Filter op

BIM-vaardigheden

Categorie

Jaartal

BIM advieswerk automatiseren en computers die gebouwen genereren

Datum: 31-05-2021
Het Bouw Informatie Model is voor adviesbureau Nieman Raadgevende Ingenieurs meer dan een model dat gebruikt wordt bij het toetsen van het bouwplan. De rekenkracht van de computer, de grote hoeveelheid informatie die het model kan verwerken en de enorme kennis en ervaring van het bureau leent zich voor meer. BIM specialist Mark Bruining van Nieman, legt de lat een niveau hoger. De modelomgeving biedt kansen om programma’s te schrijven waarmee bijvoorbeeld de architect direct kan zien of het gebouwontwerp aan de eisen van het bouwbesluit en projecteisen voldoet.

We kennen Nieman Groep van het toetsen van bouwprojecten aan het bouwbesluit. Aan het adviseren over onder meer akoestiek, brandveiligheid, energie en duurzaamheid (zie kader). De ingenieurs van het bureau ondersteunen opdrachtgevers zoals architecten en bouwers bij het behalen van de gewenste eisen die aan het gebouw gesteld worden.

Werkveld Bureau Nieman

 1. Energie en duurzaamheid;
 2. Bouwtechniek- en praktijk
 3. Gevel- en dak engineering
 4. Brand- en vluchtveiligheid
 5. Akoestiek
 6. Bouwregelgeving
 7. Kwaliteitsmanagement
 8. Juridisch advies
 9. Bouwfysica
 10. Installatietechniek

BIM is een krachtig hulpmiddel

Mark Bruining is BIM specialist bij Nieman Raadgevende ingenieurs en binnen het bedrijf werkzaam in het vakgebied installatietechniek. “We denken met betrekking tot het Bouw Informatie Model installatie techniek voornamelijk mee in de ontwerpfase, op het moment dat het VO over gaat in de DO fase. Daarna blijven we tot aan het bestek betrokken bij een project. Het Bouw Informatie Model leent zich voor een hoge mate van detaillering, voor veel informatie. Maar voor ons advies werk, met name bij het ontwerpen van de installaties, gaat het niet om de details. Het gaat om functionaliteit. Hoeveel ruimte is er voor installaties in het gebouw nodig? 

“Het gebouw is in de beginfase van het ontwerp nog ‘in beweging.’ We kunnen nog veel veranderen. Hier moeten we snel kunnen schakelen, zonder de opdrachtgever te belemmeren. Zo ontwerp ik in de beginfase van een project een installatietraject waarin de benodigde ruimte voor installaties wordt gereserveerd. Bij ons in het model zijn componenten niet perfect gedetailleerd, maar bestaan uit alleen geometrische basisvormen zoals balk-, cilinder-, kegel- en bolvormen. We modelleren generiek met horizontale- en verticale zones, waarin nog van alles mogelijk is. Het is dat abstractie niveau waarin het Bouw Informatie Model een enorm krachtig hulpmiddel kan zijn om ons advieswerk te automatiseren.”

Verbinden en ontwikkelen

“Ik was vers van school in 2009, Werktuigbouwkundige en mij werd gevraagd binnen Nieman te kijken naar iets dat BIM heet, en zo is het eigenlijk begonnen.” Nu is Bruining de deskundige bij Nieman die zich verdiept in de toepassing van de technologie bij het advieswerk. “Het onderwerp past goed bij mij. Ik ben een specialist geworden die de diepte in gaat. Modelleren, programmeren. Ik ben binnen Nieman een verbinder die de jongere generatie, die meer thuis zijn binnen een modelleer/programmeer omgeving, goed kan verbinden met de oudere generatie die wat terughoudender zijn in het gebruik van Bouw Informatie Modellen.

Bruining zorgt ervoor dat de traditionele werkwijze van de specialisten met behulp van zelf geschreven vertaalprogramma’s naadloos in Revit Bouw informatie Modellen komen. “Reken methoden die we al jaren in Excel uitvoeren, kunnen we gewoon blijven doen. Wij zorgen ervoor dat de koppeling wordt gemaakt. De specialist blijft de specialist.”

BIMpact

De eerste producten zijn nu ontwikkeld die de ontwerpers ondersteunen om tijdens het ontwerp rekening te houden met normen en regels. “Op basis van onze kennis zorgen wij nu voor de ontwikkeling van software die ontwerpers gaat ondersteunen.” Met BIMpact, een BV. die Nieman samen met de IT deskundigen van Buro de Haan oprichtte, komen deze producten op de markt. “BIMpact maakt software in Revit voor onder andere het maken van bouwbesluitberekeningen. Je kunt bijvoorbeeld een Milieu Prestatie Gebouwen berekening (MPG) rechtstreeks uit het Revit-model maken. Tevens is het mogelijk daglichtberekeningen, ventilatieberekeningen en overige relevante onderdelen van een gebouw te berekenen of te toetsen aan het bouwbesluit.”

En die geautomatiseerde controle is niet alleen een hulpmiddel. Voor de toetsing aan het bouwbesluit levert de software een gevalideerd resultaat. Als de computer geen fouten vindt in het ontwerp is ook écht aan het bouwbesluit voldaan en kan er een certificaat worden afgegeven zoals wij dat voorheen deden met een bouwbesluit toets van bureau Nieman.

Toekomst

Maar Bruining ziet de rol van adviseur wel veranderen. “Het Bouw Informatie Model, de rekenkracht van de computer en het geautomatiseerde ontwerpproces leent zich voor de ontwikkeling van hulpmiddelen, waarmee we in de nabije toekmost het ontwerpen van een gebouw heel anders gaan benaderen.”

“Nu ontwikkelen we al hulpmiddelen om tijdens het ontwerpproces het gebouw te toetsen aan de eisen van het bouwbesluit. Tijdens het ontwerpen kun je zo al zien of er in de kamers voldoende lichtval is, of er aan de brandveiligheid eisen wordt voldaan. Maar straks is de computer voor een opdrachtgever zelf in staat om op basis van de wens veel varianten van een mogelijk gebouw te genereren. De computer rekent honderden varianten met bijvoorbeeld het gewenste vloeroppervlak of de gewenste energieprestatie. Modelleren van het Bouw Informatie Model wordt een proces van data gestuurd ontwerpen. Je geeft de randvoorwaarden aan en de computer genereert een aantal gebouwen waaruit je kunt kiezen. De architect is dan hoofdzakelijk nodig voor het esthetische, voor de kunst.”

FictieveZoneV2
Een door de computer gegenereerde variant

 

Door: BIMregister

BIMregister registratie

 • Profilering in het BIM-netwerk via uw bedrijfsprofiel, de nieuwsbrief etc.
 • 2 gratis BIM Onderwijsdag tickets
  t.w.v. € 195.
 • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.
 • partnerinterview door onze journalist.
 • BIM-objecten bibliotheek doorverwijzing.
 • Onbeperkt presenteren van vacatures, stages, leerwerkplekken gedurende het abonnement.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?