Filter op

BIM-vaardigheden

Onderwijs

Jaartal

Delano Kenepa

Delano Kenepa

Om het optimale uit BIM te halen heb je consistente data nodig. Oftewel: de data moet altijd op dezelfde (juiste) plek staan. Dat klinkt logisch en gemakkelijk, maar in de praktijk is dat vaak nog een hele uitdaging.  
 
Een voorbeeld: veel leveranciers bieden inmiddels hun materiaal aan in BIM, maar zetten de data allemaal op een andere plaats. Dit maakt het lastig om efficiënt om te gaan met deze data. Voor velen zal het al even geleden zijn, maar weet je nog hoe het was om in de bibliotheek een boek te zoeken? Stel je nu voor hoe het zou zijn als ze verschillende manier hanteerden om de boeken op te ruimen: op achternaam, voornaam, titel, datum etc. Een tijdrovend klusje dus. Om tijd te besparen hebben wij een eigen bibliotheek gebouwd waarvan we zeker weten dat de data altijd juist is. 

Geen beeld maar data 

Hoe we dat doen? Data en modellen koppelen we los van elkaar. De data beheren we in een Excel-bestand dat we in de Cloud beheren. Hier kunnen we ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de brandwerendheid van een element altijd in de parameter "brandwerendheid" staan en niet per ongeluk in de parameter "brandwering". Door de consistentie in data hoog te houden kunnen we efficiënter BIMmen. Neem onze calculators, die hebben meer vertrouwen in BIM en kunnen daardoor sneller en accurater calculeren. Door op deze manier onze bibliotheek te beheren voorkomen we een wildgroei aan onderdelen en aan data.

De technische uitvoering 

De data in de Cloud beheren we met Vertex, een plug-in van  BimForce. Hiermee worden de elementen in Revit gegenereerd. Vervolgens kunnen we snel zoeken door de honderden elementen. Hierdoor gebruiken we altijd de laatste versie van de elementen in de modellen en staat data op de juiste plek. 

Ter illustratie: het toevoegen van verschillende typen wanden doen we dus niet in Revit, maar in een Excel bestand. Dat zorgt voor meer overzicht, is sneller en verlaagt de foutgevoeligheid enorm. Waar we voorheen aan het tekenen waren, zijn we nu dus ook bezig met databeheer.
Welkom in de bouw 2.0! 

Wil je meer informatie over onze technieken, neem dan gerust contact met me op.

Daan Arts
BIM Manager
Hercuton

Een bouwwerk bestaat uit duizenden elementen, met ieder tientallen unieke eigenschappen in de vorm van parameters. Een Bouw Informatie Model van een bouwwerk bevat dus een hoop informatie. Voor de markt kan het echter een uitdaging zijn om al die gegevens gestructureerd te ontsluiten. Dit kan in het online platform van BIMlink en daarvoor is nu dus een nieuwe 3D-viewer ontwikkeld.

Het BIM gebouwdossier van BIMlink verzamelt alle gebouwelementen uit de BIM-modellen die klantenkring opslaan in de centrale database van het Nederlandse bedrijf. Zo hebben gebruikers en projectpartners steeds toegang tot de meest actuele informatie over het bouwwerk en kunnen ze in realtime wijzigingen vastleggen. De module 3D-objecten is nieuw en biedt simpelere online inzage in alle objecten van een bouwwerk. Alle eigenschappen zijn vervolgens eenvoudig online te archiveren en te benaderen.

3D-viewer

Gebruikers van het BIM gebouwdossier van BIMlink konden bij het raadplegen van de objecten tot op heden kiezen voor weergaves in lijsten of in 2D-plattegronden. Met de nieuwe 3D-viewer kunnen ze een BIM-model nu dus ook in 3D in alle browsers bekijken. De objecten worden gestreamd naar de 3D-viewer zodat zelfs de grootste en zwaarste BIM-modellen eenvoudig en snel te bekijken zijn. Gebruikers kunnen uitsneden maken per , verdieping of categorie. Aan ieder object zijn documenten of communicatie-items gekoppeld die direct kunnen worden geraadpleegd.

Voordelen

Enkele meerwaarden van de nieuwe 3D-viewer:

 • BIM-database – alle projectpartners kijken altijd naar hetzelfde BIM-object dat in één database staat
 • De BIM-viewer is snel en werkt in de browser
 • Dossiervorming – klantenkring kunnen gekoppelde documenten, certificaten, handleidingen en garanties raadplegen in het as-built-dossier
 • API’s – klantenkring kunnen BIM-objecten ook met software van derden bekijken en bewerken door middel van de API die BIMlink en projectpartners hebben ontwikkeld

Samenwerking met DeltaPi

BIMlink heeft de core van de online 3D Viewer samen met het bedrijf DeltaPi ontwikkeld. “De samenwerking stelt beide ook in staat middels een bi-directionele koppeling tussen DeltaPi en BIMlink, hele BIM-modellen naar de online-database van BIMlink te uploaden en visueel te laten weergeven”, zegt directeur Roy van der Velden van BIMlink. “De Project Manager van DeltaPi is een krachtige tool om de modellen te controleren en corrigeren voordat ze naar BIMlink worden geüpload. Daarbij kunnen mogelijke aanpassingen weer teruggeschreven worden in het Revit-bestand.”

Modulair

BIMlink is een online platform dat alle projectpartners bij de bouw en het beheer van gebouwen gemakkelijk en snel, toegang geeft tot het BIM gebouwdossier. Alle documenten, tekeningen en modellen over alle levensfases van het bouwwerk zijn 24/7 online, veilig en gestructureerd beschikbaar voor de betrokkenen. BIMlink bestaat uit modules die zijn afgestemd op de levenscyclus van een bouwwerk; van het ontwerp en de bouw tot het gebruik en beheer. Onze klantenkring kan dus per gebruikersgroep of teamleden kiezen voor de modules met de functionaliteit die zij nodig hebben bij hun taken in het project. Als onze klantenkring liever werkt met software van derden, kunnen ze een koppeling maken via de Application Programming Interface (API) die BIMlink met enkele partners heeft ontwikkeld. In de toekomst wil BIMlink meer API-overeenkomsten opzetten.

Kosten

Door het modulaire karakter van BIMlink kunnen bedrijven kiezen welke modules bepaalde personeelsleden voor hun werkzaamheden nodig hebben. Klanten rekenen dus alleen voor modules af die ze afnemen. De nieuwe 3D-viewer maakt deel uit van de module 3D-objecten.

Meer informatie over de modules van BIMlink en in het bijzonder de module 3D-objecten.

donderdag, 26 maart 2020 15:11

De vorderingen van het UOB platform

Naar aanleiding van de 8e sprint is het platform aangevuld met onder andere de volgende functies:

 • De mogelijkheden om algemene ETIM EC/MC features naar wens te structureren zijn uitgebreid. Het is onder andere nu mogelijk om features te filteren o.b.v. de aansluitmethode per poort.
 • De wijze waarop het template versiebeheer (naamgeving en codering), in combinatie met versiebeheer van MC bladen en CAD applicaties georganiseerd wordt is uitgewerkt en geïmplementeerd. 
 • 2BA heeft een ETIM-MC viewer gebouwd die vanuit PIM software aangeroepen kan worden, waarmee fabrikanten direct kunnen zien welk MC-veld welke geometrische parameter representeert. Deze viewer en functionaliteit zijn tegenwoordig ook geïntegreerd in het UOB platform waardoor op zeer gebruiksvriendelijke wijze MC-velden visueel aangegeven worden en zelfs vanuit de viewer aan te passen zijn.

Het UOB platform is inmiddels zover dat het team dat ontwikkeld samen met de klankbordgroep uitgebreide testen uitvoeren voor een functionele oplevering. Dit gebeurt per usecase. Onderdeel van deze procedure zijn de zogenaamde “Pressure Cooker sessies”. Hier wordt per fabrikant zijn data getest, in combinatie met de ontwikkelde software en template-objecten. Bij deze sessies worden gevonden onvolkomenheden direct opgelost. Om de markt alvast kennis te laten maken met de mogelijkheden die het UOB platform biedt en feed-back te krijgen van gebruikers worden er doelgroepgerichte bijeenkomsten georganiseerd(*):

Hackathons

De Open UOB Hackathons zijn bedoeld voor softwareontwikkelaars die willen leren hoe hun applicatie kan aansluiten op het OpenUOB platform. Hierbij kan men denken aan het bouwen van een add-in voor een 3D CAD applicatie of het integreren van de UOB CAD objecten met eigen online productaanbod. Deze hackathons zijn bedoeld voor zowel alle softwarehuizen.

Kliksessies

In de eerste variant van de UOB zullen bijna 400 Revit-templates-objecten beschikbaar zijn. Uitbreiding naar andere CAD-applicaties alsmede verbreding van de beschikbare templates is in de opvolgende fases voorzien. De klik-sessies zijn bedoeld voor Revit-modelleurs om ze in de mogelijkheid te stellen kennis te maken met de Uniforme Objecten Bibliotheek alsmede de mogelijkheid te bieden voor het geven van feed-back.

Inloopdagen

Voor fabrikanten worden er inloopdagen georganiseerd waarop zij geïnformeerd worden over de UOB en antwoord krijgen op de vraag hoe zij hun productdata geschikt kunnen maken voor gebruik binnen het UOB platform

(*) Vanwege de actuele ontwikkelingen rondom het Corona-virus zullen bovengenoemde activiteiten (beperkt) on-line worden georganiseerd. Voor meer informatie over of aanmelden voor een van de activiteiten geldt dat contact opgenomen kan worden met 2BA door een mail te sturen naar uob@2ba.nl of telefonisch via 088 222 0000. Aanvullende informatie is ook te vinden via www.openuob.nl Er wordt tevens gewerkt aan de productie van een serie demonstratiefilms waarin de functionaliteit van de UOB wordt toegelicht en gedemonstreerd. Deze zullen medio april gereed zijn.

Bron: UOB

donderdag, 26 maart 2020 11:47

BIM Onderwijsdag

donderdag, 26 maart 2020 11:17

BIM Studenten Battle

We passen liever de definitie toe van Building Information Management maar BIM staat ook voor Building Information Modeling, Volgens onze visie gaat BIM eigenlijk vooral over het gestructureerd uitwisselen van informatie of data.

Er zijn zat meerwarden. Data en data management zijn dan ook een belangrijke waarde in onze huidige maatschappij en de behoefte aan meer beschikbare data vergroot steeds meer.

Binnen ORI, de overkoepelende instelling van advies- en ingenieursbureaus in België, is men zich bewust van deze ontwikkeling} en onderschrijven} wij deze. In een rappe snelheid worden momenteel onze studiebureaus klaargemaakt voor de nieuwe digitale ontwikkelingen.

Echter, deze ontwikkelingen is niet zonder enige tegenslag. BIM omvat een logische manier van samenwerken en structureert de uitwisseling van informatie, maar de praktische invulling ervan zal in de komende jaren een inhaalbeweging moeten maken.

Compatibiliteit tussen programmatuur, gebruik van open standaarden, aangepaste contractuele reglementen, toegankelijkheid van gegevens, verschuiving van taken in de tijd, afgestemde werkmethode} en samenwerking tussen alle ketenpartners zijn namelijk kwesties die besproken en aangepakt moeten worden.

ORI is daarom proactief betrokken bij het bijeenbrengen} van de juiste experts om al deze kwesties aan te pakken. Via verschillende BIM-werkgroepen werkt ORI mee om samen met opdrachtgevers, aannemers, ontwerpers en kennisinstituten onze BIM-aanpak onderling af te stemmen voor de Belgische markt. Rekening houdend met de sterktes en verantwoordelijkheden van elke betrokken partij, ambiëren we een maximale balans hiertussen zodat het BIM-proces een meerwaarde vormt en een kwalitatief eindproduct levert.

Bron: Engineeringnet.be


Lees verder via: bimonderwijsdag.nl

 

maandag, 23 maart 2020 10:27

BIM Onderwijs Werkgroep

Maar Hoezo willen we zo graag ‘BIMmen’?

Ja, je leest het al. Bij ons is BIM een werkwoord. Hoezo? Omdat BIM heel veel baten met zich meebrengt:

Kosten besparen

 • Meer en beter inzicht in het gebouw door 3D functionaliteit en informatie in modellen. Dit leidt tot minder fouten tijdens de bouw door betere werkvoorbereiding.
 • Accuratere getallen voor (na)calculatie en werkvoorbereiding in een kortere tijd.
 • Standaardisatie van engineering.

Kwaliteitsverbetering

 • Kwaliteitsverhoging door meer inzicht.
 • Betere en automatische (snellere) controle van modellen.
 • Communiceren met projectpartners gaat op een transparantere en duidelijkere manier.
 • Meer inzicht in huidige situatie door 3D inmeting/

Tijdsbesparing

 • Verminderen van calculatietijd.
 • Realistischere planning door beter inzicht in projecten.
 • Standaardisatie van engineering, bouwprocessen.

Financieel overzicht

 • Altijd inzicht in werkelijke hoeveelheden door “digital twin”.
 • ERP koppelen aan modellen voor projectoverstijgende informatie.
 • Voorspellingen en betere beslissingen door koppelen van verschillende data (Big Data).

Inzicht in beheer en onderhoud verbeteren/digitaliseren

 • Alle informatie op 1 centrale, digitale plek.
 • BIM koppelen aan externe data (garantie verklaringen, werkomschrijvingen etc).
 • BIM koppelen aan IOT.

BIM is voor ons dus niet gewoon een 3D pakket of een handig hulpmiddel, maar een nieuwe manier van werken. Ik durf zelfs wel te zeggen bedrijfsfilosofie, een way of work. De kern van het project- en onderhoudsproces.

De kansen zijn onbegrensd. We gebruiken hier bijvoorbeeld al jaren lang 4D planning voor de werkvolgorde en vrachtindeling van de prefab beton elementen. We gaan nu testen om BIM ook te integreren in die planning en te gebruiken voor bouwplaatsinrichting en om de veiligheidsmaatregelen inzichtelijk te maken tijdens het bouwproces.

Kortom, de kansen en baten zijn ongekend. BIM zorgt voor nieuwe oplossingen, creativiteit en meer samenwerking. En bij samenwerking hoort kennisdeling. Daarom gaan mijn collega BIMmers en ik in een serie BIM-blogs onze ervaringen, tips & tricks delen. Stay tuned!

Daan Arts

BIM Manager

donderdag, 19 maart 2020 15:27

Er komt een nieuwe BIM basis ILS aan!

De BIM basis ILS gaat na vier jaar een nieuwe periode in. Er is een Plan van Aanpak geschreven waarin een duidelijk streven is vastgesteld om de BIM basis ILS voor een nog breder publiek goed inzetbaar te maken. Dit betekent zowel verruimen, verhelderen als toespitsen. Het streven is om de BIM basis ILS versie 2 in oktober gereed te hebben. De komende maanden wordt er hard gewerkt om de basis leverings specificatie concreet uit te werken.

Begin 2016 ontstond er een groep deelnemers waarvan niemand kon voorzien dat deze zo een vlucht zou nemen. Vanuit verschillende disciplines sloten meer dan 400 partijen zich aan bij de BIM basis ILS. Ook kwam de BIM basis ILS beschikbaar in 18 talen. Een grote groep enthousiaste professionals hamerde vier jaar lang op het onthouden, begrijpen en toepassen van de BIM basis ILS. Deze stappen zijn gebaseerd op de Bloom’s Taxonomie. De beheerorganisatie van de BIM basis ILS is van mening dat het nu tijd is om de volgende 3 stappen te gaan nemen, namelijk het Analyseren, Evalueren en Creëren. Waarom nu? Er zijn verschillende drijfveren om hier nu mee aan de slag te gaan, denk aan de vele ILS ontwikkelingen in Nederland, de behoefte om de BIM basis ILS voor een nog grotere massa goed inzetbaar te laten zijn, nieuwe inzichten die zijn verkregen en de behoefte om de BIM basis ILS aan te scherpen op de kern.

Het komen tot een versie 2 is niet iets wat even in een week geregeld is. Dit vraagt een inspanning van een grote groep enthousiaste professionals, die naast hun reguliere werkzaamheden, ook tijd vrijmaken om een bijdrage te leveren in de beheerorganisatie. Dit gebeurt vanuit de verschillende commissies, zoals de beheercommissie, expertcommissie, toepassingscommissie en klankbordgroep. De beheercommissie is allereerst bezig geweest met het opstellen van een plan van aanpak. Hierin is helder omschreven waarom een versie 2 noodzakelijk is, wat er gedaan moet worden om tot deze nieuwe versie te komen, welke kaders van belang zijn, wie daarvoor nodig is en hoe dit proces moet worden vormgegeven.

Procedure

Nu het plan van aanpak gereed zal de Expertcommissie de volgende stap zetten. Zij zullen werken aan concept voorstellen, gevoed vanuit de aanwezige expertise, de input vanuit gebruikersevenementen, de resultaten vanuit de enquête van afgelopen jaar en de opgehaalde feedback vanuit de verschillende beheerorganisatie besprekingen.

Deze concept voorstellen zullen vervolgens door reviewteams worden bekeken en van terugkoppeling voorzien. De reviewteams bestaan uit mensen uit de beheerorganisatie aangevuld met experts uit het netwerk en een groep ‘beginnende’ BIMmers. Dit om enerzijds zoveel mogelijk expertise te activeren maar anderzijds het KISS principe (“houdt het simpel”) scherp voor ogen te houden. Deze feedback wordt verwerkt in een definitief voorstel, waarna definitief wordt besloten of de uitwerking past binnen de kaders en visie vanuit het plan van aanpak.

Wat dan nog rest is het voorstel grafisch in een nieuw jasje te laten steken, waarmee we ook direct helder communiceren dat het om een nieuwe versie gaat. Het ambitie is er om tijdens de BIM Loket D-Day in oktober de nieuwe versie aan te kondigen!

 

Bron: BIM Loket

 

Eenwording met Trimble

De nieuwe versie van Tekla Structures heeft zo diverse functionaliteitsverbeteringen zodat gebruikers nog makkelijker en efficiënter kunnen werken. Heel opvallend is dat het rood van Tekla Structures niet meer binnen de logo zit. De herkenbare kleur heeft plaatsgemaakt voor het blauw van Trimble. Dit is een visuele erkenning van de groeiende eenwording tussen Tekla Structures en de softwareoplossingen uit de portfolio van Trimble.

Tekla Structures 2020 heeft dus diverse optimalisaties binnen de uitwisseling en eenwording met Trimble Connect. Het is nu mogelijk om een nieuw Tekla Structures-model direct aan een Trimble Connect-project te koppelen. Dit kan ook later eenvoudig worden gedaan via het menu. Deze versie van Tekla Structures bevat bovendien een aantal nieuwe knoppen binnen het lint waarmee sneller en gemakkelijker toegang kan worden verkregen tot Trimble Connect.

Puntenwolken

Bij de toepassing van puntenwolken is het zijvenster binnen Tekla Structures volledig vernieuwd en is de nu mogelijk om puntenwolken roteren, verschalen en verplaatsen. Ook is het weergave van puntenwolken verder verbeterd en kan de formaat en dichtheid van de punten worden aangepast. Er is ook een nieuwe keuze beschikbaar om clashes met puntenwolken te visualiseren.

Modelleren en tekenen

Diverse componenten, tools en plug-ins binnen de Model- en Tekening Editor zijn binnen Tekla Structures 2020 verbeterd en uitgebreid. Zo beschikken gebruikers nu over een nieuwe plug-binnen om complexe krommen te modelleren. Ook bevat de 2020-versie een nieuwe gebruikersinterface voor de stavendatabase waarin wapeningsstaven toegevoegd, gewijzigd en verwijderd kunnen worden.

Dankzij diverse snelheidsverbeteringen kunnen tekeningen sneller worden opengemaakt en bewerkt. Hierdoor is het nu mogelijk om tekeningobjecten en aanzichten nog sneller te verplaatsen, in- en uit te zoomen en is het snappen verbeterd. Op het gebied van tekeningen bestaat nu ook de optie om tekeningaanzichten van geselecteerde tekeningen binnen modelvensters weer te geven, zodat zichtbaar is waar de tekeningaanzicht zich binnen de 3D-model bevindt, wat de richting is van het aanzicht en hoe groot het aanzicht is. Binnen het aanzicht van het model kunnen nu bovendien allerlei wijzigingen worden doorgevoerd die hierop automatisch binnen de tekeningaanzicht worden doorgevoerd.

Verder is het maken van diverse maatlijnlabels voor wapeningsstaafgroepen vereenvoudigd zodat hiervoor nu slechts één commando bestaat. Tot slot beschikt Tekla Structures 2020 voor templates binnen tekeningen over een nieuwe opmaakeditor waarmee u tekening opmaken eenvoudig aan kunt passen, waarbij alle wijzigingen realtime worden weergeven.

Webinars

De functionaliteiten van Tekla Structures 2020 worden uitgelegd binnen een aantal webinars via onderstaande links:

 • de nieuwe mogelijkheden voor precast beton
 • de nieuwe mogelijkheden voor engineers
 • de nieuwe mogelijkheden voor staal
 • de nieuwe mogelijkheden voor cast-binnen-place beton

Beschikbaarheid

Tekla Structures 2020 is per direct beschikbaar via Construsoft en kan worden gedownload binnen TOPdesk.

Bron: Construsoft

Het gebouw, de techniek en de gegevens die hieruit voortkomt wordt ingezet als lesmateriaal.

De bouw van het TechCenter is gestart. Oplevering is dit najaar. Het pand van ROVC brandde in mei 2018 af. Sindsdien maakt de opleider gebruik van een tijdelijke lokatie.

In het nieuwe TechCenter worden zeven klimaattechnologieën geïntegreerd. Dit zijn bijvoorbeeld een WKO-systeem, een lucht-water warmtepomp en een VRF-systeem. De systemen zelf en de informatie uit deze systemen maken onderdeel uit van het praktijkgedeelte van de cursussen op het gebied van installatie.

John Huizing, directeur bij ROVC: “Vanaf het begin hebben we de wens gehad om een pand neer te zetten waarin cursisten worden geïnspireerd en uitgedaagd op het gebied van techniek. Cursisten komen overal in het pand in aanraking met de technieken. Er is bijvoorbeeld een route over het dak waar het VRF-systeem staat en cursisten kunnen het WKO-systeem bewonderen. Met dit systeem slaan we, op honderden meter onder de grond, warmte en kou op.”

WSi techniek uit Groenlo gaat de techniek verzorgen: “Zeven klimaatconcepten in één gebouw kom je zelden tegen. De nevenfunctie van de technieken als lesmateriaal, maakt het een uniek concept”, zegt directeur Bart Wopereis.

Koppeling BIM-data en GBS-systeem

Naast dat alle technieken in het pand zichtbaar zijn voor cursisten, vormt het pand ook input voor de cursussen van ROVC. BIM, het 3D Bouw Informatie Model, biedt virtueel inzicht in het pand met al haar techniek, tot in de fijnste details. Dit model heeft ROVC gekoppeld aan het gebouwbeheersysteem (GBS). Zo wordt het mogelijk gemaakt om bijvoorbeeld de energieprestatie of de luchtbehandeling van het pand virtueel na te bootsen, maar ook het werkelijke verbruik op dat specifieke moment te tonen. In de praktijklessen gaan technici hiermee aan de slag.

ARX Architecten ontwierp het gebouw: “Het pand is volledig afgestemd op de onderwijsvisie. Bij het ontwerp hebben we continu de vraag in ons achterhoofd gehouden: ‘Hoe ervaart de cursist het pand en wat heeft hij nodig om optimaal te studeren?’”, zegt architect Hugo Lenselink. Rots Bouw uit Aalten bouwt het duurzame pand.

Bouwbedrijven BAM Infra Nederland, Ballast Nedam en Heijmans hebben de handen ineen geslagen voor het ontwikkelen van applicaties. Applicaties die het ontwerp- en bouwproces digitaliseren, waarmee de snelheid en efficiëntie omhoog gaan en de foutmarges juist naar beneden. De eerste applicatie is al binnen drie maanden gelanceerd. Hierin is het ontwerpproces van grondlichamen  geautomatiseerd. Dit is slechts het begin. Als het aan de bouwers ligt volgen er nog vele applicaties, in samenwerking met nog meer partijen.

 

Jos van Rijen, Manager Design Operations bij BAM:
“Deze stap in collectieve automatisering toont aan dat je samen grensverleggende snelheid kan realiseren, veel van elkaar leert en de trajecten beheersbaar zijn.”

Open samenwerking
De bouwbedrijven hebben gekozen voor een open samenwerking waarbij zij collectief automatiseren op het platform VIKTOR. Dit platform stelt de bouwers in staat eigen online applicaties gezamenlijk te bouwen. Na het opleveren van de applicatie kan iedere bouwer de ontwikkelde applicatie zelfstandig gebruiken. Hoe meer partijen zich aansluiten bij het collectief, des te krachtiger de samenwerking is. Daarom is de eerste applicatie gepresenteerd aan de hele bouwbranche. Door deze vorm van samenwerken blijven de budgetten realistisch en is de slagkracht vele malen groter.

Leo van der Geest, Programmamanager Digitaal Bouwen bij Dura Vermeer: “De markt kan een voorbeeld nemen aan dit initiatief. Binnen veel organisaties wordt het wiel opnieuw uitgevonden. Dit moeten we veranderen in juist samen het wiel uitvinden en vervolgens met elkaar delen.”

Digitaal ontwerpproces
Met de eerste applicatie richten de bouwbedrijven zich op het ontwerpproces van grondlichamen. In de applicatie zijn verschillende databronnen en softwarepakketten aan elkaar gekoppeld.En door gebruik te maken van krachtige algoritmes krijgen de bouwers in een keer veel meer ontwerpoplossingen. Door deze centralisatie heeft iedereen altijd de juiste informatie en kom je sneller tot betere keuzes.

Leon Tiggelman, voorheen Trekker Digitalisering Ontwerp bij Heijmans, nu Manager Parametrisch Ontwerpen bij Dura Vermeer:
“Boven verwachting snel is de applicatie tot stand gekomen. Met een compleet nieuw team, waarvan een aantal met beperkte programmeerervaring, is het volgens planning opgeleverd. Ontwikkelingstrajecten zijn hierdoor beheersbaar gebleken


Bron: Viktor

Intensieve samenwerking

Rijkswaterstaat heeft diverse marktpartijen en brancheorganisaties betrokken bij het opstellen van het plan. Ook Techniek Nederland leverde een bijdrage. In het plan van aanpak is het toenemende belang van infratechniek dan ook duidelijk herkenbaar. Er komt meer ruimte voor innovatie in aanbestedingen, de digitalisering wordt verder uitgebreid en een energieneutrale en circulaire infrastructuur wordt topprioriteit. Een intensieve uitwisseling van kennis in de hele keten vormt de basis voor het realiseren van die doelstellingen. Samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, een van de leidende principes van de Marktvisie, staat centraal.

Niet alleen mooie woorden

Het blijft niet alleen bij mooie woorden. Rijkswaterstaat gaat met de vernieuwende aanpak experimenteren in concrete projecten. Uiteindelijk moeten de experimenten leiden tot structurele aanpassingen in de werkwijze van Rijkswaterstaat en de manier van samenwerken met partners in de keten.

Techniek is bepalend voor succes

In 2019 concludeerde McKinsey & Company op basis van een onderzoek dat fundamentele veranderingen in de werkwijze van Rijkswaterstaat nodig zijn om de Nederlandse infrastructuur op topniveau te houden. Het rapport was de aanleiding voor het plan van aanpak dat Rijkswaterstaat nu presenteert. ‘Op weg naar een vitale infrasector’ pleit voor samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, kennis delen, een open werkcultuur en multidisciplinair werken. De civiele bouwopgave staat niet langer centraal, want de techniek wordt minstens zo belangrijk. Steeds vaker is techniek bepalend voor het slagen van een project, of het nu om een tunnel, sluizencomplex of nieuwe weg gaat. Met techniek als eye-catcher kunnen we bijdragen aan een positief imago van de infrasector. Daardoor zullen voldoende jonge technici instromen om de infrastructuur verder te vernieuwen. 

Risico’s eerlijker verdelen

De ‘zachte’ kant van de samenwerking gaat veranderen, maar dat geldt ook voor de contracten. De financiële risico’s worden nu nog te eenzijdig afgewenteld op de infrabedrijven. Daardoor zijn de marges onacceptabel laag en komt de continuïteit in gevaar. Dat gaat veranderen. Het risico wordt eerlijker verdeeld en prijsafspraken zullen flexibeler zijn gedurende de looptijd. Bij aanbestedingen gaat het voortaan om het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Zo wordt de infrasector financieel gezonder én innovatiever. 

Méér ruimte voor innovatie

Modernisering van onze infrastructuur is alleen mogelijk wanneer innovatie de ruimte krijgt. Rijkswaterstaat wil dat er voldoende tijd en geld komt om die ambitie waar te maken. De technieksector heeft met technische innovaties en digitale oplossingen volop mogelijkheden om bij te dragen aan een hoogwaardige infrastructuur.

Verdienmodellen

‘Op weg naar een vitale infrasector’ is een eerste stap. Rijkswaterstaat en Techniek Nederland willen ook afspraken maken over nieuwe verdienmodellen met maatschappelijke meerwaarde, een innovatieagenda en data-gedreven en meer voorspelbaar onderhoud.

Complimenten voor Rijkswaterstaat

Techniek Nederland heeft met een aantal infraleden intensieve gesprekken gevoerd met Rijkswaterstaat. Tijdens werkbezoeken hebben de gesprekspartners kunnen zien waartoe de leden van Techniek Nederland in staat zijn. Dat heeft meer begrip voor elkaars positie en mogelijkheden opgeleverd. Voorzitter Doekle Terpstra: ‘Het plan van aanpak is een resultaat dat goed is voor Rijkswaterstaat, voor onze leden maar vooral voor Nederland. Veel van onze wensen zien we terug in de vernieuwingsplannen. We gaan er nu samen met Rijkswaterstaat de schouders onder zetten. Een geweldige uitdaging.’ 

maandag, 02 maart 2020 09:52

Arkey productspecialist

Ben jij onze nieuwe productspecialist?

Dan ben jij:

- Bij voorkeur bekend met Adomi.
- Technisch.
- Communicatief vaardig.
- Leergierig.
- Bekend met bouwkunde en/of installatietechniek.

Dan zal je je gaan richten op:

- Helpdesk activiteiten
- Training
- Productadvies
- Consultancy

Dan kom je te werken bij:

Een no-nonsense, zelfstandig, ontwikkelaar van hoogwaardige CAD en BIM software. 

Dan bieden we jou:

- Een enthousiast en hecht team
- Een goed salaris
- Zowel interne als externe opleidingsmogelijkheden
- Goede secundaire voorwaarden zoals:
- Pensioenregeling
- Auto van de zaak / reiskosten vergoeding

Neem contact op:

Enthousiast om de productspecialist te worden bij een interessante softwareleverancier? Dan is dit de vervolgstap in je carrière. Reageer door jouw cv en motivatiebrief te sturen aan Delano Kenepa: d.kenepa@bimregister.nl 

zaterdag, 29 februari 2020 11:11

Nieuwe ISO-norm voor slim vastgoed is een feit

Slimme woningen en gebouwen kunnen sinds kort voorzien worden van een nieuwe ISO-veiligheidsstandaard. KNX IP Secure is namelijk erkend als de internationale veiligheidsstandaard EN ISO 22510. Daarmee is deze standaard naar eigen zeggen 's werelds eerste genormeerde fabrikant- en applicatie-onafhankelijk beveiligingssysteem voor slimme woningen en gebouwen.


De nieuwe norm EN ISO 22510 is eind november vorig jaar gepubliceerd. Deze is speciaal ontwikkeld voor de toepassing op open datacommunicatie voor gebouwautomatisering en gebouwbeheer via KNXnet/IP. De normering is belangrijk vanwege het groeiende bewustzijn voor de cyberbedreigingen waaraan slimme gebouwen worden blootgesteld en de daaruit voortvloeiende toename van beveiligingsvereisten voor gebouwautomatisering.

IP-communicatie

 
"Communicatie gebeurt op een wijze waardoor onbevoegde toegang en manipulatie door middel van codering en authenticatie onmogelijk wordt. "

KNX Secure is in 2015 gecreëerd en is gebaseerd op internationale beveiligingsalgoritmen die in overeenstemming met ISO 18033-3 zijn gestandaardiseerd. De systematiek maakt gebruik van erkende codering in overeenstemming met AES 128 CCM.

KNX Secure bestaat uit twee mechanismen: KNX IP Secure beschermt de ip-communicatie tussen de KNX-installaties. Hiervoor breidt KNX IP Secure het ip-protocol zodanig uit dat alle overgedragen telegrammen en gegevens volledig gecodeerd worden. Tegelijkertijd beschermt KNX Data Secure de gebruikersgegevens, inclusief de gegevens die met de verschillende terminals worden uitgewisseld. Dit gebeurt op een wijze waardoor onbevoegde toegang en manipulatie door middel van codering en authenticatie onmogelijk wordt. Beide mechanismen kan de system integrator combineren en parallel gebruiken voor maximale beveiliging in slimme gebouwen, aldus de KNX Association.

KNX

 KNX Association is de oprichter en eigenaar van de KNX-technologie, de wereldwijde standaard voor woning- en gebouwenautomatisering. Dit omvat het sturen van gebouwfuncties van onder andere verlichting, zonwering, verwarming, ventilatie, airconditioning, beveiliging, persoonlijke alarmering, watercontrole, energiebeheer en slimme energiemeters, telecommunicatie en consumentenelektronica. De associatie heeft samenwerkingscontracten met bijna honderdduizend installatiebedrijven in 190 landen.
vrijdag, 28 februari 2020 14:07

BIM Specialist

De rol van BIM specialist

Als BIM specialist bij een software leverancier uit Eindhoven ga je deel uitmaken van ons Customer Success Team dat bestaat uit 15 BIM specialisten, welke allemaal een bouwkundige achtergrond hebben op hbo of universitair niveau en de nodige praktijkervaring. Iedere BIM specialist heeft een specialisatie in een of meer van onze softwarepakketten (ARCHICAD, Solibri en BIMcollab®).

Het Customer Success Team biedt ondersteuning aan onze klanten bij de implementatie en het gebruik van onze software. Je geeft cursussen en (live) ondersteuning aan (startende) gebruikers die je wegwijs maakt in de programma’s zodat zij succesvol kunnen zijn met onze oplossingen en het maximale uit onze software kunnen halen.

Je vervult daarnaast een belangrijke rol in de doorontwikkeling van onze software. De wensen en behoeften van onze klanten zijn van groot belang bij het ontwikkelen van content voor nieuwe versies van ARCHICAD, Solibri en BIMcollab®. Hierin ga jij als BIM specialist een belangrijke rol spelen. 

Gijs - BIM Productspecialist
"Als ik een vraag krijg die de bouwkunde afdeling overstijgt, dan hoef ik maar naar de overkant van de tafel te kijken en dan heb ik een programmeur te pakken van de software waar het over gaat."

Vereisten

Je profiel

 • Afgeronde relevante bachelor- of masteropleiding, bijvoorbeeld in de richting Bouwkunde of Architectuur.
 • Ervaring met BIM binnen de ontwerpende of uitvoerende bouw.
 • Kennis van BIM en IFC software (Solibri, Revit etc.) en een sterke wil om je hier verder in te ontwikkelen is een vereiste.
 • Je vindt het leuk om je kennis te delen.
 • Affiniteit met automatisering van het bouwproces en bouwprocesinnovatie.
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal. (Good understanding of Dutch language is required)

Ons aanbod

We bieden een uitdagende functie met veel afwisseling en doorgroeimogelijkheden. We zitten in het centrum van Eindhoven op loopafstand van het Centraal Station. Daarnaast kun je rekenen op:

 • Een passend salaris, afhankelijk van kennis en ervaring. De salarisrange voor BIM specialisten loopt van €2.400,- tot €5.000,-.
 • De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bovengemiddeld. De ruime pensioenregeling en winstdeling, maar ook de werknemersparticipatie zorgen voor een grote betrokkenheid van de medewerkers bij het resultaat.
 • Een plek in een gedreven team met ervaren professionals binnen een gerenommeerd bedrijf met een uitstekende reputatie.

Contact

Herken jij jezelf in bovenstaande? Solliciteer dan direct! Wil je meer weten mail naar info@bimregister.nl. Voor vragen kun je ook altijd bellen naar +31634738609. 

donderdag, 27 februari 2020 07:21

BIM levert geld op door ILS gevel

BIM LEVERT GELD OP DOOR ILS GEVEL

Om de vele beloftes van BIM waar te kunnen maken, is er behoefte aan complete, consistente en correcte modellen met de juiste data. Tot voor kort ontbraken vanuit de gevelbranche hiervoor de afspraken rondom BIM waardoor de gemaakte kosten moeilijk werden terugverdiend.

Sinds 2018 heeft de VMRG in samenwerking met haar achterban eenduidige afspraken gemaakt rondom BIM in de vorm van een informatieleveringsspecificatie (ILS). Steeds meer partijen in de bouw hebben zich aangesloten bij het initiatief om informatie uit te wisselen op basis van een ILS. Zo is vanuit de BIM basis ILS de eerste stap gezet om informatie uitwisselbaar, gestructureerd, eenduidig, correct, volledig en herbruikbaar te krijgen. De VMRG, als medebestuurslid van de BIM basis ILS, draagt hier proactief aan bij en heeft samen met haar achterban de handschoen opgepakt om te komen tot een ILS Gevel.

BETERE SAMENWERKING

De ILS Gevel bouwt voort op de reeds bestaande basisafspraken rondom BIM en is hiermee geen nieuwe standaard. De ILS Gevel fungeert als leidraad voor een betere samenwerking waarbij op een efficiënte, eenduidige en gestructureerde manier informatie over gevelproducten wordt uitgewisseld. De afspraken hebben betrekking op de te hanteren objectstructuur, het uitwisselformaat en het borgen van objectinformatie. De ILS Gevel is tot stand gekomen op basis van de gemeenschappelijke deler in de branche en is gebaseerd op de ervaring uit de praktijk om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. Dit heeft er dan ook voor gezorgd dat niet de stip aan de horizon is beschreven, maar oplossingen vanuit ervaring en praktijk.
img src="https://www.gevelbouw.info/wp-content/uploads/2020/01/1.-waarom-een-ils-gevel-kopieren.jpg" srcset="https://www.gevelbouw.info/wp-content/uploads/2020/01/1.-waarom-een-ils-gevel-kopieren.jpg 960w, /


Er is gestart met een heldere afbakening van het doel en de scope van de ILS Gevel. Met de ILS Gevel willen wij op een efficiënte, eenduidige en gestructureerde manier informatie uitwisselen over gevels. Hiervoor is een decompositie, de opdeling van een informatiedrager in samenstellende objecten, met bijbehorende definities opgesteld. Vanuit de decompositie zijn verschillende objecten vastgelegd die voorkomen binnen de gevelindustrie, inclusief bijbehorende definities. De ILS Gevel heeft daarmee betrekking op de producten die worden ontworpen, geproduceerd en/of gemonteerd door de gevelindustrie.

OBJECTINFORMATIE

Tevens is gekeken naar de informatiebehoefte van het object en de bijbehorende IFC entiteit. Objectinformatie wordt in beginsel geborgd in de juiste properties en propertysets zoals die in IFC zijn gedefinieerd. Wanneer er properties vanuit IFC ontbreken worden deze samengebracht onder de Pset_ILS_Gevel. Uitgangspunt is dat de informatie wordt vastgelegd op het niveau waar het betrekking op heeft. Zo heeft de Warmtedoorgangscoëfficient (Uw) betrekking op de samenstelling van het raam en wordt dus op het niveau van het component vastgelegd. Vanuit de ILS Gevel is de keuze in objectopbouw open gelaten, afhankelijk van het niveau van de modelleur en/of organisatie waarbij het object minimaal als één geheel component weggeschreven dient te worden.

VERVOLG

Om te komen tot de ILS Gevel is de huidige 0.9 versie uitvoerig intern getest bij de aansloten bedrijven. Komend halfjaar zullen de bedrijven de ILS Gevel 0.9 binnen projecten gaan toepassen om feedback op te halen bij opdrachtgevers, bouwpartners en andere stakeholders. Op basis van deze feedback zal gewerkt worden naar een definitieve ILS Gevel 1.0 versie. In de tussentijd is de ILS Gevel en bijbehorende hand-out te vinden op de website van de VMRG. Samen werken we naar een proces waarin BIM rendeert!

Downloads

 1. Download hier het VMRG BIM Protocol (In het protocol worden de contractuele BIM bepalingen vastgelegd)
 2. Download hier het VMRG BIM Uitvoeringsplan (In het uitvoeringsplan staan de samenwerkingsafspraken die bouwpartners onderling maken)
 3. Download hier de ILS Gevel. 
 4. Download hier de hand-out ILS Gevel.
woensdag, 26 februari 2020 16:12

BIM-MANAGER

BIM-MANAGER

Over Architectenbureau

Als één van de grootste architectenbureaus van Nederland werken zij met zo’n 120 professionals aan uiteenlopende opdrachten in binnen- en buitenland in bijna alle sectoren. Van gezondheidszorg tot zakelijk vastgoed, van kleinschalig tot zeer complex en van structuurplannen tot interieuropdrachten. Het architectenbureau levert als veelzijdig full-service bureau alle diensten rond ontwerp, bouwvoorbereiding en -uitvoering.

Het bureau loopt voor op het gebied van technisch ontwerp in combinatie met BIM. De bouwkundige uitwerking van onze ontwerpen is erg belangrijk. Bouwkundigen binnen ons bureau zijn dan ook gedreven specialisten, die samen met de architecten gaan voor het perfecte eindresultaat.

BIM-Manager

Enthousiasme voor het vak en de energie en ambitie om kopman of kopvrouw te zijn, dat klinkt jou als muziek in je oren. Als BIM-Manager ben je verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen, innoveren en structureren van BIM binnen het architectenbureau. Hierbij ben je continu op zoek naar optimalisatie van BIM-processen en datastructuur. Je begeleidt de projectteams bij BIM gerelateerde werkzaamheden (workflows, modelchecks, clashcontroles, etc.) en vormt de brug tussen je team en de externe partijen in het bouwproces.

Daarnaast geef je intern cursussen zodat iedereen op de hoogte blijft van de laatste innovatieve ontwikkelingen in Revit en BIM. Naar buiten toe ben je het gezicht van architectenbureau op het gebied van BIM.

Jij bent …

 • gepassioneerd voor- en actief betrokken in de BIM-wereld
 • graag onze aanvoerder van de ontwikkeling binnen ons bureau
 • op zoek naar een uitdaging binnen een professionele organisatie
 • In het bezit van een grondige kennis van Revit, Solibri en mogelijk Navisworks en Dynamo en weet deze te delen met collega’s
 • up-to-date als het gaat om integraal ontwerpen, industriële bouwmethoden en ICT toepassingen (affiniteit met ICT is een pré)
 • afgestudeerd met een hbo-diploma en hebt gedegen kennis van bouwtechniek en -regelgeving
 • een teamplayer, proactief, zelfsturend met een samenwerkende houding
 • communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling
 • graag op pad en spreekt daarbij makkelijk met zowel vakgenoten, opdrachtgevers als beginnende studenten.

Ons aanbod …

 • dynamische werkomgeving met nationale en internationale projecten
 • een leidende rol binnen een professionele organisatie met een verantwoordelijke functie in de BIM-werkgroep
 • uitgebreide ontwikkelmogelijkheden, zowel intern als extern
 • salariëring conform de cao voor architectenbureaus op basis van kennis en ervaring
 • vergoeding reiskosten woon-werkverkeer
 • een fulltime dienstverband (38 uur)
 • een prachtige werkplek direct aan de Oude Maas met een gezellig restaurant, buitenterras, vers fruit en leuke collega’s
 • goede bereikbaarheid van ons bureau met openbaar vervoer of gratis parkeren van je auto.

Enthousiast om de BIM-Manager te worden? Dan is dit de vervolgstap in je carrière. Reageer door jouw cv en motivatiebrief te sturen aan Delano Kenepa: d.kenepa@bimregister.nl 

Digitale tweeling helpt bij optimaliseren werkzaamheden

Amsterdam Airport Schiphol is wereldwijd de op tien na drukste luchthaven en de één na grootste hub. Het vliegveld is daarbij een belangrijke speler bij het vervoer van zowel passagiers als vracht van en naar Nederland en de rest van Europa. 

Door Jim Baumann 

Amsterdam Schiphol Airport implementeerde het eerste GIS-systeem in 1985. Momenteel is ArcGIS Enterprise een kerntechnologie voor de bedrijfsprocessen van de organisatie. In 2017 startte Schiphol Airport met een groot onderhoudsprogramma dat enkele jaren in beslag zou nemen. De verbeteringen binnen dit programma betreffen de renovatie van bestaande en de constructie van nieuwe faciliteiten. Om te kunnen profiteren van de verschillende digitale assets die werden gecreëerd voor het onderhoudsprogramma, heeft Schiphol Airport een digitale asset tweeling gemaakt van de luchthaven.

Common Data Environment
“De digitale tweeling van het vliegveld biedt de mogelijkheid om simulaties te creëren, waardoor we fouten in de nieuwe processen al vroegtijdig kunnen opsporen en verhelpen door het hele complex. Dit scheelt ons een hoop tijd en geld”, zegt Kees van ‘t Hoog, productowner GIS/BIM van Schiphol.
De digitale tweeling, bekend onder de naam Common Data Environment (CDE), brengt data samen uit een groot aantal bronnen en bevat Bouw Informatie Modellen (BIM)-data, GIS-data en real-time data over projectveranderingen en incidenten, net als financiële informatie, documenten en projectportfolio’s.
CDE verzamelt en verwerkt data van sensoren op de luchthaven die worden gebruikt voor onderhoudsvoorspellingen. Op de 2.787 hectare van het complex onderhoudt de luchthaven meer dan 80 duizend assets – zowel in- als outdoor – variërend van netwerken, landingsbanen en verlichtingssystemen tot informatiebalies en brandblussers.
De aannemers van Schiphol leveren constructiedata in het Industry Foundation Classes (IFC)-formaat, een platform-neutraal, open file-formaat voor het standaardiseren van data die wordt gebruikt voor BIM. Elk detail van een gebouw – zowel geometrische als niet-geometrische ontwerpelementen alsook constructie-informatie – is opgenomen in het BIM. Dit informatierijke model wordt gebruikt voor het analyseren van ontwerpopties en het maken van visualisaties.

Gedetailleerd beeld
De BIM-data van Schiphol worden verwerkt met behulp van de ArcGIS Data Interoperability-extensie. Dit is een geïntegreerde spatial ETL (extract, transform, and load) toolset die werkt binnen het geoprocessing framework van Safe Software’s FME technology. Tijdens de verwerking worden de BIM-data geconverteerd naar zogenaamde scene layers die te bekijken zijn met de ArcGIS API for JavaScript. Web scene layers zijn daarbij gecachete web layers die geoptimaliseerd zijn voor het weergeven van grote volumes van 3D-data in een browser.
De 3D Schiphol Urban View is een web scene die is gegenereerd met behulp van het hiervoor genoemde proces en geeft managers, technici, aannemers en andere stakeholders een gedetailleerd beeld van de huidige status van de bouwwerkzaamheden. De web scene functioneert bovendien als een dashboard voor het assetmanagementproces. Als onderdeel van Schiphol’s CDE, kan het attribute data van andere systemen gebruiken en real-time asset data weergeven. In de toekomst wil Schiphol’s Development Operations-team historische en geplande bouwviews maken, zodat betrokken partijen het volledige ontwikkelingsproces van de luchthaven kunnen volgen.

Systeemmonitoring 
Airport Schiphol is voorzien van slimme componenten die in staat zijn om interactie te hebben met elkaar en hun operationele status real-time rapporteren, zodat een verandering in één component kan worden opgemerkt door andere en ze elkaar kunnen beïnvloeden. Geautomatiseerde passagiers- en vrachtsystemen op de luchthaven, zoals liften, bagagebanden en ticketautomaten, worden gemonitord met een Asset Control Signaling and Monitoring (ACSM)-implementatie binnen Schiphol’s Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)-systeem. Samen controleren deze twee onderdelen de status van een grote hoeveelheid aan servomotoren, circuitboards en mechanische componenten van het systeem, terwijl ze ook de onderhoudshistorie opslaan en de programmeerbare logische controllers van het systeem monitoren. Schiphol gebruikt tevens IBM Maximo-assetmanagementsoftware voor het registreren van assets en onderhoud.
“Het ACSM maakt het voor ons mogelijk om in een dashboard alle assets binnen deze systemen real-time te monitoren en beheren”, stelt Van ’t Hoog. “Als een van de onderdelen binnen het systeem, zoals een band of een motor, niet naar behoren functioneert, kunnen we de betreffende apparaten uitzetten, automatisch een onderhoudsorder formuleren en de reparatie aan een onderhoudsteam toekennen.”

Bewegingspatronen
Schiphol gebruikt Veovo’s BlipTrack als het monitoringsysteem voor indoor verkeer. BlipTrack-sensoren detecteren daarbij versleuteld het aantal mobiele telefoons. Terwijl het apparaat de verschillende sensoren passeert, slaat het systeem reistijden en bewegingspatronen op. Het biedt daarmee zowel real-time als historische informatie over wachtrijtijden, bezettingsgraden en verspreidingspatronen voor het luchthavenbeheer, waarmee het bijdraagt aan het behouden van een veilige omgeving.
“Nu de digitale tweeling van Schiphol Airport zich blijft ontwikkelen, kijken we uit naar de mogelijkheid om meer gebruik te maken van de [ArcGIS] GeoEvent Server voor het analyseren van onze streaming sensordata”, concludeert Van ’t Hoog. “Omdat het is ontworpen om real-time grote datasets te verwerken en analyseren, zou het bijvoorbeeld erg nuttig kunnen zijn voor het verbeteren van onze applicatie voor vogelcontrole.”

Hans Polderman

Euforie. Zo omschrijft projectdirecteur Hans Polderman het gevoel als hij bij het Rotterdamse Museumpark arriveert en het Depot Boijmans Van Beuningen in aanbouw ziet. De gevel is wereldwijd uniek. ‘Een gevel die in twee richtingen rond loopt en met heldere spiegels. Dat doen we hier voor het eerst. En ook op schaalgrootte: er zitten 1.644 spiegels aan.’

Niet alleen het ontwerp van architectenbureau MVRDV is een primeur. BAM bouwt voor Museum Boijmans Van Beuningen – en in opdracht van de Gemeente Rotterdam – het eerste publiektoegankelijke kunstdepot ter wereld. Het Depot is ruim 39 meter hoog en telt zes verdiepingen. Vanaf 2021 worden 151.000 kunstwerken in vijf verschillende klimaten bewaard én tentoongesteld.

Digital construction

Het Depot is een van de projecten waar BAM digital construction toepast. ‘Bij zo’n rond project realiseer je: dit vraagt om digitale technieken voor een goede uitwerking. We gaan een en ander in BIM doen’, vertelt Hans. Bij het produceren van bijvoorbeeld de gevelelementen gebruikt BAM digitale 3D-tekeningen in een bouwinformatiemodel (BIM). Dat resulteert in een hoge maatvastheid.

‘We hebben hier alle ankers op het beton vooraf digitaal ingemeten om zo’n anker precies op maat te hangen. We hangen nu in hoog tempo spiegels op want we hoeven niks meer na te stellen. Als we dit twintig jaar geleden gemaakt hadden, had er nog lang iemand met een schroevendraaier langs de gevel gemoeten om die ene spiegel iets verder terug te draaien. Het is nu in één keer goed.’

In eigen huis

‘Wat ook leuk is’, vertelt Hans met trots, ‘Wij hebben de betonnen schil voor de ronde vorm in eigen huis ontwikkeld en gemaakt. Dat is fors rekenwerk en dat komt bij BAM Advies & Engineering vandaan. BAM Materieel heeft de bekisting getimmerd en beton gestort. Absoluut vakmanschap.’

Heembouw gelooft rotsvast in de enorme voordelen van virtueel bouwen, voor de klant en iedereen die bij een bouwproces betrokken is. In dit boekje vertellen we u er graag alles over. Van alle momenten waarop virtueel bouwen een rol speelt tot de verschillende begrippen die erbij komen kijken. We hopen dat u na het lezen van dit boekje net zo enthousiast bent over virtueel bouwen als wij.

Download Virtueel bouwen volgens Heembouw

04_IMG_8739_6D_a.jpg

Eén digitaal bouwwerk

Virtueel bouwen heeft als doel om alle informatie van een bouwproject te vertalen naar één digitaal bouwwerk. Hiermee beheersen we de complexiteit van de ruimten, techniek en installaties, zodat alles optimaal en naadloos aansluit. Alles vertaald naar één gedetailleerd model, dat tijdens het bouwproject voor alle betrokkenen toegankelijk is. En: uiteindelijk een handleiding kan zijn voor toekomstig onderhoud. Zo kan iedereen direct zien welke consequenties bepaalde keuzes of oplossingen hebben. We kunnen alternatieven vroegtijdig uitproberen, bijschaven en optimaliseren. Door eerst virtueel te bouwen verloopt het fysieke bouwtraject veel soepeler en kent iedereen binnen de samenwerking zijn rol en verantwoordelijkheid.

Een wandeling door het nieuwe pand, vóór start van de bouw

Door het bouwinformatiemodel dat achter virtueel bouwen zit, kunt de klant met een Virtual Reality-bril door uw te bouwen pand lopen, nog voordat de eerste steen gelegd is. Ruimten betreden, materialen zien, de ambiance proeven. Omdat Heembouw een ontwerpende bouwer is, kunnen onze architecten meteen met uw feedback aan de slag. We kunnen eerder inspelen op verwachtingen, u komt bij oplevering niet voor verrassingen te staan. Bovendien zorgt de virtuele ervaring voor groot enthousiasme bij de toekomstige gebruikers van het pand. U bent als klant echt onderdeel van het proces en ervaart al veel eerder de magie van het gebouw.

Pagina6_VR.jpg
 
Lees het BIM artikel verder op de Heembouw website: https://www.heembouw.nl/over-heembouw/virtueel-bouwen/
 
donderdag, 20 februari 2020 07:27

BIM Modelleur

Bedrijfsprofiel:

BIMregister doet de werving voor een specialist in het ontwerpen, engineeren, installeren en onderhouden van hoogwaardige sanitaire installaties in de kleine en grote utiliteitsbouw. Alle sanitaire technieken worden in opdracht genomen zoals droge blusleidingen, riolering, vuil water, demi water, grijs water, tapwater, hemelwaterafvoer en hydrofoor installaties. Ook de ambachten in lood-, koper-, zink en leiwerk behoren tot haar dienstverlening. Haar opdrachtgevers zijn landelijke technische aannemers en de projecten variëren van een voetbal stadion of een penitentiaire inrichting tot en met een verzorgingstehuis.

Als BIM Modelleur heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden:
 • Ontwerpen van sanitaire installaties aan de hand van schetsontwerpen, PvE of een bestek;
 • Bepalen van de installatiekeuzes;
 • Afstemmen met onderaannemers;
 • Behartigen van de belangen van je team en bedrijf in werkvergaderingen met bouwpartners;
 • Afstemmen met bouwpartners door uitwisselen van bestanden;
 • Reviseren van tekeningen tijdens en na oplevering;
 • Informeren van collegae over nieuwe ontwikkelingen.
Wij ontvangen graag je sollicitatie voor de vacature BIM Modelleur wanneer jij je herkent in onderstaande functie eisen en wensen:
 • Je hebt een afgeronde MBO-4 opleiding werktuigbouwkunde of installatietechniek;
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als BIM Modelleur Installatietechniek;
 • Je bent bekend met Revit en StabiCad;
 • Je bent woonachtig in de regio Amsterdam Noord of op bereisbare afstand daarvandaan.
Korte lijnen en duidelijkheid. Dit is kenmerkend voor de werkwijze en omgeving waar je komt te werken als BIM Modelleur. Je krijgt de beschikking over de modernste apparatuur en systemen waardoor je voortvarend je werk kunt doen. De CAO voor Technische Installatiebedrijven is van toepassing op je arbeidsovereenkomst. Daarin zijn de volgende zaken opgenomen:
 • 40-urige werkweek;
 • 25 vakantiedagen;
 • 13 ADV dagen;
 • 8% vakantiegeld;
 • Werkgeversbijdrage pensioenpremie;
 • Een salaris dat ligt tussen € 3.000,= en € 4.500,= bruto per maand en aansluitend bij je huidige ervaring, kennis en ambitie.
Wij nodigen je uit om te solliciteren via de info@bimregister.nl. Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Na ontvangst reageren wij binnen vijf werkdagen.

Locatie is Amsterdam

Waarom Saval bij de architect aan tafel hoort? ‘We maken sinds 1925 onze producten in onze eigen fabriek in Breda,’ vangt Marketing Coördinator Koen van Dijk aan. ‘Daarin zijn we uniek. We zijn de enige overgebleven Nederlandse partij die zelf zijn brandblussers, haspels en haspelkasten produceert. Deze productie in eigen beheer maakt maatwerk mogelijk en juist dát is interessant voor de architect. Het komt de esthetiek ten goede. Brandveiligheid is een wettelijke verplichting, Saval zorgt ervoor dat deze brandveiligheid geen afbreuk doet aan het ontwerp.’

Van tekening tot inbedrijfstelling


Met meer dan 95 jaar ervaring op het gebied van brand- en vluchtveiligheid is Saval een betrouwbare keuze voor ieder bouwwerk. Saval werkt dagelijks met ruim 200 medewerkers aan de veiligheid van oude en nieuwe gebouwen. Natuurlijk altijd volgens de richtlijnen van ISO 9001. Saval realiseert al sinds haar oprichting in 1925 brandveiligheid voor uiteenlopende opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Klanten van Saval zijn ook buiten openingstijden zeker van optimale brandveiligheid. Automatische branddetectieapparatuur en brandblussystemen worden van tekening tot inbedrijfstelling volledig volgens wens uitgevoerd. Het onderhoud van de producten en systemen worden verzorgd door gecertificeerde servicemonteurs waarmee een correcte werking gegarandeerd is. Dankzij het digitale serviceproces wordt niet één blusmiddel over het hoofd gezien en beschikt  de gebruiker vrijwel direct over alle benodigde onderhoudsgegevens. Naast ontwikkeling, productie, levering en onderhoud van een uitgebreid assortiment blusmiddelen, levert en onderhoudt Saval ook noodverlichting.

BIM: de nieuwe standaard


‘We zijn een partij die al in het begin van een gebouwontwerp meedenkt met de architect. Daar ligt een groot deel van onze toegevoegde waarde. Of we meedoen aan BIM? Natuurlijk, die boot wilden we absoluut niet missen! BIM is de nieuwe standaard. Voorheen werden in een ontwerp even snel een cilinder en een slang ingetekend en daarmee was de kous wat betreft brandveiligheid wel af. BIM biedt daarentegen mogelijkheden waar iedere partij in de keten wat aan heeft. Plaats onze voorgemodelleerde producten met alle benodigde informatie in het model en wees verzekerd van de juiste informatie. Een verrijking voor het model,’ aldus Van Dijk. ‘We bieden een complete bibliotheek met families van onze belangrijkste producten. En we gaan nog een stapje verder. We hebben recent een app op de markt gebracht waarmee de architect de mate van brandveiligheid in het ontwerp kan toetsen. De app berekent het aantal vierkante meters in combinatie met de geselecteerde haspels en blussers en controleert of dit voldoet aan het Bouwbesluit. Zo zijn architect, opdrachtgever en eindgebruiker zeker van een optimaal brandveilig gebouw.’

Saval Brandveiligheid Assistent™ automatiseert en analyseert de hoeveelheid en locatie van de brandslanghaspels en brandblussers in Autodesk Revit®. Volledig gesynchroniseerd met de laatste gebouwontwerpen, de daarbij behorende plattegronden en Saval producten, genereert de app automatisch visualisaties van de locatie en dekking van de brandblusapparatuur.

De 2D en 3D visualisaties van de brandblusapparatuur kunnen gemakkelijk worden geplaatst op een aparte “Revit sheet” of ze kunnen worden opgeslagen als afbeeldingen. Zo kan snel en gemakkelijk informatie worden verkregen over de locatie en de dekking van alle brandblusapparatuur in het gebouw. Dit zorgt voor de zekerheid dat de brandveiligheidsmaatregelen correct zijn uitgevoerd volgens de geldende normen.

Door de altijd actuele data is het gemakkelijk om op ieder moment in het ontwerpproces te overleggen met de betrokken partijen en stakeholders.

 

donderdag, 12 september 2019 09:50

BIMregister tariefverhoging vanaf 2020

Geachte BIMregister abonnee,

De afgelopen jaren is er veel interactie geweest op BIMregister. Er is veelvuldig onderhoud geweest aan de website en diverse uitbreidingen. De tarieven zijn de afgelopen jaren het zelfde gebleven. Gezien de toekomstplannen is daarom besloten om vanaf 2020 een tariefsverhoging door te voeren. Uiteindelijk zult u als lid daar de voordelen van ondervinden. Als u nadere toelichting wilt kunt u voor meer informatie Delano Kenepa benaderen via het email adres: d.kenepa@bimregister.nl.

Met vriendelijke groet,

Delano Kenepa

BIMregister

maandag, 30 november -0001 00:19

BAM bouwt digitaal

Timothy Lievendag, BIM Manager bij BAM, ziet de nieuwe generatie BIM’mers graag komen in het bedrijf. BAM geeft studenten alle ruimte want het bedrijf werkt hard aan de digitalisering van het bouwproces in haar organisatie. Lees meer op de site van de BIMonderwijsdag.

vrijdag, 20 december 2019 07:25

Digitale transformatie inspireert

Met een Digital Day, een inspirerende dag die deelnemers laat zien, horen en vooral ervaren welke mooie resultaten bereikt worden met Digital samenwerken, neemt Arcadis haar collega’s mee in de digitale transformatie die zo nodig is in de bouw. Julian Spierings, BIM Ambassadeur bij Arcadis, schrijft erover in zijn nieuwste blog op BIM Onderwijsdag. “Elkaar ontmoeten, inspireren, kennis delen en vanuit hier de toekomst met elkaar verder ontwikkelen. Iedereen die aansluit bij BIM- en digital frontrunners, moet dezelfde taal spreken. Een Digital Day helpt deze taal te ontwikkelen.”
Lees meer op BIM Onderwijsdag

zondag, 15 december 2019 12:44

BIM installatie wereld niet zichtbaar?

Het is rustig aan de andere kant, en toch is er beweging..
Van diverse kanten wordt ik door BIM gebruikers bevraagd of er iets aan de hand in deze sector als het gaat om de richting en de coördinatie van open standaarden / overeenkomsten. Gebruikers hebben nog steeds flink wat problemen als het gaat om uniforme gegevens en informatie-uitwisseling. Hier is een wereld te winnen. 

Lees verder op BIM Onderwijsdag

vrijdag, 29 november 2019 10:57

BIM op je telefoon

Door: Christophe Schunck Accountmanager Educational Construsoft

Ken je dat gevoel? Als student heb je vaak al weinig tijd en wil je zo efficiënt mogelijk werken. Dus werk je – net als vele anderen – met ‘moderne tools’ zoals Dropbox, Onedrive, e-mail, whatsapp enzovoort om je bestanden makkelijk op te slaan, terug te vinden en te delen. Het managen van je project zeg maar. Gelukkig heeft de school andere regels en eigen portalen, waar je je dan ook weer aan moet houden. Uiteindelijk raak je het overzicht kwijt en weet je niet precies wat de laatste stand van zaken is, zeker niet als je in een projectgroepje werkt. Dat kan slimmer denk je weleens, maar goed, je kunt je ermee redden.

Maar het kan écht slimmer. Tuurlijk werk je al in de cloud en kan je bestanden delen, maar het overzicht is er niet. En als iedereen zijn eigen cloud omgeving blijft gebruiken, is er geen koppeling met andere systemen. En daar gaat het vaak mis. En zoals jij als student op school je projecten probeert te managen, zo gebeurt het ook nog in de hedendaagse bouw. Tekeningen, documentatie, 3D-modellen, verschillende software en eigen werkwijzen van bouwpartners maken soms het meest simpele woonhuis al een complexe aangelegenheid. Terwijl het dat niet hoeft te zijn.

img src="https://www.bimonderwijsdag.nl/wp-content/uploads/2019/11/christoph-1.jpg" srcset="https://www.bimonderwijsdag.nl/wp-content/uploads/2019/11/christoph-1.jpg 605w, /

Research gedaan
Ik kom veel bij scholen en spreek dagelijks docenten, studenten en bouwbedrijven. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren een aantal onderzoek uitgevoerd door afstudeerders, die veel inzicht bieden in de problemen die docenten, onderwijsinstellingen, maar ook jullie als studenten hebben. Trimble heeft ook een aantal onderzoeken gedaan en uiteindelijk is dit allemaal gebundeld in de ontwikkeling van een cloudplatform dat de samenwerking in de bouw écht bevordert. Gewoon op basis van open uitwisseling en open BIM. Docenten kiezen nu nog vaak voor één oplossing, één software, en hopen daarmee studenten klaar te stomen voor de praktijk. Niets is minder waar. En dat heb je waarschijnlijk zelf ook ervaren tijdens een stage bij een modern bouwbedrijf. Dit soort cloudplatforms zijn er al legio, maar alleen met Trimble Connect werken alle partijen in dezelfde omgeving. Bekijken, analyseren, communiceren en revisies gebeuren allemaal in één omgeving, waardoor veel bouwbedrijven momenteel de mogelijkheden inventariseren of al overstappen.

Elke speler in de bouw heeft voorkeur voor een eigen soft- en hardware, waardoor onderlinge communicatie en het up-to-date houden van projectbestanden vaak een uitdaging vormt. In een schoolomgeving werkt het eigenlijk net zo. Anthony Meijer van de Hanze hogeschool Groningen koos met zijn BIM Studentenbattle-groep om Trimble Connect te gebruiken. Hij zegt: “Trimble Connect hielp ons enorm met de BIM studenten battle doordat het eenvoudig te gebruiken is en erg hoge prestaties heeft. Daarbij is het een grote plus dat Trimble Connect erg goed werkt met andere softwarepakketten. De excursie bij DigiBase toont bovendien aan dat de grote bedrijven in Nederland deze software al dagelijks gebruiken en wij snappen wel waarom”

img src="https://www.bimonderwijsdag.nl/wp-content/uploads/2019/11/christoph-2.jpg" srcset="https://www.bimonderwijsdag.nl/wp-content/uploads/2019/11/christoph-2.jpg 493w, /https://www.bimonderwijsdag.nl/wp-content/uploads/2019/11/christoph-2-300x173.jpg 300w" sizes="(max-width: 586px) 100vw, 586px">

Help je school en jezelf

Op het moment zie ik steeds meer scholen werken nieuwe technieken, zoals VR en AR, maar dit blijft bij nice to know. Er moet er nog veel veranderen. Om maar een voorbeeld te noemen: Drie jaar geleden kon ik al met Trimble Connect en de Microsoft HoloLens met iemand uit de USA tegelijkertijd naar één en hetzelfde BIM-model kijken als hologram. Mijn collega zag ik dan als digitale avatar en we konden gewoon met elkaar praten. Om maar even aan te geven dat samenwerken in de toekomst erg leuk gaat worden. Docenten willen wel met nieuwe technieken werken, maar weten niet hoe en door trage besluitvorming loop jij als student eigenlijk altijd achter de feiten aan. Dat kan en moet anders en daar kan ik bij helpen. Ik daag je uit om net als Anthony en zijn school eens te starten met Trimble Connect, dat kan natuurlijk gratis. Je hoeft alleen in te loggen. Je project en BIM-model zijn dan op je laptop beschikbaar, maar ook op je smartphone, in VR en op de HoloLens. Handig voor overzicht, samenwerking en je presentatie.

En als je mij een plezier wilt doen? Kijk eens naar welke software jullie nu gebruiken op school. Denk jij dat Trimble Connect een toevoeging zou zijn bij jullie lessen of projecten? Dan kom ik graag met jou of jou docent in contact. Stuur mij gerust een berichtje om van gedachten te wisselen!

Cheers,

Christophe

maandag, 11 november 2019 10:26

Ontwikkelingen BIM bijhouden in het onderwijs

Peter Breeman is leraar Bouwkunde en Onderwijs Coördinator aan het Techniek College Rotterdam (TCR). Jarenlang werkte hij aan de ontwikkeling van BIM onderwijs voor de leerlingen. Het team van het TCR eindigde als tweede in de Student BIM Battle.Peter Breeman is leraar Bouwkunde en Onderwijs Coördinator aan het Techniek College Rotterdam (TCR). Jarenlang werkte hij aan de ontwikkeling van BIM onderwijs voor de leerlingen. Het team van het TCR eindigde als tweede in de Student BIM Battle. In 2016 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. Mijn afstudeerproject was BIM. Ik was ervan overtuigd dat met BIM, toen een relatief nieuw concept het technisch onderwijs in Rotterdam verbeterd kon worden. Ik ben dan ook met veel enthousiasme bij de TCR aan de slag gegaan.
Helaas, het was niet zo gemakkelijk. We zagen in het onderwijsteam dat er nog te veel vragen waren en te weinig inzet voor een goede implementatie. Je zou kunnen zeggen dat we nog onvolwassen waren voor BIM.
Desalniettemin begonnen we met de ontwikkelingen om BIM te implementeren in ons onderwijs. In hetzelfde jaar kwam ik bij BIMregister, daar werd regelmatig kennis gedeeld met andere partijen. Dit enthousiasme, nam ik mee naar het docententeam. Geleidelijk aan kwam het besef..

Lees verder op BIM Onderwijsdag

woensdag, 25 september 2019 12:54

Fusie STABU en Ketenstandaard Bouw en Installatie

STABU en Ketenstandaard Bouw en Installatie maken bekend dat zij definitief gaan fuseren. Na enkele maanden van intensieve samenwerking op hun gezamenlijke locatie in Ede, gaan ze vanaf heden samen verder onder de naam ‘Ketenstandaard Bouw en Techniek’.

Door de fusie ontstaat één sterke organisatie in de bouw- en technieksector voor de promotie en het beheer van de STABU Besteksystematiek, de ETIM Classificatie, de SALES Standaard voor Communicatie, GS1 Standaard voor Identificatie en de Fabrikantgebonden Productspecificaties. Hierdoor kan er beter en efficiënter worden ingespeeld op versnelling van de digitalisering in de bouwkolom. Standaardisering is hiervoor een randvoorwaarde.

Ambitie
Het is de ambitie van Ketenstandaard Bouw en Techniek om door digitalisering en standaardisering de effectiviteit en productiviteit in de hele bouw- en technieksector te verhogen. Daarmee wordt aangesloten bij de ambities van de Bouwagenda waar samenwerking vanuit vertrouwen een belangrijke pijler is, naast een versnelde digitalisering en informatisering van de branche. Ketenstandaard wil foutloze en snelle data-uitwisseling in alle fasen van het bouwproces op een zo praktisch mogelijke manier stimuleren door middel van één elektronische taal. Deze taal is vastgelegd in open, systeemonafhankelijke informatiestandaarden die voldoen aan wet- en regelgeving en aansluiten bij BIM- ontwikkelingen, en vormt daarmee een stevig fundament voor de verschillende standaarden. 

Onafhankelijk en in verbinding met de markt
De nieuwe Stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek wordt gedragen door partijen uit alle geledingen van de bouwkolom: Aedes, BNA, Bouwend Nederland, FEDET, FME, HIBIN/VVNH, NL Ingenieurs, NVTB, Rijksvastgoedbedrijf, Techniek Nederland, VERTAZ en VNG. Als onafhankelijke en vakkundige partij, zorgt Ketenstandaard samen met haar partners en bijna 4.000 deelnemers, licentiehouders en 100 aangesloten softwarepartijen voor datastructuren die praktisch toepasbaar zijn voor elke rol in de gehele keten. Hierbij is goed en duurzaam contact met deelnemers van groot belang om verbinding te houden met de markt en haar ontwikkelingen, nationaal en internationaal.

De gezamenlijke besturen van Stichting STABU en Stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie

Van links naar rechts en van achter naar voor:
Daan Viergever (namens VNG), Ron Kessels (namens HIBIN/VVNH), Niels Ruijter (namens NVTB),  Jur Deckers (Aedes), Joost Fijneman (namens Bouwend Nederland, Wilma Visser (BNA), Tristan van de Pavert (namens NVTB), Frans Spijkers en Albert Dunnink ( namens FME/FEDET), Henk Homberg (namens Bouwend Nederland), Erik van ’t Hof (Rijksvastgoedbedrijf), Jan Al (namens Techniek Nederland), Peter Koenders (namens Bouwend Nederland), Rien Wabeke (directeur Ketenstandaard Bouw en Techniek), Hans Elsinga (Rijksvastgoedbedrijf), Gerard Kamsteeg (namens FEDET)

 Ontbreken: Willem van Meurs (namens Vertaz), Jacolien Eijer (namens NL Ingenieurs), Mark-Jan Koldijk (namens Techniek Nederland), Arjan van Wingerden (namens grote bouwers/installateurs).

J.P. van Eesteren levert nieuw duurzaam kantoor Triodos Bank op

Remontabel gebouwd kantoor is schoolvoorbeeld van circulair bouwen

Gouda, 11 september 2019 – TBI-onderneming J.P. van Eesteren heeft als hoofdaannemer het nieuwe kantoor van Triodos Bank Nederland en Triodos Investment Management in Driebergen-Rijsenburg officieel opgeleverd. Als één van de duurzaamste banken ter wereld, legde Triodos de lat qua duurzaamheid en kwaliteit extreem hoog. Het gebouw is remontabel gebouwd; aan het einde van de levensduur kan het worden gedemonteerd, waarna de onderdelen en materialen zijn te hergebruiken. Zowel Triodos Bank en EDGE Technologies als de bouwer hanteren hoge duurzaamheidsdoelstellingen. Het gebouw krijgt dankzij de gemeenschappelijke inspanning de hoogst haalbare duurzaamheidscertificering BREEAM Outstanding.

Houten kern en energieneutraal
Het gebouw bestaat uit drie torens van twee, drie en vijf verdiepingen met een unieke duurzaam houten constructie, afgedekt met groene daken en omhuld met een volledig glazen gevel. Licht, lucht en water in het kantoor worden zoveel mogelijk op natuurlijke wijze voorzien. Mede dankzij de toepassing van een warmte- en koudeopslag, het gebruik van ruim 3.000 m2 zonnepanelen en de plaatsing van 120 slimme, bi-directionele laadpalen is het kantoor energieneutraal. Bosman Bedrijven verzorgde de installaties.

“Voor J.P. van Eesteren is dit project een schoolvoorbeeld van slim én circulair bouwen”, aldus Ton Vaags, directievoorzitter. “De combinatie van een innovatief ontwerp, de duurzaamheidsambities, de remontabele opzet, het unieke materiaalgebruik, de brede opdracht en de bijzondere bouwlocatie, maken dit één van onze voorbeeldprojecten voor de komende jaren.”

Materialenpaspoort
In lijn met J.P. van Eesteren’s doelstelling om gebouwen slimmer te maken, is het nieuwe kantoor van Triodos Bank zo veel mogelijk geprefabriceerd en op de bouwlocatie in elkaar gezet. Het ontwerp is geheel 3D uitgewerkt in BIM en alle bij de bouw gebruikte materialen zijn vastgelegd in een materialenpaspoort. Het platform dat hiervoor wordt gebruikt, Madaster, faciliteert een totaaloverzicht van alle gebruikte materialen en hun kenmerken. Zo kunnen die materialen in de toekomst op een hoogwaardige manier hergebruikt worden.Kantoor en landschapsontwikkeling
De engineer & build-opdracht omvatte voor J.P. van Eesteren niet alleen de bouw van het hoofdgebouw en deels overkapte parkeerplaats, maar ook de uitvoering van het landschapsplan. Op Landgoed De Reehorst – onderdeel van een Ecologische Hoofd Structuur (EHS) en daarmee een locatie waar de ecologie en dierenpopulatie behouden en zo mogelijk uitgebreid moeten worden – legde de bouwer met groen- en landschapsspecialist Copijn uit Utrecht onder meer extra beplanting en drinkpoelen aan. Dankzij ecologisch onderzoek en het integraal ruimtelijk plan wint het landgoed aan kwaliteit en neemt de biodiversiteit toe.

Ontwerp
Het ontwerp van het gebouw is van de hand van gerenommeerd architect van duurzame gebouwen Thomas Rau. Odette Ex van Ex Interiors ontwierp het interieur. Ook daarin staat duurzaamheid centraal; onder andere in duurzaam materiaalgebruik en de vormgeving van ruimtes. Pieter Arkenbout, landschapsarchitect van Arcadis, ontwikkelde het integraal landschappelijk plan voor het gehele landgoed.

Over J.P. van Eesteren
TBI-onderneming J.P. van Eesteren is een landelijk opererende utiliteitsbouwer. De projectportefeuille omvat een mix van nieuwbouw en herbestemming, verduurzaming en planmatig onderhoud van bestaand vastgoed. Met vestigingen in Gouda, Amsterdam en Houten ontwerpt, realiseert en onderhoudt J.P. van Eesteren technisch en organisatorisch complexe projecten; projecten met een hoog ‘bouw IQ’. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de duurzame renovatie van het kantoor voor Goede Doelen Loterijen (BREEAM Outstanding), de realisatie van het circulaire hotel QO Amsterdam (Leed Platinum) en de dit jaar gestarte bouw van het hybride houten woongebouw HAUT. J.P. van Eesteren staat voor: gebouwen slimmer maken.

TBI is een groep van ondernemingen die met elkaar en met hun klanten en partners de leefomgeving van de toekomst maken. Bij de TBI-ondernemingen werken mensen die zich onderscheiden door technisch vakmanschap, ondernemerschap, innovatiekracht en samenwerking op het gebied van Techniek, Bouw en Infra. Gezamenlijk realiseerden de TBI-ondernemingen in 2018 een omzet van € 1.773 miljoen.

www.jpvaneesteren.nl
www.tbi.nl

Ik kan me voorstellen dat een projectleider elektrotechniek zenuwachtig wordt bij het eerste BIM project. Dat hoeft helemaal niet. Ik zal proberen om op een simpele wijze wat zaken uit te lichten. Zaken die relevant zijn voor elke projectleider elektrotechniek als het om BIM gaat. Met een goede instelling kan dit zelfs een verrijking zijn. Vaak krijg ik van projectleiders te horen dat er beperkingen zijn in het BIM proces. Er wordt door de modelleur aangegeven dat zaken niet of nauwelijks kunnen met de nieuwe software. En vaak weet de projectleider hier geen raad mee. BIM software heeft juist oneindige mogelijkheden ten opzichten van bijvoorbeeld 2D software zoals autocad.

BIM software heeft juist oneindige mogelijkheden 

Laat je vooral niet meeslepen in de onwetendheid van beginnende modelleurs. Maar geef ze juist meer ruimte om zich verder te ontwikkelen in het BIM proces.

Geen grote projecten

De eerste tip die ik wil geven en dit geldt niet alleen voor de projectleiders, maar ook voor de modelleurs: Wanneer je begint met BIM, begin dan met een kleinschalig project dat te overzien is. Een groot ingewikkeld project kan vies tegenvallen.

Ingewikkelde termen

No alt text provided for this image

Vaak wordt er gesmeten met allerlei ingewikkelde termen, die bijna niemand begrijpt. Vergeet al die termen! Dit zijn de BIM termen die echt relevant zijn.

 IFC

Oftewel 'Industry Foundation Classes'. Ik moest dit zelf ook even opzoeken :-)

IFC zou je ook kunnen vergelijken met PDF. Verschillende programma’s zoals; word, excel, autocad etc. kun je omzetten naar PDF. En met een gratis PDF-viewer kan je het document bekijken. Met IFC werkt dat ook zo, alleen iets meer uitgebreid.

 IFC zou je ook kunnen vergelijken met PDF

Vanuit de verschillende 3D software kan je een 3D model omzetten naar een IFC model. Met een gratis IFC viewer kan men elk IFC model openen, bekijken, meten en in de meeste gevallen zelfs opmerkingen maken. Dit wordt ook wel “OPEN BIM” genoemd. Een “open standaard” waarin elke partij zelf mag kiezen welke software zij gebruiken. Het uitgangspunt blijft wel dat de uitwisseling middels IFC gebeurd.Open je een IFC model en klik je bijvoorbeeld op een stopcontact (zie afbeelding) dan vind je rechts een aantal parameters. Bij een wand in een IFC model vind je bij de parameters ook het type wand bijvoorbeeld of het een beton, klakzandsteen, prefab of metselwand is. En of het een brandwerende wand is of niet. Kortom relevante informatie voor een elektricien.

No alt text provided for this image

De meest bekende gratis IFC-viewers zijn Tekla BimsightSolibri viewer en Navisworksviewer. Zelf ben ik grote fan van Tekla Bimsight. Deze gebruik ik dan ook actief. Hierbij een download link: Tekla Bimsight

BCF (BIM Collaboration Format)

Bij elk project moet er tussen de bouwpartners een hoop zaken afgestemd worden. Daarnaast loop je vaak tegen aanlopers en knelpunten. In de BIM wereld spreekt men van “clashes”. Bijvoorbeeld wanneer een kabelgoot dwars door een stalen ligger gaat of dwars door een luchtkanaal. Om deze “clash” inzichtelijk te maken en door te communiceren naar alle bouwpartners, gebruiken we BCF. Wanneer je in de gratis IFC-viewer een clash tegenkomt, kan je binnen de viewer vaak BCF gebruiken. Je maakt als het ware een screenshot van de clash en voegt er eventueel een annotatie bij, zoals een pijl of een wolkje. In de tekstbalk beschrijf je het probleem nauwkeurig. Er wordt dan automatisch een camerastandpunt opgeslagen van de locatie van de clash. Wanneer een derden partij het BCF bestand opent, wordt hij direct naar de juiste locatie van de clash genavigeerd. Om vervolgens deze clash direct op te lossen.

 Daarnaast heb je verschillende commerciële platformen die gebruik maken van BCF zoals:

 • BIMcollab
 • Solibri modelchecker
 • Navisworks

 Een van de redenen waarom ik graag met tekla bimsight werk, is dat je opmerkingen kunt plaatsen. Deze kan je opslaan als BCF bestand. Hieronder een voorbeeld.

No alt text provided for this image

LOD Onzin

Dit is een term die je eigenlijk direct mag vergeten. Maar ik zal hem toch even benoemen, mocht je er ooit mee te maken krijgen. LOD oftewel Level of detail of Level of Development. Wanneer je 10 verschillende BIM “expert” vraagt wat LOD is, zal je vaak 10 verschillende antwoorden krijgen. LOD is een term die ooit in Amerika bedacht is, commerciële partijen in Nederland hebben deze term klakkeloos overgenomen. Om het allemaal ingewikkeld te laten klinken. Kort samengevat geeft het een niveau van detail aan. Van grof naar zeer fijn en specifiek. Als je zorgt dat de modelleur de juiste geometrie aanhoudt van de componenten, dan kom je al een heel eind. Is een kabelgoot 300mm breed en 60mm hoog? Zorg dan dat je een kabelgoot modelleert van 300mm breed en 60mm hoog. Meer is het niet.

 LOD is een term die ooit in Amerika bedacht is, commerciële partijen in Nederland hebben deze term klakkeloos overgenomen.

Wordt jouw BIM model later gebruikt in de onderhoudsfase? Zorg dan dat je bij elk component een aantal extra parameters invult. Bij een verlichtingsarmatuur bijvoorbeeld: merk, typenummer, lichtbron, artikelnummer etc.

BIMprotocol

Dit is een document wat meestal door de aannemer wordt verstrekt. Hierin staan een aantal afspraken en richtlijnen in voor de verschillende bouwpartners. De meeste bouwaannemers hebben een standaard document dat ze bij elk BIM project gebruiken. Met o.a. de workflow, naamgeving BIM model, nulpunten, kwaliteit van het IFC model, routing van de bouw, rollen van de bouwpartners, de manier van communiceren (BCF) etc.

Dure software

Veruit de meest gebruikte software als het om BIM elektrotechniek gaat is Revit. Afkomstig van het software gigant Autodesk waar Autocad ook onder valt. Wil je beginnen met BIM, dan ontkom je er niet aan om deze software aan te schaffen. Deze is verkrijgbaar bij partijen zoals Cad&company, itannex, Cadac etc. Een belangrijke tekortkoming binnen Revit is dat het bij default geen Nederlandse elektrotechnische symbolen heeft. Daarnaast kan je binnen Revit geen Installatieschema genereren van de verdeelkasten. Om dit probleem om te lossen ben je genoodzaakt een extra applicatie te nemen, waar ingespeeld is op deze tekortkomingen. (Als iemand van Autodesk meeleest, doe hier iets aan) De volgende software applicaties op Revit hebben hun eigen Nederlandse symbolenbibliotheek en maken het mogelijk om binnen Revit, installatieschema’s te genereren die voldoen aan de norm:

-      The Modus suite (Nordined) van Cadac

-      SmartCircuits 2.0 van Itannex

-      Stabicad for Revit (Amerikaanse Trimble)

 The Modus suite is een compleet pakket eigenlijk alles wat je nodig hebt als elektrotechnisch modelleur. In hun ribbons heb je verschillende tabbladen. Vanuit deze tabbladen selecteer je makkelijk een symbool dat je wilt plaatsen. Het genereren van een installatieschema gaat ook op dezelfde wijze.

 SmartCircuits van Itannex bied een complete symbolenbibliotheek aan. Deze kan je dan ook makkelijk gebruiken bij hun tool om een installatieschema te genereren. Smartcircuits is vooral geschikt voor modelleurs die er ervan houden om met plane revit te werken.

 Stabicad for Revit tegenwoordig onderdeel van het Amerikaanse Trimble. Heeft naast hun software ook allerlei losse apps. Sinds kort ook een losse app waar je kabels mee kan berekenen. Sommige apps zijn naar mijn mening ver overprijsd. Verder hebben ze een eigen symbolenbibliotheek en kan men prima een installatieschema genereren.

 Kortom geen enorme verschillen tussen de bovenstaande software applicaties. Twijfel je welke software meer geschikt is voor jouw organisatie? Nodig de partijen dan uit om een demonstratie te geven, zodat je de juiste keuze kunt maken.

OPEN BIM kost ons extra tijd/geld

No alt text provided for this image

Zoals ik bij het kop IFC al had genoemd. De gedachte achter OPEN BIM is de open standaard met als uitgangspunt IFC uitwisselingOPEN BIM is leuk en aardig, maar kost de installateur extra tijd en geld. Op het moment dat je bij een BIM project alle bouwkundige onderleggers ontvangt in IFC i.p.v. Revit heb je hier gewoon extra werk aan. En al helemaal als je van elke discipline een aparte onderlegger krijgt in IFC. Van het staal een aparte IFC, deuren, beton, plafond, fundering, interieur etc.

 Laatst had ik een BIM project met 33 verschillende onderleggers allen in IFC. Wanneer er wijzigingen zijn in die 33 IFC onderleggers heb je er bijna een dagtaak aan om alles goed te zetten. Dit kost gewoon extra tijd.

OPEN BIM is leuk en aardig maar kost de installateur extra tijd en geld

 Gaan we voor OPEN BIM? Geen probleem maar dit kost ons extra tijd en geld. Neem dit vooral mee in de calculatie van het project:

o  Bedrag A bij Revit onderleggers

o  Bedrag B bij OPEN BIM

Geen pc maar een laptop

Een BIM modelleur moet flexibel zijn. Het komt ook vaak voor dat je aanwezig moet zijn bij een BIMclashsessie of op locatie moet werken op de bouw. Dan is het super handig wanneer je een laptop in je bezit hebt. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid om vanuit huis te werken, wanneer hier ruimte voor is. Kortom meer voordelen dan nadelen. Persoonlijk gebruik ik een HP Zbook met een dockingstation op kantoor. Deze sluit ik dan makkelijk aan op mijn 28’’ schermen. Hierbij een link van de PC eisen om goed te kunnen werken met Revit: PC eisen

Tijdrovende BIM clashsessies

Bij elk BIM project horen ook de clashsessie. Een veel gemaakte fout is dat de BIM modelleur elektrotechniek bij elke sessie aanwezig is. Dit hoeft niet altijd, want vele zaken kunnen op afstand opgelost worden. Hieronder een aantal tips om tijd te sparen bij een BIM clashsessie:

1.Zorg altijd dat je ruim voor aanvang van de clashsessie het volledige clashrapport binnen hebt. Het liefst een aantal dagen voor de clashsessie. Je kunt dan alle clashes vooraf bekijken en eventueel intern bespreken.

2.Spreek vooraf met de BIM coördinator of hij elektro gerelateerde clashes als eerste kan behandelen. Vaak geven e-installaties relatief minder clashes dan staal/beton constructies, w-installaties etc. Dan hoef je ook niet de BIM sessie tot het einde uit te zitten. Doe dit ook zeker niet als dit niet nodig is.

3.Zorg dat je altijd je laptop bij je hebt tijdens een BIM clashsessies. Een vuistregel die ik voor mijn zelf heb gemaakt; zaken die ik binnen 10 minuten kan oplossen; Die los ik ook ter plekke op. Het kost mij meer energie om alles te onthouden, dan het direct ter plekke op te lossen.

4. Ga vooral niet naar clashsessies wanneer je zelf niet of nauwelijks clashes hebt in je elektrotechnische installatie.

5. Belangrijk punt is degene die de clashes opstelt en verzameld. (Meestal de BIM coördinator van de aannemer). De Coördinator dient elke clash zeer duidelijk tot in de detail te beschrijven. Opmerkingen als “Stopcontact verschuiven” roepen alleen nog meer vragen op. Laat de BIM coördinator exact aangeven waar het stopcontact naar toe moet, met exacte maatvoering aan geduid met annotaties zoals een pijl in de juiste richting. Zodat het in 1x duidelijk is. Spreek de Coördinator hier vooraf op aan. Zodat er geen algemene opmerkingen komen die je op 1001 manieren kunt interpreteren.

Zeurende aannemers

Hoe vaak heb ik aannemers meegemaakt, die bij het begin met volle enthousiasme aangeven dat we met z'n allen gaan bimmen. Halverwege het project, wanneer de aannemer de vloeren of prefab wanden moet inkopen. Er ineens achter komt dat de vloeren- of wandenleverancier geen BIM model kan leveren. Opeens was BIM ineens niet meer belangrijk. En moesten we sparingen opgeven op een traditionele manier. Want de aannemer kan zijn materialen goedkoper inkopen bij een leveranciers die niet BIMt. Zoals wij installateurs een waslijst aan eisen en richtlijnen krijgen in een BIM protocol. Moeten wij ook afstemmen wat wij wel of niet aanleveren. Geef vooraf duidelijk aan hoe je bijvoorbeeld de elektra sparingen gaat opgeven, welke voorzieningen er gemodelleerd worden bij een prefab wand etc.

Oplevering BIM model niks mee doen of toch wel?

Na het opleveren van een BIM project blijft het aardig stil met het complete BIM model. De meeste installateurs laten naar mijn mening flinke kansen hier liggen qua onderhoud. Vooral als het gaat om op een efficiënte manier service & onderhoud uit te voeren. Laatst was ik bij een eindgebruiker de revisie aan het opnemen. Toen vroeg ik de facility manager of hij het een idee vond om een training van mij te krijgen. Een aantal uurtjes training zou voldoende zijn om hem te leren omgaan met een IFC-viewer. Hij kan dan in de toekomst eventuele storingen en overige zaken d.m.v. BCF door communiceren. Dit vond hij een geweldig idee. Als de eindgebruiker hier open voor staan. Maak hier dan gebruik van. Het is een win-win situatie. Je ziet dan exact waar in het gebouw de storing zich bevindt, Welke component je eventueel moet bestellen en of er wel of geen steiger nodig is. Kortom een hoop voordelen.

Tot slot

Laat je niet afschrikken door al het digitale gereedschap. Het zijn slechts hulpmiddelen om uiteindelijk tot een goedwerkende elektrotechnische installatie te komen. Na het lezen van deze blog, beginnen met BIM? Ik hoor graag waar ik je mee kan helpen. Ook als je nog vragen over deze blog hebt.

Door: Ismael Kassrioui - BIM modelleur elektrotechniek / Owner at Cadique

Door: Martijn Schuil, BIM manager - EGM architecten

Het klinkt raar, maar eigenlijk toch ook weer niet, want waarom zou je een gebouw pas testen als het daadwerkelijk gebouwd is? De technologie staat het toe dit in een veel eerder stadium te doen; namelijk wanneer het nog niet gebouwd is! 
In bijna alle andere sectoren wordt het vooraf testen als heel gewoon beschouwd. Wanneer je een auto koopt, ga je ook niet pas na de aanschaf testen of deze wel lekker rijdt, lekker zit en voldoet aan alle eisen. Wat dat betreft is de bouw best ouderwets en ben ik blij dat de ontwikkelingen nu razend hard gaan.

Bij EGM analyseren we onze ontwerpen tegenwoordig uitvoerig. Dit doen we visueel met een VR-bril en middels gamificatie. Door middel van een VR-bril wordt de ruimte ervaren zoals deze in toekomstige werkelijkheid ook is. Een belangrijk onderdeel daarvan is beleving; het gevoel dat je van een ruimte krijgt. Elementen als daglicht, kleurstelling, materiaalgebruik en vorm zijn hierin bekende toetsingscriteria.

Hierdoor worden ontwerpen mooier en beter doordacht, fouten die normaal pas in de bouw worden opgemerkt worden niet meer gemaakt en een opdrachtgever komt niet meer voor verassingen te staan.

Gamificatie wordt – weliswaar in mindere mate – ook steeds vaker ingezet als hulpmiddel. Opdrachtgevers en gebruikers worden zélf ingezet als testpersonen in een virtueel gebouw. Elementen als vluchtweg-analyse (lukt het de personen binnen gestelde criteria het gebouw te verlaten?) of heat-maps (analyse waar men zich binnen een gebouw begeeft) komen hierin onder andere aan bod. Maar ook kunnen zij door middel van zogenoemde virtuele mock-ups zelf aan de knoppen zitten, bepalen hoe de inrichting van een ruimte moet zijn en waar bijvoorbeeld los meubilair dient te staan.

De basis voor deze serious game omgeving is het BIM model. Alle relevante informatie zit immers al in zo’n model. De 3D geometrie van het ontwerp vormt het level. De parameters bepalen de eigenschappen, de materialen het uiterlijk en de eindgebruikers en opdrachtgevers zijn de spelers. Door zo een omgeving als game te behandelen verzamel je data. Hoe wordt mijn ontwerp gebuikt, wat ziet men, waar loopt men naar toe, kan men eenvoudig navigeren, enz. Deze data kan weer ingezet worden als startpunt van een nieuwe ontwerp.

Generative Design is niet nieuw als techniek, maar de daadwerkelijke toepasbaarheid begint mondjes mate op gang te komen. Door gebruik van Artificial Intelligence (AI) of Machine Learning (ML) in grote datacentra is er tegenwoordig grote hoeveelheden data te verwerken en te analyseren. Door de uitkomsten die een algoritme produceert te bekijken en analyseren kan leiden tot nieuwe inzichten of andere indelingen van een ontwerp.

Een computer of AI vervangt de architect niet bij het maken van een ontwerp, maar zal in de toekomst steeds vaker als digitale assistent van de architect in zijn arsenaal aan tools komen te zitten. De taak voor architecten en bouwkundigen ligt vooral in het op waarde schatten van de data en het structureren daarvan. Een architect weet wat in het verleden gewerkt heeft en wat niet. Een computer kan daar niet over oordelen. Als voorbeeld: het feit dat jij keer op keer dezelfde stoel tekent, die eigenlijk niet comfortabel zit, is voor het algoritme wel een perfect meubel. Kennis van software en de manier hoe programmeertaal te werk gaat is dan ook zeker een pre wil je deze tools kunnen toepassen.

“Data is het nieuwe goud”.. Lees hier verder op de BIM Onderwijsdag website

woensdag, 07 augustus 2019 14:17

Inschrijving BIM Onderwijsdag 2019 geopend

Op 2 oktober is de jaarlijkse BIM Onderwijsdag in de Jaarbeurs te Utrecht. Ruim vijftig toonaangevende organisaties in de bouw- en installatiesector zorgen samen met BIMregister en Bouwend Nederland op deze dag voor een interessant programma met interactieve masterclasses en keynote sprekers. Zij bespreken innovaties op BIM gebied zoals Artificial Intelligence en geven je een beeld van BIM in de praktijk.

Vorig jaar ontmoetten 650 deelnemers elkaar rondom BIM trends en ontwikkelingen. Steeds meer onderwijsinstellingen integreren BIM in hun onderwijsaanbod. Op de Academie voor Architectuur & Built Environment Hanzehogeschool Groningen bijvoorbeeld. ‘Vanaf afgelopen jaar krijgen al onze studenten BIM-onderwijs. Samen met andere instellingen werken we aan een doorgaande leerlijn van MBO naar HBO,’ vertelde decaan Kuneke Schraagen. ‘Het is belangrijk dat we goed contact houden met het bedrijfsleven. Wat moeten onze studenten weten om mee te kunnen in de praktijk?’

Inschrijven »»»

Inschrijven voor dit jaar kan op https://bimonderwijsdag2019.yellenge.nl/registration/#/tickets  Studenten kunnen deelnemen tegen gereduceerd tarief.

 

Om hun kennisniveau te peilen, delen of ophalen kunnen deelnemers aan de BIM Onderwijsdag masterclasses volgen, gegeven door mensen uit de praktijk en het onderwijs. Naast de masterclasses is er volop ruimte om te netwerken. Bijvoorbeeld op de informatiemarkt, waarop vijftig organisaties zich presenteren en studenten hun toekomstige werkgevers kunnen ontmoeten.
Keynote sprekers, Professor Guszti Eiben van de Vrije Universiteit Amsterdam en Gideon Maasland directeur MVRDV, gaan in op de inzet van Artificial Intelligence en op de toegepaste BIM methodiek bij het gebouw Valley op de Zuidas in Amsterdam.

Praktische zaken voor het event

De inloop vangt aan vanaf 08:00 uur. Start programma om 08:30 uur. Het volledige programma is te vinden op www.bimonderwijsdag.nl.

De ‘BIM onderwijsdag’ wordt georganiseerd door BIMregister en Bouwend Nederland in samenwerking met alle partners. Deze zijn te vinden op de website. In zijn totaliteit vormen zowel bedrijven, overheid, onderwijsinstellingen en brancheorganisaties de organisatie voor de ‘BIM Onderwijsdag’. Deze vorm van organisatie en samenwerking is hard nodig om het tekort aan vakmensen en hoger opgeleiden tegen te gaan, de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven te bevorderen en af te stemmen op elk niveau.

Met ingang van 1 augustus is ir. Marc Verhage werkzaam bij Contakt Consulting in de rol van Business Development Manager. De focus van Marc ligt op het verder ontwikkelen van de activiteiten van Contakt in de vastgoed, bouw & installatie sector. Marc is na een jarenlange carrière als marine officier en als consultant bij diverse partijen in 2012 de bouwsector binnengekomen als operationeel directeur bij een installateur, met als motivatie een rol te kunnen spelen bij de veranderingen in de sector. Lean Bouwen, BIM en dan met name de bedrijfskundige en organisatorische aspecten van deze nieuwe manieren van werken hebben zijn brede interesse. Marc is vervolgens 5,5 jaar directeur geweest bij STABU en vanuit die rol was hij mede oprichter en bestuurslid van het BIM loket. Daarnaast heeft hij voor een BIM dienstverlener als commercieel directeur vele bouw- en installatiebedrijven geholpen hun projecten te bemannen met BIM modelleurs.

Contakt Consulting heeft zijn sporen in de sector inmiddels verdiend. Zo was Ron Saraber, mededirecteur van Contakt Consulting, programmanager voor de Digideal Gebouwde Omgeving (DIGIDEAL GO) die al door zo’n veertig organisaties is bekrachtigd en is hij nu actief als vormgever van het Digitale Stelsel en is Esther van Kooten Niekerk, eveneens directeur bij Contakt, kwartiermaker voor de implementatie van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) bij de VNG. Esther over de komst van Marc: “We zijn blij met de komst van Marc. Hiermee kunnen we onze positie in de sector nog verder uitbouwen. We delen de passie voor het verbeteren van de sector zodat het in de bouw, kwalitatief beter en voor de mensen die er werken leuker wordt, er meer vertrouwen komt in de sector en iedereen er ook een goede en eerlijke boterham aan kan verdienen…”. Ron zegt: “via een goede relatie kwam ik in contact met Marc en we hadden direct een klik op persoonlijk en inhoudelijk vlak. Ik ben ervan overtuigd dat we met hem een belangrijke aanwinst hebben voor Contakt”. Contakt consulting is een adviesbureau dat zich richt op digitaliserings trajecten. Zowel op strategisch niveau als op operationeel niveau begeleiden zij organisaties met de benodigde IT en organisatievraagstukken. Contakt werkt met een groot netwerk aan zelfstandige consultants onder het motto: “vooruitbrengen door verbinden”. Momenteel heeft Contakt de “Nationale benchmark  Digitaal samenwerken in de bouw” uitgezet om een inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken. Ook meedoen? Stuur Marc Verhage een bericht en u krijgt toegang tot deze online vragenlijst.

Digitalisering speelt ook een steeds belangrijkere rol in de bouw. We praten niet alleen over BIM, het bouwen van informatiemodellen, maar ook over totaal verschillende technieken, zoals augmented reality en de mixed reality. Xella maakte van deze mogelijkheid gebruik door informatie uit de BIM-bibliotheek te projecteren naar de Microsoft Hololens. Xella geeft bouwvakkers directe toegang tot het BIM-model via Hololens en speciale software, wat betekent dat ze in staat moeten zijn om efficiënter en sneller te bouwen. Het project "Informatie uit de BIM-bibliotheek in Hololens" van Xella en Microsoft is genomineerd voor de Computable 2019 Award in de categorie Digitale Transformatie van het Jaar.Digitalisering speelt ook een steeds belangrijkere rol in de bouw. We praten niet alleen over BIM, het bouwen van informatiemodellen, maar ook over totaal verschillende technieken, zoals augmented reality en de mixed reality. Xella maakte van deze mogelijkheid gebruik door informatie uit de BIM-bibliotheek te projecteren naar de Microsoft Hololens. Xella geeft bouwvakkers directe toegang tot het BIM-model via Hololens en speciale software, wat betekent dat ze in staat moeten zijn om efficiënter en sneller te bouwen. Het project "Informatie uit de BIM-bibliotheek in Hololens" van Xella en Microsoft is genomineerd voor de Computable 2019 Award in de categorie Digitale Transformatie van het Jaar.De gebruikers op de bouwplaats zien dan bijvoorbeeld een muur die in de vorm van een hologram zal worden geplaatst, precies op de plaats waar deze omhoog moet gaan, inclusief de specificaties en toepasselijke instructies. Als gevolg hiervan hebben ze de juiste informatie digitaal beschikbaar, zonder afhankelijk te zijn van papieren afbeeldingen. Het resultaat is dat ze volledig handsfree zijn, het constructieproces efficiënter verloopt en de kans op constructiefouten en faalkosten aanzienlijk wordt verminderd. Bovendien kan Hololens de QR-code scannen en zo bewerkingen en verzendingen registreren, waardoor het beheer op de site eenvoudiger wordt.
Hololens-technologie maakt het mogelijk dat alle gegevens van het BIM-model op bouwplaatsen in realtime beschikbaar zijn via de cloud. Werknemers in de bouw zijn uitgerust met een helm en een ingebouwde holografische lens. De holografische weergave van de te bouwen muren of wanden kan door de lens worden bekeken. Bestaande echte omgevingen zijn ook te zien. Dankzij deze mixed reality-vorm (MR) kunnen bouwvakkers precies zien waar en hoe muren of wanden moeten worden gebouwd. Xella bouwde zijn eigen virtuele model op basis van het model dat hij van een aannemer of architect ontving. Dit wordt vervolgens via de cloudomgeving gekoppeld aan logistieke informatie, zoals het juiste nummer.

Siemens Digital Industries Software heeft de volgende release van Solid Edge aangekondigd, die ook verbeteringen omvat die productontwikkeling en productieprocessen voor productiebedrijven kunnen versnellen. De software bevat augmented reality (AR), validatietools, modelgebaseerde definitie en 2D-nesten.
Volgens Siemsens wil Solid Edge 2020 de samenwerking verbeteren en het proces volledig digitaliseren, van ontwerp tot productieproces. Hiertoe zijn nieuwe AR-mogelijkheden opgenomen, waardoor bedrijven hun ontwerpen op nieuwe manieren kunnen visualiseren. Volgens Siemens verbetert dit ook de samenwerking tussen leveranciers en klanten.


Validatiehulpmiddelen
Siemens heeft in Solid Edge ook nieuwe validatietools geïntroduceerd voor bewegings- en trillingssimulatie. Klanten hebben bijvoorbeeld minder prototypen nodig. En met de modelgebaseerde definitie kunnen klanten onderdelen, merken en productie-instructies volledig digitaliseren vanuit een 3D-model. Solid Edge biedt ook 2D-nesten om snijpatronen te optimaliseren, verliezen en kosten te verminderen en productieprocessen te versnellen. Solid Edge 2020 biedt ook honderden CAD-verbeteringen, zoals nieuwe plaatwerkopties, een grotere, snellere assemblage en nieuwe hulpprogramma's voor gegevensmigratie.

Bron: Siemens

BIM (Bouw Informatie Management) is bezig aan een opmars. Als HVAC-promotor bij Siemens Smart Infrastructure spoort Abigail Schoemaker groothandels en w-installateurs aan hierin mee te gaan. “Door te werken met BIM kun je de faalkosten met tot wel 30% reduceren.”

Abigail Schoemaker deed de MTS en werkte enkele jaren als elektrotechnisch monteur. Vervolgens verdiepte ze zich bij een leverancier van domotica-producten in gebouwautomatisering, deed ze kennis op van datawetenschap en ontwikkelde zich als zelfstandig ondernemer door tot BIM-specialiste. Haar kennis over BIM geeft ze nu als HVAC-promotor door aan klanten en partners van Siemens. “BIM is de afgelopen vijf jaar enorm gegroeid. Inmiddels ontkomt geen enkel bedrijf er nog aan om mee te gaan met digitalisering. Volgens de BIM-filosofie bouw je eerst digitaal en pas dan fysiek. De ervaring leert dat je hierdoor de faalkosten met tot wel 30% kunt terugdringen.”

Abigail Schoemaker

Flexibel bouwen

Het hoofdkantoor van Siemens in München is als pilotproject volledig op basis van BIM gebouwd. Er was al een digital twin nog voor er één steen stond. Ook andere technologie- en bouwbedrijven en architecten omarmen het BIM-gedachtegoed. Nederland loopt hierin voorop door het streven om zo flexibel mogelijk te bouwen. “In Duitsland worden gebouwen vrij lang in dezelfde functie ingezet. Wij willen hun functie in de loop der jaren flexibel kunnen veranderen. Daarvoor hebben we data nodig.”

Groothandels en BIM

Grote bouwbedrijven verwachten in toenemende mate van hun partners dat ze meegaan in de BIM-filosofie. Voor kleinere werktuigbouwkundige installateurs kan dit lastig zijn. Ze hebben er de handjes niet voor en zijn bovendien technisch tekenprogramma AutoCAD gewend. Met 3D-denken en programma’s zoals Revit zijn ze minder vertrouwd. Toch worden ook deze bedrijven van verschillende zijden gestimuleerd om aan te sluiten bij BIM. Schoemaker: “Een mooi initiatief zijn de projectteams van technische groothandel Rensa, die installatiebedrijven helpen om met BIM aan de slag te gaan. Ook Technische Unie en Wasco willen dit als service gaan aanbieden.”

Siemens CAD-browser

Ook Siemens ondersteunt installatiebedrijven bij de overstap naar BIM. Op de beurs ISH is de CAD-browser gelanceerd waarmee adviseurs en installateurs BIM-modellen van alle HVAC-producten kunnen downloaden. Installateurs die al in BIM werken, zijn er blij mee. Zij moesten voorheen de data van producten waarvan geen BIM-model bestond zelf laten maken. Een duur en tijdrovend traject, dat ze dankzij de Siemens CAD-browser niet meer hoeven af te leggen.

Meisjes en techniek

Als Schoemaker in haar rol van HVAC-promotor klanten en partners bezoekt neemt ze zelden een fysiek product mee om te tonen. “Ik klap liever mijn laptop open om het in 3D te laten zien.” Ook als vrijwilligster bij het landelijk expertisebureau VHTO (Vrouwen in het Hoger Technisch Onderwijs) brengt ze BIM onder de aandacht. “Veel middelbare technische scholen zijn er helaas nog niet mee bezig. In het hoger onderwijs maken studenten gelukkig wel kennis met BIM.” Via VHTO stimuleert Schoemaker meisjes om te kiezen voor een technische loopbaan. De studies werktuigbouwkunde en mechatronica zijn tegenwoordig ook bij meiden in trek. Toch is het voor vrouwen nog niet vanzelfsprekend om in een technische omgeving te werken. “Toen mijn kinderen klein waren heb ik een poos als freelance monteur gewerkt. Als vrouw werd ik vaak niet eens gevraagd voor allerlei klusjes, zoals het aansluiten van water en elektra. Ik heb me daarom gericht op vrouwen die geen mannelijke monteur in huis durfden te nemen of dat om religieuze redenen niet mochten. Ik merk nog steeds vaak verbazing als een vrouwelijke deskundige een technisch bedrijf binnenloopt. Dat is – zeker gezien de krapte aan technisch personeel – niet meer van deze tijd. Als je ziet dat een meid talent heeft, geef haar dan de kans en laat zien dat techniek een optie is.”

Bron: Siemens

Amstelveen, 28 mei 2019 – Bij bouwbedrijf Hendriks Stalen Bekistingstechniek behoren papieren bouwtekeningen binnenkort tot het verleden door de ingebruikname van HoloPlan: het Augmented Interactive Reality(AIR)-platform van Atos. Deze softwareoplossing maakt het mogelijk de productie van stalen tunnel- en wandbekistingen levensecht en real time te visualiseren. Zo krijgen medewerkers met behulp van een HoloLens te zien hoe het uiteindelijke model moet worden geproduceerd. Hierdoor kan het bouwbedrijf uit Veenendaal veel efficiënter en sneller produceren. Met deze baanbrekende oplossing stelt Atos bouwbedrijven in staat tot 70 procent sneller te werken en faalkosten aanzienlijk te verlagen.

In de bouw zijn gestandaardiseerde processen en digitalisering nog lang geen gemeengoed. Terwijl hierdoor volgens Atos juist veel fouten kunnen worden voorkomen, doordat het de weg vrijmaakt voor een betere samenwerking tussen alle partijen die bij het bouwproces zijn betrokken. Zo zijn faalkosten in de bouw hoger dan in andere sectoren, doordat vaak sprake is van overdrachten tussen ontwerp en uitvoering en hierdoor de kans op fouten toeneemt. Het terugdringen van deze fouten zorgt voor minder materieel verlies en een efficiëntere inzet van schaarse manuren. Met HoloPlan stelt het AIR-team van Atos bouwbedrijven in staat om veel sneller en efficiënter te produceren: of het nu gaat om stalen bekistingen of om prefab beton en bouwelementen. De oplossing kan eenvoudig worden aangepast en voor veel bouwprojecten worden toegepast.

“De bouw is een traditionele sector waar nog veel met bouwtekeningen wordt gewerkt. Dankzij ons platform kunnen bouwbedrijven volledig papierloos werken. Tijdens het productieproces levert dit een flinke tijdsbesparing. Om stalen bekistingen te kunnen maken, hoeft bij Hendriks bijvoorbeeld niet langer tijdrovend te worden afgetekend. Het personeel kan nu direct zien hoe modellen moeten worden gemonteerd. Het is heel bijzonder om te zien hoe de gebruikers van onze softwareoplossing, die soms al 30 jaar op dezelfde manier werken, deze nieuwe werkwijze omarmen”, vertelt Erik Kuiper, Creative Director van Atos AIR.“

Atos implementeerde HoloPlan al eerder bij het Hoco Beton, dat naar volle tevredenheid werkt met de AIR-platform. “Door deze oplossing van Atos zijn papierstromen tijdens het productieproces nu volledig overbodig geworden. Dat stelt ons in staat om Digital Manufacturing op basis van de allerlaatste technologie naar een hoger niveau te tillen. Onze medewerkers gebruiken deze softwaretool om de bekistingen op kwaliteit te toetsen en beschikken hierbij over de meest up-to-date modellen. Problemen doordat op de werkvloer verschillende versies van bouwtekeningen circuleerden, zijn hierdoor definitief verleden tijd”, zegt Ruud Smeets van Hoco Beton.

Atos is een officiële Microsoft Partner voor Mixed Reality en maakt deel uit van het prestigieuze Microsoft Mixed Reality Partner Program (MRPP).

Over Atos
Atos is toonaangevend in digitale transformatie met een pro forma jaaromzet van meer dan 11 miljard euro. Het bedrijf biedt werk aan 110.000 collega’s in 73 landen. Het is de Europese leider in Cloud, Cybersecurity en High Performance Computing. Wereldwijd levert Atos aan haar klanten end-to-end Orchestrated Hybrid Cloud, Big Data, Business Applications en Digital Workplace-oplossingen. Atos is de wereldwijde IT-partner voor de Olympische Spelen en Paralympische Spelen en opereert onder de namen Atos, Atos Syntel en Unify. Atos staat genoteerd aan de CAC40 Paris stock index. Het is de missie van Atos om mede vorm te geven aan de toekomst van de IT-markt. Met haar expertise en knowhow ondersteunt zij de ontwikkeling van kennis, onderwijs en een multiculturele en pluralistische benadering van onderzoek die aan de basis staat van wetenschappelijke en technologische excellentie. In het wereldwijde IT-domein stelt de Groep klanten, medewerkers, partners en burgers in staat op een bewuste en duurzame manier te leven, werken en zich te ontwikkelen in een veilige en duurzame omgeving.

Voor meer informatie: atos.net/AIR
Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

woensdag, 22 mei 2019 06:59

BCF BIMsnippet; usecase sparingen

Door Mathijs Natrop - Solidu

Stel dat je kunt communiceren over modeldata, waarbij een stukje modeldata wordt meegezonden. De meerwaarde komt bijvoorbeeld tot uiting wanneer het gaat over specifieke modeldata, zoals modeldata van een sparingenmodel. De mogelijkheid om een stukje modeldata mee te sturen bestaat, echter niet in de applicaties zoals tegenwoordig in gebruik, maar enkel in theorie zoals omschreven in de open standaard BCF (BIM Collaboration Format). Deze usecase laat zien waarom het gebruik van een BimSnippet met BCF een meerwaarde is. Een reden voor softwarebedrijven om dit te implementeren.

--

Sparingen zijn een belangrijk onderdeel van een bouwwerk. Naarmate het proces vordert, raken meer partijen betrokken. Het communiceren van modeldata gebeurt met de open standaard IFC (Industry Foundation Classes), het communiceren hierover met de open standaard BCF (BIM Collaboration Format). De combinatie van de standaarden heeft zichzelf in de praktijk bewezen.

Sparingen communiceren met IFC en BCF
In de praktijk is het gebruik van een sparingenmodel effectief gebleken. Het communiceren van enkel simpele objecten welke een sparing beogen, is effectiever dan een installatiemodel verstrekken op basis waarvan zelf moet worden beoordeeld welke grootte de sparing krijgt in relatie tot het betreffende leidingwerk. Het sparingenmodel is relatief klein en kan eenvoudig door diverse partijen worden gebruikt als referentie voor het definitieve ontwerp. Dit kan door het model zichtbaar te maken in de eigen ontwerpomgeving.

Sparingen communiceren met een BimSnippet
Een nieuwe en meer effectieve manier van communiceren over sparingen, kan door gebruik te maken van een BimSnippet, als onderdeel van een opmerking in BCF. De modeldata van een sparing kan daarmee onderdeel zijn van de opmerking en als zodanig in diverse software gebruikt worden ter beoordeling en verwerking. Daarmee is de behoefte om een compleet en actueel sparingenmodel minder van toepassing wat de snelheid bevordert en helpt bij de coördinatie van sparingen.

Er zijn ook andere voorbeelden mogelijk: Wanneer een leiding door een constructieve wand snijdt, dan kan een signalering hiervan worden verstrekt aan de modelleur van de leiding, met het verzoek om een sparingopgave te modelleren. In het geval van een BCF met BimSnippet, kan de installateur de modeldata verstrekken in een reactie op het verzoek. Deze modeldata kan vervolgens gedeeld worden met andere betrokkenen, zoals een constructeur of architect. Daarmee kan per situatie en op basis van specifieke modeldata, een ontwerp tot stand komen.

Conclusie:
Het gebruik van een BCF met BimSnippet kan het proces om te komen tot sparingen versnellen, dit door de mogelijkheid om verschillende alternatieven op voorhand uit te werken en mee te zenden met de communicatie met BCF. Ook de reactie op een verzoek om een sparing in een object te maken, kan door het aanleveren van alternatieven sneller leiden tot een definitief ontwerp.
Daarmee zijn er zowel aan de zijde van degene die een sparing wenst, als degene die deze moet beoordelen, mogelijkheden om alternatieven aan te dragen, welke direct in een ontwerpomgeving kunnen worden toegepast. Hiermee kan een proces om te komen tot sparingen, sneller en effectiever worden afgehandeld.

Met een BCF met BimSnippet kan een ontwerper een sparingobject wijzigen en verstrekken, om daarmee sneller komen tot een oplossing. Het gewijzigde object kan worden verstrekt, niet enkel het verzoek om deze te wijzigen in een nieuw sparingenmodel.
Per sparing kan worden beoordeeld voor welke ontwerpende partij dit van invloed is. Deze opmerkingen met sparingobjecten kunnen daardoor gericht aan een ontwerper worden verstrekt. Er hoeft niet worden gezocht naar de objecten in raakvlak, omdat dit al in de opmerking geborgd is.

Het gebruik van een BCF met BimSnippet zorgt ervoor dat het sparingenmodel minder leidend is. Het wachten op een compleet en actueel sparingenmodel is door gebruik van BCF met BimSnippets niet meer van toepassing.

Het bijhouden van de status van de verschillende objecten op de verschillende posities, kan vereenvoudigen door gebruik van BCF met BimSnippets. De status van de opmerking is namelijk de status van een bepaalde sparing op een bepaalde positie, inclusief de modeldata van de betreffende sparing. De historie van de opmerking is tevens geborgd in BCF en kan eenvoudig worden gedeeld voor gebruik in verschillende software.

De kans dat een sparing over het hoofd wordt gezien, is beperkt bij gebruik van een BimSnippet en BCF omdat er een opmerking per beoogde sparing kan worden gemaakt, inclusief bijbehorende modeldata. Deze kunnen door de ontvanger eenvoudig worden afgehandeld.

Potentie BimSnippets
De potentie voor een BimSnippet is groot, gezien het voorbeeld over sparingen. Maar daarnaast zijn er meerdere toepassingsmogelijkheden. Denk hierbij aan ontwerpvoorstellen, specifieke modeldata behorende bij een bepaald product en verzoek tot wijziging van een ontwerp, bijvoorbeeld omdat dit een wens is van de opdrachtgever. De meerwaarde van een BimSnippet kan in de praktijk worden getoetst op het moment dat de functie wordt toegevoegd aan de applicaties zoals in gebruik. Daarom zijn de softwareontwikkelaars nu aan zet.

Door: Aart van Gelder - Directeur ARTA bv

Overheid verplicht uniforme data uitwisseling in de Gezondheidzorg! 
Wanneer gebeurt dat in de Bouw & Installatie sector?

Minister Bruins van VWS grijpt in en verplicht uniforme data & informatie uitwisseling Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) in de gezondheidzorg keten. Al meer dan 25 jaar wordt in de gezondheidszorg gesproken over een EPD. NICTIZ tracht al jaren lang tot afspraken te komen over een standaard EPD. Versnippering van organisaties en eigen belangen hebben er toe geleid dat een standaard EPD niet van de grond komt en daarmee “patiënt centraal “ niet de prioriteit krijgt, die het vereist. Veiligheid van patiënten wordt ondergeschikt gemaakt aan “eigen” en “privacy" belangen. De gebruikers staan langs de kant en moeten lijdzaam toezien hoe de software industrie vanuit een monopolie positie de afgelopen decennia EPD’s in meer dan de helft van de ziekenhuizen in Nederland heeft geïnstalleerd. Echter voor elk ziekenhuis een op maat gemaakt EPD, waardoor interoperabiliteit vrijwel onmogelijk is geworden. In Nederland overlijden jaarlijks patiënten doordat patiënt gegevens in de keten niet uitwisselbaar zijn, ten gevolge waarvan onjuiste data c.q. onbetrouwbare of onvolledige patiënt informatie gebruikt wordt door zorgverleners. De overheid heeft na al die jaren ingegrepen en de regie genomen. De minister van VWS heeft nu verplicht gesteld, dat data op een uniforme wijze moet worden uitgewisseld in de gezondheidszorg keten. 

Het realiseren van een Elektronisch Gebouw Dossier-anders gezegd het BIMGebouwdossier -is een lange en moeizame weg. Een ongewenste situatie, wat nog eens bevestigd wordt door BIM onderzoek in de installatie sector (nov.2017). Dit onderzoek laat zien, dat er grote behoefte is in de markt aan een BIMGebouwdossier om data & informatie uniform in de keten uit te wisselen en optimaal Beheer & Onderhoud mogelijk te maken. Als het over standaardisatie gaat, welke mensenlevens kan redden, wat moet er dan wel niet gebeuren om het BIMGebouwdossier van de grond te tillen? Zal het zover komen dat de minister van EZ ook het uniform uitwisselen van data en informatie in de bouw & Installatie sector bij wet verplicht gaat stellen? Laten we dat gebeuren of neemt de sector haar verantwoordelijkheid om dit zelf te regelen?

Natuurlijk, voorschrijven vanuit Wet & Regelgeving zou een krachtige boost geven om (gebouw)data op een gestandaardiseerde /uniforme wijze uit te wisselen in de keten. Opdrachtgevers zijn - naast de branche organisaties-mede bepalend bij het tot stand komen van het BIMGebouwdossier. Vooral de overheid kan als opdrachtgever bij aanbestedingen een gestandaardiseerde werkmethodiek voor schrijven betreffende het uitwisselen van (gebouw) data & informatie, zowel in de ontwerp/engineering, uitvoering en -nog belangrijker-als in de beheer & onderhoud fase van gebouwen. Nog meer dan voorheen is het van cruciaal belang dat gebouw data uniform uitwisselbaar en beschikbaar is, zowel op micro als macro niveau.

Energie transitie, klimaatdoelen, smart buildings/cities circulair en traceble bouwen, materialen paspoort zijn allemaal voorbeelden, waarbij het uniform uitwisselen en delen van data & informatie op basis van open standaarden een must is. Deze manier van data & informatie delen levert een essentiële bijdrage aan het mede oplossen van bovengenoemde maatschappelijke issues. Big data vanuit de gebouwde omgeving is voor de overheid van groot belang om mede de energie transitie te kunnen realiseren. De markt kan deze data generen en delen met de overheid onder nader te bepalen voorwaarden. Dit delen kan alleen in een samenwerkingsverband en dat vraagt lef van de overheid om de markt op deze manier te benaderen.

Digitalisering doet met forse schreden zijn opgang in de industrie, infra en utiliteitsbouw. Het is nu noodzaak snel te schakelen. Het maatschappelijk veld is volop in beweging om tot digitalisering afspraken te komen. Voorbeelden daarvan zijn de in april jl. gesloten DigidealGo, de Bouwagenda en het samengaan van de Bouw Informatie Raad met de Kerncoalitie van de DigidealGO. Hierbij spelen de branche organisaties, vooral Techniek Nederland en Bouwend Nederland een belangrijke regie en coördinatie rol, maar deze rol wordt tot nu toe nog niet effectief ingevuld. Samenwerking is hierbij van doorslaggevende betekenis als het gaat om hoe succesvol het BIMGebouwdossier -anders gezegd het Elektronisch Gebouwdossier -tot stand gaat komen met de daarbij noodzakelijke open standaarden. Hier ligt tegelijkertijd het probleem. BIM gebruikers worden dagelijks geconfronteerd met het niet uniform kunnen uitwisselen van data en informatie. Voorbeelden hiervan zijn de verschillende niet interoperabele BIM modellen, de diverse ILS protocollen, ontbreken van standaarden voor objecten en de onduidelijkheid over LOD levels. De regie hierop ontbreekt vanuit de sector en daar hebben BIM gebruikers last van.

Er gloort hoop aan de horizon

Een aantal ontwikkelingen in de sector laten zien dat het de goede kant uit gaat. Uitdaging is deze ontwikkelingen in een breder verband te koppelen en te regisseren. Onderstaand zijn een aantal van deze ontwikkelingen in kaart gebracht.

 • BIM gebruikers nemen zelf initiatieven om tot uniforme standaarden te komen. In communities en werkgroepen wordt bottom line succes geboekt. Hier ligt een duidelijke rol voor het BIM loket en de branche organisaties om deze initiatieven te faciliteren.
 • Techniek Nederland heeft samen met de BIM expertgroep en de software industrie een concept Uniforme Objecten Bibliotheek ontwikkelt. Een Proof of Concept is beschikbaar. Dit maakt het werken met BIM een stuk aantrekkelijker.
 • Momenteel zijn BIM gebruikers actief in communities om duidelijkheid te creëren over ILS protocollen en het helder omschrijven van LOD’s.
 • Ontwikkeling Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO).Een solide afspraken stelsel om op een uniforme wijze data en informatie digitaal te delen en uit te wisselen in de Bouw & Installatie keten
 • Binnen digidealGO worden versnellingsprojecten opgenomen. Een van de potentiele projecten hiervoor is het BIMGebouwdossier.
 • Rijksvastgoedbedrijf is meerjaren project gestart voor het ontwikkelen van een Bouwwerk model, hetgeen een opmaat is naar het BIMGebouwdossier.
 • Binnen de digidealGO hebben expert groepen zich gebogen over een aantal belangrijke thema’s zoals 1-Digitaal Bouwwerk Levenscyclus 2- Circulair en Traceble bouwen, 3-Digitale Toeleveringsketen 4-Kenis ontwikkeling, verspreiding en toepassing
 • De opkomst van Digital Twin gaat het verwezenlijken van het BIMGebouwdossier versnellen. Digital Twin is het virtuele bouwwerk van het fysieke bouwwerk en zijn 1 op 1 aan elkaar gekoppeld. Digital Twin is in feite de commando & control room van het fysieke gebouw, van waaruit Onderhoud en Beheer optimaal wordt gemanaged. Digital Twin en het BIM Gebouwdossier kunnen naadloos in elkaar overgaan op basis van open standaarden.

Nog veel vragen…hoe nu verder?

 • Hoe te komen om bovengenoemde initiatieven te faciliteren en integraal af te stemmen?
 • Hoe te komen tot uniforme uitwisseling van data en informatie in ontwerp/ engineering, uitvoering en Beheer & Onderhoudsfase?
 • Wat te doen om regie en sturing te zetten op bovengenoemde initiatieven?
 • Wat te doen om het BIMGebouwdossier/ Digital Twin te realiseren?

In onderstaand voorstel is aangegeven wat de volgende stap kan zijn om te komen tot een BIMGebouwdossier voor alle betrokken partijen in de keten

Voorstel Realiseren BIMGebouwdossier /Digital Twin model

 1. De branche organisaties Techniek Nederland en Bouwend Nederland stellen in nauwe samenwerking met het DigidealGo kernteam een Plan van Aanpak BGD op.
 2. Onder verantwoordelijkheid van het kernteam DigidealGo in samenwerking met betrokken ( markt) partijen zoals BIMexpertgroep, BIMloket, TVVL BIM community, Werkgroep RVB Bouwwerk een projectplan BGD opgesteld.
 3. Project BGD inbrengen als een versnellingsproject in de digidealGO met een helder omschreven opdrachtformulering, project organisatie, project planning, budget, meetbare targets, en voortgangsrapportage en projectbewaking.
 4. Funding ter beschikking stellen van €250k vanuit DigidealGo/ BIMloket en een in kind bijdrage vanuit de sector van 5000 uur ( €500k) om een Proof of Concept te maken

Dit voorstel is niet in beton is gegoten en nodigt iedereen uit suggesties, aanvullingen en commentaar aan te leveren.

Om dit voorstel aan kracht bij te zetten zal aan de basis draagvlak moeten zijn. Dit kunt u eenvoudig aangeven door dit artikel te forwarden en zo uw stem laten horen aan branche organisaties en overheden.

De Academie voor Architectuur & Built Environment (gebouwde omgeving) van de Hanzehogeschool Groningen begint in september met een minor met digitale bouwtechnieken als onderwerp.

Dat doet de hbo-instelling in samenwerking met de Technische Universiteit Delft. Tweemaal per jaar krijgen 35 tot 50 studenten de gelegenheid zich te oriënteren op de mogelijkheden te ontwerpen, plannen en bouwen met de inzet van ICT, 3D-printing en robots.

Proeftuin

Dat staat in het vijfjarenplan van het Innovatiecentrum voor bouw en infra BuildinG in Groningen dat vanochtend bij een ontbijt voor relaties werd gepresenteerd. De Economic Board Groningen (EBG) en de Hanzehogeschool richtten in 2017, in samenwerking met TNO en Bouwend Nederland, BuildinG op als expertisecentrum aardbevingsbestendig bouwen. Inmiddels is het ook in bredere zin actief als ‘proeftuin’ waar bedrijven, studenten, wetenschappers en gebruikers werken aan innovaties voor bouw en infra.

Tot in detail

De digitalisering laat zich ook gelden in de bouw. Bij de meeste projecten bedient de aannemer zich al van het zogeheten Bouw Informatie Model (BIM) waarin de planning en het programma voor een bouwobject tot in detail worden vastgelegd.

Kuneke Schraagen, dean van de academie: ,,Eén van de voordelen is dat je faalkosten omlaag gaan. Je kunt bijvoorbeeld veel preciezer plannen wat je aan materiaal nodig hebt. En de gebruiker kan met hulp van 3D-projecties, VR-brillen of ‘augmented reality’ van tevoren zijn huis bekijken.”

Badkamer of keuken

BuildinG-directeur Rolf Koops: ,,Als in de toekomst iemand zijn badkamer of keuken vernieuwd wil hebben, maakt hij van de ruimte een 3D-scan, uploadt die naar een platform en krijgt dan precies op maat het materiaal geleverd.” De ICT moet de bouw volgens hem niet alleen klantvriendelijker maken. Nieuwe technieken moeten de arbeidsproductiviteit vergroten en soelaas bieden voor het personeelstekort. Door met minder mensen en meer techniek te werken, kan de bouw als conjunctuurgevoelige sector ook beter de pieken en dalen in de opdrachten opvangen.

Koops: ,,Als de bouw niet met zaken als kunstmatige intelligentie aan de slag gaat, loop je het risico dat multinationals als Google en IKEA straks de hele bouwkolom overnemen.”

Hoofdthema

Naast digitaal is de komende vijf jaar circulair bouwen een hoofdthema. Zo is BuildinG betrokken bij het project De Loskade op het voormalige Suikerfabriekterrein in Groningen, een experiment van aannemersbedrijf Van Wijnen met 46 circulair gebouwde en demontabele woningen. BuildinG kijkt ook mee bij de plannen van de provincie Groningen om de N33 Midden (Zuidbroek-Appingedam) bij de verdubbeling een toonbeeld van circulariteit te maken. Koops: ,,Je kunt daarbij denken aan asfalt dat energie produceert en vangrails gemaakt van afval.”

Aardschokgebied

Ofschoon BuildinG zich ontwikkelt als proeftuin voor bouw en infra in brede zin, besteedt het vijfjarenplan onverkort aandacht aan de opdrachten waar de bouw in het aardschokgebied voor staat: het herstel, veiliger maken en zo nodig vervangen van de woningen, alsmede het duurzaam en levensloopbestendig maken van huizen, scholen en zorgtehuizen.

Praktijkgericht onderzoek

BuildinG is opgericht met de bedoeling een bijdrage te leveren aan oplossingen voor de aardschokproblemen, maar de oprichters zijn er inmiddels van overtuigd dat de proeftuin een vaste waarde moet worden als kenniscentrum en aanjager voor innovaties in de noordelijke bouw. Schraagen: ,,Voor studenten is het heel interessant om gebruik te maken van de testfaciliteiten. BuildinG heeft bovendien een mooie etalagefunctie voor alle nieuwe ontwikkelingen. Het is een geweldige gelegenheid voor praktijkgericht onderzoek. Dat sluit goed aan bij wat een hbo-instelling wil.”

 

 

0 april 2019 door Paul Bos

In de zomer van 2018 ontvingen wij een uitnodiging om deelgenoot te worden van de Solibri Society. Dit is een platform voor een groep expertgebruikers om kennis met elkaar te delen en vragen met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen voor te leggen aan het ontwikkelteam van Solibri.

Op 3 maart jl. vertrokken wij met twee man namens Root B.V. richting Barcelona om deel te nemen aan de Solibri Society expert bijeenkomst. Een erg interessant evenement, waar zowel de deelnemers als de teamleden van Solibri openlijk kennis en ideeën deelden.

Het event werd afgetrapt met een toelichting op de ontwikkelplannen van Solibri. Helaas mogen wij hierover niet veel loslaten, maar een tipje van de sluier is dat de ontwikkelingen zich richten op flexibiliteit in gebruik (bijv. openstellen van API of aanbieden van Cloud-oplossingen). Met het openstellen van de API zijn we in Barcelona ook aan de slag gegaan.

Gebruikerspresentaties
Eerst de ervaringen delen van de verschillende deelnemers. Er waren afgevaardigden uit Japan, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje en Finland. Opvallend (en eigenlijk natuurlijk ook weer niet) was het hoge niveau van het gebruik van de software. Een paar voorbeelden:

Waar we in Nederland inzetten op het gebruik van custom Psets om aanvullende eigenschappen te definiëren, maakt men in Duitsland gebruik van de BSI Psets. Waarden die niet vooraf gedefinieerd zijn door buildingSMART worden vormgegeven door de userdefined values ().

Lees de blog van Paul Bos verder bij Root

Samen. Slimmer. Sneller.

Dat zijn de sleutelbegrippen van de DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving. De DigiDealGO is door ruim dertig organisaties bekrachtigd. Bekijk hierde compacte samenvatting

Tijdens de werkconferentie ‘Twee jaar Bouwagenda’ is de DigiDealGO door ruim dertig organisaties bekrachtigd. Daarmee committeren zij zich aan de gezamenlijke ambities, doelen en aanpak voor digitalisering van de bouwsector. 
Voorzitter Richard Tieskens: ‘De DigiDealGO staat voor sectorbrede afspraken over de uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de bouw. Die maken het  mogelijk om alle gegevens rondom het bouwproces digitaal in de keten te ontsluiten.’
 
 
De bouw  speelt een sleutelrol in de grote opgaven om te werken aan een duurzaam en klimaatbestendig Nederland. Zo streeft de sector naar 100% energieneutrale nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen vanaf 2020 en een geheel circulaire bouwsector in 2050. Digitalisering vormt een cruciale voorwaarde voor het behalen van deze opgaven zoals verwoord in De Bouwagenda. De DigiDealGO geeft invulling aan de digitaliseringsopgave. ‘Het stemt tot trots dat we erin zijn geslaagd de gezamenlijke ambities, doelen en de weg daarnaartoe met elkaar vast te stellen’ zegt Bernard Wientjes als voorzitter van de Taskforce Bouwagenda.
 
Krachtenbundeling
De noodzaak om te bouwen in ons land is groter dan ooit. ‘Willen we dat in een flink tempo, op een hoog kwaliteitsniveau én efficiënt doen, dan zijn digitalisering en informatisering essentieel. Er gebeurt al veel, maar te vaak ontbreekt de samenhang tussen de verschillende initiatieven. Daarom is het belangrijk dat we de krachten nu bundelen’, zegt voorzitter Doekle Terpstra van ondernemersorganisatie Techniek Nederland. ‘De DigiDealGO is daarbij niet alleen een impuls voor een efficiënte en slimme gebouwde omgeving, maar ook een belangrijke drijver voor productiviteitsgroei.’
 
 
Overzicht en samenhang 
Essentie van de aanpak is dat gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande en toekomstige digitaliseringsinitiatieven in de sector. Met de DigiDealGO is gericht op het aanbrengen van overzicht en samenhang in de vorm van zogenaamde versnellingsprojecten. ‘Veel partijen in de bouwketen investeren al jaren in digitalisering. Waar zij steeds meer tegen aan lopen is de onmogelijkheid om data in de keten uit te kunnen wisselen. De DigiDealGO gaat dat mogelijk maken. Onder meer met afspraken over standaarden. Met die set afspraken kunnen opdrachtgevers, opdrachtnemers en overheid  initiatieven ontwikkelen om de vloeiende uitwisseling van bestaande data mogelijk te maken. Daarmee geven we een impuls aan slimme en innovatieve oplossingen in onze sector,’ zegt Maxime Verhagen, voorzitter van brancheorganisatie Bouwend Nederland.
 
Bouw Digitaliserings Raad
De uitwerking van de DigiDealGO gebeurt vanuit het Digiteam en wordt aangestuurd vanuit de Bouw Digitaliserings Raad (BDR, voortgekomen uit de Bouw Informatie Raad en de kerncoalitie). Daarin is de gehele sector vertegenwoordigd. Het Digiteam onder voorzitterschap van Richard Tieskens faciliteert en coördineert de activiteiten van de DigiDealGO. Dit team wordt ondersteund vanuit het BIM Loket. De organisaties die de DigiDealGO vandaag hebben getekend vormen de kring van ambassadeurs. 

Bron: DigiDealGO
Meer informatie: www.bimloket.nl/nlrs
NLRS bij Forum Standaardisatie: forumstandaardisatie.nl/standaard/nlrs
 
De Nederlandse Revit Standaard (NLRS) treedt als partnerstandaard toe tot de BIM Loket-familie van open standaarden. De standaard draagt bij aan de interoperabiliteit en helpt vendor lock-in te voorkomen. NLRS legt afspraken vast over het gebruik van naamgeving, modelstructuur, gebruik van parameters, etc. voor het softwarepakket Autodesk Revit. NLRS maakt zo uniforme uitwisseling met Revit mogelijk. 
 
"De NLRS levert een belangrijke, strategische bijdrage aan de verwezenlijking van onze doelstellingen", aldus Jacqueline Meerkerk, directeur BIM Loket. "Deze Revit-Standaard faciliteert namelijk het juiste gebruik van open standaarden als IFC en NL/SfB in combinatie met mainstream 3D-modelleringssoftware. Het beheer van de NLRS is conform BOMOS en wij zijn blij met de opname op de lijst Aanbevolen Standaarden van het Forum Standaardisatie."
 
Vorig jaar werd de NLRS door het Forum Standaardisatie erkend als aanbevolen open standaard. Het Forum Standaardisatie is een overheidsinitiatief om open ICT-standaarden te toetsen en het gebruik van open standaarden te stimuleren. “De erkenning van de NLRS als open standaard helpt bij toepassing ervan in BIM-projecten waarbij er gebruik wordt gemaakt van Autodesk Revit. Mark Wieringa, voorzitter van de Revit Standards Foundation: "De NLRS zorgt in deze BIM-projecten voor standaardisering en een uniforme uitwisseling van informatie. Het maakt communicatie op basis van andere open standaarden zoals IFC eenvoudiger". 
 
Na deze erkenning kan de NLRS worden voorgeschreven bij uitvoering van overheids- en semi-overheidsprojecten. "Een welkom gevolg van de erkenning door het Forum Standaardisatie is de opname van de NLRS als partnerstandaard door het BIM Loket. Dit zal zeker leiden tot een versnelling in de adoptie van de NLRS binnen Nederland."
 
Bron: BIM Loket
 
De NLRS wordt voortdurend doorontwikkeld in samenspraak met de gebruikers. Björn Kamphuis, BIM-manager bij installatiebedrijf Kuijpers en secretaris van de Revit Standards Foundation: "De NLRS is een integrale BIM-Standaard voor alle disciplines. Op deze wijze biedt de NLRS mij als installateur vele voordelen, maar kan een bouwpartner ook van deze voordelen profiteren. De NLRS bevordert hiermee de samenwerking door uniformiteit in data van Revit naar IFC."
 
Het BIM Loket heeft verschillende open BIM-standaarden in beheer en vertegenwoordigt daarnaast een aantal partnerstandaarden. Als partnerstandaard blijft de NLRS in beheer bij de Revit Standards Foundation. Wel zal het bestuur vanaf nu aansluiten bij partner- en beheerdersoverleg bij het BIM Loket.  
Dalux, leverancier van software voor het digitaliseren van de bouwsector, opent op 22 mei een kantoor in Beverwijk. In februari is Ron van den Berge als country manager voor Dalux gestart met het ondersteunen van alle bestaande klanten en verdere marktontwikkeling in Nederland. Bekende producten van het bedrijf zijn Dalux BIM Viewer, Dalux Field voor opnames en checklists en Dalux Box voor documentmanagement. In Nederland gebruiken vooral aannemers en installateurs deze software voor het raadplegen en managen van alle digitaal beschikbare projectinformatie op de bouwplaats.

BIM-volwassenheid

Dalux is al bijna 15 jaar gespecialiseerd in het efficiënter maken van bouwprocessen met software voor het werken met een BIM op de bouwplaats, documentbeheer en augmented reality. Na jarenlange succesvol te zijn gegroeid in de Scandinavische landen, is het bedrijf nu verder aan het internationaliseren. "Onze groeistrategie is gebaseerd op de BIM-volwassenheid van landen", zegt van den Berge. "Daarom zijn er eerst kantoren in Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk geopend, waar het werken met een BIM sterk door de overheid wordt gestimuleerd. De komende jaren is de Benelux een strategische groeimarkt, gezien het snel groeiend gebruik van BIM in projecten en de toegenomen BIM-volwassenheid van Nederland in vergelijking met andere landen.”

OpenBIM-ondersteuning

Lex Ransijn en Jasper de Mink van VDCbase Amsterdam behoren tot de eerste Nederlandse Dalux-gebruikers. “Tijdens ons onderzoek naar een mobiel te gebruiken BIM-viewer zijn wij in contact gekomen met Dalux en ontdekten wij dat zij veel meer te bieden hadden. Inmiddels gebruiken wij ook Dalux Box en Dalux Field, op zowel kleine als grote complexe projecten. Voor ons zijn dit strategisch belangrijke tools om eenvoudig bouwinformatie (inclusief 3D-modellen) beschikbaar te krijgen voor alle projectdeelnemers bij onze klanten. Wij helpen hen tevens om kwalitatief goede BIM-modellen te maken en het proces eromheen goed in te richten. Een belangrijk voordeel van Dalux is het snel kunnen werken met meerdere grote ‘openBIM’-modellen in de bijbehorende 3D-viewer. Ook zijn 2D-tekeningen eenvoudig op de juiste locatie in het gebouw en op de juiste bouwlaag in 3D te visualiseren. Op die manier is de consistentie tussen BIM-modellen en tekeningen aantoonbaar en begrijpt iedereen een BIM beter.

Bron: Dalux

GRONINGEN - EPI-kenniscentrum en Fieldlab Practice hebben woensdag bij praktijkopleider Leerbouwen het startsein gegeven voor het extra opleiden van BOL- en BBL-studenten van het Alfa-college in Groningen.

directeur henk huberts van epi-kenniscentrum en geert berghuis van fieldlab practice hadden vanuit het werkveld het signaal gekregen dat er behoefte is aan nog meer vakmanschap. het werkveld in de noordelijke regio heeft ten behoeve van de schade-afhandeling en versterkingsopgave werknemers nodig die breed zijn opgeleid. 

Samen met SSPB, Leerbouwen en het Alfa-college hebben EPI-kenniscentrum en Fieldlab Practice een aantal workshops ontwikkeld die aansluiten bij de behoefte van het werkveld en die gericht zijn op het verhogen van het vakmanschap van de BOL- en BBL-studenten van het Alfa-college.

Soort van pluspakket

De studenten kunnen extra skills ontwikkelen die hen, in het kader van excellent vakmanschap, nog aantrekkelijker maken voor de arbeidsmarkt. Een soort van pluspakket.

Zo kunnen studenten bouw hun vaardigheden verbreden met onder andere installatie-/ elektrotechniek en stucen. Ze ontvangen een bewijs van deelname of certificaat met daarop vermeld hun gedane opdrachten.

Workshops

De workshops worden gegeven, afhankelijk van het type workshop/ specialisme, door het Alfa-college, Leerbouwen en SSPB. De eerste workshops, loodkloppen en houtrotreparatie, zijn woensdag begonnen.

Gedurende het schooljaar worden de workshops wanden stucen, kleine installatiewerkzaamheden, verduurzamen woningen en lezen van digitale bouwtekeningen vanuit BIM toegevoegd aan het programma.

De komende maanden gaan honderden leerlingen aan de slag met de workshops. Er wordt nog overwogen deze workshops ook beschikbaar te stellen voor mensen die al een baan hebben

Door: Jos Obbink - Marketing Manager bij Construsoft

“Met Delano”, klonk het vorig jaar toen de receptioniste een telefoontje doorverbond. Het zou gaan om ‘iets met een evenement voor studenten en BIM’, had ze erbij gezegd. Nou, dat is ook toevallig, hoorde ik mezelf denken, net op het moment dat we nieuwe plannen hebben gemaakt voor het onderwijs. Een week later zouden twee afstudeerders starten met een onderzoek naar BIM in het onderwijs en bovendien waren we met een aantal scholen in gesprek om open BIM gezamenlijk te promoten. Geen slechte timing dus. “Vertel”, zei ik toen we aan elkaar waren voorgesteld, en dat heb ik geweten; een uur later waren we nog altijd in gesprek1

BIM op de Onderwijsdag
Dat eerste telefoontje mondde uit in een leuke samenwerking, waarbij we sessies voor BIM in het MBO en HBO hebben bezocht en actief hebben meegedacht over de invulling van het programma van de BIM Onderwijsdag. Die bewuste woensdag 3 oktober in Utrecht was een erg leuke dag! Een initiatief dat op een interactieve manier veel studenten, docenten en bedrijven wist te koppelen in een prachtige ambiance.
Die dag was ik met drie andere collega’s – waaronder een afstudeerder – aanwezig op ons expostandje, dat eigenlijk niet meer was dan alleen een statafel. Zelf hadden we ook een aantal uitrolbanners meegenomen, zodat we onze jassen en tassen enigszins voor het oog konden verbergen. 2 Vier personen lijkt misschien wat veel voor een dergelijk event, maar we hadden een leuk idee voor onze masterclass, waarbij we allen een andere discipline zouden nabootsen in een werksituatie. 

Samenwerken in de cloud. 
Een goede masterclass wordt gekenmerkt door interactie en zelf testen, dus hadden we iets bedacht waardoor iedereen in de zaal kon meedoen. We lieten een workflow zien van ontwerp naar cloudbased samenwerking. Uiteraard was de hele demo live, om te laten zien dat de acties die we uitvoerden realtime werden gesynchroniseerd en informatie snel en foutloos werd gedeeld via Trimble Connect.

Mijn collega startte met een basisontwerp in Tekla Structures en voegde nieuwe constructiedelen toe aan een bestaand 3D-model. Met een druk op de knop werd het 3D-model gesynchroniseerd met de cloud, om zo de samenwerkingsmogelijkheden in Trimble Connect te tonen. Taken, views, opmerkingen, foto’s en andere data kunnen hier toegevoegd en gedeeld worden. Ook tussen de aanwezigen in de zaal: via een smartphone of andere mobiel device kregen zij toegang tot het project. Hierna konden zij zelf het 3D-model bekijken, draaien en doorsnijden, maar ook opmerkingen en views toevoegen en delen in het BIM-project.3 

“En wat als het model gewijzigd wordt?” kwam een vraag uit de zaal. “Goede vraag. Laten we dat eens testen.” Via Trimble Connect werd een opmerking geplaatst om het model te wijzigen. Na het delen van de opmerking werden de wijzigen in Tekla gedaan en werd het model opnieuw gesynchroniseerd. Seconden later was de nieuwe informatie al zichtbaar op de smartphones in de zaal. Deze techniek en werkwijze bestaan natuurlijk al jaren, maar de eenvoud en snelheid waarmee dit gebeurde tussen diverse software en meerdere apparaten leidde tot enige verbazing, maar vooral tot enthousiasme. Het voordeel van zo’n hands-on workshop is dat de studenten en overige aanwezigen echt actief deelnemen en zelf op zoek gaan naar de mogelijkheden.

Hologrammen
Tot slot werd de toekomstbestendigheid van deze workflow getoond via holografische samenwerking met de Microsoft HoloLens. De Trimble Connect-applicatie werkt naadloos op de bril die digitale beelden (hologrammen) combineert met de echte wereld. De beelden van de drager werden gestreamd op het beeldscherm, zodat mensen konden meekijken. Tijdens de korte live demo werden de mogelijkheden getoond, bijvoorbeeld het bekijken van het model op elk gewenste schaal of in de immersive mode, waarbij men omgeven wordt door het ontwerp op werkelijke schaal. Opmerkingen en views die de aanwezigen via de smartphone in het ontwerp hadden gemaakt, waren direct zichtbaar op de HoloLens, waarbij ook een reactie geplaatst kon worden. Uiteraard was er de mogelijkheid voor de aanwezigen om zelf de bril op te zetten en het BIM-ontwerp als hologram te ervaren. 

De eerste en ook de tweede masterclass mochten op goede respons rekenen van de aanwezigen, iets wat uit de beoordeling naderhand nog eens werd onderstreept. Voor ons natuurlijk ideaal om een dergelijke oplossing te kunnen demonstreren, omdat het stabiel en futureproof is, maar ook echt werkt in de praktijk. VolkerWessels benadrukte dat al eerder door strategisch te kiezen voor onder meer Trimble Connect en dit integraal te implementeren binnen alle werkmaatschappijen. De intensieve samenwerking tussen Trimble en Microsoft werpt ook vruchten af: afgelopen week werd de nieuwe, verbeterde HoloLens 2 aangekondigd, waarbij gezamenlijk de oplossing voor de bouw werd gedemonstreerd. Jaren geleden toonde Construsoft als een van de eersten4 de mogelijkheden van HoloLens 1, waarbij het publiek zelf kon kennismaken met de nieuwe Mixed Reality-techniek. De verwachting is dat binnenkort ook de Hololens 2 getoond kan worden.

Museum of the Future, Dubai
Dat software centraal staat bij de ontwikkeling van BIM in de bouw is vanzelfsprekend, echter zal juist de combinatie tussen kennis en kunde, theorie en praktijk de snelheid en richting bepalen. Het is de gebruiker van de software die de grenzen moet opzoeken en deze moet willen verleggen. De BIM Onderwijsdag wist de toekomstige (digitale) bouwers te combineren met innovatieve bedrijven en bracht dit in de praktijk met de BIM Studenten Battle. De winnaars mochten op reis naar Dubai, waar middenin de woestijn de meest iconische bouwwerken onder uitzonderlijke omstandigheden als paddenstoelen uit grond schieten. Een kleine bijdrage konden wij nog leveren: de winnaars bezochten onder meer ook het prijswinnende BIM-project ‘The Museum of the Future’ 5.

Aankomend jaar zijn we opnieuw sponsor en actief deelnemer van de BIM Onderwijsdag aangezien we open BIM en samenwerking hoog in het vaandel hebben staan. Gezamenlijk met andere bedrijven bevorderen we hiermee de aansluiting tussen onderwijs en het bedrijfsleven, zodat we samen bouwen aan de toekomst. Dat ene telefoontje van Delano is nu ongeveer een jaar geleden en heeft uiteindelijk bewezen dat de BIM Onderwijsdag meer is dan ‘iets met een evenement voor studenten en BIM’. Wat precies, kunt u het beste zelf ervaren. Graag tot dan!

1 Ligt ook aan mij natuurlijk. Vroeger zeiden ze altijd dat ik de pastoor nog van zijn geloof kon praten…
2 Natuurlijk stond op de voorkant wel iets van een afbeelding met een leuke marketingkreet.
3 Plus nog tig andere mogelijkheden, maar dan zouden we uit de tijd lopen.
4 Volgens mij zelfs als eerste, maar goed, het is geen wedstrijd
5 Het gebouw in aanbouw won onder meer twee Tekla Global BIM Awards en de opening staat
gepland voor 2020.

 

 

vrijdag, 08 maart 2019 16:50

Dialoogtafel bij BAM

BAM Homestudios in Utrecht vormde het aangename decor voor de eerste BIM Loket Dialoogtafel van dit jaar op 1 maart. Centraal stond de rol van BIM in relatie tot het aanbestedingsproces, en de perspectieven van de opdrachtgever en opdrachtnemer daarop. Ruim veertig deelnemers gingen in een informele setting het gesprek met elkaar aan.  
 
Het huidige systeem van aanbesteden werkt wantrouwen in de hand en leidt tot teleurstellingen bij opdrachtgever en opdrachtnemer. Dat kan en moet anders. Een goede informatieuitwisseling helpt daarbij. Dat was het uitgangspunt van de BIM Loket Dialoogtafel van 1 maart bij de BAM.
 
Na een korte inleiding door Berend Koudstaal namens het BIM Loket trapte Ewoud Smits af met een korte, bevlogen presentatie over het Bouwdelta initiatief. Zijn motto “gewoon beginnen!” zette de toon voor de rest van de middag. Jan Senhorst gaf een inkijkje in het perspectief van de opdrachtgever Erasmus MC op de rol van BIM. Het perspectief van de opdrachtnemer kwam van Timothy Lievendag en Jaco Prins (BAM). Aan de hand van enkele stellingen peilden zij de mening van de zaal; in grote meerderheid was die van mening dat BIM leidend moet zijn bij de aanbesteding. 
 
 
De groep ging daarna uiteen in twee rondes uiteen aan vier tafels rond de thema’s Uitvraag, Ontwerpproces, Overdracht en Standaardisatie. De presentaties en notities van de deelsessies (voorzover beschikbaar) zijn hieronder te downloaden.
 
Presentaties
 
 
Tafelgesprekken
 
 
Over de BIM Loket Dialoogtafels
Met de BIM Loket Dialoogtafels richten we ons op een bredere groep van mensen die de bouw en het beheer willen vernieuwen. Het doel is om een platform te bieden voor interactie tussen smaakmakers, BIM’mers, creatievelingen en dwarsdenkers rond digitalisering en informatisering. Wij zien digitalisering en informatisering als enabler voor samenwerking en vernieuwing in de totale levenscyclus van de gebouwde omgeving. Met het platform willen concrete meerwaarde bieden voor huidige problematiek op dit gebied maar ook vooruit kijken.
 
Dialoogtafel BAM 20 
 
Bron: BIM Loket
 

BIMregister registratie

 • Profilering in het BIM-netwerk via uw bedrijfsprofiel, de nieuwsbrief etc.
 • 2 gratis BIM Onderwijsdag tickets
  t.w.v. € 195.
 • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.
 • partnerinterview door onze journalist.
 • BIM-objecten bibliotheek doorverwijzing.
 • Onbeperkt presenteren van vacatures, stages, leerwerkplekken gedurende het abonnement.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?