Filter op

BIM-vaardigheden

Categorie

Jaartal

UOB - op afroep 3D-objecten beschikbaar stellen voor BIM modelleurs

Datum: 09-03-2021

Om installatie onderdelen eenvoudig op te nemen in een Bouw Informatie Model is, ongeacht met welk software pakket gewerkt wordt, met de open Uniforme Objecten Bibliotheek voor het CAD-domein de eerste stap gezet. Alle voor tekenwerk relevant installatie onderdelen kunnen met hun relevante gegevens als prestaties, grootte, afmetingen van aansluitingen, door gebruikers uit een uitgebreide 3D bibliotheek worden overgenomen naar het BIM model. De Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) is een initiatief van Techniek Nederland, FME, en 2BA. 2BA de door de installatiebranche opgezette datapool verzamelt, valideert en ontsluit sinds 2004 de product en handelsdata van installatieproducten.

De Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) fictief gemodelleerd

Deze productgegevens zijn door fabrikanten opgewerkt en geclassificeerd aangeleverd en opgenomen in de datapool. 2BA staat aan de basis van deze neutrale datapool die het mogelijk maakt productgegevens digitaal uit te wisselen tussen fabrikant, groothandel en afnemer op basis van de internationale ETIM standaarden. Voor de groothandel de ideale basis om in hun websites eenvoudig en trefzeker producten op basis van kenmerken te laten vinden.

Installatiebedrijven hebben daarnaast met de diensten van 2BA snel de beschikking over actuele product-, prijs- en voorraadinformatie. Gijsbert Boer, manager datakwaliteit en marketing: “Met 2.300 aangesloten montage bedrijven met totaal zo’n 87.000 werknemers, bedienen we 80 procent van de markt. De datapool wordt vandaag de dag beschouwd als dé centrale datapool door en voor de installatiebranche.”

UOB objecten 1

Het platform van de Uniforme Objecten Bibliotheek  (UOB)

Voor alle BIM ontwerpprogramma’s

“De product-, prijs- en voorraadinformatie is digitaal op te vragen. Een calculator of inkoper kan hier meteen mee aan de slag. Sinds vorig jaar kunnen fabrikanten aan deze informatie ook de voor 3D modeleren relevante geometrische gegevens toevoegen. Het fysieke installatieproduct wordt zo een virtueel informatie object met zijn specifieke afmetingen en aansluitingen.

Al deze producten vormen nu de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB). Met behulp van de UOB kunnen CAD engineers en/of modelleurs al dan niet beginnend met generieke modellen uiteindelijk met fabrikant specifieke producten maatvast en met de juiste technische specificaties modeleren en hun modellen door (laten) rekenen.

In het UOB staat dus de productdata van fabrikanten en generieke producen en de bijbehorende gekoppelde template (CAD) objecten. Met een plugin (Cadac  heeft nu de eerste UOB-plug-in op de markt gebracht wordt het gewenste product in de UOB gevonden en samen met het template object overgehaald naar de CAD omgeving. De plug-in zorgt voor de “merge” tussen data en Template Object.

Maar UOB is er voor iedereen. De UOB is een open standaard en gestandaardiseerde productdata is voor alle BIM ontwerpprogramma’s bereikbaar. Daarmee komt ook het zo gewenste betrouwbaar uitwisselen van modellen tussen verschillende omgevingen binnen bereik.

Installatie objecten vanuit UOB 1

Virtuele informatie objecten met specifieke afmetingen en aansluitingen

Standaarden als betrouwbare basis

Gijsbert Boer werkt sinds 2014 bij 2BA. Daarvoor werkte hij, sinds zijn afstuderen 17 jaar bij een bedrijf dat bouwkosteninformatie analyseert en online aan abonnees aanbiedt. “Het werk heeft raakvlakken, al werkten we toen met kosteninformatie voor ramingen en gaat het bij 2BA om inkoopprijsinformatie wij moesten de gegevens uit de markt halen, via calculaties maar ook via documentatie of PDF’s van producenten. De gegevens die via de 2BA datapool beschikbaar zijn worden juist door de fabrikant digitaal volgens gestandaardiseerde uitwisselformaten zoals onder meer DICO van Ketenstandaard Bouw en Techniek aangeleverd en zijn altijd actueel.”

2BA is in de afgelopen jaren snel gegroeid. “Nu werken er 17  mensen. Als ‘consultants’ op de weg om de essentie van datastandaardisatie, ETIM-classificatie en datapooling toe te lichten en in het begeleiden van deelnemers zoals dataleveranciers of installatiebedrijven, die bij ons 1 op 1 begeleiding krijgen.”

Maritieme sector

De aanpak van 2BA is ook omarmt door vier grote partijen uit de maritieme branche. Dit initiatief heeft een datastandaard opgeleverd die binnen de maritieme sector steeds verder wordt geïmplementeerd. We spreken hier over de ‘One Maritime Data Standard’, kortweg OMDS genaamd. De werkgroep is gericht op verlaging van de kosten van supply chain management en verhoging van snelheid en efficiency binnen de maritieme branche en koos in 2017 voor het data-uitwisselingsplatform van 2BA. Sinds half januari 2019 is 2BA daarmee ook het officiële portaal voor de elektronische uitwisseling van product- en aanverwante handelsgegevens voor de Nederlandse maritieme sector.

Datapool in België

Inmiddels stelt 2BA haar datadistributie platform ook beschikbaar voor de Belgische markt en wel onder de naam InstallData. Hiermee faciliteert 2BA de datapool voor de Federation Sanitair and Heating (FESAH). InstallData is alleen tussen groothandel en fabrikant actief. Het meest ideale zou zijn als we de productdata op Europees niveau zouden kunnen toetsen in plaats van ieder voor zich in elke nationale datapool . Nu is het zo dat dezelfde gegevens in andere landen alleen nog maar worden voorzien van een andere taal. De achterliggende gegevens zijn veelal eigenlijk hetzelfde.”

2BA is georganiseerd voor en door de branche. Boer: We hebben dan ook geen winstoogmerk. Het succes van de datapool wordt ieder jaar geherïnvesteerd in het beheer van de datapool en in nieuwe ontwikkelingen. Dat hebben we ook laten zien met de tarieven door dit jaar ook voor het eerst sinds 2007 jaar een kleine verhoging op de abonnementskosten door te voeren”.

Snel actuele informatie beschikbaar

Voor fabrikanten biedt de UOB een methode om hun producten snel beschikbaar te krijgen voor ontwerpers achter hun BIM Model. Ze hoeven niet met een externe partij een kostbaar en intensief traject in te gaan om de product families uit te laten werken tot 3D objecten. De volgens ETIM-MC gestructureerde geometrische data aanleveren bij 2BA is voldoende. Zeker voor fabrikanten die hun data al ontsluiten via 2BA én hun waardevolle productdata beheren binnen PIM software kan deze stap relatief snel genomen worden. En veel fabrikanten hebben die weg al gevonden. “Met een database van meer dan 4 miljoen producten en 24 miljoen handelsgegevens hebben we al een behoorlijke omvang. Maar er kan nog veel meer bij!”

 

Bekijk hier de UOB infosheet 

Bekijk voor meer informatie de UOB website of de UOB LinkedInpagina.

 

Door: BIMregister

 

BIMregister registratie

  • Profilering in het BIM-netwerk via uw bedrijfsprofiel, de nieuwsbrief etc.
  • 2 gratis BIM Onderwijsdag tickets
    t.w.v. € 195.
  • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.
  • partnerinterview door onze journalist.
  • BIM-objecten bibliotheek doorverwijzing.
  • Onbeperkt presenteren van vacatures, stages, leerwerkplekken gedurende het abonnement.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?