Filter op

BIM-vaardigheden

Categorie

Jaartal

BIM verantwoord de organisatie in bij Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling

Datum: 08-11-2022
Omdat familiebedrijf 'Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling' uit Geffen een combinatie heeft gemaakt van projectontwikkeling en woningbouw, leidt de keuze om de BIM werkmethodiek in te voeren tot een nog beter gestroomlijnde organisatie. Een speciale engineering afdeling staat aan de basis van het strategisch invoeren van een nieuwe werkwijze. Hoofd engineering Jeroen Hendriks en zijn team leren de organisatie hoe de BIM werkmethodiek het beste voor de ontwikkelende bouwer werkt. En omgekeerd leren zij weer van de organisatie.

“We onderzochten al enige tijd wat de BIM werkmethodiek ons kon brengen en wat het ons kon opleveren, toen we in 2016 besloten te gaan BIMmen,” zegt Jeroen Hendriks, hoofd engineering bij Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling. “Het bedrijf vroeg de mensen van de tekenkamer, die al de meeste binding hadden met het 3D model, om die eerste stappen te zetten. Het Optio woningconcept van Van Wanrooij werd destijds bijgehouden in een 2D AutoCad bibliotheek. De voornaamste taak in die beginfase was het omzetten van deze 2D bibliotheek naar 3D. Alle uitgangspunten van de woningtypes waar Van Wanrooij mee ontwikkelt en bouwt zijn hier in opgenomen. We kwamen er al snel achter dat je het ‘er niet even bij doet’. Het omscholen van AutoCad- tekenaars naar BIM-modelleurs en het verder implementeren in de organisatie moet je professioneel oppakken. Twee en een half jaar geleden zijn we als drie BIM-modelleurs volledig losgekoppeld van de tekenkamer en sinds een half jaar is de afdeling engineering een aparte afdeling binnen de organisatie van Van Wanrooij.

Want bij het verbeteren van processen, werken met de informatiestromen en het Bouw Informatie Model krijg je te maken met alle functies in het bedrijf. Hendriks: “De werkvoorbereiding, calculatie en projectontwikkeling zijn inmiddels al ‘om’ en kunnen hun informatie delen en ophalen uit het Bouw Informatie Model. Stapsgewijs zullen we deze olievlek langzaam uitbreiden waarbij komend jaar de focus komt te liggen op de uitvoerende bouw”.

200929 RG VW BIM11

BIM ontwikkeling

Hendriks begon als bouwkundig tekenaar bij het ontwikkelend bouwbedrijf en na twee jaar intern cursussen gevolgd te hebben groeide hij via BIM-Modelleur en BIM-Engineer uit tot hoofd van de afdeling Engineering. “Met alleen mijn bouwkunde achtergrond had ik deze ontwikkeling niet kunnen maken. Je moet wel affiniteit hebben met de IT en computerprogramma’s. En in deze functie binnen Van Wanrooij moet je ook kennis hebben van hoe de mens in de organisatie zich het prettigst voelt. We leren iedereen stap voor stap de nieuwe werkwijze aan en zetten soms ook een stapje terug.”

We hebben goed rondgekeken in de markt en informatie ingewonnen bij collega bedrijven. Op basis van onze eigen ervaring en die van anderen kozen we ervoor de uitwerking in Revit te maken en voor de Werkvoorbereiders en technische projectontwikkelaars voor Solibri vanwege de gebruiksvriendelijkheid. Op de afdeling Engineering werken we veel met Dynamo voor het maken van slimme scripts waarmee de computer herhalingen van handelingen overneemt. Datzelfde geldt ook voor Solibri waarin we tal van rule-sets hebben geschreven die zijn afgestemd op de fase waarin het project zich bevindt., De directie zag de voordelen van deze nieuwe werkwijze in en ondersteunt ons in het proces.”

Inmiddels heeft het bedrijf de kracht van het Bouw Informatie Model en -Management goed in de vingers. “We kwamen voorheen al wel architecten tegen die al iets met 3D deden, nu nemen wij hierin het voortouw en geven we hen bijvoorbeeld de randvoorwaarden in de vorm van onze woningbibliotheek en BIM-contractdocumenten zoals een BIM-protocol, BIM-uitvoeringsplan, ILS en modelleerwerkwijze. We ontwikkelen zo’n 1500 woningen per jaar en daarvan werken we een deel intern en een deel extern uit. Het is dan ook erg belangrijk dat hier goede stukken aan ten grondslag liggen.

We kunnen de externe partijen overtuigen onze 3D aanpak te adopteren. We zijn inmiddels op een punt dat de data kloppend is, en onze afdeling zorgt ervoor dat die aan ‘de voorkant’ aan het begin van het proces goed ingezet wordt. Onze afdeling script  een nieuw project als een soort onderlegger waarop de andere afdelingen verder bouwen. De calculator trekt er ‘met een druk op de knop’ hoeveelheden uit want als het model klopt, dan heeft iedereen die erna komt er zijn voordelen van.”

Digitaliseren brengt veel voordelen

Binnen Van Wanrooij zijn alle bouwdisciplines vertegenwoordigd. Je zou denken dat iedereen vanzelfsprekend bij een BIM-model aanhaakt, maar de engineering afdeling is daarin praktisch en behoedzaam. “Natuurlijk is het logisch om ook in de uitvoering het model en de werkwijze in te voeren. Maar in ons familiebedrijf zorgen we ervoor dat we open met elkaar communiceren en hebben we respect voor ieders manier van werken. Daarom starten we dit jaar met het bewust maken en informeren van een aantal uitvoerders. Vervolgens onderzoeken we samen met hen hoe we met ons 3D model kunnen helpen op de bouwplaats. Het is belangrijk om er achter te komen hoe we die mannen buiten beter van dienst kunnen zijn. En net zo aan de productie kant. Onze timmerfabriek werkt op zichzelf al goed. Het zal er in de toekomst vast eens van komen dat er een goede koppeling aan het model wordt gemaakt, maar vooralsnog heeft dat geen prioriteit.”

Collegas waar je op kunt bouwen Van Wanrooij

Onze afdeling van drie man, twee BIM-Engineers en ikzelf, en met een vast aanspreekpunt op alle afdelingen brengt met een maandelijks overleg alle informatie naar en uit de organisatie. Je merkt dat het werkt. Het Bouw Informatie Model komt in onze organisatie goed tot zijn recht. We zitten in de seriematige woningbouw. Als je dan goede onderleggers hebt voor het woningconcept dan pluk je daar in alle projecten de vruchten van. We ervaren veel voordelen met het digitaliseren en standaardiseren van de werkwijze en detaillering. Met een aantal vaste regels en vastgestelde gevel- en dakelementen heeft de architect ook voldoende vrijheid om steeds weer met iets nieuws te komen, zodat de uitstraling van de woning niet standaard is.” Als er dan weer een mooi project ontwikkeld of gebouwd wordt dat 100% aan de spelregels voldoet dan geeft dat veel voldoening.

Nieuw hoofdkantoor in Paleiskwartier in Den Bosch

Paleiskwartier Belvedere 4 LR

Van Wanrooij is nog lang niet klaar. “Er is altijd wat te ontwikkelen. Zowel op gebied van BIM als op gebied van blijven aansluiten op de nieuwste wet- en regelgeving. De installatie van een woning bijvoorbeeld, speelt een steeds belangrijkere rol in de woningbouw. We willen dat ons woningconcept zo flexibel is dat er met verschillende type warmtepompen gebouwd kan worden.. Voor starters en de onderkant van de markt hebben we onlangs een nieuwe Optio-woning ontwikkelt: ‘Optiotype XXS’. Dit is een woning met een kleine beukmaat. Voor het ontwikkelen en bedenken hebben we slimme BIMmers nodig.”

Met de registratie in het BIMregister hoopt van Wanrooij zich te kunnen laten zien als interessante partij voor stagiairs, afstudeerders en het BIM-netwerk in Nederland. “Want in Geffen -dit najaar 2022 vanuit het splinternieuwe hoofdkantoor in Paleiskwartier in Den Bosch - gebeuren prachtige dingen op het BIM-vlak, waaraan het prettig werken is en waar we op een bijzondere manier werken aan vooruitstrevende duurzame woningbouw. Dat willen we graag aan de markt laten zien.”

Van Wanrooij registreerd zich in het BIMregister Social


Door: BIMregister

BIMregister registratie

  • Profilering in het BIM-netwerk via uw bedrijfsprofiel, de nieuwsbrief en social media (+20.000 volgers).
  • 1 gratis BIM Onderwijsdag tickets
    t.w.v. € 195.
  • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.
  • partnerinterview door onze journalist.
  • BIM-objecten bibliotheek doorverwijzing.
  • Presenteren van vacatures, stages, leerwerkplekken gedurende het abonnement.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?