Filter op

BIM-vaardigheden

Onderwijs

Jaartal

Delano Kenepa

Delano Kenepa

Steeds vaker komen Aannemers met tekeningen die gemaakt zijn in een BIM omgeving bij Van Vliet Installatie. Het bedrijf kan hiermee inmiddels goed uit de voeten. Twee en een half jaar geleden startte Rémy Crusio met het implementeren bij BIM in het bedrijf. “Ik was al sinds 2013 geïnteresseerd in de management kant van BIM in de bouw. Ik heb me op dit vlak verdiept en nu werken we in een BIM omgeving binnen ons bedrijf. Dat omvat niet alleen het maken van tekeningen en objecten maar ook organisatorisch is ons bedrijf nu rond een BIM model georganiseerd.”

Optimized-Remy_Crusio.png

Rémy Crusio
BIM Manager bij Van Vliet Installatie B.V.

Installatiewereld blijft achter

Eén van de eerste voordelen die het BIM model biedt, wordt altijd verteld, is het terugdringen van de faalkosten. Met name door in een vroeg stadium al rekening te houden met sparingen voor installaties. Helaas heeft Crusio die ervaring niet. “Het BIM model is nog teveel geënt op de constructeur en de architect. Bij grote projecten zit de installateur misschien al vroeg aan tafel, bij het leeuwendeel van de projecten is dat niet het geval en worden we toch pas in een laat stadium geconfronteerd met tekeningen waarin te weinig aandacht was voor installaties.”

“Bij sparingen gaat het regelmatig fout omdat er in Nederland nog geen specifieke standaard is om dit te realiseren. Dat maakt dat we in de bouw pas naar sparingen gekeken wordt als de installatie er al in zit. De programma’s om dit te voorkomen zijn er wel. Maar die worden onvoldoende toegepast.”

“De reden hiervoor is enerzijds dat de installatiebranche nog niet zo BIM-minded is. De investering in tijd en kosten (loopt voor op de baten) hebben veel bedrijven niet. Anderzijds is het ook de manier van aanbesteden. Tien bedrijven rekenen aan een project en maar één krijgt die tijd vergoed.”

“In het ideale BIM project zou je vanaf het begin moeten samenwerken in een bouwteam zodat er vroeg kan worden aangeven wat binnen het installatiemodel nodig is. Zeker met het oog op de hoge energieprestatie die een gebouw moet leveren.”

“Binnen een BIM traject wordt meer tijd en energie gestopt in de enginering van een virtueel model. De kosten die hiermee gepaard gaan worden niet terug verdient als de opdracht niet wordt vertrekt. Het zou een verbetering zijn als bouwpartners zeker kunnen zijn van een vergoeding voor de enginering.”

MEP_BIM_model.jpg          warmtepomp_opstelling.JPG
MEP BIM modellen bij Van Vliet Installaties B.V.

Stap voor stap
Van Vliet Installaties maakt ruimte voor de ontwikkeling van BIM in haar bedrijf. “Maar we zijn er nog niet,” zegt Crusio eerlijk. “Het merendeel van onze opdrachten is nog steeds traditioneel en het vergt een lange adem. Ook intern moet je de medewerkers de tijd gunnen om deze nieuwe werkwijze eigen te maken. Dat maakt ook dat je de enthousiaste mensen, die het snel doorhebben, wat moet afremmen om met elkaar de ontwikkeling door te maken.”

De investering is voor veel installatiebedrijven een groot obstakel. “Je hoort het vaak in onze branche. Wat dat betreft is Van Vliet Installatie wat bijzonder. Iedereen voelt en ervaart de voordelen van deze werkwijze. Het is een kwestie van de lange adem.”

 • Tips voor collega bedrijven
  “Daarom ben ik voorzichtig positief. We hebben nog een lange weg te gaan, maar we zijn inmiddels wel zo ver dat we met de grote BIM projecten mee kunnen. En is het nu een goede tijd om ons bij BIMregister aan te sluiten.” Op basis van die ervaringen geeft Crusio een paar tips mee voor collega bedrijven:
 • Bepaal duidelijk de doelstelling.
  Wat wil je met z’n allen. Waar wil je staan over drie of vijf jaar. Door dat goed voor ogen te hebben kun je het traject ernaartoe in delen opknippen;
 • Begin klein 
  Je kunt met gratis beschikbare pakketten al veel oefenen en je bekend maken in de materie. Als je ineens in het diepe springt is het gevaar dat je in een Babylonische spraakverwarring terecht komt. Met een gefaseerde invoering voorkom je dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Je kunt beter delen van BIM implementeren en die goed doen.
 • Geef het personeel de ruimte om mee te denken 
  Geef iedereen een basis opleiding en laat ze vertrouwd worden met de software. Niet alleen op projectbasis maar ook organisatorisch. Er is dan één omgeving waarbinnen gecommuniceerd wordt;
 • Detaillering is niet belangrijk 
  Iedereen wil graag met een 3D bril door een gelikte presentatie lopen. Voor de installateur is een schematische weergave voldoende. Zorg ervoor dat je functioneel detailleert. Ga in het begin niet voor het mooie plaatje. Zorg ervoor dat iedereen in de uitvoering voldoende informatie krijgt om te zien wat er verwacht wordt;
 • Leer van anderen 
  BIM is samenwerken. Stel je open op en leer van mensen die voor lopen.

Crusio: “Mijn pleidooi is; Ga het doen! Kijk wat de mogelijkheden zijn. Want we krijgen de bouw en ons installatiewerk naar een hoger niveau als we op deze manier met elkaar samenwerken.”

van_Vliet_autos.jpg

 

Door: BIMregister redactie

 

dinsdag, 07 juli 2020 16:14

BIM blog 5: hamburgers in de bouw

Een voorbeeld van efficiëntie, zo’n hamburger. Wij kunnen ze dan ook niet weerstaan. Onze procesbegeleiders en engineershebben het er elke dag over. Hamburgermodellen, welteverstaan.

Hamburgermodel

Het Hamburgermodel geeft het proces weer van modellen opzetten, controleren en uitwisselen. Het toont het belang aanom altijd eerst een goed Definitief Ontwerpmodel (prestatiemodel) te maken, voordat je de realisatiefase ingaat. Met de juiste data op de juiste plek in het Prestatiemodel kunnen we in onze organisatie diverse slimme tools inzetten voor het valideren van data en geometrie in de modellen. Daarmee houden wij ons proces beheersbaar en overzichtelijk.

Hoe zit het broodje eruit? 

 • De bovenkant van de broodje geeft de Prestatiemodellen weer: WAT wordt er gemaakt.  Dit betreft de ontwerpfases (SO-TO) tot en met de contractvorming.
 • De onderkant van de broodje geeft de Productiemodellen weer: HOE wordt het gemaakt. Dat symboliseert de UO- en realisatiefase.
 • De hamburger ertussen is het proces om de Productiemodellen af te stemmen/controleren met de Prestatiemodellen.

Bovenkant – prestatiemodellen – WATwordt er gemaakt?

Hierin zijn onder andere de architectonische, constructieve en installatietechnische modellen verwerkt met daarin de benodigde uitgangspunten in de vorm van data en geometrie. Daarnaast zijn de private (Programma van Eisen van de klant) en wettelijke eisen (bouwbesluit) verwerkt in modellen die van toepassing zijn op het project. Alle Prestatiemodellen worden door de hoofdaannemer/ons gevalideerd op inhoud en onderling gecontroleerd (horizontale pijlen). Daardoor ontstaat een samengesteld model met daarin alle ontwerpvoorwaarden in data en geometrie.

Hamburger – Interactie tussen Prestatie- en Productiemodellen

Een goed proces houdt rekening met zowel ontwerpeisen als productiemogelijkheden. Dit is het lekkerste gedeelte van het proces. In deze fase wordt intensief overlegd tussen de ontwerpende en uitvoerende partijen voor een beter begrip van elkaar en een beter eindproduct voor de klant. Er wordt rekening gehouden met de wensen van de klant en alle prestatiestukken en eisen, om zosamen te werken naar de beste oplossing. Dit doen we door data slim uit te wisselen en efficiënt te communiceren met BCF (BIM Collaboration Format).

Onderkant – productiemodellen – HOEwordt het gemaakt?

Nu helder is wat er gemaakt gaat worden, gaan leveranciersmodellen maken voor productie en uitvoering.Na een eigen controle, checken wij met behulp van geautomatiseerde regels, of alle modellen correct op elkaar zijn afgestemd (horizontale pijlen).

Door deze manier van werken en slim gebruik van data als informatieoverdracht voorkomen we fouten en creëren we een helder ontwerp- en productieproces.

 

Wil je meer weten over deze gezonde burgers? Neem dan gerust contact op met HoofdBurger alias BIM Manager, Daan Arts van Hercuton.

 

Joosten volgt CEO ad interim Frans den Houter op, die doorgaat in zijn functie van CFO. Hij trad ad interim aan toen Rob van Wingerden op 15 april 2020 aan het einde van zijn termijn terugtrad. Per 1 september 2020 vormen Joosten en Den Houter samen de raad van bestuur van BAM.

2020 07 06 Ruud Joosten BAM

Ruud Joosten - Nieuwe CEO van BAM

De voordracht voor benoeming van Joosten als lid van de raad van bestuur in de rol van CEO en voorzitter van de raad van bestuur, voor een periode van circa vier jaar tot aan de algemene vergadering in 2024, zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan aandeelhouders op een buitengewone algemene vergadering, die wordt bijeengeroepen op maandag 24 augustus 2020. De Centrale Ondernemingsraad van BAM heeft een positief advies uitgebracht over de voordracht.

Harrie Noy, voorzitter van de raad van commissarissen: ‘Met Ruud Joosten dragen we een doorgewinterde en zeer effectieve bestuurder voor. Hij brengt een schat aan ervaring mee naar BAM op basis van een breed scala aan leidinggevende posities, die hij succesvol bekleedde, zowel in Nederland als daarbuiten. Belangrijk voor BAM is zijn bewezen trackrecord in transformatieprogramma's, waarmee hij organisaties verbeterde, evenals hun operationele prestaties en marges. Dit loopt als een rode draad door zijn staat van dienst. Wij waarderen zijn sterke focus op klanten en zijn nuchtere leiderschapsstijl, die goed past bij de bouwsector. We realiseren ons dat Ruud in turbulente tijden bij BAM komt. Daarom zijn we bijzonder tevreden om zo'n veelzijdige en ervaren leider als de nieuwe CEO voor onze onderneming te kunnen voordragen.'

Frans den Houter, CFO/ad interim CEO van BAM‘Ik ben blij Ruud te verwelkomen bij BAM. Zijn ervaring, en met name de verscheidenheid daarvan, is iets dat daadwerkelijk waarde toevoegt. Ik kijk ernaar uit om samen met Ruud en het Executive Committee een nieuwe strategie te ontwikkelen en deze de komende jaren met succes te implementeren.’

Ruud Joosten voegt toe‘Ik vind het geweldig om tot BAM toe te treden, een iconisch bedrijf met sterke capaciteiten en een groot potentieel. Een onderneming, die écht impact heeft op onze leefomgeving en koploper is in duurzame oplossingen. Samen met het Executive Committee en alle getalenteerde medewerkers van BAM zal mijn focus zijn om het bedrijf succesvol naar de toekomst te brengen.’

Ruud Joosten startte in 1996 bij AkzoNobel als marketingdirecteur. Hij kwam van Petrofina (het huidige PPG), waar hij zijn loopbaan in 1988 begon. Bij AkzoNobel bekleedde Joosten managementfuncties in verkoop en marketing en werd hij in 2006 directeur van Decorative Paints North and Eastern Europe. Hij speelde een belangrijke rol bij de integratie van ICI na de overname in 2007 en verbeterde de organisatie en de winst van de Pulp and Performance Chemicals-divisie van 2011 tot 2013. In 2013 trad hij toe tot het Executive Committee en werd verantwoordelijk voor de business unit Decorative Paints. Hij breidde de activiteiten uit naar nieuwe groeimarkten, introduceerde een nieuw bedrijfsmodel in Europa en versterkte de focus op verkoop en marketing. Na de verkoop van de chemieactiviteiten van AkzoNobel in 2018 werd Joosten COO van de onderneming, verantwoordelijk voor de business units Paints and Coatings. Hij speelde een belangrijke rol in het omvangrijke transformatieprogramma, resulterend in een verbeterde marge.

Joosten is afgestudeerd in bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en heeft een MBA van de KU Leuven.

Bron: BAM

woensdag, 01 juli 2020 11:11

Dynamo script over naamgeving van rooms

Wederom komt dynamo handig van pas binnen onze BIM werkmethode. Bij Trebbe gaan we secuur om met naamgeving van onze rooms omdat deze gekoppeld zijn aan andere berekeningen. Hiervoor hebben we een aantal dynamo scripts.

Voor deze gebruikt kunnen worden dient nog één handeling handmatig gedaan te worden. Namelijk het toekennen van een volgnummer aan de ruimtes. Dit kan event. via schedules of het toepassen van filter maar blijft een handmatige handeling. Nu niet meer. :D

We hebben een #script die de volgnummers opneemt van één bnr en dit projecteert op de rest van de bnrs. Nu doe je voor één bnr een handmatige handeling en de rest is automatisch.

En daar gaat mijn persoonlijke voorkeur naar uit. Het gebruiken van een set dynamo scripts die een bepaalde handeling automatiseren. Je kunt ook één grote script maken maar dan verlies je al gauw de overzicht. GO DYMAMO!

ps: deze werkt voorlopig alleen als de bouwnummers de zelfde ruimteindeling hebben. Als er een bouwnummer tussen zit met een extra ruimte gaat dit 'nog' niet goed. We're working on it.. maybe python?

Door Wihib H. Yusuf, BIM engineer bij Trebbe

 

1               De drie gezichten van BIM

In het boek "BIM and Construction Management" van Brad Hardin en DaveMccool benadrukken de auteurs van het boek het idee dat BIM niet alleen betrekking heeft op het implementeren van software, maar ook op processen en het gebruik ervan.

1.1          Gedrag:

BIM maakt samenwerking mogelijk, zowel intern, tussen verschillende afdelingen die traditioneel als waterdichte informatiesilo's werkten, en extern, tussen verschillende adviseurs en bedrijven die voorkomen tijdens de levenscyclus van een project. Daarom moet je tijdens de BIM-implementatie heel goed op de hoogte zijn hiervan en weten hoe je eventuele weerstand tegen verandering op de juiste manier kunt beheren op individueel, afdelings- en organisatieniveau.

1.2          Processen:

BIM is een andere methodologie dan de traditionele bouwprocessen van het verleden en vertrekt vanuit een driedimensionaal model met niet-grafische informatie (parameters en gegevens), waaruit we gedurende de hele levensduur van het project nieuwe informatie verkrijgen en toevoegen. Daarom is het herstructureren van het bedrijf in zekere maten noodzakelijk.

1.3          Tools :

Anno 2020 zal het gebruik van deze generatie BIM-modellen uiteenlopen. Dit ligt enerzijds aan de toepassingen  waaraan een bedrijf prioriteit geeft en anderzijds aan acquisitiedoelstellingen en training in specifieke software.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

 

2               Mogelijke implementatiestrategieën

In het eerder genoemde boek worden drie strategieën beschreven voor het implementeren van BIM-technologie:

Strategie # 1:

het is het minst dramatisch omdat het degene is die minder striktheid en reflectie vereist. Het bestaat uit de "stacking" -methode, waarbij nieuwe software wordt toegevoegd aan bestaande systemen die al in gebruik zijn. Uiteraard brengt deze strategie een hoog risico met zich mee, omdat een dergelijke toevoeging van nieuwe tools voor verwarring zorgt bij het kiezen van de meest geschikte in elk afzonderlijk geval. Dit kan een onmiddellijke terugkeer naar eerdere werksystemen en de "ophoping van stof" op het nieuw verworven maar onmiddellijk vergeten BIM-systeem betekenen.

Strategie # 2:

Deze BIM-implementatiestrategie is gebaseerd op de "substitutiemethode", dat wil zeggen het uitwisselen van een van de traditionele systemen voor het nieuwe BIM-systeem. Het is de meest dramatische strategie van de drie, omdat er geen rekening wordt gehouden met mogelijke nieuwe onderlinge relaties met de rest van de systemen, dus het risico bereikt niet het volledige potentieel.

Strategie # 3:

Het is het minst bekend, hoewel het gelukkig steeds populairder wordt. Deze strategie houdt niet alleen rekening met de te implementeren technologie, maar ook met het nieuwe gedrag en de integratie van de nieuwe processen met de bestaande.

deze strategie bekijkt de benadering van de huidige processen en de mensen die ze uitvoeren en het zal de strategie van BIM-implementatie in bedrijven zijn die we in dit artikel en in de volgende zullen zien.

3               Veelgemaakte fouten bij het implementeren van BIM

Enkele veelgemaakte fouten die worden gemaakt bij het implementeren van BIM in een bedrijf kunnen als volgt worden samengevat:

•         Implementatie aanpakken zonder de organisatie te kennen:

•         Processen, methodologie, procedures ... etc. van de organisatie.

•         Eigen diensten van de organisatie.

•         Regelmatige projecten uitbesteed aan de organisatie.

•         Te leveren producten bij de organisatie.

•         Zonder rekening te houden met de afdelingen en vooral met de mensen die de BIM-processen gaan uitvoeren.

•         Weerstand tegen verandering.

•         Begin aan het einde:

•         Aankoop van software.

•         Verwerving van training.

•         Geen gedetailleerde methodologie hebben om de implementatie uit te voeren.

•         Geen vervolgprocessen hebben voor implementatiewerk.

•         Geen processen hebben om de kwaliteit of het succes van de implementatie te meten.

•         En, kortom, geen BIM Implementatieplan hebben opgesteld waarmee de organisatie zich heeft gecommitteerd.

 

 

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Implementatiestrategie vanuit de processen

Deze strategie gebaseerd op # 3 hierboven geciteerd, kan worden onderverdeeld in de volgende fasen:

 

FASE 1: ANALYSE VAN DE ORGANISATIE

In deze fase moet een studie gemaakt worden van de organisatie die BIM wil implementeren. Aspecten zoals de organisatiestructuur, de soorten projecten, de levenscyclus, de producten en / of diensten van haar portfolio, de procedures, de behoeften van het bedrijf, de sleutelfiguren moeten worden geïdentificeerd. … enzovoort. Meestal genereert deze fase een diagnostisch rapport.

FASE 2: SELECTIE EN PRIORITISATIE VAN SERVICE OF PRODUCTEN OM BIM TE IMPLEMENTEREN

Deze fase dient zodat het strategisch management van het bedrijf de te implementeren BIM-diensten of producten kan selecteren en prioriteren op basis van strategische, commerciële en technische criteria. Het minimumresultaat van deze fase is de geprioriteerde lijst van producten en diensten.

FASE 3: PLANNING VAN DE BIM-UITVOERING

In deze fase worden de te volgen methodologie voor dit proces en de benodigde personele en materiële middelen geïdentificeerd. Tijdens deze fase wordt ook het activiteitenprogramma gedefinieerd en aangepast, worden de kosten van implementatie ingeschat, evenals de risico's, of wordt de methodologie bepaald om het succes van de implementatie te evalueren, onder andere.

Deze fase wordt afgesloten met de levering van een BIM-implementatieplan.

FASE 4: UITVOERING VAN DE BIM-UITVOERING

Wat in deze fase ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd, is wat wordt beschreven in het BIM Implementatieplan. Enkele van de taken die voor elk van de geselecteerde producten / diensten moeten worden uitgevoerd, kunnen zijn:

1. Selectie van het pilootteam.

2. Selectie van het proefproject.

3. Overzicht van "Huidige status" -processen.

4. Overzicht van theoretische BIM-processen.

5. Marktsoftware evaluatie.

6. Selectie van software / s.

7. Verwerving van licenties voor pilootapparatuur.

8. Vorming van het pilootteam.

9. Ontwikkeling van het eerder geselecteerde proefproject.

10. Actualisering van de theoretische BIM-processen met ervaring van de piloot.

11. Documentatie van de procedure voor het geselecteerde product / dienst.

Als deze fase rigoureus is uitgevoerd, eindigt deze daarom met de procedures voor de gedocumenteerde producten / diensten van het bedrijf en wordt gedetailleerd beschreven hoe met de nieuwe technologie moet worden gewerkt.

Daarnaast zal bij de ontwikkeling van de procedures rekening zijn gehouden met mensen die gewoonlijk aan genoemde producten of diensten hebben gewerkt om het risico van weerstand tegen verandering te verkleinen. Aan de andere kant zal ook een evaluatie door deze mensen van de meest geschikte oplossing voor hun processen zijn toegestaan.

FASE 5: OPSTELLEN VAN ANDERE PLANNEN (AANWINSTEN, HR, TRAINING, COMMUNICATIE ...)

Uitgaande van het idee dat we in de vorige fase alleen de geselecteerde mensen hebben opgeleid om de pilot uit te voeren en daarom alleen de benodigde licenties voor hen hebben verkregen, kan het nodig zijn om deze implementatie te verhogen op basis van de ervaring van de pilot aan de rest van de afdeling of afdelingen die ingrijpen in de geselecteerde producten of diensten.

Daarom kan het nodig zijn om de omvang van de verwervingen van nieuwe licenties, opleiding voor de rest van de organisatie, mogelijke nieuwe personele middelen om in het personeel te integreren en zelfs interne en externe communicatie die zou worden uitgevoerd op de BIM implementatie uitgevoerd in het X product of dienst.

Zoals duidelijk is, eindigt deze fase, indien nodig, met het schrijven en afsluiten van de plannen.

FASE 6: VERWERVING VAN LICENTIES EN TRAINING

Aangezien de aankoopprocessen van bedrijven gewoonlijk tijd vergen om specificaties op te stellen, naar mogelijke leveranciers te zoeken, uitnodigingen, offertes op te stellen, offertes te evalueren, te gunnen, te onderhandelen, het contract te sluiten, enz. Ik heb er de voorkeur aan gegeven deze processen bij elkaar te brengen en ze naar het faseniveau te brengen.

Ongeacht de prestaties die nodig zijn voor elk van de bovengenoemde taken, moet deze fase uitmonden in de licenties en training die worden geschat in de reeds verworven fase 5-plannen.

FASE 7: HUREN VAN NIEUWE PROFIELEN

Tijdens het implementatieproces dat tot dusver is uitgevoerd, kan het bedrijf de noodzaak ontdekken om nieuwe profielen zoals BIM-coördinatoren of BIM-managers in zijn personeel op te nemen. De mogelijke integratie en het systeem om dit uit te voeren, zullen in fase 5 in het bijbehorende plan zijn uitgewerkt.

FASE 8: TRAINING PER AFDELING / PRODUCTUNITS / DIENSTEN

Zoals geschat in het Trainingsplan en het aanbod van de in fase 6 geselecteerde leverancier, zullen de licenties worden geïnstalleerd en zal training worden gegeven aan de benodigde mensen.

FASE 9: EVALUATIE VAN DE UITVOERING

Volgens de indicatoren die zijn beschreven in het BIM-implementatieplan, zal het bedrijf het succes van de implementatie evalueren, ongeacht of het dit proces periodiek kan herhalen om een directe bron te hebben om mee te vergelijken.

FASE 10: COMMUNICATIE VAN DE UITVOERING

Het bedrijf dat het implementatieproces heeft uitgevoerd zal de communicatie hiervan zowel intern als extern uitvoeren, indien dit is uitgewerkt in het Communicatieplan opgesteld in Fase 5.

5      Conclusie

Strenge implementatie van BIM vereist een doordachte strategie die zal worden weerspiegeld in het BIM-implementatieplan.

Het heeft geen zin tools toe te voegen of te vervangen door nieuwe als het personeel dat ze nodig zal hebben om hun processen te ontwikkelen niet betrokken is bij de evaluatie, noch bij de selectie, noch bij de herziening van het trainingsprogramma.

Training in BIM-tools en gebruikershandleidingen kan en mag niet de documenten van het type Procedure vervangen over het uitvoeren van een bepaalde dienst of product. Volgens de strategie die in dit artikel wordt beschreven en met een verantwoordelijk team (externe consultant of BIM-expert in de staf plus het personeel van het bedrijf dat zelf bij de implementatie betrokken is), zal de implementatie uitmonden in de procedures voor de gedetailleerde diensten of producten en met de BIM-tools zijn al in de processen geïntegreerd.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding
 
 
Door EGM Architecten - Oscar Picón
 

Het doel van de samensmelting

FIMBLE heeft in opdracht van Aedes/UVIP de afgelopen maanden bijgedragen aan de samensmelting van de Aedes/UVIP ILS en de ILS O&E. Het doel was dat partijen vertrouwd werden met met een gestroomlijnde ILS voor zowel ontwikkeling, ontwerp, bouw als beheer. Door de samensmelting is er een stap gezet in de richting van één gezamenlijke ‘taal’ én inzicht in de informatiebehoefte in de gehele keten van ontwikkeling tot en met beheer. Betrokken ketenpartners krijgen hiermee ook een beter beeld van de as-built gebouwinformatie die wordt gevraagd en als datamodel opgeleverd dient te worden.

Van objectgeoriënteerde naar elementgeoriënteerde ILS

Belangrijk verschil tussen de twee ILS-en is dat de ILS O&E gebaseerd is op elementen van de NL-SfB classificatie en de Aedes/UVIP ILS op objecten is gebaseerd. Daarbij kiest de ILS O&E het uitgangspunt dat het voor de ontvanger (als lezer) behapbaar en leesbaar blijft en heeft om die reden de ‘kaartenbak’ geïntroduceerd met één element per kaart. Deze verdeelt het bouwwerk in elementen met bijhorende properties. Hierna worden de kaarten verdeeld onder de verschillende betrokken disciplines.

Om de objecten op de NL-SfB classificatie aan te laten sluiten heeft FIMBLE de samensmelting in een aantal stappen onderverdeeld:

 1. In stap 1 zijn de objecttypes uit de Aedes/UVIP ILS vertaald naar één of meerdere NL-SfB classificaties.
 2. In stap 2 zijn de objecten uit de Aedes/UVIP ILS toegewezen aan een ‘kaart’ uit de ILS O&E. Kaarten uit de ILS O&E zijn meer generiek opgebouwd en niet specifiek gerelateerd aan objecten.
 3. Stap 3 bestond uit het daadwerkelijk maken van de nieuwe kaarten. Om de ILS O&E zoveel mogelijk te handhaven is ervoor gekozen om een achterkant aan de elementkaart te maken, met hierop de informatie voor Aedes/UVIP. Wel is zoveel mogelijk dezelfde structuur van de ILS O&E aangehouden. Dit gaat dan bijvoorbeeld over de informatiestromen (geometrie, structuur, eigenschappen en componenten) die zijn aangegeven.

harmonisatie ILS O en E kaartenbak BIMregister

Bovenstaande stappen zijn binnen een werkgroep besproken met de Aedes/UVIP, vertegenwoordigers vanuit de woningcorporaties en universiteiten en vanuit de ILS O&E een afvaardiging van de initiatiefnemers. Door het automatiseren van de genoemde stappen zijn aanpassingen simpel door te voeren en is de samengesmolten ILS eenvoudig te beheren.

Meer informatie

Binnenkort zal er vanuit Aedes/UVIP meer informatie kenbaar gemaakt worden over de samensmelting– Aedes/UVIP ILS – ILS O&E. 

Bron: FIMBLE

Itannex is overgenomen door Arkance Systems. Gezien de grote ambities die bij Itannex aanwezig zijn geeft de overname van Arkance Systems hen de mogelijkheid om daar een grotere rol in te spelen dan nu het geval is. De grote ambities hebben betrekking op de digitalisering van de Nederlandse bouwsector. Itannex zal door de versterking nog beter in staat zijn daarin een belangrijke rol te hebben. Itannex benadrukt dat de eigen cultuur en persoonlijke band met klanten niet verloren gaat.

Itannex en Arkance Systems

Arkance grote Europese speler

Arkance heeft onder andere kantoren in Belgie, Frankrijk en Polen. Daarmee is het een Europese organisatie. Arkance is gespecialiseerd in CAD- en BIM- oplossingen voor de sectoren Bouw, Infrastructuur en Industrie. Ook Arkance heeft grote ambities en wil de meest vooruitstrevende partij zijn als het gaat om digitaliseren. Dus ook BIM. 

Wat betekent dit in praktijk?

De organisatie Itannex zal blijven bestaan: dezelfde mensen, dezelfde producten én dezelfde diensten. Ook is Itannex nog altijd op dezelfde manier te bereiken. Wat verandert is dat Itannex naast de huidige kennis en expertise nu ook gebruik kan maken van de kennis en expertise van het netwerk van Arkance.

Alle praktische zaken lopen zoals gewend gewoon door. Zijn er toch vragen? Neem dan gerust contact met Itannex op.

 

Bron: Itannex

Bouwproces inzichtelijk maken - wens

Als er sprake is van een project waarin meerdere blokken zijn gemodelleerd wordt er gebruik gemaakt van Scope Boxes. Elk blok krijgt een Scope Box, daaraan wordt een bepaalde naamgeving gehangen, bijvoorbeeld blok 1, blok 2, bouwnummer 01 etc. Voor de bouwer is het belangrijk om tijdens het inkooptraject de producten te bestellen per bouwblok. Dit maakt het proces inzichtelijk.

De oplossing

Om dit te bereiken dient het element in Revit een kenmerk te hebben waarin aangegeven staat in welk bouwblok het zich bevindt. Deze informatie wordt dan weergegeven in een shared parameter. Binnen Revit zijn de mogelijkheden beperkt, er is geen manier om een element de informatie mee te geven in welk scope box het zich bevindt. Hier komt Dynamo van pas

Het script

Bij Trebbe hebben we een Dynamo script ontwikkeld waarbij alle elementen in een scope box worden opgehaald. Dit gebeurt aan de hand van een Python script. De scope box heeft een Boundingbox, alle elementen die zich daarin bevinden worden opgehaald. Vervolgens wordt een check gedaan om te kijken of deze elementen de shared parameter “Tr_C_bouwblok” bevatten. Is dat zo? Dan wordt in deze parameter de naam van de scope box ingevuld. Op deze manier worden de kosten en voortgang bewaakt. In Revit is het nu ook eenvoudig om elementen te onderscheiden door het opstellen van een Schedule.  

 

Bekijk hier ter ondersteuning de Dynamo en Python video over elementen in scope boxes

 

Wihib

W H Yusuf
BIM-engineer
Trebbe

Figuur 1 - dynamo script gem. W Yusuf

Dynamo script

Door het slim gebruiken van Expressions in ARCHICAD is het mogelijk om gespiegelde kozijnmerken die in een hotlinked module staan automatisch van een spiegel-markering te voorzien. Op bovenstaande plaatje is daarvan een voorbeeld te zien.

No alt text provided for this image

In de kozijnstaat verschijnen deze ook netjes naast elkaar als aparte vermeldingen. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat we in de schedule die de basis is van de kozijnstaat niet de Element ID hebben gebruikt, maar een eigen property, hier genaamd "00 kozijn merk".

No alt text provided for this image

Een eigen custom property kun je aanmaken in de Property Manager. (te vinden onder "Options") Deze kun je door een zogenaamde "expression" vullen met het samengestelde merk. Hieronder in een plaatje de ingevulde expression. De property is toegewezen aan alle ramen en deuren.

No alt text provided for this image

Wat doet deze formule die we ingevuld hebben in het veld Expression nu?

IF(Orientation = 'R'; CONCAT (Element ID; "-s'); Element ID

Als (IF) de parameter "Orientation" gelijk is aan "R" dan wordt de functie CONCAT (teksten samenvoegen) uitgevoerd en wordt het Element ID en de tekst "-s" samengevoegd. Als dat niet zo is dan wordt alleen het Element ID ingevuld.

Waar je wel op moet letten is dat bij export naar IFC je de mapping zodanig aanpast dat de IfcName niet met de Element ID gevuld wordt maar met de parameter 00 kozijn merk. Pas daarvoor de translator aan. Uitleg daarover wellicht een volgende keer, maar dit staat ook op andere plekken uitgelegd.

Vragen, betere ideeën of opmerkingen? Laat een berichtje achter of neem contact met mij op!

 

Auteur: Marc Dankers

 

 

 

Itannex blijft niet stil staan en heeft een nieuwe update beschikbaar gemaakt voor Revit 2021. Het is de update SmartBouwbesluit oplossing.

Er zijn ook nieuwe features zoals:

 1. Er kunnen nu instellingen worden overgehaald van project naar project door de instellingen beschikbaar zijn gemaakt om te exporteren/importeren naar/van een bestand.
 2. Op basis van toetsing bestaand/nieuwbouw zijn de berekningen nu per onderdeel (spui, luchtverversing, daglicht, bruikbaarheid) te overrulen.

Je kunt de software 30 dagen gratis testen door een trial te downloaden bij Itannex. Daarmee kun je zelf testen hoe bouwbesluit berekeningen eenvoudig, snel en goed gemaakt kunnen worden in Revit.

Meer informatie over het Bouw Informatie Model? Klik op BIM.

“Als je tijd toevoegt aan een 3D BIM model in de vorm van een planning ontstaat er een 4D BIM model. Deze combinatie is een krachtig communicatie en visualisatie instrument dat veel voordelen brengt voor alle bij de bouw betrokken partijen.” Joop Niese brengt met zijn Studio Blauw de kennis over 4D plannen met BIM naar bedrijven. “Met de toegevoegde planning kun je het gebouw in de computer vanaf de grond opbouwen. Elke stap in het bouwproces wordt nagelopen en langzaam maar zeker bouwt het virtuele gebouw zich op. Je maakt een bouw simulatie.”

Niese werkte bij verschillende aannemers als projectleider, werkvoorbereider en bedrijfsleider. “Zeven jaar geleden ben ik gaan rondkijken en kwam in contact met planningssoftware. Ik stortte me op het implementeren van 4D planningen voor bedrijven, want veel mensen denken dat, als je een planningstool hebt, het allemaal wel vanzelf gaat. ‘Je hebt dan wel een planning maar geen plan,’ zeg ik dan. Met 4D BIM kun je je planning steeds een stapje beter maken.”

 

4D proces bij Studio Blauw


Steeds meer verbeteren met 4D in het voortraject

 “Het BIM model geeft de planners inzicht in welke fasen de bouw het beste is uit te voeren, hoeveel man er op welk moment op de bouw zullen zijn en, niet onbelangrijk, de veiligheid van elke fase op de bouw kan worden nagelopen.”

De planning die traditioneel over werd gelaten aan de werkvoorbereider of de bouwplaatsmanager wordt in deze voorbereiding in de virtuele omgeving meer teamwerk. Het maken van een 4D BIM planning vergt in het voortraject meer overleg en betrokkenheid van opdrachtgever en uitvoerende partijen. Bouwen is teamwerk, en dat is voor de planning niet anders. Het loont om als team er in het begin goed met elkaar naar te kijken. Niese: “Ik gebruik vaak Lean planning sessies. Dit zijn post-it sessies om het werk goed onderling af te stemmen en dat wordt dan vertaald naar het 4D model.”

Dan ontstaat een realistische, veilige planning die dankzij de visualisatie ook heel goed gecommuniceerd kan worden met de uitvoerenden op de bouwplaats. “In het 4D BIM voortgang model zie je het gebouw langzaam opgebouwd worden gedurende de geplande bouwdagen. Ook materieelinzet, steigerwerk en kranen kunnen , schematisch, worden gemodelleerd.”

Veiligheid in de bouw

Net zoals je clashcontrole doet in het 3D model kun je in het 4D model workspace clashcontrole doen. Dan beantwoord je vragen als ’hoeveel mensen staan er op welke locatie en is dat niet te veel?’ Of kun je precies zien hoe lang de sparing voor de trap een gevaar vormt of waar er stijgers moeten komen te staan.

De kracht van het gevisualiseerde model is communicatie. Het proces komt veel beter over bij alle partijen. De grondwerker, metselaar en de opdrachtgever kunnen het proces veel gemakkelijker overzien. Er is duidelijk wat van welke partij op elk moment verwacht wordt. En het valt mensen eerder op wanneer er een fout in zit. Veiligheidfunctionarissen hebben hiermee ook veel beter inzicht in de veiligheidsrisico’s van week tot week.

Bouwen is teamwerk

“Bouwen is teamwerk. En dat geldt ook voor de planning. Ik heb ervaren dat je soms het vliegwiel effect krijgt als het team weet wat ze moeten doen en het proces in de voorbereiding goed doorsproken is. Het 3D model werkt stimulerend bij het afstemmen van de werkvolgorde. Aparte animatie filmpjes van het werk voor de metselaar, of de elektromonteur zijn heel inzichtelijk en kunnen door de onderaannemers zo vaak bekeken worden als ze willen. Zulke filmpjes kunnen ook gemaakt worden per fase maar ook per ruimte of gedeelte in een ruimte ter instructie van de teams die daar zullen werken.”

“Alles gebeurt in overleg. De aannemer hoeft niet bang te zijn dat de werkwijze en -volgorde die hij al jaren met goed resultaat uitvoerde in gevaar komt. Maar 4D BIM planning kan leiden tot inzichten die weer een verbetering in de planning kunnen aanjagen.”

BIM 4D in het onderwijs?

“Er is absoluut nog een verbeterslag te maken op het gebied van planning. In Nederland laten we het aan de werkvoorbereider of bouwmanager over om de planning te maken. In het buitenland zijn daar professionals mee bezig. Helaas zijn er naar mijn weten nog geen opleidingen die hiertoe opleiden. Dat is heel jammer want het is een groot onderdeel van het uitvoerende werk. Als de planning en het plan goed zijn, dan bespaar je enorme hoeveelheden geld.”

“De vertrouwde planningstools zijn redelijk eenvoudig maar je moet je afvragen of zo’n tool wel goed genoeg is voor complexe bouwwerken van nu. Er zijn twee softwareprogramma’s en er is een derde op komst die integratie van 3D naar 4D BIM mogelijk maken. Ik leer mensen niet werken met een bepaald pakket, dat is aan de leveranciers. Ik ben pakket onafhankelijk.”

Als je het eenmaal in de vingers hebt, kan het bouwproces daar veel voordelen uit halen. De faalkosten gaan naar beneden, de communicatie verbetert en de veiligheid vergroot.”

 

Door: BIMregister

De UOB biedt straks de mogelijkheid om in iedere CAD-applicatie, ETIM-MC gestructureerde fabrikantdata samen te voegen met template objecten tot lichte, rijke en gestandaardiseerde 3D-objecten. Dankzij de achterliggende open standaarden zijn modellen waarin deze objecten worden gebruikt ook echt uitwisselbaar. Van generiek naar specifiek, of van specifiek naar specifiek.

Uniforme Objecten Bibliotheek maakt foutloze uitwisseling van 3D-modellen mogelijk

Vandaag is de eerste versie van de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) gelanceerd. Dit unieke open platform maakt de uitwisseling van BIM 3D-modellen mogelijk voor alle partijen in de bouwketen. De UOB is te gebruiken tijdens alle fasen van het ontwerp- en bouwproces. Techniek Nederland, FME, Fedet, Ketenstandaard en 2BA hebben het platform in samenwerking met een aantal grote technisch dienstverleners en fabrikanten tot stand gebracht.

Foutloze informatie-uitwisseling

De UOB zorgt ervoor dat de uitwisseling van informatie kan plaatsvinden zonder dat daarbij fouten ontstaan. Een foutloze informatie-uitwisseling is de basis voor beter ontwerpen en bouwen en voor een optimale uitvoering van onderhoud en beheer. De UOB maakt sneller en efficiënter werken mogelijk en vermindert bouwfouten en faalkosten. De oplevering van de UOB is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het Bouwwerk Informatie Model 3D (BIM 3D). Remco van der Linden, directeur Techniek & Markt van Techniek Nederland: “De UOB zorgt voor standaardisatie. Die is nodig om datagestuurd te kunnen ontwerpen, bouwen, installeren en beheren.”

Onafhankelijk van softwareleveranciers

Alle fabrikanten kunnen straks hun producten toevoegen op basis van de open internationale ETIM-MC standaard. Ze hoeven niet langer voor individuele softwareleveranciers specifieke productdata te produceren en te onderhouden. Ieder installatiebedrijf kan straks, onafhankelijk van de eigen software, de objecten uit de bibliotheek gebruiken voor het ontwerpen en beheren van gebouwinstallaties.

Meer dan 350 template-objecten

Bij de start van versie 1.0 van de UOB kunnen 80% van de meest toegepaste productsoorten worden getekend. Gebruikers van het platform kunnen ruim 350 template-objecten toepassen in de generieke vorm. Op dit moment bieden tien fabrikanten in totaal zo’n 13.000 van hun producten aan, waarmee nu ook al specifieke objecten kunnen worden gemaakt. In Nederland gebruikt ongeveer 80% van de marktpartijen Revit. Versie 1.0 van de UOB gaat daarom van start met template-objecten voor Revit. Om de mogelijkheden van het platform te demonstreren aan installatiebedrijven, fabrikanten en ontwikkelaars is een demo-app beschikbaar. Installateurs (modelleurs/engineers) kunnen daarnaast kennismaken met de UOB via speciaal georganiseerde kliksessies in de maanden juni en juli.

Kennismakingsfase

Voor het succes van een open standaard is draagvlak cruciaal. De initiatiefnemers en de technieksector als geheel zetten daarom in op een brede deelname aan de UOB. Zij nodigen fabrikanten en softwareleveranciers uit om hun productdata aan te leveren en hun applicaties geschikt te maken voor de UOB. 2BA en haar CAD-partner voor de UOB (CIC) zullen de fabrikanten en softwareleveranciers ondersteunen met infosessies en ‘hackathons’ die eveneens in juni en juli worden gehouden. De eerste commerciële Revit-apps zullen in september worden opgeleverd. Daarna kunnen installateurs de UOB ook in projecten in gaan zetten.

DigiDeal Gebouwde Omgeving

De open Uniforme Objecten Bibliotheek is één van de versnellingsprojecten van de DigiDeal Gebouwde Omgeving. Met dit initiatief willen de overheid, Techniek Nederland en Bouwend Nederland de digitalisering in de bouw een impuls geven. Martin Kreijenbroek, directeur van 2BA: “Als sector willen we de verantwoordelijkheid nemen in de uitdagingen waar Nederland voor staat. We zullen onze kwaliteit, innovatiekracht en productiviteit sterk moeten vergroten. Open digitaal samenwerken is daarin cruciaal.”

Meer informatie

Meer informatie over de UOB vindt u op www.openuob.nl (zie beeld).

Persvragen of interviewverzoek

Dick Reijman Persvoorlichter/woordvoerder Techniek Nederland 079 325 07 53 | E-MAIL Beeldmateriaal (bijlage)

 

Bron: UOB.nl

Introductie

Mijn naam is Wihib H Yusuf 29 jaar en ik ben een enthousiaste bimmer. Dit is mijn eerste blog als nieuwe blogger voor BIMregister. Ik werk bij Trebbe, een ontwikkelende bouwer die actief is in bijna heel Nederland. Mijn functie binnen Trebbe is BIM-engineer. Ik ben verantwoordelijk voor het opzetten en beheren van het bouwkundige deel binnen projecten. Naast mijn voorliefde voor BIM ben ik tijdens mijn afstuderen in aanraking gekomen met het programma Dynamo. Veelal in mijn vrije tijd heb ik het programma mij eigen gemaakt en het weten te implementeren in mijn dagelijkse werkzaamheden. Dynamo geeft je de mogelijkheid als engineer om de beperkingen van een modelleerprogramma als Revit op te vangen en eentonige, repeterende werkzaamheden te versnellen. Het komt ook voor dat de mogelijkheden binnen Dynamo geen directe oplossing bieden, dan kan een programma als Python een uitkomst bieden. Waar Dynamo een visuele programmeeromgeving is, is Python een tekstuele programmeeromgeving. In de komende blogs ga ik daar nader op in.

BIM engineer bij bouwbedrijf Trebbe

BIM

In een bouwproces werken veel verschillende partijen samen om een bouwproject te realiseren. De verantwoordelijkheden en taken van deze partijen verschuiven regelmatig. Daarnaast is ook de regelgeving continu in beweging. Door onder andere deze factoren is de kans op faalkosten binnen een project groot. Met het doel om de faalkosten te reduceren is BIM (Building Information Model/Management) in het leven geroepen. BIM is al geruime tijd een begrip in Nederland. In een BIM-model wordt alle relevante informatie opgeslagen en beheerd in een 3D-model. Naast het verwerken van data is het ook mogelijk om diverse exports te maken voor het uitvoeren van een clashcontrole, simulaties, koppeling met virtual reality etc.

Interesses

Omdat mijn vak als BIM-engineer continu in ontwikkeling is ben ik altijd geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen en innovaties. Uiteraard met de vraag hoe ik dit kan implementeren in mijn dagelijkse werkzaamheden en wat het oplevert.. Ik kijk dan ook vaak op fora, blogs, tutorials, YouTube-kanalen etc. om goed op de hoogte te blijven. Om een voorbeeld van zo’n vernieuwing te geven tip ik graag over Generative Design. Dit is het combineren van het menselijk brein met het computermatig produceren van opties. Dit staat nog in de kinderschoenen in Nederland. Echter, kan het in de nabije toekomst breed worden ingezet door ontwikkelaars of architecten om opties of massastudies uit te voeren. Zo zijn er allerlei ontwikkelingen die mijn interesse wekken. In de komende blogs ga ik kort in op een bekende probleemstelling en ik geef een oplossing aan die geproduceerd is met Dynamo of Python. Ik kijk ernaar uit! Tot de volgende keer.

 

 

Binnen de bouwsector gebeurd er veel. De digitale ontwikkelingen gaan erg snel met technologieën als Artificial Intelligence, Big Data, BIM, Mixed Reality, Exoskeletten enzovoorts. Erg interessant allemaal.

Standaardisering

Maar als je deze ontwikkelingen goed op elkaar wilt laten aansluiten komt daar nog wel wat bij kijken. Zeker als je dit met collega's in de bouwsector wilt bewerkstelligen. Want die samenwerking wordt steeds belangrijker. Een erg belangrijk onderdeel om goed op elkaar af te stemmen is standaardisering. Standaardisering voor bijvoorbeeld: proces afspraken, het op te leveren model en dus ook voor het beheer en onderhoud. Inmiddels zijn er tal van hulpmiddelen zoals een BIM protocol en BIM Gebouwdossier. Toch is er nog een groot verschil in technologische ontwikkelingen bij de verschillende deelsectoren. De GWW is één van de deelsectoren binnen de BIM werkmethodiek waar men hard hun best doet om het hulpmiddel standaardisering te optimaliseren. Het gaat uiteindelijk om effieciënter werken. Het is dan ook goed om te zien dat diverse marktpartijen de handschoen hebben opgepakt om dit te bewerkstelligen. BIMregister partner 'BAM' is één van die partijen die de 'BIM basis Infra' heeft gelanceerd. In navolging van de eerder verschenen 'BIM basis ILS' (voor de utiliteits- en woningbouw): een digitale taal waarmee opdrachtgevers, opdrachtnemers, leveranciers en onderaannemers naadloos informatie uit kunnen wisselen. Een gemeenschappelijke taal voor 3D-modelleren waarbij men overeenstemming heeft gevonden om basisafspraken op te stellen voor uitwisseling van eenduidige digitale informatie en de structuur van 3D-modellen.

Via de 'BIM basis Infra' zijn er afspraken gemaakt over het uitwisselen van modellen. Denk aan bestandsnamen en type CAD-bestanden (zoals .dwg) maar ook welk geografische coördinatenstelsel je gebruikt om een brug of weg te positioneren, zodat alle modellen op elkaar passen. Ook is er vastgelegd welke informatie je toevoegt aan 3D-modellen, zoals gebruikte materialen.

BAM bouwt aan uniforme taal

Dante van Wettum, Building Information Model (BIM)-specialist bij BAM Infra Nederland: “Binnen BAM bouwen we onze projecten eerst zo veel mogelijk in een digitale omgeving. Zo kunnen we al veel knelpunten vroegtijdig signaleren en oplossen. Ook zijn we tijdens het ontwerpproces al in staat om aan de hand van deze modellen bijvoorbeeld hoeveelheden en kosten te voorspellen. Om dit nog beter te kunnen doen, is het belangrijk dat de systemen van al onze partners ook goed aansluiten op deze werkmethodiek.” Dante vervolgt: “BIM Basis Infra is hierin een belangrijke stap. Door een minimaal aantal basisafspraken met elkaar af te stemmen, zorgen we voor een uniforme taal wanneer we BIM-bestanden, 3D met gekoppelde informatie, met elkaar delen.” 

“Ik verwacht dat we door de BIM Basis Infra ook de markt meer houvast te geven. Ik kan mij namelijk goed voorstellen dat sommige partijen nog niet de stap naar informatie standaardisatie hebben gezet in hun digitale (BIM) omgeving, omdat ze verschillende klanten hebben, die tot op heden de informatie verschillend uitvragen.”

Downloads

Onderstaande downloads worden ter beschikking gesteld door de initiatiefnemers en ontsloten via het BIM Loket.

BIM basis Infra

 

2BA is een dienstverlenende organisatie in de installatiebranche. Het is in 2004 opgericht door de brancheverenigingen van installateurs en groothandels. Het is een non-profit organisatie die product- en handelsgegevens van installatiematerialen van meer dan 400 fabrikanten ontvangt, controleert en distribueert. Deze gestandaardiseerde gegevens bereiken zo bijna 200 groothandels en meer dan 2100 installatiebedrijven.

Samen met Techniek Nederland  en FEDET zet 2BA met een Universele Objecten Bibliotheek (UOB) een volgende stap. Het mogelijk maken van 3D-tekenen op basis van door de fabrikant uitgeschreven productdata.

2BA sloot zich onlangs aan bij BIMregister. Tijd voor een kennismaking met de directeur en het werk van de organisatie in tien vragen die je verder kunt lezen via de BIM Onderwijsdag website.

 

donderdag, 23 april 2020 16:20

Introducing: 3D stramienen in BIM!

BIMmen heeft vele voordelen, dat had mijn collega Daan Arts al in een eerder blog uitgelegd. Hoe we het werken met BIM nog makkelijk maken ga ik hier uitleggen. Een langgekoesterde wens vanuit de werkvoorbereiding en uitvoering is namelijk daar! Stramienen in een 3D model. Als BIM
gebruiker denk je wellicht: “Dat is toch niet nieuw? Stramienen staan toch al in het model?”   

Dat klopt, maar stramienen waren altijd een 2D element waar geen informatie aan was gekoppeld. In de praktijk betekent dit dat wanneer je midden in een gebouw zit en een stramienlijn ziet, je geen enkel idee hebt welk stramien dat is. Je moet dan eerst helemaal uitzoomen en kijken welk nummer
of welke letter is toegewezen aan het stramien.  
 
Ook bij mij stonden stramienen in BIM hoog op mijn verlanglijstje. Als kersverse BIM Regisseur bij het Cluster Bedrijfshuisvesting was dit dan ook één van de eerste dingen waar ik in gedoken ben. In Dynamo hebben we een script geschreven waardoor stramienen als 3D element in IFC komen.
Nu kunnen we op elke willekeurige locatie zien welk stramien dit is. Voor wie nog niet bekend is met Dynamo: dit is een open-source software platform voor het ontwerpen en bouwen van BIM modellen. De ‘Dynamo-community’ draagt bij aan het verbeteren van het platform. 

Bekijk de video via: https://youtu.be/Ush1hpqeFuQ

Wil je graag ook stramienen in 3D? Neem dan contact met ons op en wij sturen het Dynamo script
naar je toe. Delen is het nieuwe samenwerken!  

Robbert Ploegmakers 
BIM Regisseur

maandag, 06 april 2020 13:34

Persbericht BIM Studenten Battle 2020

Dit jaar wordt de BIM Studenten Battle voor de vierde keer gehouden. Vorig jaar betrof de opdracht een toegangsgebouw voor het attractiepark Archeon, nu buigen de studenten zich over de renovatie van het winkelcentrum de Aarhof in het centrum van Alphen aan den Rijn. Eigenaar SB Real Estate wil het winkelcentrum weer vitaal maken door onder meer de toevoeging van woningbouw voor senioren en sociale functies. Delano Kenepa, organisator van de BIM Studenten Battle: “Een praktijk case waarin voor de studenten alle aspecten van BIM samenwerken en ontwerpen aan bod komen. We zijn erg blij dat de Gemeente Alphen aan den Rijn en SB Real Estate ons in de gelegenheid stellen dit project op te pakken.

Het jonge SB Real Estate. SB staat voor “Sleeping Beauty” waarmee wordt aangegeven dat de focus ligt op slapend vastgoed dat wakker gekust moet worden. SB Real Estate geeft vanuit dat perspectief de leerlingen alle vrijheid mee te denken over bijzondere oplossingen. Ook de gemeente kijkt uit naar het resultaat van de Battle. Het winkelcentrum is een belangrijk onderdeel van het hart van Alphen. Er is ruimte voor duurzame elementen als groene daken en zonnepanelen.

De Battle

Tijdens de BIM Studenten Battle gaan studenten in teams van vier aan de slag met de casus. uit de praktijk. Voor de MBO studenten en de HBO/WO studenten zijn er verschillende opdrachten geformuleerd. Op 4 mei ontvangen de teams 80 procent van de casus. Kenepa: “Op 5 juni ontvangen we alle deelnemers bij onze BIM Onderwijspartner ROC Midden Nederland voor de eigenlijke Battle. Dan komt het er op aan of de teams zich goed hebben voorbereid, goed kunnen samenwerken en uiteindelijk een hoog niveau oplossing voor de Aarhof aan de opdrachtgevers inleveren.”

Op de website van de BIM Onderwijsdag vinden studenten alle informatie over de inschrijving. Ze moeten snel reageren, want het aantal plaatsen is beperkt. De winnaars worden bekend gemaakt op de BIM Onderwijsdag op 5 oktober. Naast een trofee ontvangen de winnaars ook een geldbedrag van 1010 Euro in vrij te besteden cadeaubonnen.

De Battle en het corona virus

Omdat de organisatie natuurlijk het welzijn van de studenten voorop stelt zullen de richtlijnen van de overheid nauwlettend in de gaten worden gehouden. Kenepa: “Er liggen draaiboeken klaar voor diverse varianten. BIM leent zich natuurlijk ook goed voor werken op afstand. De eigenlijke Battle op 5 juni kan eventueel ook zo gehouden worden, ieder in zijn eigen veilige omgeving, maar wel samen digitaal verbonden via Skype of ander vergader platform. Enkele voorbereidingen van de studenten bij de vorige Battles, vond doorgaans ook in zo’n overlegvorm plaats.”

Bron: BIM Onderwijsdag & BIM Studenten Battle

Om het optimale uit BIM te halen heb je consistente data nodig. Oftewel: de data moet altijd op dezelfde (juiste) plek staan. Dat klinkt logisch en gemakkelijk, maar in de praktijk is dat vaak nog een hele uitdaging.  
 
Een voorbeeld: veel leveranciers bieden inmiddels hun materiaal aan in BIM, maar zetten de data allemaal op een andere plaats. Dit maakt het lastig om efficiënt om te gaan met deze data. Voor velen zal het al even geleden zijn, maar weet je nog hoe het was om in de bibliotheek een boek te zoeken? Stel je nu voor hoe het zou zijn als ze verschillende manier hanteerden om de boeken op te ruimen: op achternaam, voornaam, titel, datum etc. Een tijdrovend klusje dus. Om tijd te besparen hebben wij een eigen bibliotheek gebouwd waarvan we zeker weten dat de data altijd juist is. 

Geen beeld maar data 

Hoe we dat doen? Data en modellen koppelen we los van elkaar. De data beheren we in een Excel-bestand dat we in de Cloud beheren. Hier kunnen we ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de brandwerendheid van een element altijd in de parameter "brandwerendheid" staan en niet per ongeluk in de parameter "brandwering". Door de consistentie in data hoog te houden kunnen we efficiënter BIMmen. Neem onze calculators, die hebben meer vertrouwen in BIM en kunnen daardoor sneller en accurater calculeren. Door op deze manier onze bibliotheek te beheren voorkomen we een wildgroei aan onderdelen en aan data.

De technische uitvoering 

De data in de Cloud beheren we met Vertex, een plug-in van  BimForce. Hiermee worden de elementen in Revit gegenereerd. Vervolgens kunnen we snel zoeken door de honderden elementen. Hierdoor gebruiken we altijd de laatste versie van de elementen in de modellen en staat data op de juiste plek. 

Ter illustratie: het toevoegen van verschillende typen wanden doen we dus niet in Revit, maar in een Excel bestand. Dat zorgt voor meer overzicht, is sneller en verlaagt de foutgevoeligheid enorm. Waar we voorheen aan het tekenen waren, zijn we nu dus ook bezig met databeheer.
Welkom in de bouw 2.0! 

Wil je meer informatie over onze technieken, neem dan gerust contact met me op.

Daan Arts
BIM Manager
Hercuton

Een bouwwerk bestaat uit duizenden elementen, met ieder tientallen unieke eigenschappen in de vorm van parameters. Een Bouw Informatie Model van een bouwwerk bevat dus een hoop informatie. Voor de markt kan het echter een uitdaging zijn om al die gegevens gestructureerd te ontsluiten. Dit kan in het online platform van BIMlink en daarvoor is nu dus een nieuwe 3D-viewer ontwikkeld.

Het BIM gebouwdossier van BIMlink verzamelt alle gebouwelementen uit de BIM-modellen die klantenkring opslaan in de centrale database van het Nederlandse bedrijf. Zo hebben gebruikers en projectpartners steeds toegang tot de meest actuele informatie over het bouwwerk en kunnen ze in realtime wijzigingen vastleggen. De module 3D-objecten is nieuw en biedt simpelere online inzage in alle objecten van een bouwwerk. Alle eigenschappen zijn vervolgens eenvoudig online te archiveren en te benaderen.

3D-viewer

Gebruikers van het BIM gebouwdossier van BIMlink konden bij het raadplegen van de objecten tot op heden kiezen voor weergaves in lijsten of in 2D-plattegronden. Met de nieuwe 3D-viewer kunnen ze een BIM-model nu dus ook in 3D in alle browsers bekijken. De objecten worden gestreamd naar de 3D-viewer zodat zelfs de grootste en zwaarste BIM-modellen eenvoudig en snel te bekijken zijn. Gebruikers kunnen uitsneden maken per , verdieping of categorie. Aan ieder object zijn documenten of communicatie-items gekoppeld die direct kunnen worden geraadpleegd.

Voordelen

Enkele meerwaarden van de nieuwe 3D-viewer:

 • BIM-database – alle projectpartners kijken altijd naar hetzelfde BIM-object dat in één database staat
 • De BIM-viewer is snel en werkt in de browser
 • Dossiervorming – klantenkring kunnen gekoppelde documenten, certificaten, handleidingen en garanties raadplegen in het as-built-dossier
 • API’s – klantenkring kunnen BIM-objecten ook met software van derden bekijken en bewerken door middel van de API die BIMlink en projectpartners hebben ontwikkeld

Samenwerking met DeltaPi

BIMlink heeft de core van de online 3D Viewer samen met het bedrijf DeltaPi ontwikkeld. “De samenwerking stelt beide ook in staat middels een bi-directionele koppeling tussen DeltaPi en BIMlink, hele BIM-modellen naar de online-database van BIMlink te uploaden en visueel te laten weergeven”, zegt directeur Roy van der Velden van BIMlink. “De Project Manager van DeltaPi is een krachtige tool om de modellen te controleren en corrigeren voordat ze naar BIMlink worden geüpload. Daarbij kunnen mogelijke aanpassingen weer teruggeschreven worden in het Revit-bestand.”

Modulair

BIMlink is een online platform dat alle projectpartners bij de bouw en het beheer van gebouwen gemakkelijk en snel, toegang geeft tot het BIM gebouwdossier. Alle documenten, tekeningen en modellen over alle levensfases van het bouwwerk zijn 24/7 online, veilig en gestructureerd beschikbaar voor de betrokkenen. BIMlink bestaat uit modules die zijn afgestemd op de levenscyclus van een bouwwerk; van het ontwerp en de bouw tot het gebruik en beheer. Onze klantenkring kan dus per gebruikersgroep of teamleden kiezen voor de modules met de functionaliteit die zij nodig hebben bij hun taken in het project. Als onze klantenkring liever werkt met software van derden, kunnen ze een koppeling maken via de Application Programming Interface (API) die BIMlink met enkele partners heeft ontwikkeld. In de toekomst wil BIMlink meer API-overeenkomsten opzetten.

Kosten

Door het modulaire karakter van BIMlink kunnen bedrijven kiezen welke modules bepaalde personeelsleden voor hun werkzaamheden nodig hebben. Klanten rekenen dus alleen voor modules af die ze afnemen. De nieuwe 3D-viewer maakt deel uit van de module 3D-objecten.

Meer informatie over de modules van BIMlink en in het bijzonder de module 3D-objecten.

donderdag, 26 maart 2020 15:11

De vorderingen van het UOB platform

Naar aanleiding van de 8e sprint is het platform aangevuld met onder andere de volgende functies:

 • De mogelijkheden om algemene ETIM EC/MC features naar wens te structureren zijn uitgebreid. Het is onder andere nu mogelijk om features te filteren o.b.v. de aansluitmethode per poort.
 • De wijze waarop het template versiebeheer (naamgeving en codering), in combinatie met versiebeheer van MC bladen en CAD applicaties georganiseerd wordt is uitgewerkt en geïmplementeerd. 
 • 2BA heeft een ETIM-MC viewer gebouwd die vanuit PIM software aangeroepen kan worden, waarmee fabrikanten direct kunnen zien welk MC-veld welke geometrische parameter representeert. Deze viewer en functionaliteit zijn tegenwoordig ook geïntegreerd in het UOB platform waardoor op zeer gebruiksvriendelijke wijze MC-velden visueel aangegeven worden en zelfs vanuit de viewer aan te passen zijn.

Het UOB platform is inmiddels zover dat het team dat ontwikkeld samen met de klankbordgroep uitgebreide testen uitvoeren voor een functionele oplevering. Dit gebeurt per usecase. Onderdeel van deze procedure zijn de zogenaamde “Pressure Cooker sessies”. Hier wordt per fabrikant zijn data getest, in combinatie met de ontwikkelde software en template-objecten. Bij deze sessies worden gevonden onvolkomenheden direct opgelost. Om de markt alvast kennis te laten maken met de mogelijkheden die het UOB platform biedt en feed-back te krijgen van gebruikers worden er doelgroepgerichte bijeenkomsten georganiseerd(*):

Hackathons

De Open UOB Hackathons zijn bedoeld voor softwareontwikkelaars die willen leren hoe hun applicatie kan aansluiten op het OpenUOB platform. Hierbij kan men denken aan het bouwen van een add-in voor een 3D CAD applicatie of het integreren van de UOB CAD objecten met eigen online productaanbod. Deze hackathons zijn bedoeld voor zowel alle softwarehuizen.

Kliksessies

In de eerste variant van de UOB zullen bijna 400 Revit-templates-objecten beschikbaar zijn. Uitbreiding naar andere CAD-applicaties alsmede verbreding van de beschikbare templates is in de opvolgende fases voorzien. De klik-sessies zijn bedoeld voor Revit-modelleurs om ze in de mogelijkheid te stellen kennis te maken met de Uniforme Objecten Bibliotheek alsmede de mogelijkheid te bieden voor het geven van feed-back.

Inloopdagen

Voor fabrikanten worden er inloopdagen georganiseerd waarop zij geïnformeerd worden over de UOB en antwoord krijgen op de vraag hoe zij hun productdata geschikt kunnen maken voor gebruik binnen het UOB platform

(*) Vanwege de actuele ontwikkelingen rondom het Corona-virus zullen bovengenoemde activiteiten (beperkt) on-line worden georganiseerd. Voor meer informatie over of aanmelden voor een van de activiteiten geldt dat contact opgenomen kan worden met 2BA door een mail te sturen naar uob@2ba.nl of telefonisch via 088 222 0000. Aanvullende informatie is ook te vinden via www.openuob.nl Er wordt tevens gewerkt aan de productie van een serie demonstratiefilms waarin de functionaliteit van de UOB wordt toegelicht en gedemonstreerd. Deze zullen medio april gereed zijn.

Bron: UOB

donderdag, 26 maart 2020 11:47

BIM Onderwijsdag

donderdag, 26 maart 2020 11:17

BIM Studenten Battle

We passen liever de definitie toe van Building Information Management maar BIM staat ook voor Building Information Modeling, Volgens onze visie gaat BIM eigenlijk vooral over het gestructureerd uitwisselen van informatie of data.

Er zijn zat meerwarden. Data en data management zijn dan ook een belangrijke waarde in onze huidige maatschappij en de behoefte aan meer beschikbare data vergroot steeds meer.

Binnen ORI, de overkoepelende instelling van advies- en ingenieursbureaus in België, is men zich bewust van deze ontwikkeling} en onderschrijven} wij deze. In een rappe snelheid worden momenteel onze studiebureaus klaargemaakt voor de nieuwe digitale ontwikkelingen.

Echter, deze ontwikkelingen is niet zonder enige tegenslag. BIM omvat een logische manier van samenwerken en structureert de uitwisseling van informatie, maar de praktische invulling ervan zal in de komende jaren een inhaalbeweging moeten maken.

Compatibiliteit tussen programmatuur, gebruik van open standaarden, aangepaste contractuele reglementen, toegankelijkheid van gegevens, verschuiving van taken in de tijd, afgestemde werkmethode} en samenwerking tussen alle ketenpartners zijn namelijk kwesties die besproken en aangepakt moeten worden.

ORI is daarom proactief betrokken bij het bijeenbrengen} van de juiste experts om al deze kwesties aan te pakken. Via verschillende BIM-werkgroepen werkt ORI mee om samen met opdrachtgevers, aannemers, ontwerpers en kennisinstituten onze BIM-aanpak onderling af te stemmen voor de Belgische markt. Rekening houdend met de sterktes en verantwoordelijkheden van elke betrokken partij, ambiëren we een maximale balans hiertussen zodat het BIM-proces een meerwaarde vormt en een kwalitatief eindproduct levert.

Bron: Engineeringnet.be


Lees verder via: bimonderwijsdag.nl

 

maandag, 23 maart 2020 10:27

BIM Onderwijs Werkgroep

Maar Hoezo willen we zo graag ‘BIMmen’?

Ja, je leest het al. Bij ons is BIM een werkwoord. Hoezo? Omdat BIM heel veel baten met zich meebrengt:

Kosten besparen

 • Meer en beter inzicht in het gebouw door 3D functionaliteit en informatie in modellen. Dit leidt tot minder fouten tijdens de bouw door betere werkvoorbereiding.
 • Accuratere getallen voor (na)calculatie en werkvoorbereiding in een kortere tijd.
 • Standaardisatie van engineering.

Kwaliteitsverbetering

 • Kwaliteitsverhoging door meer inzicht.
 • Betere en automatische (snellere) controle van modellen.
 • Communiceren met projectpartners gaat op een transparantere en duidelijkere manier.
 • Meer inzicht in huidige situatie door 3D inmeting/

Tijdsbesparing

 • Verminderen van calculatietijd.
 • Realistischere planning door beter inzicht in projecten.
 • Standaardisatie van engineering, bouwprocessen.

Financieel overzicht

 • Altijd inzicht in werkelijke hoeveelheden door “digital twin”.
 • ERP koppelen aan modellen voor projectoverstijgende informatie.
 • Voorspellingen en betere beslissingen door koppelen van verschillende data (Big Data).

Inzicht in beheer en onderhoud verbeteren/digitaliseren

 • Alle informatie op 1 centrale, digitale plek.
 • BIM koppelen aan externe data (garantie verklaringen, werkomschrijvingen etc).
 • BIM koppelen aan IOT.

BIM is voor ons dus niet gewoon een 3D pakket of een handig hulpmiddel, maar een nieuwe manier van werken. Ik durf zelfs wel te zeggen bedrijfsfilosofie, een way of work. De kern van het project- en onderhoudsproces.

De kansen zijn onbegrensd. We gebruiken hier bijvoorbeeld al jaren lang 4D planning voor de werkvolgorde en vrachtindeling van de prefab beton elementen. We gaan nu testen om BIM ook te integreren in die planning en te gebruiken voor bouwplaatsinrichting en om de veiligheidsmaatregelen inzichtelijk te maken tijdens het bouwproces.

Kortom, de kansen en baten zijn ongekend. BIM zorgt voor nieuwe oplossingen, creativiteit en meer samenwerking. En bij samenwerking hoort kennisdeling. Daarom gaan mijn collega BIMmers en ik in een serie BIM-blogs onze ervaringen, tips & tricks delen. Stay tuned!

Daan Arts

BIM Manager

donderdag, 19 maart 2020 15:27

Er komt een nieuwe BIM basis ILS aan!

De BIM basis ILS gaat na vier jaar een nieuwe periode in. Er is een Plan van Aanpak geschreven waarin een duidelijk streven is vastgesteld om de BIM basis ILS voor een nog breder publiek goed inzetbaar te maken. Dit betekent zowel verruimen, verhelderen als toespitsen. Het streven is om de BIM basis ILS versie 2 in oktober gereed te hebben. De komende maanden wordt er hard gewerkt om de basis leverings specificatie concreet uit te werken.

Begin 2016 ontstond er een groep deelnemers waarvan niemand kon voorzien dat deze zo een vlucht zou nemen. Vanuit verschillende disciplines sloten meer dan 400 partijen zich aan bij de BIM basis ILS. Ook kwam de BIM basis ILS beschikbaar in 18 talen. Een grote groep enthousiaste professionals hamerde vier jaar lang op het onthouden, begrijpen en toepassen van de BIM basis ILS. Deze stappen zijn gebaseerd op de Bloom’s Taxonomie. De beheerorganisatie van de BIM basis ILS is van mening dat het nu tijd is om de volgende 3 stappen te gaan nemen, namelijk het Analyseren, Evalueren en Creëren. Waarom nu? Er zijn verschillende drijfveren om hier nu mee aan de slag te gaan, denk aan de vele ILS ontwikkelingen in Nederland, de behoefte om de BIM basis ILS voor een nog grotere massa goed inzetbaar te laten zijn, nieuwe inzichten die zijn verkregen en de behoefte om de BIM basis ILS aan te scherpen op de kern.

Het komen tot een versie 2 is niet iets wat even in een week geregeld is. Dit vraagt een inspanning van een grote groep enthousiaste professionals, die naast hun reguliere werkzaamheden, ook tijd vrijmaken om een bijdrage te leveren in de beheerorganisatie. Dit gebeurt vanuit de verschillende commissies, zoals de beheercommissie, expertcommissie, toepassingscommissie en klankbordgroep. De beheercommissie is allereerst bezig geweest met het opstellen van een plan van aanpak. Hierin is helder omschreven waarom een versie 2 noodzakelijk is, wat er gedaan moet worden om tot deze nieuwe versie te komen, welke kaders van belang zijn, wie daarvoor nodig is en hoe dit proces moet worden vormgegeven.

Procedure

Nu het plan van aanpak gereed zal de Expertcommissie de volgende stap zetten. Zij zullen werken aan concept voorstellen, gevoed vanuit de aanwezige expertise, de input vanuit gebruikersevenementen, de resultaten vanuit de enquête van afgelopen jaar en de opgehaalde feedback vanuit de verschillende beheerorganisatie besprekingen.

Deze concept voorstellen zullen vervolgens door reviewteams worden bekeken en van terugkoppeling voorzien. De reviewteams bestaan uit mensen uit de beheerorganisatie aangevuld met experts uit het netwerk en een groep ‘beginnende’ BIMmers. Dit om enerzijds zoveel mogelijk expertise te activeren maar anderzijds het KISS principe (“houdt het simpel”) scherp voor ogen te houden. Deze feedback wordt verwerkt in een definitief voorstel, waarna definitief wordt besloten of de uitwerking past binnen de kaders en visie vanuit het plan van aanpak.

Wat dan nog rest is het voorstel grafisch in een nieuw jasje te laten steken, waarmee we ook direct helder communiceren dat het om een nieuwe versie gaat. Het ambitie is er om tijdens de BIM Loket D-Day in oktober de nieuwe versie aan te kondigen!

 

Bron: BIM Loket

 

Eenwording met Trimble

De nieuwe versie van Tekla Structures heeft zo diverse functionaliteitsverbeteringen zodat gebruikers nog makkelijker en efficiënter kunnen werken. Heel opvallend is dat het rood van Tekla Structures niet meer binnen de logo zit. De herkenbare kleur heeft plaatsgemaakt voor het blauw van Trimble. Dit is een visuele erkenning van de groeiende eenwording tussen Tekla Structures en de softwareoplossingen uit de portfolio van Trimble.

Tekla Structures 2020 heeft dus diverse optimalisaties binnen de uitwisseling en eenwording met Trimble Connect. Het is nu mogelijk om een nieuw Tekla Structures-model direct aan een Trimble Connect-project te koppelen. Dit kan ook later eenvoudig worden gedaan via het menu. Deze versie van Tekla Structures bevat bovendien een aantal nieuwe knoppen binnen het lint waarmee sneller en gemakkelijker toegang kan worden verkregen tot Trimble Connect.

Puntenwolken

Bij de toepassing van puntenwolken is het zijvenster binnen Tekla Structures volledig vernieuwd en is de nu mogelijk om puntenwolken roteren, verschalen en verplaatsen. Ook is het weergave van puntenwolken verder verbeterd en kan de formaat en dichtheid van de punten worden aangepast. Er is ook een nieuwe keuze beschikbaar om clashes met puntenwolken te visualiseren.

Modelleren en tekenen

Diverse componenten, tools en plug-ins binnen de Model- en Tekening Editor zijn binnen Tekla Structures 2020 verbeterd en uitgebreid. Zo beschikken gebruikers nu over een nieuwe plug-binnen om complexe krommen te modelleren. Ook bevat de 2020-versie een nieuwe gebruikersinterface voor de stavendatabase waarin wapeningsstaven toegevoegd, gewijzigd en verwijderd kunnen worden.

Dankzij diverse snelheidsverbeteringen kunnen tekeningen sneller worden opengemaakt en bewerkt. Hierdoor is het nu mogelijk om tekeningobjecten en aanzichten nog sneller te verplaatsen, in- en uit te zoomen en is het snappen verbeterd. Op het gebied van tekeningen bestaat nu ook de optie om tekeningaanzichten van geselecteerde tekeningen binnen modelvensters weer te geven, zodat zichtbaar is waar de tekeningaanzicht zich binnen de 3D-model bevindt, wat de richting is van het aanzicht en hoe groot het aanzicht is. Binnen het aanzicht van het model kunnen nu bovendien allerlei wijzigingen worden doorgevoerd die hierop automatisch binnen de tekeningaanzicht worden doorgevoerd.

Verder is het maken van diverse maatlijnlabels voor wapeningsstaafgroepen vereenvoudigd zodat hiervoor nu slechts één commando bestaat. Tot slot beschikt Tekla Structures 2020 voor templates binnen tekeningen over een nieuwe opmaakeditor waarmee u tekening opmaken eenvoudig aan kunt passen, waarbij alle wijzigingen realtime worden weergeven.

Webinars

De functionaliteiten van Tekla Structures 2020 worden uitgelegd binnen een aantal webinars via onderstaande links:

 • de nieuwe mogelijkheden voor precast beton
 • de nieuwe mogelijkheden voor engineers
 • de nieuwe mogelijkheden voor staal
 • de nieuwe mogelijkheden voor cast-binnen-place beton

Beschikbaarheid

Tekla Structures 2020 is per direct beschikbaar via Construsoft en kan worden gedownload binnen TOPdesk.

Bron: Construsoft

Het gebouw, de techniek en de gegevens die hieruit voortkomt wordt ingezet als lesmateriaal.

De bouw van het TechCenter is gestart. Oplevering is dit najaar. Het pand van ROVC brandde in mei 2018 af. Sindsdien maakt de opleider gebruik van een tijdelijke lokatie.

In het nieuwe TechCenter worden zeven klimaattechnologieën geïntegreerd. Dit zijn bijvoorbeeld een WKO-systeem, een lucht-water warmtepomp en een VRF-systeem. De systemen zelf en de informatie uit deze systemen maken onderdeel uit van het praktijkgedeelte van de cursussen op het gebied van installatie.

John Huizing, directeur bij ROVC: “Vanaf het begin hebben we de wens gehad om een pand neer te zetten waarin cursisten worden geïnspireerd en uitgedaagd op het gebied van techniek. Cursisten komen overal in het pand in aanraking met de technieken. Er is bijvoorbeeld een route over het dak waar het VRF-systeem staat en cursisten kunnen het WKO-systeem bewonderen. Met dit systeem slaan we, op honderden meter onder de grond, warmte en kou op.”

WSi techniek uit Groenlo gaat de techniek verzorgen: “Zeven klimaatconcepten in één gebouw kom je zelden tegen. De nevenfunctie van de technieken als lesmateriaal, maakt het een uniek concept”, zegt directeur Bart Wopereis.

Koppeling BIM-data en GBS-systeem

Naast dat alle technieken in het pand zichtbaar zijn voor cursisten, vormt het pand ook input voor de cursussen van ROVC. BIM, het 3D Bouw Informatie Model, biedt virtueel inzicht in het pand met al haar techniek, tot in de fijnste details. Dit model heeft ROVC gekoppeld aan het gebouwbeheersysteem (GBS). Zo wordt het mogelijk gemaakt om bijvoorbeeld de energieprestatie of de luchtbehandeling van het pand virtueel na te bootsen, maar ook het werkelijke verbruik op dat specifieke moment te tonen. In de praktijklessen gaan technici hiermee aan de slag.

ARX Architecten ontwierp het gebouw: “Het pand is volledig afgestemd op de onderwijsvisie. Bij het ontwerp hebben we continu de vraag in ons achterhoofd gehouden: ‘Hoe ervaart de cursist het pand en wat heeft hij nodig om optimaal te studeren?’”, zegt architect Hugo Lenselink. Rots Bouw uit Aalten bouwt het duurzame pand.

Bouwbedrijven BAM Infra Nederland, Ballast Nedam en Heijmans hebben de handen ineen geslagen voor het ontwikkelen van applicaties. Applicaties die het ontwerp- en bouwproces digitaliseren, waarmee de snelheid en efficiëntie omhoog gaan en de foutmarges juist naar beneden. De eerste applicatie is al binnen drie maanden gelanceerd. Hierin is het ontwerpproces van grondlichamen  geautomatiseerd. Dit is slechts het begin. Als het aan de bouwers ligt volgen er nog vele applicaties, in samenwerking met nog meer partijen.

 

Jos van Rijen, Manager Design Operations bij BAM:
“Deze stap in collectieve automatisering toont aan dat je samen grensverleggende snelheid kan realiseren, veel van elkaar leert en de trajecten beheersbaar zijn.”

Open samenwerking
De bouwbedrijven hebben gekozen voor een open samenwerking waarbij zij collectief automatiseren op het platform VIKTOR. Dit platform stelt de bouwers in staat eigen online applicaties gezamenlijk te bouwen. Na het opleveren van de applicatie kan iedere bouwer de ontwikkelde applicatie zelfstandig gebruiken. Hoe meer partijen zich aansluiten bij het collectief, des te krachtiger de samenwerking is. Daarom is de eerste applicatie gepresenteerd aan de hele bouwbranche. Door deze vorm van samenwerken blijven de budgetten realistisch en is de slagkracht vele malen groter.

Leo van der Geest, Programmamanager Digitaal Bouwen bij Dura Vermeer: “De markt kan een voorbeeld nemen aan dit initiatief. Binnen veel organisaties wordt het wiel opnieuw uitgevonden. Dit moeten we veranderen in juist samen het wiel uitvinden en vervolgens met elkaar delen.”

Digitaal ontwerpproces
Met de eerste applicatie richten de bouwbedrijven zich op het ontwerpproces van grondlichamen. In de applicatie zijn verschillende databronnen en softwarepakketten aan elkaar gekoppeld.En door gebruik te maken van krachtige algoritmes krijgen de bouwers in een keer veel meer ontwerpoplossingen. Door deze centralisatie heeft iedereen altijd de juiste informatie en kom je sneller tot betere keuzes.

Leon Tiggelman, voorheen Trekker Digitalisering Ontwerp bij Heijmans, nu Manager Parametrisch Ontwerpen bij Dura Vermeer:
“Boven verwachting snel is de applicatie tot stand gekomen. Met een compleet nieuw team, waarvan een aantal met beperkte programmeerervaring, is het volgens planning opgeleverd. Ontwikkelingstrajecten zijn hierdoor beheersbaar gebleken


Bron: Viktor

Bekijk een goed begin om meer algemene info te vinden 

Intensieve samenwerking

Rijkswaterstaat heeft diverse marktpartijen en brancheorganisaties betrokken bij het opstellen van het plan. Ook Techniek Nederland leverde een bijdrage. In het plan van aanpak is het toenemende belang van infratechniek dan ook duidelijk herkenbaar. Er komt meer ruimte voor innovatie in aanbestedingen, de digitalisering wordt verder uitgebreid en een energieneutrale en circulaire infrastructuur wordt topprioriteit. Een intensieve uitwisseling van kennis in de hele keten vormt de basis voor het realiseren van die doelstellingen. Samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, een van de leidende principes van de Marktvisie, staat centraal.

Niet alleen mooie woorden

Het blijft niet alleen bij mooie woorden. Rijkswaterstaat gaat met de vernieuwende aanpak experimenteren in concrete projecten. Uiteindelijk moeten de experimenten leiden tot structurele aanpassingen in de werkwijze van Rijkswaterstaat en de manier van samenwerken met partners in de keten.

Techniek is bepalend voor succes

In 2019 concludeerde McKinsey & Company op basis van een onderzoek dat fundamentele veranderingen in de werkwijze van Rijkswaterstaat nodig zijn om de Nederlandse infrastructuur op topniveau te houden. Het rapport was de aanleiding voor het plan van aanpak dat Rijkswaterstaat nu presenteert. ‘Op weg naar een vitale infrasector’ pleit voor samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, kennis delen, een open werkcultuur en multidisciplinair werken. De civiele bouwopgave staat niet langer centraal, want de techniek wordt minstens zo belangrijk. Steeds vaker is techniek bepalend voor het slagen van een project, of het nu om een tunnel, sluizencomplex of nieuwe weg gaat. Met techniek als eye-catcher kunnen we bijdragen aan een positief imago van de infrasector. Daardoor zullen voldoende jonge technici instromen om de infrastructuur verder te vernieuwen. 

Risico’s eerlijker verdelen

De ‘zachte’ kant van de samenwerking gaat veranderen, maar dat geldt ook voor de contracten. De financiële risico’s worden nu nog te eenzijdig afgewenteld op de infrabedrijven. Daardoor zijn de marges onacceptabel laag en komt de continuïteit in gevaar. Dat gaat veranderen. Het risico wordt eerlijker verdeeld en prijsafspraken zullen flexibeler zijn gedurende de looptijd. Bij aanbestedingen gaat het voortaan om het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Zo wordt de infrasector financieel gezonder én innovatiever. 

Méér ruimte voor innovatie

Modernisering van onze infrastructuur is alleen mogelijk wanneer innovatie de ruimte krijgt. Rijkswaterstaat wil dat er voldoende tijd en geld komt om die ambitie waar te maken. De technieksector heeft met technische innovaties en digitale oplossingen volop mogelijkheden om bij te dragen aan een hoogwaardige infrastructuur.

Verdienmodellen

‘Op weg naar een vitale infrasector’ is een eerste stap. Rijkswaterstaat en Techniek Nederland willen ook afspraken maken over nieuwe verdienmodellen met maatschappelijke meerwaarde, een innovatieagenda en data-gedreven en meer voorspelbaar onderhoud.

Complimenten voor Rijkswaterstaat

Techniek Nederland heeft met een aantal infraleden intensieve gesprekken gevoerd met Rijkswaterstaat. Tijdens werkbezoeken hebben de gesprekspartners kunnen zien waartoe de leden van Techniek Nederland in staat zijn. Dat heeft meer begrip voor elkaars positie en mogelijkheden opgeleverd. Voorzitter Doekle Terpstra: ‘Het plan van aanpak is een resultaat dat goed is voor Rijkswaterstaat, voor onze leden maar vooral voor Nederland. Veel van onze wensen zien we terug in de vernieuwingsplannen. We gaan er nu samen met Rijkswaterstaat de schouders onder zetten. Een geweldige uitdaging.’ 

maandag, 02 maart 2020 09:52

Arkey productspecialist

Ben jij onze nieuwe productspecialist?

Dan ben jij:

- Bij voorkeur bekend met Adomi.
- Technisch.
- Communicatief vaardig.
- Leergierig.
- Bekend met bouwkunde en/of installatietechniek.

Dan zal je je gaan richten op:

- Helpdesk activiteiten
- Training
- Productadvies
- Consultancy

Dan kom je te werken bij:

Een no-nonsense, zelfstandig, ontwikkelaar van hoogwaardige CAD en BIM software. 

Dan bieden we jou:

- Een enthousiast en hecht team
- Een goed salaris
- Zowel interne als externe opleidingsmogelijkheden
- Goede secundaire voorwaarden zoals:
- Pensioenregeling
- Auto van de zaak / reiskosten vergoeding

Neem contact op:

Enthousiast om de productspecialist te worden bij een interessante softwareleverancier? Dan is dit de vervolgstap in je carrière. Reageer door jouw cv en motivatiebrief te sturen aan Delano Kenepa: d.kenepa@bimregister.nl 

zaterdag, 29 februari 2020 11:11

Nieuwe ISO-norm voor slim vastgoed is een feit

Slimme woningen en gebouwen kunnen sinds kort voorzien worden van een nieuwe ISO-veiligheidsstandaard. KNX IP Secure is namelijk erkend als de internationale veiligheidsstandaard EN ISO 22510. Daarmee is deze standaard naar eigen zeggen 's werelds eerste genormeerde fabrikant- en applicatie-onafhankelijk beveiligingssysteem voor slimme woningen en gebouwen.


De nieuwe norm EN ISO 22510 is eind november vorig jaar gepubliceerd. Deze is speciaal ontwikkeld voor de toepassing op open datacommunicatie voor gebouwautomatisering en gebouwbeheer via KNXnet/IP. De normering is belangrijk vanwege het groeiende bewustzijn voor de cyberbedreigingen waaraan slimme gebouwen worden blootgesteld en de daaruit voortvloeiende toename van beveiligingsvereisten voor gebouwautomatisering.

IP-communicatie

 
"Communicatie gebeurt op een wijze waardoor onbevoegde toegang en manipulatie door middel van codering en authenticatie onmogelijk wordt. "

KNX Secure is in 2015 gecreëerd en is gebaseerd op internationale beveiligingsalgoritmen die in overeenstemming met ISO 18033-3 zijn gestandaardiseerd. De systematiek maakt gebruik van erkende codering in overeenstemming met AES 128 CCM.

KNX Secure bestaat uit twee mechanismen: KNX IP Secure beschermt de ip-communicatie tussen de KNX-installaties. Hiervoor breidt KNX IP Secure het ip-protocol zodanig uit dat alle overgedragen telegrammen en gegevens volledig gecodeerd worden. Tegelijkertijd beschermt KNX Data Secure de gebruikersgegevens, inclusief de gegevens die met de verschillende terminals worden uitgewisseld. Dit gebeurt op een wijze waardoor onbevoegde toegang en manipulatie door middel van codering en authenticatie onmogelijk wordt. Beide mechanismen kan de system integrator combineren en parallel gebruiken voor maximale beveiliging in slimme gebouwen, aldus de KNX Association.

KNX

 KNX Association is de oprichter en eigenaar van de KNX-technologie, de wereldwijde standaard voor woning- en gebouwenautomatisering. Dit omvat het sturen van gebouwfuncties van onder andere verlichting, zonwering, verwarming, ventilatie, airconditioning, beveiliging, persoonlijke alarmering, watercontrole, energiebeheer en slimme energiemeters, telecommunicatie en consumentenelektronica. De associatie heeft samenwerkingscontracten met bijna honderdduizend installatiebedrijven in 190 landen.
vrijdag, 28 februari 2020 14:07

BIM Specialist

De rol van BIM specialist

Als BIM specialist bij een software leverancier uit Eindhoven ga je deel uitmaken van ons Customer Success Team dat bestaat uit 15 BIM specialisten, welke allemaal een bouwkundige achtergrond hebben op hbo of universitair niveau en de nodige praktijkervaring. Iedere BIM specialist heeft een specialisatie in een of meer van onze softwarepakketten (ARCHICAD, Solibri en BIMcollab®).

Het Customer Success Team biedt ondersteuning aan onze klanten bij de implementatie en het gebruik van onze software. Je geeft cursussen en (live) ondersteuning aan (startende) gebruikers die je wegwijs maakt in de programma’s zodat zij succesvol kunnen zijn met onze oplossingen en het maximale uit onze software kunnen halen.

Je vervult daarnaast een belangrijke rol in de doorontwikkeling van onze software. De wensen en behoeften van onze klanten zijn van groot belang bij het ontwikkelen van content voor nieuwe versies van ARCHICAD, Solibri en BIMcollab®. Hierin ga jij als BIM specialist een belangrijke rol spelen. 

Gijs - BIM Productspecialist
"Als ik een vraag krijg die de bouwkunde afdeling overstijgt, dan hoef ik maar naar de overkant van de tafel te kijken en dan heb ik een programmeur te pakken van de software waar het over gaat."

Vereisten

Je profiel

 • Afgeronde relevante bachelor- of masteropleiding, bijvoorbeeld in de richting Bouwkunde of Architectuur.
 • Ervaring met BIM binnen de ontwerpende of uitvoerende bouw.
 • Kennis van BIM en IFC software (Solibri, Revit etc.) en een sterke wil om je hier verder in te ontwikkelen is een vereiste.
 • Je vindt het leuk om je kennis te delen.
 • Affiniteit met automatisering van het bouwproces en bouwprocesinnovatie.
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal. (Good understanding of Dutch language is required)

Ons aanbod

We bieden een uitdagende functie met veel afwisseling en doorgroeimogelijkheden. We zitten in het centrum van Eindhoven op loopafstand van het Centraal Station. Daarnaast kun je rekenen op:

 • Een passend salaris, afhankelijk van kennis en ervaring. De salarisrange voor BIM specialisten loopt van €2.400,- tot €5.000,-.
 • De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bovengemiddeld. De ruime pensioenregeling en winstdeling, maar ook de werknemersparticipatie zorgen voor een grote betrokkenheid van de medewerkers bij het resultaat.
 • Een plek in een gedreven team met ervaren professionals binnen een gerenommeerd bedrijf met een uitstekende reputatie.

Contact

Herken jij jezelf in bovenstaande? Solliciteer dan direct! Wil je meer weten mail naar info@bimregister.nl. Voor vragen kun je ook altijd bellen naar +31634738609. 

donderdag, 27 februari 2020 07:21

BIM levert geld op door ILS gevel

BIM LEVERT GELD OP DOOR ILS GEVEL

Om de vele beloftes van BIM waar te kunnen maken, is er behoefte aan complete, consistente en correcte modellen met de juiste data. Tot voor kort ontbraken vanuit de gevelbranche hiervoor de afspraken rondom BIM waardoor de gemaakte kosten moeilijk werden terugverdiend.

Sinds 2018 heeft de VMRG in samenwerking met haar achterban eenduidige afspraken gemaakt rondom BIM in de vorm van een informatieleveringsspecificatie (ILS). Steeds meer partijen in de bouw hebben zich aangesloten bij het initiatief om informatie uit te wisselen op basis van een ILS. Zo is vanuit de BIM basis ILS de eerste stap gezet om informatie uitwisselbaar, gestructureerd, eenduidig, correct, volledig en herbruikbaar te krijgen. De VMRG, als medebestuurslid van de BIM basis ILS, draagt hier proactief aan bij en heeft samen met haar achterban de handschoen opgepakt om te komen tot een ILS Gevel.

BETERE SAMENWERKING

De ILS Gevel bouwt voort op de reeds bestaande basisafspraken rondom BIM en is hiermee geen nieuwe standaard. De ILS Gevel fungeert als leidraad voor een betere samenwerking waarbij op een efficiënte, eenduidige en gestructureerde manier informatie over gevelproducten wordt uitgewisseld. De afspraken hebben betrekking op de te hanteren objectstructuur, het uitwisselformaat en het borgen van objectinformatie. De ILS Gevel is tot stand gekomen op basis van de gemeenschappelijke deler in de branche en is gebaseerd op de ervaring uit de praktijk om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. Dit heeft er dan ook voor gezorgd dat niet de stip aan de horizon is beschreven, maar oplossingen vanuit ervaring en praktijk.
img src="https://www.gevelbouw.info/wp-content/uploads/2020/01/1.-waarom-een-ils-gevel-kopieren.jpg" srcset="https://www.gevelbouw.info/wp-content/uploads/2020/01/1.-waarom-een-ils-gevel-kopieren.jpg 960w, /


Er is gestart met een heldere afbakening van het doel en de scope van de ILS Gevel. Met de ILS Gevel willen wij op een efficiënte, eenduidige en gestructureerde manier informatie uitwisselen over gevels. Hiervoor is een decompositie, de opdeling van een informatiedrager in samenstellende objecten, met bijbehorende definities opgesteld. Vanuit de decompositie zijn verschillende objecten vastgelegd die voorkomen binnen de gevelindustrie, inclusief bijbehorende definities. De ILS Gevel heeft daarmee betrekking op de producten die worden ontworpen, geproduceerd en/of gemonteerd door de gevelindustrie.

OBJECTINFORMATIE

Tevens is gekeken naar de informatiebehoefte van het object en de bijbehorende IFC entiteit. Objectinformatie wordt in beginsel geborgd in de juiste properties en propertysets zoals die in IFC zijn gedefinieerd. Wanneer er properties vanuit IFC ontbreken worden deze samengebracht onder de Pset_ILS_Gevel. Uitgangspunt is dat de informatie wordt vastgelegd op het niveau waar het betrekking op heeft. Zo heeft de Warmtedoorgangscoëfficient (Uw) betrekking op de samenstelling van het raam en wordt dus op het niveau van het component vastgelegd. Vanuit de ILS Gevel is de keuze in objectopbouw open gelaten, afhankelijk van het niveau van de modelleur en/of organisatie waarbij het object minimaal als één geheel component weggeschreven dient te worden.

VERVOLG

Om te komen tot de ILS Gevel is de huidige 0.9 versie uitvoerig intern getest bij de aansloten bedrijven. Komend halfjaar zullen de bedrijven de ILS Gevel 0.9 binnen projecten gaan toepassen om feedback op te halen bij opdrachtgevers, bouwpartners en andere stakeholders. Op basis van deze feedback zal gewerkt worden naar een definitieve ILS Gevel 1.0 versie. In de tussentijd is de ILS Gevel en bijbehorende hand-out te vinden op de website van de VMRG. Samen werken we naar een proces waarin BIM rendeert!

Downloads

 1. Download hier het VMRG BIM Protocol (In het protocol worden de contractuele BIM bepalingen vastgelegd)
 2. Download hier het VMRG BIM Uitvoeringsplan (In het uitvoeringsplan staan de samenwerkingsafspraken die bouwpartners onderling maken)
 3. Download hier de ILS Gevel. 
 4. Download hier de hand-out ILS Gevel.
woensdag, 26 februari 2020 16:12

BIM-MANAGER

BIM-MANAGER

Over Architectenbureau

Als één van de grootste architectenbureaus van Nederland werken zij met zo’n 120 professionals aan uiteenlopende opdrachten in binnen- en buitenland in bijna alle sectoren. Van gezondheidszorg tot zakelijk vastgoed, van kleinschalig tot zeer complex en van structuurplannen tot interieuropdrachten. Het architectenbureau levert als veelzijdig full-service bureau alle diensten rond ontwerp, bouwvoorbereiding en -uitvoering.

Het bureau loopt voor op het gebied van technisch ontwerp in combinatie met BIM. De bouwkundige uitwerking van onze ontwerpen is erg belangrijk. Bouwkundigen binnen ons bureau zijn dan ook gedreven specialisten, die samen met de architecten gaan voor het perfecte eindresultaat.

BIM-Manager

Enthousiasme voor het vak en de energie en ambitie om kopman of kopvrouw te zijn, dat klinkt jou als muziek in je oren. Als BIM-Manager ben je verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen, innoveren en structureren van BIM binnen het architectenbureau. Hierbij ben je continu op zoek naar optimalisatie van BIM-processen en datastructuur. Je begeleidt de projectteams bij BIM gerelateerde werkzaamheden (workflows, modelchecks, clashcontroles, etc.) en vormt de brug tussen je team en de externe partijen in het bouwproces.

Daarnaast geef je intern cursussen zodat iedereen op de hoogte blijft van de laatste innovatieve ontwikkelingen in Revit en BIM. Naar buiten toe ben je het gezicht van architectenbureau op het gebied van BIM.

Jij bent …

 • gepassioneerd voor- en actief betrokken in de BIM-wereld
 • graag onze aanvoerder van de ontwikkeling binnen ons bureau
 • op zoek naar een uitdaging binnen een professionele organisatie
 • In het bezit van een grondige kennis van Revit, Solibri en mogelijk Navisworks en Dynamo en weet deze te delen met collega’s
 • up-to-date als het gaat om integraal ontwerpen, industriële bouwmethoden en ICT toepassingen (affiniteit met ICT is een pré)
 • afgestudeerd met een hbo-diploma en hebt gedegen kennis van bouwtechniek en -regelgeving
 • een teamplayer, proactief, zelfsturend met een samenwerkende houding
 • communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling
 • graag op pad en spreekt daarbij makkelijk met zowel vakgenoten, opdrachtgevers als beginnende studenten.

Ons aanbod …

 • dynamische werkomgeving met nationale en internationale projecten
 • een leidende rol binnen een professionele organisatie met een verantwoordelijke functie in de BIM-werkgroep
 • uitgebreide ontwikkelmogelijkheden, zowel intern als extern
 • salariëring conform de cao voor architectenbureaus op basis van kennis en ervaring
 • vergoeding reiskosten woon-werkverkeer
 • een fulltime dienstverband (38 uur)
 • een prachtige werkplek direct aan de Oude Maas met een gezellig restaurant, buitenterras, vers fruit en leuke collega’s
 • goede bereikbaarheid van ons bureau met openbaar vervoer of gratis parkeren van je auto.

Enthousiast om de BIM-Manager te worden? Dan is dit de vervolgstap in je carrière. Reageer door jouw cv en motivatiebrief te sturen aan Delano Kenepa: d.kenepa@bimregister.nl 

Digitale tweeling helpt bij optimaliseren werkzaamheden

Amsterdam Airport Schiphol is wereldwijd de op tien na drukste luchthaven en de één na grootste hub. Het vliegveld is daarbij een belangrijke speler bij het vervoer van zowel passagiers als vracht van en naar Nederland en de rest van Europa. 

Door Jim Baumann 

Amsterdam Schiphol Airport implementeerde het eerste GIS-systeem in 1985. Momenteel is ArcGIS Enterprise een kerntechnologie voor de bedrijfsprocessen van de organisatie. In 2017 startte Schiphol Airport met een groot onderhoudsprogramma dat enkele jaren in beslag zou nemen. De verbeteringen binnen dit programma betreffen de renovatie van bestaande en de constructie van nieuwe faciliteiten. Om te kunnen profiteren van de verschillende digitale assets die werden gecreëerd voor het onderhoudsprogramma, heeft Schiphol Airport een digitale asset tweeling gemaakt van de luchthaven.

Common Data Environment
“De digitale tweeling van het vliegveld biedt de mogelijkheid om simulaties te creëren, waardoor we fouten in de nieuwe processen al vroegtijdig kunnen opsporen en verhelpen door het hele complex. Dit scheelt ons een hoop tijd en geld”, zegt Kees van ‘t Hoog, productowner GIS/BIM van Schiphol.
De digitale tweeling, bekend onder de naam Common Data Environment (CDE), brengt data samen uit een groot aantal bronnen en bevat Bouw Informatie Modellen (BIM)-data, GIS-data en real-time data over projectveranderingen en incidenten, net als financiële informatie, documenten en projectportfolio’s.
CDE verzamelt en verwerkt data van sensoren op de luchthaven die worden gebruikt voor onderhoudsvoorspellingen. Op de 2.787 hectare van het complex onderhoudt de luchthaven meer dan 80 duizend assets – zowel in- als outdoor – variërend van netwerken, landingsbanen en verlichtingssystemen tot informatiebalies en brandblussers.
De aannemers van Schiphol leveren constructiedata in het Industry Foundation Classes (IFC)-formaat, een platform-neutraal, open file-formaat voor het standaardiseren van data die wordt gebruikt voor BIM. Elk detail van een gebouw – zowel geometrische als niet-geometrische ontwerpelementen alsook constructie-informatie – is opgenomen in het BIM. Dit informatierijke model wordt gebruikt voor het analyseren van ontwerpopties en het maken van visualisaties.

Gedetailleerd beeld
De BIM-data van Schiphol worden verwerkt met behulp van de ArcGIS Data Interoperability-extensie. Dit is een geïntegreerde spatial ETL (extract, transform, and load) toolset die werkt binnen het geoprocessing framework van Safe Software’s FME technology. Tijdens de verwerking worden de BIM-data geconverteerd naar zogenaamde scene layers die te bekijken zijn met de ArcGIS API for JavaScript. Web scene layers zijn daarbij gecachete web layers die geoptimaliseerd zijn voor het weergeven van grote volumes van 3D-data in een browser.
De 3D Schiphol Urban View is een web scene die is gegenereerd met behulp van het hiervoor genoemde proces en geeft managers, technici, aannemers en andere stakeholders een gedetailleerd beeld van de huidige status van de bouwwerkzaamheden. De web scene functioneert bovendien als een dashboard voor het assetmanagementproces. Als onderdeel van Schiphol’s CDE, kan het attribute data van andere systemen gebruiken en real-time asset data weergeven. In de toekomst wil Schiphol’s Development Operations-team historische en geplande bouwviews maken, zodat betrokken partijen het volledige ontwikkelingsproces van de luchthaven kunnen volgen.

Systeemmonitoring 
Airport Schiphol is voorzien van slimme componenten die in staat zijn om interactie te hebben met elkaar en hun operationele status real-time rapporteren, zodat een verandering in één component kan worden opgemerkt door andere en ze elkaar kunnen beïnvloeden. Geautomatiseerde passagiers- en vrachtsystemen op de luchthaven, zoals liften, bagagebanden en ticketautomaten, worden gemonitord met een Asset Control Signaling and Monitoring (ACSM)-implementatie binnen Schiphol’s Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)-systeem. Samen controleren deze twee onderdelen de status van een grote hoeveelheid aan servomotoren, circuitboards en mechanische componenten van het systeem, terwijl ze ook de onderhoudshistorie opslaan en de programmeerbare logische controllers van het systeem monitoren. Schiphol gebruikt tevens IBM Maximo-assetmanagementsoftware voor het registreren van assets en onderhoud.
“Het ACSM maakt het voor ons mogelijk om in een dashboard alle assets binnen deze systemen real-time te monitoren en beheren”, stelt Van ’t Hoog. “Als een van de onderdelen binnen het systeem, zoals een band of een motor, niet naar behoren functioneert, kunnen we de betreffende apparaten uitzetten, automatisch een onderhoudsorder formuleren en de reparatie aan een onderhoudsteam toekennen.”

Bewegingspatronen
Schiphol gebruikt Veovo’s BlipTrack als het monitoringsysteem voor indoor verkeer. BlipTrack-sensoren detecteren daarbij versleuteld het aantal mobiele telefoons. Terwijl het apparaat de verschillende sensoren passeert, slaat het systeem reistijden en bewegingspatronen op. Het biedt daarmee zowel real-time als historische informatie over wachtrijtijden, bezettingsgraden en verspreidingspatronen voor het luchthavenbeheer, waarmee het bijdraagt aan het behouden van een veilige omgeving.
“Nu de digitale tweeling van Schiphol Airport zich blijft ontwikkelen, kijken we uit naar de mogelijkheid om meer gebruik te maken van de [ArcGIS] GeoEvent Server voor het analyseren van onze streaming sensordata”, concludeert Van ’t Hoog. “Omdat het is ontworpen om real-time grote datasets te verwerken en analyseren, zou het bijvoorbeeld erg nuttig kunnen zijn voor het verbeteren van onze applicatie voor vogelcontrole.”

Hans Polderman

Euforie. Zo omschrijft projectdirecteur Hans Polderman het gevoel als hij bij het Rotterdamse Museumpark arriveert en het Depot Boijmans Van Beuningen in aanbouw ziet. De gevel is wereldwijd uniek. ‘Een gevel die in twee richtingen rond loopt en met heldere spiegels. Dat doen we hier voor het eerst. En ook op schaalgrootte: er zitten 1.644 spiegels aan.’

Niet alleen het ontwerp van architectenbureau MVRDV is een primeur. BAM bouwt voor Museum Boijmans Van Beuningen – en in opdracht van de Gemeente Rotterdam – het eerste publiektoegankelijke kunstdepot ter wereld. Het Depot is ruim 39 meter hoog en telt zes verdiepingen. Vanaf 2021 worden 151.000 kunstwerken in vijf verschillende klimaten bewaard én tentoongesteld.

Digital construction

Het Depot is een van de projecten waar BAM digital construction toepast. ‘Bij zo’n rond project realiseer je: dit vraagt om digitale technieken voor een goede uitwerking. We gaan een en ander in BIM doen’, vertelt Hans. Bij het produceren van bijvoorbeeld de gevelelementen gebruikt BAM digitale 3D-tekeningen in een bouwinformatiemodel (BIM). Dat resulteert in een hoge maatvastheid.

‘We hebben hier alle ankers op het beton vooraf digitaal ingemeten om zo’n anker precies op maat te hangen. We hangen nu in hoog tempo spiegels op want we hoeven niks meer na te stellen. Als we dit twintig jaar geleden gemaakt hadden, had er nog lang iemand met een schroevendraaier langs de gevel gemoeten om die ene spiegel iets verder terug te draaien. Het is nu in één keer goed.’

In eigen huis

‘Wat ook leuk is’, vertelt Hans met trots, ‘Wij hebben de betonnen schil voor de ronde vorm in eigen huis ontwikkeld en gemaakt. Dat is fors rekenwerk en dat komt bij BAM Advies & Engineering vandaan. BAM Materieel heeft de bekisting getimmerd en beton gestort. Absoluut vakmanschap.’

Heembouw gelooft rotsvast in de enorme voordelen van virtueel bouwen, voor de klant en iedereen die bij een bouwproces betrokken is. In dit boekje vertellen we u er graag alles over. Van alle momenten waarop virtueel bouwen een rol speelt tot de verschillende begrippen die erbij komen kijken. We hopen dat u na het lezen van dit boekje net zo enthousiast bent over virtueel bouwen als wij.

Download Virtueel bouwen volgens Heembouw

04_IMG_8739_6D_a.jpg

Eén digitaal bouwwerk

Virtueel bouwen heeft als doel om alle informatie van een bouwproject te vertalen naar één digitaal bouwwerk. Hiermee beheersen we de complexiteit van de ruimten, techniek en installaties, zodat alles optimaal en naadloos aansluit. Alles vertaald naar één gedetailleerd model, dat tijdens het bouwproject voor alle betrokkenen toegankelijk is. En: uiteindelijk een handleiding kan zijn voor toekomstig onderhoud. Zo kan iedereen direct zien welke consequenties bepaalde keuzes of oplossingen hebben. We kunnen alternatieven vroegtijdig uitproberen, bijschaven en optimaliseren. Door eerst virtueel te bouwen verloopt het fysieke bouwtraject veel soepeler en kent iedereen binnen de samenwerking zijn rol en verantwoordelijkheid.

Een wandeling door het nieuwe pand, vóór start van de bouw

Door het bouwinformatiemodel dat achter virtueel bouwen zit, kunt de klant met een Virtual Reality-bril door uw te bouwen pand lopen, nog voordat de eerste steen gelegd is. Ruimten betreden, materialen zien, de ambiance proeven. Omdat Heembouw een ontwerpende bouwer is, kunnen onze architecten meteen met uw feedback aan de slag. We kunnen eerder inspelen op verwachtingen, u komt bij oplevering niet voor verrassingen te staan. Bovendien zorgt de virtuele ervaring voor groot enthousiasme bij de toekomstige gebruikers van het pand. U bent als klant echt onderdeel van het proces en ervaart al veel eerder de magie van het gebouw.

Pagina6_VR.jpg
 
Lees het BIM artikel verder op de Heembouw website: https://www.heembouw.nl/over-heembouw/virtueel-bouwen/
 
donderdag, 20 februari 2020 07:27

BIM Modelleur

Bedrijfsprofiel:

BIMregister doet de werving voor een specialist in het ontwerpen, engineeren, installeren en onderhouden van hoogwaardige sanitaire installaties in de kleine en grote utiliteitsbouw. Alle sanitaire technieken worden in opdracht genomen zoals droge blusleidingen, riolering, vuil water, demi water, grijs water, tapwater, hemelwaterafvoer en hydrofoor installaties. Ook de ambachten in lood-, koper-, zink en leiwerk behoren tot haar dienstverlening. Haar opdrachtgevers zijn landelijke technische aannemers en de projecten variëren van een voetbal stadion of een penitentiaire inrichting tot en met een verzorgingstehuis.

Als BIM Modelleur heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden:
 • Ontwerpen van sanitaire installaties aan de hand van schetsontwerpen, PvE of een bestek;
 • Bepalen van de installatiekeuzes;
 • Afstemmen met onderaannemers;
 • Behartigen van de belangen van je team en bedrijf in werkvergaderingen met bouwpartners;
 • Afstemmen met bouwpartners door uitwisselen van bestanden;
 • Reviseren van tekeningen tijdens en na oplevering;
 • Informeren van collegae over nieuwe ontwikkelingen.
Wij ontvangen graag je sollicitatie voor de vacature BIM Modelleur wanneer jij je herkent in onderstaande functie eisen en wensen:
 • Je hebt een afgeronde MBO-4 opleiding werktuigbouwkunde of installatietechniek;
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als BIM Modelleur Installatietechniek;
 • Je bent bekend met Revit en StabiCad;
 • Je bent woonachtig in de regio Amsterdam Noord of op bereisbare afstand daarvandaan.
Korte lijnen en duidelijkheid. Dit is kenmerkend voor de werkwijze en omgeving waar je komt te werken als BIM Modelleur. Je krijgt de beschikking over de modernste apparatuur en systemen waardoor je voortvarend je werk kunt doen. De CAO voor Technische Installatiebedrijven is van toepassing op je arbeidsovereenkomst. Daarin zijn de volgende zaken opgenomen:
 • 40-urige werkweek;
 • 25 vakantiedagen;
 • 13 ADV dagen;
 • 8% vakantiegeld;
 • Werkgeversbijdrage pensioenpremie;
 • Een salaris dat ligt tussen € 3.000,= en € 4.500,= bruto per maand en aansluitend bij je huidige ervaring, kennis en ambitie.
Wij nodigen je uit om te solliciteren via de info@bimregister.nl. Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Na ontvangst reageren wij binnen vijf werkdagen.

Locatie is Amsterdam

Waarom Saval bij de architect aan tafel hoort? ‘We maken sinds 1925 onze producten in onze eigen fabriek in Breda,’ vangt Marketing Coördinator Koen van Dijk aan. ‘Daarin zijn we uniek. We zijn de enige overgebleven Nederlandse partij die zelf zijn brandblussers, haspels en haspelkasten produceert. Deze productie in eigen beheer maakt maatwerk mogelijk en juist dát is interessant voor de architect. Het komt de esthetiek ten goede. Brandveiligheid is een wettelijke verplichting, Saval zorgt ervoor dat deze brandveiligheid geen afbreuk doet aan het ontwerp.’

Van tekening tot inbedrijfstelling


Met meer dan 95 jaar ervaring op het gebied van brand- en vluchtveiligheid is Saval een betrouwbare keuze voor ieder bouwwerk. Saval werkt dagelijks met ruim 200 medewerkers aan de veiligheid van oude en nieuwe gebouwen. Natuurlijk altijd volgens de richtlijnen van ISO 9001. Saval realiseert al sinds haar oprichting in 1925 brandveiligheid voor uiteenlopende opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Klanten van Saval zijn ook buiten openingstijden zeker van optimale brandveiligheid. Automatische branddetectieapparatuur en brandblussystemen worden van tekening tot inbedrijfstelling volledig volgens wens uitgevoerd. Het onderhoud van de producten en systemen worden verzorgd door gecertificeerde servicemonteurs waarmee een correcte werking gegarandeerd is. Dankzij het digitale serviceproces wordt niet één blusmiddel over het hoofd gezien en beschikt  de gebruiker vrijwel direct over alle benodigde onderhoudsgegevens. Naast ontwikkeling, productie, levering en onderhoud van een uitgebreid assortiment blusmiddelen, levert en onderhoudt Saval ook noodverlichting.

BIM: de nieuwe standaard


‘We zijn een partij die al in het begin van een gebouwontwerp meedenkt met de architect. Daar ligt een groot deel van onze toegevoegde waarde. Of we meedoen aan BIM? Natuurlijk, die boot wilden we absoluut niet missen! BIM is de nieuwe standaard. Voorheen werden in een ontwerp even snel een cilinder en een slang ingetekend en daarmee was de kous wat betreft brandveiligheid wel af. BIM biedt daarentegen mogelijkheden waar iedere partij in de keten wat aan heeft. Plaats onze voorgemodelleerde producten met alle benodigde informatie in het model en wees verzekerd van de juiste informatie. Een verrijking voor het model,’ aldus Van Dijk. ‘We bieden een complete bibliotheek met families van onze belangrijkste producten. En we gaan nog een stapje verder. We hebben recent een app op de markt gebracht waarmee de architect de mate van brandveiligheid in het ontwerp kan toetsen. De app berekent het aantal vierkante meters in combinatie met de geselecteerde haspels en blussers en controleert of dit voldoet aan het Bouwbesluit. Zo zijn architect, opdrachtgever en eindgebruiker zeker van een optimaal brandveilig gebouw.’

Saval Brandveiligheid Assistent™ automatiseert en analyseert de hoeveelheid en locatie van de brandslanghaspels en brandblussers in Autodesk Revit®. Volledig gesynchroniseerd met de laatste gebouwontwerpen, de daarbij behorende plattegronden en Saval producten, genereert de app automatisch visualisaties van de locatie en dekking van de brandblusapparatuur.

De 2D en 3D visualisaties van de brandblusapparatuur kunnen gemakkelijk worden geplaatst op een aparte “Revit sheet” of ze kunnen worden opgeslagen als afbeeldingen. Zo kan snel en gemakkelijk informatie worden verkregen over de locatie en de dekking van alle brandblusapparatuur in het gebouw. Dit zorgt voor de zekerheid dat de brandveiligheidsmaatregelen correct zijn uitgevoerd volgens de geldende normen.

Door de altijd actuele data is het gemakkelijk om op ieder moment in het ontwerpproces te overleggen met de betrokken partijen en stakeholders.

 

donderdag, 12 september 2019 09:50

BIMregister tariefverhoging vanaf 2020

Geachte BIMregister abonnee,

De afgelopen jaren is er veel interactie geweest op BIMregister. Er is veelvuldig onderhoud geweest aan de website en diverse uitbreidingen. De tarieven zijn de afgelopen jaren het zelfde gebleven. Gezien de toekomstplannen is daarom besloten om vanaf 2020 een tariefsverhoging door te voeren. Uiteindelijk zult u als lid daar de voordelen van ondervinden. Als u nadere toelichting wilt kunt u voor meer informatie Delano Kenepa benaderen via het email adres: d.kenepa@bimregister.nl.

Met vriendelijke groet,

Delano Kenepa

BIMregister

maandag, 30 november -0001 00:19

BAM bouwt digitaal

Timothy Lievendag, BIM Manager bij BAM, ziet de nieuwe generatie BIM’mers graag komen in het bedrijf. BAM geeft studenten alle ruimte want het bedrijf werkt hard aan de digitalisering van het bouwproces in haar organisatie. Lees meer op de site van de BIMonderwijsdag.

vrijdag, 20 december 2019 07:25

Digitale transformatie inspireert

Met een Digital Day, een inspirerende dag die deelnemers laat zien, horen en vooral ervaren welke mooie resultaten bereikt worden met Digital samenwerken, neemt Arcadis haar collega’s mee in de digitale transformatie die zo nodig is in de bouw. Julian Spierings, BIM Ambassadeur bij Arcadis, schrijft erover in zijn nieuwste blog op BIM Onderwijsdag. “Elkaar ontmoeten, inspireren, kennis delen en vanuit hier de toekomst met elkaar verder ontwikkelen. Iedereen die aansluit bij BIM- en digital frontrunners, moet dezelfde taal spreken. Een Digital Day helpt deze taal te ontwikkelen.”
Lees meer op BIM Onderwijsdag

zondag, 15 december 2019 12:44

BIM installatie wereld niet zichtbaar?

Het is rustig aan de andere kant, en toch is er beweging..
Van diverse kanten wordt ik door BIM gebruikers bevraagd of er iets aan de hand in deze sector als het gaat om de richting en de coördinatie van open standaarden / overeenkomsten. Gebruikers hebben nog steeds flink wat problemen als het gaat om uniforme gegevens en informatie-uitwisseling. Hier is een wereld te winnen. 

Lees verder op BIM Onderwijsdag

vrijdag, 29 november 2019 10:57

BIM op je telefoon

Door: Christophe Schunck Accountmanager Educational Construsoft

Ken je dat gevoel? Als student heb je vaak al weinig tijd en wil je zo efficiënt mogelijk werken. Dus werk je – net als vele anderen – met ‘moderne tools’ zoals Dropbox, Onedrive, e-mail, whatsapp enzovoort om je bestanden makkelijk op te slaan, terug te vinden en te delen. Het managen van je project zeg maar. Gelukkig heeft de school andere regels en eigen portalen, waar je je dan ook weer aan moet houden. Uiteindelijk raak je het overzicht kwijt en weet je niet precies wat de laatste stand van zaken is, zeker niet als je in een projectgroepje werkt. Dat kan slimmer denk je weleens, maar goed, je kunt je ermee redden.

Maar het kan écht slimmer. Tuurlijk werk je al in de cloud en kan je bestanden delen, maar het overzicht is er niet. En als iedereen zijn eigen cloud omgeving blijft gebruiken, is er geen koppeling met andere systemen. En daar gaat het vaak mis. En zoals jij als student op school je projecten probeert te managen, zo gebeurt het ook nog in de hedendaagse bouw. Tekeningen, documentatie, 3D-modellen, verschillende software en eigen werkwijzen van bouwpartners maken soms het meest simpele woonhuis al een complexe aangelegenheid. Terwijl het dat niet hoeft te zijn.

img src="https://www.bimonderwijsdag.nl/wp-content/uploads/2019/11/christoph-1.jpg" srcset="https://www.bimonderwijsdag.nl/wp-content/uploads/2019/11/christoph-1.jpg 605w, /

Research gedaan
Ik kom veel bij scholen en spreek dagelijks docenten, studenten en bouwbedrijven. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren een aantal onderzoek uitgevoerd door afstudeerders, die veel inzicht bieden in de problemen die docenten, onderwijsinstellingen, maar ook jullie als studenten hebben. Trimble heeft ook een aantal onderzoeken gedaan en uiteindelijk is dit allemaal gebundeld in de ontwikkeling van een cloudplatform dat de samenwerking in de bouw écht bevordert. Gewoon op basis van open uitwisseling en open BIM. Docenten kiezen nu nog vaak voor één oplossing, één software, en hopen daarmee studenten klaar te stomen voor de praktijk. Niets is minder waar. En dat heb je waarschijnlijk zelf ook ervaren tijdens een stage bij een modern bouwbedrijf. Dit soort cloudplatforms zijn er al legio, maar alleen met Trimble Connect werken alle partijen in dezelfde omgeving. Bekijken, analyseren, communiceren en revisies gebeuren allemaal in één omgeving, waardoor veel bouwbedrijven momenteel de mogelijkheden inventariseren of al overstappen.

Elke speler in de bouw heeft voorkeur voor een eigen soft- en hardware, waardoor onderlinge communicatie en het up-to-date houden van projectbestanden vaak een uitdaging vormt. In een schoolomgeving werkt het eigenlijk net zo. Anthony Meijer van de Hanze hogeschool Groningen koos met zijn BIM Studentenbattle-groep om Trimble Connect te gebruiken. Hij zegt: “Trimble Connect hielp ons enorm met de BIM studenten battle doordat het eenvoudig te gebruiken is en erg hoge prestaties heeft. Daarbij is het een grote plus dat Trimble Connect erg goed werkt met andere softwarepakketten. De excursie bij DigiBase toont bovendien aan dat de grote bedrijven in Nederland deze software al dagelijks gebruiken en wij snappen wel waarom”

img src="https://www.bimonderwijsdag.nl/wp-content/uploads/2019/11/christoph-2.jpg" srcset="https://www.bimonderwijsdag.nl/wp-content/uploads/2019/11/christoph-2.jpg 493w, /https://www.bimonderwijsdag.nl/wp-content/uploads/2019/11/christoph-2-300x173.jpg 300w" sizes="(max-width: 586px) 100vw, 586px">

Help je school en jezelf

Op het moment zie ik steeds meer scholen werken nieuwe technieken, zoals VR en AR, maar dit blijft bij nice to know. Er moet er nog veel veranderen. Om maar een voorbeeld te noemen: Drie jaar geleden kon ik al met Trimble Connect en de Microsoft HoloLens met iemand uit de USA tegelijkertijd naar één en hetzelfde BIM-model kijken als hologram. Mijn collega zag ik dan als digitale avatar en we konden gewoon met elkaar praten. Om maar even aan te geven dat samenwerken in de toekomst erg leuk gaat worden. Docenten willen wel met nieuwe technieken werken, maar weten niet hoe en door trage besluitvorming loop jij als student eigenlijk altijd achter de feiten aan. Dat kan en moet anders en daar kan ik bij helpen. Ik daag je uit om net als Anthony en zijn school eens te starten met Trimble Connect, dat kan natuurlijk gratis. Je hoeft alleen in te loggen. Je project en BIM-model zijn dan op je laptop beschikbaar, maar ook op je smartphone, in VR en op de HoloLens. Handig voor overzicht, samenwerking en je presentatie.

En als je mij een plezier wilt doen? Kijk eens naar welke software jullie nu gebruiken op school. Denk jij dat Trimble Connect een toevoeging zou zijn bij jullie lessen of projecten? Dan kom ik graag met jou of jou docent in contact. Stuur mij gerust een berichtje om van gedachten te wisselen!

Cheers,

Christophe

maandag, 11 november 2019 10:26

Ontwikkelingen BIM bijhouden in het onderwijs

Peter Breeman is leraar Bouwkunde en Onderwijs Coördinator aan het Techniek College Rotterdam (TCR). Jarenlang werkte hij aan de ontwikkeling van BIM onderwijs voor de leerlingen. Het team van het TCR eindigde als tweede in de Student BIM Battle.Peter Breeman is leraar Bouwkunde en Onderwijs Coördinator aan het Techniek College Rotterdam (TCR). Jarenlang werkte hij aan de ontwikkeling van BIM onderwijs voor de leerlingen. Het team van het TCR eindigde als tweede in de Student BIM Battle. In 2016 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. Mijn afstudeerproject was BIM. Ik was ervan overtuigd dat met BIM, toen een relatief nieuw concept het technisch onderwijs in Rotterdam verbeterd kon worden. Ik ben dan ook met veel enthousiasme bij de TCR aan de slag gegaan.
Helaas, het was niet zo gemakkelijk. We zagen in het onderwijsteam dat er nog te veel vragen waren en te weinig inzet voor een goede implementatie. Je zou kunnen zeggen dat we nog onvolwassen waren voor BIM.
Desalniettemin begonnen we met de ontwikkelingen om BIM te implementeren in ons onderwijs. In hetzelfde jaar kwam ik bij BIMregister, daar werd regelmatig kennis gedeeld met andere partijen. Dit enthousiasme, nam ik mee naar het docententeam. Geleidelijk aan kwam het besef..

Lees verder op BIM Onderwijsdag

woensdag, 25 september 2019 12:54

Fusie STABU en Ketenstandaard Bouw en Installatie

STABU en Ketenstandaard Bouw en Installatie maken bekend dat zij definitief gaan fuseren. Na enkele maanden van intensieve samenwerking op hun gezamenlijke locatie in Ede, gaan ze vanaf heden samen verder onder de naam ‘Ketenstandaard Bouw en Techniek’.

Door de fusie ontstaat één sterke organisatie in de bouw- en technieksector voor de promotie en het beheer van de STABU Besteksystematiek, de ETIM Classificatie, de SALES Standaard voor Communicatie, GS1 Standaard voor Identificatie en de Fabrikantgebonden Productspecificaties. Hierdoor kan er beter en efficiënter worden ingespeeld op versnelling van de digitalisering in de bouwkolom. Standaardisering is hiervoor een randvoorwaarde.

Ambitie
Het is de ambitie van Ketenstandaard Bouw en Techniek om door digitalisering en standaardisering de effectiviteit en productiviteit in de hele bouw- en technieksector te verhogen. Daarmee wordt aangesloten bij de ambities van de Bouwagenda waar samenwerking vanuit vertrouwen een belangrijke pijler is, naast een versnelde digitalisering en informatisering van de branche. Ketenstandaard wil foutloze en snelle data-uitwisseling in alle fasen van het bouwproces op een zo praktisch mogelijke manier stimuleren door middel van één elektronische taal. Deze taal is vastgelegd in open, systeemonafhankelijke informatiestandaarden die voldoen aan wet- en regelgeving en aansluiten bij BIM- ontwikkelingen, en vormt daarmee een stevig fundament voor de verschillende standaarden. 

Onafhankelijk en in verbinding met de markt
De nieuwe Stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek wordt gedragen door partijen uit alle geledingen van de bouwkolom: Aedes, BNA, Bouwend Nederland, FEDET, FME, HIBIN/VVNH, NL Ingenieurs, NVTB, Rijksvastgoedbedrijf, Techniek Nederland, VERTAZ en VNG. Als onafhankelijke en vakkundige partij, zorgt Ketenstandaard samen met haar partners en bijna 4.000 deelnemers, licentiehouders en 100 aangesloten softwarepartijen voor datastructuren die praktisch toepasbaar zijn voor elke rol in de gehele keten. Hierbij is goed en duurzaam contact met deelnemers van groot belang om verbinding te houden met de markt en haar ontwikkelingen, nationaal en internationaal.

De gezamenlijke besturen van Stichting STABU en Stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie

Van links naar rechts en van achter naar voor:
Daan Viergever (namens VNG), Ron Kessels (namens HIBIN/VVNH), Niels Ruijter (namens NVTB),  Jur Deckers (Aedes), Joost Fijneman (namens Bouwend Nederland, Wilma Visser (BNA), Tristan van de Pavert (namens NVTB), Frans Spijkers en Albert Dunnink ( namens FME/FEDET), Henk Homberg (namens Bouwend Nederland), Erik van ’t Hof (Rijksvastgoedbedrijf), Jan Al (namens Techniek Nederland), Peter Koenders (namens Bouwend Nederland), Rien Wabeke (directeur Ketenstandaard Bouw en Techniek), Hans Elsinga (Rijksvastgoedbedrijf), Gerard Kamsteeg (namens FEDET)

 Ontbreken: Willem van Meurs (namens Vertaz), Jacolien Eijer (namens NL Ingenieurs), Mark-Jan Koldijk (namens Techniek Nederland), Arjan van Wingerden (namens grote bouwers/installateurs).

J.P. van Eesteren levert nieuw duurzaam kantoor Triodos Bank op

Remontabel gebouwd kantoor is schoolvoorbeeld van circulair bouwen

Gouda, 11 september 2019 – TBI-onderneming J.P. van Eesteren heeft als hoofdaannemer het nieuwe kantoor van Triodos Bank Nederland en Triodos Investment Management in Driebergen-Rijsenburg officieel opgeleverd. Als één van de duurzaamste banken ter wereld, legde Triodos de lat qua duurzaamheid en kwaliteit extreem hoog. Het gebouw is remontabel gebouwd; aan het einde van de levensduur kan het worden gedemonteerd, waarna de onderdelen en materialen zijn te hergebruiken. Zowel Triodos Bank en EDGE Technologies als de bouwer hanteren hoge duurzaamheidsdoelstellingen. Het gebouw krijgt dankzij de gemeenschappelijke inspanning de hoogst haalbare duurzaamheidscertificering BREEAM Outstanding.

Houten kern en energieneutraal
Het gebouw bestaat uit drie torens van twee, drie en vijf verdiepingen met een unieke duurzaam houten constructie, afgedekt met groene daken en omhuld met een volledig glazen gevel. Licht, lucht en water in het kantoor worden zoveel mogelijk op natuurlijke wijze voorzien. Mede dankzij de toepassing van een warmte- en koudeopslag, het gebruik van ruim 3.000 m2 zonnepanelen en de plaatsing van 120 slimme, bi-directionele laadpalen is het kantoor energieneutraal. Bosman Bedrijven verzorgde de installaties.

“Voor J.P. van Eesteren is dit project een schoolvoorbeeld van slim én circulair bouwen”, aldus Ton Vaags, directievoorzitter. “De combinatie van een innovatief ontwerp, de duurzaamheidsambities, de remontabele opzet, het unieke materiaalgebruik, de brede opdracht en de bijzondere bouwlocatie, maken dit één van onze voorbeeldprojecten voor de komende jaren.”

Materialenpaspoort
In lijn met J.P. van Eesteren’s doelstelling om gebouwen slimmer te maken, is het nieuwe kantoor van Triodos Bank zo veel mogelijk geprefabriceerd en op de bouwlocatie in elkaar gezet. Het ontwerp is geheel 3D uitgewerkt in BIM en alle bij de bouw gebruikte materialen zijn vastgelegd in een materialenpaspoort. Het platform dat hiervoor wordt gebruikt, Madaster, faciliteert een totaaloverzicht van alle gebruikte materialen en hun kenmerken. Zo kunnen die materialen in de toekomst op een hoogwaardige manier hergebruikt worden.Kantoor en landschapsontwikkeling
De engineer & build-opdracht omvatte voor J.P. van Eesteren niet alleen de bouw van het hoofdgebouw en deels overkapte parkeerplaats, maar ook de uitvoering van het landschapsplan. Op Landgoed De Reehorst – onderdeel van een Ecologische Hoofd Structuur (EHS) en daarmee een locatie waar de ecologie en dierenpopulatie behouden en zo mogelijk uitgebreid moeten worden – legde de bouwer met groen- en landschapsspecialist Copijn uit Utrecht onder meer extra beplanting en drinkpoelen aan. Dankzij ecologisch onderzoek en het integraal ruimtelijk plan wint het landgoed aan kwaliteit en neemt de biodiversiteit toe.

Ontwerp
Het ontwerp van het gebouw is van de hand van gerenommeerd architect van duurzame gebouwen Thomas Rau. Odette Ex van Ex Interiors ontwierp het interieur. Ook daarin staat duurzaamheid centraal; onder andere in duurzaam materiaalgebruik en de vormgeving van ruimtes. Pieter Arkenbout, landschapsarchitect van Arcadis, ontwikkelde het integraal landschappelijk plan voor het gehele landgoed.

Over J.P. van Eesteren
TBI-onderneming J.P. van Eesteren is een landelijk opererende utiliteitsbouwer. De projectportefeuille omvat een mix van nieuwbouw en herbestemming, verduurzaming en planmatig onderhoud van bestaand vastgoed. Met vestigingen in Gouda, Amsterdam en Houten ontwerpt, realiseert en onderhoudt J.P. van Eesteren technisch en organisatorisch complexe projecten; projecten met een hoog ‘bouw IQ’. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de duurzame renovatie van het kantoor voor Goede Doelen Loterijen (BREEAM Outstanding), de realisatie van het circulaire hotel QO Amsterdam (Leed Platinum) en de dit jaar gestarte bouw van het hybride houten woongebouw HAUT. J.P. van Eesteren staat voor: gebouwen slimmer maken.

TBI is een groep van ondernemingen die met elkaar en met hun klanten en partners de leefomgeving van de toekomst maken. Bij de TBI-ondernemingen werken mensen die zich onderscheiden door technisch vakmanschap, ondernemerschap, innovatiekracht en samenwerking op het gebied van Techniek, Bouw en Infra. Gezamenlijk realiseerden de TBI-ondernemingen in 2018 een omzet van € 1.773 miljoen.

www.jpvaneesteren.nl
www.tbi.nl

Ik kan me voorstellen dat een projectleider elektrotechniek zenuwachtig wordt bij het eerste BIM project. Dat hoeft helemaal niet. Ik zal proberen om op een simpele wijze wat zaken uit te lichten. Zaken die relevant zijn voor elke projectleider elektrotechniek als het om BIM gaat. Met een goede instelling kan dit zelfs een verrijking zijn. Vaak krijg ik van projectleiders te horen dat er beperkingen zijn in het BIM proces. Er wordt door de modelleur aangegeven dat zaken niet of nauwelijks kunnen met de nieuwe software. En vaak weet de projectleider hier geen raad mee. BIM software heeft juist oneindige mogelijkheden ten opzichten van bijvoorbeeld 2D software zoals autocad.

BIM software heeft juist oneindige mogelijkheden 

Laat je vooral niet meeslepen in de onwetendheid van beginnende modelleurs. Maar geef ze juist meer ruimte om zich verder te ontwikkelen in het BIM proces.

Geen grote projecten

De eerste tip die ik wil geven en dit geldt niet alleen voor de projectleiders, maar ook voor de modelleurs: Wanneer je begint met BIM, begin dan met een kleinschalig project dat te overzien is. Een groot ingewikkeld project kan vies tegenvallen.

Ingewikkelde termen

No alt text provided for this image

Vaak wordt er gesmeten met allerlei ingewikkelde termen, die bijna niemand begrijpt. Vergeet al die termen! Dit zijn de BIM termen die echt relevant zijn.

 IFC

Oftewel 'Industry Foundation Classes'. Ik moest dit zelf ook even opzoeken :-)

IFC zou je ook kunnen vergelijken met PDF. Verschillende programma’s zoals; word, excel, autocad etc. kun je omzetten naar PDF. En met een gratis PDF-viewer kan je het document bekijken. Met IFC werkt dat ook zo, alleen iets meer uitgebreid.

 IFC zou je ook kunnen vergelijken met PDF

Vanuit de verschillende 3D software kan je een 3D model omzetten naar een IFC model. Met een gratis IFC viewer kan men elk IFC model openen, bekijken, meten en in de meeste gevallen zelfs opmerkingen maken. Dit wordt ook wel “OPEN BIM” genoemd. Een “open standaard” waarin elke partij zelf mag kiezen welke software zij gebruiken. Het uitgangspunt blijft wel dat de uitwisseling middels IFC gebeurd.Open je een IFC model en klik je bijvoorbeeld op een stopcontact (zie afbeelding) dan vind je rechts een aantal parameters. Bij een wand in een IFC model vind je bij de parameters ook het type wand bijvoorbeeld of het een beton, klakzandsteen, prefab of metselwand is. En of het een brandwerende wand is of niet. Kortom relevante informatie voor een elektricien.

No alt text provided for this image

De meest bekende gratis IFC-viewers zijn Tekla BimsightSolibri viewer en Navisworksviewer. Zelf ben ik grote fan van Tekla Bimsight. Deze gebruik ik dan ook actief. Hierbij een download link: Tekla Bimsight

BCF (BIM Collaboration Format)

Bij elk project moet er tussen de bouwpartners een hoop zaken afgestemd worden. Daarnaast loop je vaak tegen aanlopers en knelpunten. In de BIM wereld spreekt men van “clashes”. Bijvoorbeeld wanneer een kabelgoot dwars door een stalen ligger gaat of dwars door een luchtkanaal. Om deze “clash” inzichtelijk te maken en door te communiceren naar alle bouwpartners, gebruiken we BCF. Wanneer je in de gratis IFC-viewer een clash tegenkomt, kan je binnen de viewer vaak BCF gebruiken. Je maakt als het ware een screenshot van de clash en voegt er eventueel een annotatie bij, zoals een pijl of een wolkje. In de tekstbalk beschrijf je het probleem nauwkeurig. Er wordt dan automatisch een camerastandpunt opgeslagen van de locatie van de clash. Wanneer een derden partij het BCF bestand opent, wordt hij direct naar de juiste locatie van de clash genavigeerd. Om vervolgens deze clash direct op te lossen.

 Daarnaast heb je verschillende commerciële platformen die gebruik maken van BCF zoals:

 • BIMcollab
 • Solibri modelchecker
 • Navisworks

 Een van de redenen waarom ik graag met tekla bimsight werk, is dat je opmerkingen kunt plaatsen. Deze kan je opslaan als BCF bestand. Hieronder een voorbeeld.

No alt text provided for this image

LOD Onzin

Dit is een term die je eigenlijk direct mag vergeten. Maar ik zal hem toch even benoemen, mocht je er ooit mee te maken krijgen. LOD oftewel Level of detail of Level of Development. Wanneer je 10 verschillende BIM “expert” vraagt wat LOD is, zal je vaak 10 verschillende antwoorden krijgen. LOD is een term die ooit in Amerika bedacht is, commerciële partijen in Nederland hebben deze term klakkeloos overgenomen. Om het allemaal ingewikkeld te laten klinken. Kort samengevat geeft het een niveau van detail aan. Van grof naar zeer fijn en specifiek. Als je zorgt dat de modelleur de juiste geometrie aanhoudt van de componenten, dan kom je al een heel eind. Is een kabelgoot 300mm breed en 60mm hoog? Zorg dan dat je een kabelgoot modelleert van 300mm breed en 60mm hoog. Meer is het niet.

 LOD is een term die ooit in Amerika bedacht is, commerciële partijen in Nederland hebben deze term klakkeloos overgenomen.

Wordt jouw BIM model later gebruikt in de onderhoudsfase? Zorg dan dat je bij elk component een aantal extra parameters invult. Bij een verlichtingsarmatuur bijvoorbeeld: merk, typenummer, lichtbron, artikelnummer etc.

BIMprotocol

Dit is een document wat meestal door de aannemer wordt verstrekt. Hierin staan een aantal afspraken en richtlijnen in voor de verschillende bouwpartners. De meeste bouwaannemers hebben een standaard document dat ze bij elk BIM project gebruiken. Met o.a. de workflow, naamgeving BIM model, nulpunten, kwaliteit van het IFC model, routing van de bouw, rollen van de bouwpartners, de manier van communiceren (BCF) etc.

Dure software

Veruit de meest gebruikte software als het om BIM elektrotechniek gaat is Revit. Afkomstig van het software gigant Autodesk waar Autocad ook onder valt. Wil je beginnen met BIM, dan ontkom je er niet aan om deze software aan te schaffen. Deze is verkrijgbaar bij partijen zoals Cad&company, itannex, Cadac etc. Een belangrijke tekortkoming binnen Revit is dat het bij default geen Nederlandse elektrotechnische symbolen heeft. Daarnaast kan je binnen Revit geen Installatieschema genereren van de verdeelkasten. Om dit probleem om te lossen ben je genoodzaakt een extra applicatie te nemen, waar ingespeeld is op deze tekortkomingen. (Als iemand van Autodesk meeleest, doe hier iets aan) De volgende software applicaties op Revit hebben hun eigen Nederlandse symbolenbibliotheek en maken het mogelijk om binnen Revit, installatieschema’s te genereren die voldoen aan de norm:

-      The Modus suite (Nordined) van Cadac

-      SmartCircuits 2.0 van Itannex

-      Stabicad for Revit (Amerikaanse Trimble)

 The Modus suite is een compleet pakket eigenlijk alles wat je nodig hebt als elektrotechnisch modelleur. In hun ribbons heb je verschillende tabbladen. Vanuit deze tabbladen selecteer je makkelijk een symbool dat je wilt plaatsen. Het genereren van een installatieschema gaat ook op dezelfde wijze.

 SmartCircuits van Itannex bied een complete symbolenbibliotheek aan. Deze kan je dan ook makkelijk gebruiken bij hun tool om een installatieschema te genereren. Smartcircuits is vooral geschikt voor modelleurs die er ervan houden om met plane revit te werken.

 Stabicad for Revit tegenwoordig onderdeel van het Amerikaanse Trimble. Heeft naast hun software ook allerlei losse apps. Sinds kort ook een losse app waar je kabels mee kan berekenen. Sommige apps zijn naar mijn mening ver overprijsd. Verder hebben ze een eigen symbolenbibliotheek en kan men prima een installatieschema genereren.

 Kortom geen enorme verschillen tussen de bovenstaande software applicaties. Twijfel je welke software meer geschikt is voor jouw organisatie? Nodig de partijen dan uit om een demonstratie te geven, zodat je de juiste keuze kunt maken.

OPEN BIM kost ons extra tijd/geld

No alt text provided for this image

Zoals ik bij het kop IFC al had genoemd. De gedachte achter OPEN BIM is de open standaard met als uitgangspunt IFC uitwisselingOPEN BIM is leuk en aardig, maar kost de installateur extra tijd en geld. Op het moment dat je bij een BIM project alle bouwkundige onderleggers ontvangt in IFC i.p.v. Revit heb je hier gewoon extra werk aan. En al helemaal als je van elke discipline een aparte onderlegger krijgt in IFC. Van het staal een aparte IFC, deuren, beton, plafond, fundering, interieur etc.

 Laatst had ik een BIM project met 33 verschillende onderleggers allen in IFC. Wanneer er wijzigingen zijn in die 33 IFC onderleggers heb je er bijna een dagtaak aan om alles goed te zetten. Dit kost gewoon extra tijd.

OPEN BIM is leuk en aardig maar kost de installateur extra tijd en geld

 Gaan we voor OPEN BIM? Geen probleem maar dit kost ons extra tijd en geld. Neem dit vooral mee in de calculatie van het project:

o  Bedrag A bij Revit onderleggers

o  Bedrag B bij OPEN BIM

Geen pc maar een laptop

Een BIM modelleur moet flexibel zijn. Het komt ook vaak voor dat je aanwezig moet zijn bij een BIMclashsessie of op locatie moet werken op de bouw. Dan is het super handig wanneer je een laptop in je bezit hebt. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid om vanuit huis te werken, wanneer hier ruimte voor is. Kortom meer voordelen dan nadelen. Persoonlijk gebruik ik een HP Zbook met een dockingstation op kantoor. Deze sluit ik dan makkelijk aan op mijn 28’’ schermen. Hierbij een link van de PC eisen om goed te kunnen werken met Revit: PC eisen

Tijdrovende BIM clashsessies

Bij elk BIM project horen ook de clashsessie. Een veel gemaakte fout is dat de BIM modelleur elektrotechniek bij elke sessie aanwezig is. Dit hoeft niet altijd, want vele zaken kunnen op afstand opgelost worden. Hieronder een aantal tips om tijd te sparen bij een BIM clashsessie:

1.Zorg altijd dat je ruim voor aanvang van de clashsessie het volledige clashrapport binnen hebt. Het liefst een aantal dagen voor de clashsessie. Je kunt dan alle clashes vooraf bekijken en eventueel intern bespreken.

2.Spreek vooraf met de BIM coördinator of hij elektro gerelateerde clashes als eerste kan behandelen. Vaak geven e-installaties relatief minder clashes dan staal/beton constructies, w-installaties etc. Dan hoef je ook niet de BIM sessie tot het einde uit te zitten. Doe dit ook zeker niet als dit niet nodig is.

3.Zorg dat je altijd je laptop bij je hebt tijdens een BIM clashsessies. Een vuistregel die ik voor mijn zelf heb gemaakt; zaken die ik binnen 10 minuten kan oplossen; Die los ik ook ter plekke op. Het kost mij meer energie om alles te onthouden, dan het direct ter plekke op te lossen.

4. Ga vooral niet naar clashsessies wanneer je zelf niet of nauwelijks clashes hebt in je elektrotechnische installatie.

5. Belangrijk punt is degene die de clashes opstelt en verzameld. (Meestal de BIM coördinator van de aannemer). De Coördinator dient elke clash zeer duidelijk tot in de detail te beschrijven. Opmerkingen als “Stopcontact verschuiven” roepen alleen nog meer vragen op. Laat de BIM coördinator exact aangeven waar het stopcontact naar toe moet, met exacte maatvoering aan geduid met annotaties zoals een pijl in de juiste richting. Zodat het in 1x duidelijk is. Spreek de Coördinator hier vooraf op aan. Zodat er geen algemene opmerkingen komen die je op 1001 manieren kunt interpreteren.

Zeurende aannemers

Hoe vaak heb ik aannemers meegemaakt, die bij het begin met volle enthousiasme aangeven dat we met z'n allen gaan bimmen. Halverwege het project, wanneer de aannemer de vloeren of prefab wanden moet inkopen. Er ineens achter komt dat de vloeren- of wandenleverancier geen BIM model kan leveren. Opeens was BIM ineens niet meer belangrijk. En moesten we sparingen opgeven op een traditionele manier. Want de aannemer kan zijn materialen goedkoper inkopen bij een leveranciers die niet BIMt. Zoals wij installateurs een waslijst aan eisen en richtlijnen krijgen in een BIM protocol. Moeten wij ook afstemmen wat wij wel of niet aanleveren. Geef vooraf duidelijk aan hoe je bijvoorbeeld de elektra sparingen gaat opgeven, welke voorzieningen er gemodelleerd worden bij een prefab wand etc.

Oplevering BIM model niks mee doen of toch wel?

Na het opleveren van een BIM project blijft het aardig stil met het complete BIM model. De meeste installateurs laten naar mijn mening flinke kansen hier liggen qua onderhoud. Vooral als het gaat om op een efficiënte manier service & onderhoud uit te voeren. Laatst was ik bij een eindgebruiker de revisie aan het opnemen. Toen vroeg ik de facility manager of hij het een idee vond om een training van mij te krijgen. Een aantal uurtjes training zou voldoende zijn om hem te leren omgaan met een IFC-viewer. Hij kan dan in de toekomst eventuele storingen en overige zaken d.m.v. BCF door communiceren. Dit vond hij een geweldig idee. Als de eindgebruiker hier open voor staan. Maak hier dan gebruik van. Het is een win-win situatie. Je ziet dan exact waar in het gebouw de storing zich bevindt, Welke component je eventueel moet bestellen en of er wel of geen steiger nodig is. Kortom een hoop voordelen.

Tot slot

Laat je niet afschrikken door al het digitale gereedschap. Het zijn slechts hulpmiddelen om uiteindelijk tot een goedwerkende elektrotechnische installatie te komen. Na het lezen van deze blog, beginnen met BIM? Ik hoor graag waar ik je mee kan helpen. Ook als je nog vragen over deze blog hebt.

Door: Ismael Kassrioui - BIM modelleur elektrotechniek / Owner at Cadique

BIMregister registratie

 • Profilering in het BIM-netwerk via uw bedrijfsprofiel, de nieuwsbrief etc.
 • 2 gratis BIM Onderwijsdag tickets
  t.w.v. € 195.
 • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.
 • partnerinterview door onze journalist.
 • BIM-objecten bibliotheek doorverwijzing.
 • Onbeperkt presenteren van vacatures, stages, leerwerkplekken gedurende het abonnement.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?