uitwisselen van een van de traditionele systemen voor het nieuwe BIM-systeem. Het is de meest dramatische strategie van de drie, omdat er geen rekening wordt gehouden met mogelijke nieuwe onderlinge relaties met de rest van de systemen, dus het risico bereikt niet het volledige potentieel.

Strategie # 3:

Het is het minst bekend, hoewel het gelukkig steeds populairder wordt. Deze strategie houdt niet alleen rekening met de te implementeren technologie, maar ook met het nieuwe gedrag en de integratie van de nieuwe processen met de bestaande.

deze strategie bekijkt de benadering van de huidige processen en de mensen die ze uitvoeren en het zal de strategie van BIM-implementatie in bedrijven zijn die we in dit artikel en in de volgende zullen zien.

3               Veelgemaakte fouten bij het implementeren van BIM

Enkele veelgemaakte fouten die worden gemaakt bij het implementeren van BIM in een bedrijf kunnen als volgt worden samengevat:

•         Implementatie aanpakken zonder de organisatie te kennen:

•         Processen, methodologie, procedures ... etc. van de organisatie.

•         Eigen diensten van de organisatie.

•         Regelmatige projecten uitbesteed aan de organisatie.

•         Te leveren producten bij de organisatie.

•         Zonder rekening te houden met de afdelingen en vooral met de mensen die de BIM-processen gaan uitvoeren.

•         Weerstand tegen verandering.

•         Begin aan het einde:

•         Aankoop van software.

•         Verwerving van training.

•         Geen gedetailleerde methodologie hebben om de implementatie uit te voeren.

•         Geen vervolgprocessen hebben voor implementatiewerk.

•         Geen processen hebben om de kwaliteit of het succes van de implementatie te meten.

•         En, kortom, geen BIM Implementatieplan hebben opgesteld waarmee de organisatie zich heeft gecommitteerd.

 

 

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Implementatiestrategie vanuit de processen

Deze strategie gebaseerd op # 3 hierboven geciteerd, kan worden onderverdeeld in de volgende fasen:

 

FASE 1: ANALYSE VAN DE ORGANISATIE

In deze fase moet een studie gemaakt worden van de organisatie die BIM wil implementeren. Aspecten zoals de organisatiestructuur, de soorten projecten, de levenscyclus, de producten en / of diensten van haar portfolio, de procedures, de behoeften van het bedrijf, de sleutelfiguren moeten worden geïdentificeerd. … enzovoort. Meestal genereert deze fase een diagnostisch rapport.

FASE 2: SELECTIE EN PRIORITISATIE VAN SERVICE OF PRODUCTEN OM BIM TE IMPLEMENTEREN

Deze fase dient zodat het strategisch management van het bedrijf de te implementeren BIM-diensten of producten kan selecteren en prioriteren op basis van strategische, commerciële en technische criteria. Het minimumresultaat van deze fase is de geprioriteerde lijst van producten en diensten.

FASE 3: PLANNING VAN DE BIM-UITVOERING

In deze fase worden de te volgen methodologie voor dit proces en de benodigde personele en materiële middelen geïdentificeerd. Tijdens deze fase wordt ook het activiteitenprogramma gedefinieerd en aangepast, worden de kosten van implementatie ingeschat, evenals de risico's, of wordt de methodologie bepaald om het succes van de implementatie te evalueren, onder andere.

Deze fase wordt afgesloten met de levering van een BIM-implementatieplan.

FASE 4: UITVOERING VAN DE BIM-UITVOERING

Wat in deze fase ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd, is wat wordt beschreven in het BIM Implementatieplan. Enkele van de taken die voor elk van de geselecteerde producten / diensten moeten worden uitgevoerd, kunnen zijn:

1. Selectie van het pilootteam.

2. Selectie van het proefproject.

3. Overzicht van "Huidige status" -processen.

4. Overzicht van theoretische BIM-processen.

5. Marktsoftware evaluatie.

6. Selectie van software / s.

7. Verwerving van licenties voor pilootapparatuur.

8. Vorming van het pilootteam.

9. Ontwikkeling van het eerder geselecteerde proefproject.

10. Actualisering van de theoretische BIM-processen met ervaring van de piloot.

11. Documentatie van de procedure voor het geselecteerde product / dienst.

Als deze fase rigoureus is uitgevoerd, eindigt deze daarom met de procedures voor de gedocumenteerde producten / diensten van het bedrijf en wordt gedetailleerd beschreven hoe met de nieuwe technologie moet worden gewerkt.

Daarnaast zal bij de ontwikkeling van de procedures rekening zijn gehouden met mensen die gewoonlijk aan genoemde producten of diensten hebben gewerkt om het risico van weerstand tegen verandering te verkleinen. Aan de andere kant zal ook een evaluatie door deze mensen van de meest geschikte oplossing voor hun processen zijn toegestaan.

FASE 5: OPSTELLEN VAN ANDERE PLANNEN (AANWINSTEN, HR, TRAINING, COMMUNICATIE ...)

Uitgaande van het idee dat we in de vorige fase alleen de geselecteerde mensen hebben opgeleid om de pilot uit te voeren en daarom alleen de benodigde licenties voor hen hebben verkregen, kan het nodig zijn om deze implementatie te verhogen op basis van de ervaring van de pilot aan de rest van de afdeling of afdelingen die ingrijpen in de geselecteerde producten of diensten.

Daarom kan het nodig zijn om de omvang van de verwervingen van nieuwe licenties, opleiding voor de rest van de organisatie, mogelijke nieuwe personele middelen om in het personeel te integreren en zelfs interne en externe communicatie die zou worden uitgevoerd op de BIM implementatie uitgevoerd in het X product of dienst.

Zoals duidelijk is, eindigt deze fase, indien nodig, met het schrijven en afsluiten van de plannen.

FASE 6: VERWERVING VAN LICENTIES EN TRAINING

Aangezien de aankoopprocessen van bedrijven gewoonlijk tijd vergen om specificaties op te stellen, naar mogelijke leveranciers te zoeken, uitnodigingen, offertes op te stellen, offertes te evalueren, te gunnen, te onderhandelen, het contract te sluiten, enz. Ik heb er de voorkeur aan gegeven deze processen bij elkaar te brengen en ze naar het faseniveau te brengen.

Ongeacht de prestaties die nodig zijn voor elk van de bovengenoemde taken, moet deze fase uitmonden in de licenties en training die worden geschat in de reeds verworven fase 5-plannen.

FASE 7: HUREN VAN NIEUWE PROFIELEN

Tijdens het implementatieproces dat tot dusver is uitgevoerd, kan het bedrijf de noodzaak ontdekken om nieuwe profielen zoals BIM-coördinatoren of BIM-managers in zijn personeel op te nemen. De mogelijke integratie en het systeem om dit uit te voeren, zullen in fase 5 in het bijbehorende plan zijn uitgewerkt.

FASE 8: TRAINING PER AFDELING / PRODUCTUNITS / DIENSTEN

Zoals geschat in het Trainingsplan en het aanbod van de in fase 6 geselecteerde leverancier, zullen de licenties worden geïnstalleerd en zal training worden gegeven aan de benodigde mensen.

FASE 9: EVALUATIE VAN DE UITVOERING

Volgens de indicatoren die zijn beschreven in het BIM-implementatieplan, zal het bedrijf het succes van de implementatie evalueren, ongeacht of het dit proces periodiek kan herhalen om een directe bron te hebben om mee te vergelijken.

FASE 10: COMMUNICATIE VAN DE UITVOERING

Het bedrijf dat het implementatieproces heeft uitgevoerd zal de communicatie hiervan zowel intern als extern uitvoeren, indien dit is uitgewerkt in het Communicatieplan opgesteld in Fase 5.

5      Conclusie

Strenge implementatie van BIM vereist een doordachte strategie die zal worden weerspiegeld in het BIM-implementatieplan.

Het heeft geen zin tools toe te voegen of te vervangen door nieuwe als het personeel dat ze nodig zal hebben om hun processen te ontwikkelen niet betrokken is bij de evaluatie, noch bij de selectie, noch bij de herziening van het trainingsprogramma.

Training in BIM-tools en gebruikershandleidingen kan en mag niet de documenten van het type Procedure vervangen over het uitvoeren van een bepaalde dienst of product. Volgens de strategie die in dit artikel wordt beschreven en met een verantwoordelijk team (externe consultant of BIM-expert in de staf plus het personeel van het bedrijf dat zelf bij de implementatie betrokken is), zal de implementatie uitmonden in de procedures voor de gedetailleerde diensten of producten en met de BIM-tools zijn al in de processen geïntegreerd.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding
 
 
Door EGM Architecten - Oscar Picón
 

BIMregister registratie

  • Profilering in het BIM-netwerk via uw bedrijfsprofiel, de nieuwsbrief etc.
  • 2 gratis BIM Onderwijsdag tickets
    t.w.v. € 195.
  • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.
  • partnerinterview door onze journalist.
  • BIM-objecten bibliotheek doorverwijzing.
  • Onbeperkt presenteren van vacatures, stages, leerwerkplekken gedurende het abonnement.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?