Filter op

BIM-vaardigheden

Categorie

Jaartal

Solide Bouw Informatie Management in de levenscyclus

Datum: 04-05-2021

Bouw Informatie Model en Bouw Informatie Management

Het tot stand komen van een gebouw of civiel technisch object is omgeven met veel en vaak complexe informatiestromen. Het Bouw Informatie Model kent daarom ook Bouw Informatie Management. En dat management is het speelveld van het Belgische Neanex. De experts van Neanex en de Neanex Portal als Digitaal Asset Register, helpen bij het beheersen van informatiestromen over de hele levenscyclus van een gebouw of object.

“Bouw- en civiel technische projecten genereren een grote hoeveelheid data. Van de opdrachtgever, de architect, de constructeurs, de uitvoering en ook in de beheerfase zijn informatiestromen van groot belang,” zegt Josefien Vanhuyse, Chief Commercial Officer bij Neanex. “Ieder heeft voor haar eigen expertise informatie van de ander nodig. Wij linken die werelden aan elkaar, zodat iedereen op het gewenste moment over de juiste informatie beschikt.”

“De informatie is vanuit één plaats op te vragen en inzichtelijk, als een ‘single source of truth.’ Eén plek waarin alle data zo slim is opgeslagen dat het voor iedereen die daartoe gemachtigd is, snel kan worden teruggevonden en worden aangevuld. Onafhankelijk van de tools waarmee gewerkt wordt. Onze data komt in gestandaardiseerd formaat in de database te staan.”

Linkedin Systems Engineering and BIM 1

Single source of truth

Het is onderzocht dat minimaal 20 procent van de tijd in bouwprojecten wordt besteedt aan het zoeken naar de juiste informatie. Met andere woorden wordt een dag per week per project medewerker  besteedt aan het terugvinden van informatie. “Dat is onvoorstelbaar, maar het gebeurt in elke organisatie. Wij streven ernaar met Neanex Portal als centrale slimme hub om de informatie snel is te ontsluiten.” Via een intuïtieve interface is de asset informatie uit de Neanex database beschikbaar. Een geïntegreerde 3D viewer stelt de gebruiker in staat om in maximaal 3 muisklikken bij de informatie te komen. Slimme boomstructuren en decomposities zorgen voor relationele weergave van ieder uniek element in je asset register.

Screenshot 2021 04 16 at 14.42.05

Globaal de Neanex Portal structuur

Een goed begin is het halve werk

Neanex werkt voor grote opdrachtgevers in Nederland en België als Tennet, Waternet, Besix, Dura Vermeer en Heijmans. Ook in België zorgt het bedrijf bijvoorbeeld voor de datastromen rond het verkeersproject de Oosterweel verbinding in Antwerpen voor verschillende bouwconsortia van de deelprojecten die werken in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Het liefst worden we vanaf het begin bij een project betrokken. De grote opdrachtgevers waarvoor we werken, kennen het belang van goede datastromen en het opbouwen van een toegankelijke informatie bibliotheek. We adviseren over het inrichten van het proces en over hoe je de informatie structureert. Het Neanex Portal faciliteert het combineren, verrijken en doorgeven van informatie uit verschillende bronnen en dit in de volledige levenscyclus van een gebouw, brug of tunnel, om zo écht inzicht te krijgen in asset informatie.”

“Het is voor minder grote projecten moeilijk om in de modelleer fase al over een model te beschikken dat alle informatie kan dragen. Als het dataverkeer explodeert roepen bedrijven onze hulp in. Maar het merendeel van onze opdrachtgevers is zich bewust van het belang van goed georganiseerde informatiestromen. Wij zorgen voor een lean proces waarbij de gewenste informatie snel te vinden is.”

Informatie is volgens internationale standaarden in de Neanex portal terug te vinden. Deze, soms ook wel Configuration Management Database genoemd, bevat informatie en geeft de relaties tot die informatie aan. We zijn geen inspectie tool, geen document management systeem, geen asset management tool. Voor die tools zijn er andere specialistische bedrijven. Vanuit onze omgevingen kunnen we data combineren, verrijken en doorgeven als een centrale ‘single source of truth’. Neanex is faciliterend en onafhankelijk van de specifieke software die bedrijven inzetten. Dit geeft organisaties die met Neanex werken het comfort en de zekerheid dat je altijd beschikt over je data, nu en in de toekomst zonder ‘vendor lock in’ of afhankelijkheid. Die flexibiliteit is ook wat ons onderscheid van one-size-fits- all oplossingen. Neanex kan door het hele bouwproject en in de gebruiksfase, wanneer het Bouw Informatie Model een digital twin is geworden van de realiteit, gebruikt worden. De informatie is veilig en uniek in een cloud omgeving beschikbaar voor de opdrachtgever.

Screenshot 2021 04 16 at 14.36.32

Neanex advies over het inrichten van het proces

Gebouwinformatie is goud waard

Uiteindelijk betaalt het goed opzetten van een database zich ook uit in de gebruiksfase van het gebouw. “Ik vergelijk het vaak met de situatie waarin alle data rond een project, waar zoveel energie in is gestoken, in dozen verdwijnt en opgesloten zit. Deze data is dankzij onze aanpak altijd beschikbaar en kan worden ingezet in alle fasen van de levenscyclus van een asset.”

Strategische doelen rond sustainability, operational excellence of risk management worden door Neanex vertaalt in specifieke use cases als bijvoorbeeld een materialen paspoort, of door de eisen van de klant inzichtelijk te maken door het hele bouwproces of digitale dataleveringen voor asset beheer.”

“Het wordt voor vastgoed ontwikkelaars steeds belangrijker te voldoen aan de wens van de gebruikers. Door data tijdens het gebruik te blijven verzamelen en analyseren, bouw je enorm veel kennis op over de gebouwde omgeving, verdeeld over drie belangrijke pijlers:

1.           Statische informatie van het model met alle eisen, technische informatie en classificaties;

2.           Dynamische pijler met gegevens uit het ‘internet of things’ of sensors toepassingen;

3.           Simulaties, slimme interpretaties voor onder ander onderhoud, services en veiligheid.

Voor opdrachtgevers die een hoge prestatie van hun gebouw eisen, gemeten in het behalen van certificaten als Breeam denken wij mee om de informatie te verzamelen en zo de materialendatabase te vullen. Binnenkort verschijnt er een whitepaper met zo’n case. Als een goede database helpt bij het verkrijgen van een certificaat is het belang ervan evident in het verdienmodel van de ontwikkelaar, de service naar de klant en bijdrage aan het groter belang rond meer sustainable gebouwde omgeving voor morgen.”


Bron: BIMregister

BIMregister registratie

  • Profilering in het BIM-netwerk via uw bedrijfsprofiel, de nieuwsbrief etc.
  • 2 gratis BIM Onderwijsdag tickets
    t.w.v. € 195.
  • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.
  • partnerinterview door onze journalist.
  • BIM-objecten bibliotheek doorverwijzing.
  • Onbeperkt presenteren van vacatures, stages, leerwerkplekken gedurende het abonnement.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?