Filter op

BIM-vaardigheden

Categorie

Jaartal

The BIM practice voor samenwerken met Bouw Informatie Management

Datum: 14-06-2021
Opdrachtgevers, aannemers of woningbouwcorporaties die met BIM aan de slag gaan of die hun BIM werkwijze willen verbeteren, kunnen de hulp inroepen van the BIM practice. Oprichter en Joyful Producer van the BIM practice, Dirk Jan Kroon, legt uit hoe de expertise van zijn team u helpt het verzamelen van data, het behouden van overzicht en het vertrouwen te winnen van partijen in deze nieuwe vorm van samenwerken. Het advies van zijn bureau helpt u zelfstandig verder te kunnen om uw doelen te bereiken.

Op weg naar zelfstandig Bimmen

Werken met het Bouw Informatie Model in een organisatie vereist een andere manier van werken. Adviesbureau The BIM practice helpt bedrijven die verandering te doorlopen en helpt deze bedrijven het constante proces van vernieuwen en aanpassen daarna zelfstandig uit te voeren. The BIM practice komt als adviseur bij een grote diversiteit aan bouwpartners. Bedrijven die nog helemaal niets hebben met Bouw Informatie Management tot aannemers die al jaren ervaring hebben en een verbeterslag willen maken. Bedrijven die snel stappen moeten maken om mee te gaan in de werkwijze van een opdrachtgever tot organisaties die een traject willen uitzetten om over een paar jaar een gewenst niveau van werken met BIM in de vingers te hebben. En van opdrachtgevers tot woningbouwcorporaties. “De mate van ingrijpen door onze Joyful Producers is afhankelijk van waar je nu staat en de ambitie die je hebt,” zegt oprichter Dirk Jan Kroon. “Om dat in kaart te krijgen werken we met een paar eenvoudige tools.

Dirk Jan Kroon BIMregister

The BIM practice oprichter Dirk Jan Kroon

Bouw Informatie Management advies en helpende handen

“We streven ernaar om de organisatie snel zelfstandig te maken. Ik zeg altijd; we werken eraan dat je zo snel mogelijk van ons af bent. Zo starten we nu, na een jaar werken voor een aannemer waarin we zes medewerkers hebben opgeleid, aan de exit strategie van een half jaar. Zodat het bedrijf zelfstandig verder kan. Niet alleen zijn ze dan in staat om het huidige werk te kunnen doen, maar om ook zelfstandig nieuwe doelen te stellen en daar binnen het bedrijf de verandering zelf te kunnen doorvoeren, dit noemen wij de closed loop: wij dragen, beetje bij beetje met overtuiging, onze rol weer over aan de organisatie. Want het Bouw Informatie Management is een kernwaarde die je als bedrijf niet moet uitbesteden. Die moet stevig verankerd zijn in je organisatie.”

“Naast het adviseren leveren we ook de helpende hand; onze deskundige werkvoorbereider werkt een aantal weken naast de werkvoorbereider die nog weinig ervaring heeft met het Bouw Informatie Model en leert hem daarmee de werkwijze in de praktijk. Of we nemen de regie over als projectleider voor informatiestromen, naast de projectleider van de opdrachtgever die inhoudelijk verantwoordelijk blijft. De vastgoed manager helpen we de hele keten van schets tot beheer in kaart te krijgen en we helpen het bewustzijn vergroten van wat voor een goede beheersing van Bouw Informatie Management nodig is.

Het Bouw Informatie Model brengt een cultuurverandering

The BIM practice zit voornamelijk bij opdrachtgevers en woningcorporaties aan tafel. “Daarin hebben we tien jaar ervaring en kunnen we hulp op maat aanbieden. Want voor zo’n cultuurverandering naar werken met het Bouw Informatie Model, moet je aan de top van de organisatie beginnen.”

De mate van ingrijpen van het adviesbureau is afhankelijk van de staat van het bedrijf op dit moment en de ambitie die je vastlegt. The BIM practice zet het model van Bateson (afbeelding van het model Bateson) vaak in als hulpmiddel om een toekomstbeeld te vormen met de opdrachtgever. Dit model gaat er van uit dat veranderingen op een hoog niveau altijd leiden tot veranderingen op lagere niveaus. Kroon: “We schreven een White Paper die bedrijven helpt hun situatie in kaart te brengen. We stellen hierin heel fundamentele vragen als waarvoor ben je op aarde? Door al die lagen af te pellen komen we tot de essentie van de organisatie. Welke doelen gesteld worden en daaruit volgt hoe Bouw Informatie Management hieraan een bijdrage gaat leveren.”

“Het kan zijn dat een bedrijf alles al goed op orde heeft en een vervolg stap wil zetten in het werken met Informatie Management. Maar er zijn ook bedrijven die denken dat met het aanschaffen van de BIM software al een grote stap is gezet. Maar dat is slechts het gereedschap. Eerst en vooral moet een bedrijf de digitale datastromen op orde hebben. Welke informatie moeten we verzamelen en waar moeten we het opslaan om het straks in de modellen snel te kunnen oproepen. Hoe houden we de datastromen actueel? Door aan deze basis te werken wordt de behoefte aan welke BIM software voor het bedrijf het best geschikt is vanzelf duidelijk.”

“De nul meting waar wij mee beginnen, laat zien waar je staat en waar je heen kan. Een traject van een paar maanden, een jaar of drie jaar. Wij maken samen met de opdrachtgever die visie waardoor een traject is uit te stippelen met duidelijk vast te leggen prestaties.”

The BIM practice BIMregister

The BIM practice brengt vanaf het nulpunt een structuur aan

Kennisdeling is belangrijk

Het goed op orde hebben van de datastromen en het durven samenwerken rond een Bouw Informatie Model levert winst op stelt Kroon. “Een werkvoorbereider bij een woningbouwcorporatie kon dubbel zo veel werk aan. Dit kwam door te werken met actuele digitale data en het Bouw Informatie Model. Ook doordat hij veel minder gedoe had op de bouw. De kwaliteit van de opgeleverde gebouwen gaat aantoonbaar met sprongen omhoog. Dit komt door vanaf het begin met partijen samen te werken op product- en kwaliteitsniveau en niet op prijs. Meer samenwerken ontstaat door het scheppen van vertrouwen door de opdrachtgever. De houding van de opdrachtgever bepaalt de houding van de medespelers en dus de cultuur van samenwerken.

Het delen van kennis en open communiceren brengt the BIM practice zelf ook in de praktijk. “We geven trainingen op het opleidingscentrum Brickton en bij de Corporatie Academie staan we standaard in het curriculum met praktische opleidingen. Daar geven we niet aan met welke software je moet werken, maar hoe je software inzet om je werk te doen. Kennisdeling is ook een belangrijke motivatie om ons aan te sluiten bij het platform van BIMregister.”

Nieuwe naam

The BIM practice is sinds kort de nieuwe naam van het bedrijf van Dirk Jan Kroon. “De naam Corporeal die we aanvankelijk hadden, was op zich goed bedacht,” zegt Kroon. “Als een corporeal, als kwartiermaker voor de troepen uit een bedrijf klaarmaken voor werken met Bouw Informatie Management. Maar de schrijfwijze moesten we vaak nader toelichten en het dekte toch niet helemaal de lading. ‘The BIM practice’ omschrijft onze werkwijze beter, geeft direct aan waar we voor staan en onderscheidt ons van andere adviesbureaus.”

De medewerkers zijn ‘Joyful Producers’ die met veel werkplezier helpen de kwaliteit van elke organisatie te verbeteren. “iedere opdrachtgever krijgt het beste van onze hele practice: omdat we achter de schermen samenwerken en kennisdelen maar ook omdat we altijd een energie van verandering en voorwaarts meebrengen. En in die speelse energie en overtuiging blijken zelfs stevige criticasters mee te bewegen in war willen bereiken: total bliss of ownership.”

Total Bliss of Ownership

Door: BIMregister

BIMregister registratie

  • Profilering in het BIM-netwerk via uw bedrijfsprofiel, de nieuwsbrief etc.
  • 2 gratis BIM Onderwijsdag tickets
    t.w.v. € 195.
  • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.
  • partnerinterview door onze journalist.
  • BIM-objecten bibliotheek doorverwijzing.
  • Onbeperkt presenteren van vacatures, stages, leerwerkplekken gedurende het abonnement.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?