Filter op

BIM-vaardigheden

Categorie

Jaartal

Bouwen aan de toekomst, vakbond FNV doet mee

Datum: 06-10-2020
Vakbond FNV ziet de bouw veranderen. Steeds meer functies in de bouw hebben te maken met administratief, technisch werk. Speciaal voor deze medewerkers is FNV|UTA opgericht die zich verdiept in de ondersteuning van deze bouwmedewerkers. UTA consulenten Ernst van den Berg en George Evers leggen uit wat FNV voor jou kan betekenen en waarom  samenwerken met BIMregister belangrijk is.

De bouw verandert. FNV Bouwen & Wonen ziet dat van de 110.000 bouwplaats medewerkers voor wie zij een CAO afsloten al bijna 45 procent niet meer werkt in het traditionele, vaak lichamelijk zwaar belaste, uitvoerend werk op de bouwplaats, maar werkzaam is in de uitvoerend technisch en administratief werk UTA.

“Speciaal voor deze medewerkers is FNV|UTA opgericht,” legt consulent Ernst van den Berg uit. “Het is een groeiende groep vaak hoger opgeleid personeel die misschien niet lichamelijk zwaar belast werk doen, zoals de traditionele bouwplaats medewerker, maar die wel een mentale belasting ervaren en soms onder zware druk staan. Voor hen hebben we met FNV|UTA een aantal diensten in het leven geroepen om hen bij het werk te ondersteunen.”

“Het Economisch Instituut voor de Bouw gaf al enige jaren geleden aan hoe de bouw verandert, steeds meer functies hebben te maken met logistiek, administratie en met BIM komen daar tal van nieuwe functies bij,” voegt George toe: “Met onze kennis willen we medewerkers helpen vaardigheden te ontwikkelen waarmee ze ondanks alle veranderingen in de bouw toch tot hun pensioen inzetbaar blijven in de bouw. De vaardigheden die daarbij horen willen we met de werknemers bespreken en ondersteunen met FNV|UTA diensten. Zo krijg je werknemers die goed zijn opgeleid voor de bouw. . BIM biedt daarvoor bijzondere kansen.”

“Daarom hebben we ons bijvoorbeeld aangesloten bij BIMregister waar we kennis kunnen opdoen en delen over de functies en competenties die horen bij het BIM gestuurd bouwen. We volgen diverse sessies in het BIM-huis en bezoeken regelmatig projecten waar BIM een belangrijke rol speelt,” voegt Ernst toe.

FNV thema bouwinontwikkeling

Ernst: “Traditioneel was FNV een beetje huiverig voor de automatisering en robotisering in de bouw. Zou de kwaliteit van het werk op de bouwplaats worden uitgehold?  Wordt het werk door machines overgenomen? Maar nu zien we dat robotisering juist kansen biedt. En met name de ontwikkelingen in BIM biedt fantastische kansen voor nieuwe functies, die het aantal jongeren en vrouwen in de bouw kan vergroten. .

“Dus in plaats van een tegenbeweging is FNV|UTA veel meer een meedenkende partner geworden die zich vooral richt op de sociale aspecten van de nieuwe bouwfuncties. Blijft het werk interessant? Hoe leidt je bouwplaats personeel op en hoe hou je de werkdruk in de perken? Want ook hier ligt een burn-out op de loer. Binnenkort starten we pilots bij bouwbedrijven waarin we kijken naar de manier waarop de organisatie en het werk zijn ingericht. Op deze manier zoeken we naar oplossingen die de bron van werkdruk wegneemt. We delen de opgedane kennis door deze te publiceren op onze website”

FNV|UTA makkelijk te vinden voor de jeugd

Het team van vijf UTA consulenten en vakbondsbestuurder Bernet van Leeuwen presenteert zich op een aantrekkelijke website. “Kan ik verder komen met FNV|UTA” is de vraag die gesteld wordt en waarop natuurlijk direct het antwoordt wordt gegeven. Ernst: “Ja! We zijn er voor de traditionele ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld juridische bijstand en pensioenen. En ja we zijn er ook voor het geven van ondersteunende cursussen en specifieke UTA zaken. Cursussen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.”

Ernst: “We richten ons ook op de jeugd. De nieuwe instroom van jongeren is hoger geschoold en dus bezoeken we off- en online ook regelmatig hogescholen en universiteiten. Het aanbod is daarmee anders dan voorheen. En de manier van ontsluiten van onze kennis en het opbouwen van een sociaal netwerk is ook anders; We zijn te vinden  via onze instagram en op persoonlijke LinkedIn profielen.. Op ons actieve instagram account building.thefuture bereiken we tal van jongeren die de bouw heel anders beleven dan de bouwers van toen.”

 

BIMregister registratie

  • Profilering in het BIM-netwerk via uw bedrijfsprofiel, de nieuwsbrief etc.
  • 2 gratis BIM Onderwijsdag tickets
    t.w.v. € 195.
  • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.
  • partnerinterview door onze journalist.
  • BIM-objecten bibliotheek doorverwijzing.
  • Onbeperkt presenteren van vacatures, stages, leerwerkplekken gedurende het abonnement.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?