Filter op

Provincie

Jaar van realisatie

Typologie

Slim ontwerp en Slim beheer van gebouwen

Projectlocatie: Bim Innovatie Centrum
Provincie: Overijsel
Website: ga naar de website

Startjaar: 2022

Hoe is er aan BIM gewerkt:
little BIM

Contractvorm: D&C contract

 

Het Lectoraat Area Development, verbonden aan de sector Techniek van de Hogeschool Windesheim voert gesubsidieerd onderzoek in opdracht van Centre of Expertise High Tech Systems & Materialen Oost. High Tech Systemen en Materialen is één van de negen door het Kabinet aangewezen topsectoren. HTSM is een belangrijke motor van de Nederlandse economie en daarmee de verdienkracht van ons land. Saxion en Windesheim zetten in op de toekomst van technologische innovaties door het gezamenlijk oprichten van TechForFuture; het Centre of Expertise HTSM Oost. De focus ligt op het uitvoeren van excellent additioneel praktijkgericht onderzoek. De ontwikkelde kennis komt ten goede van het onderwijs en de regio. Hiermee wil het Centre verdieping van praktijkgerichte HTSM-kennis bewerkstelligen, die bijdraagt aan verrassende proces- en productinnovaties voor het regionale bedrijfsleven (voornamelijk MKB).

 

Het doel van TechForFuture is het versterken van de innovatiekracht van MKB High Tech bedrijven in de regio op het gebied van HTSM ten behoeve van economische en maatschappelijke thema’s en het versterken van kenniseconomie van Nederland. Tevens wil het centrum bijdragen aan het verder versterken van de inhoudelijke aansluiting tussen HBO en de High Tech arbeidsmarkt.

 

Op 9 april 2014 heeft de opleiding Bouwkunde het BIM Innovatiecentrum geopend. Hierbinnen doen studenten samen met het werkveld (ongeveer dertig partners) onderzoek naar Bouwinformatiemodellen gerelateerde praktijkvragen. De onderzoeksresultaten worden beschikbaar gesteld aan de partners van het onderzoek en de kennis geïntegreerd in het curriculum van de opleiding Bouwkunde. De praktijkproblemen worden ingebracht door werkveldsessies te organiseren waarin alle verschillende actoren meedenken over actuele vraagstukken. De onderzoeken worden uitgevoerd binnen het Innovatiecentrum, bedrijfsstages en als afstudeeropdracht. 

 

De studenten gaan zich samenwerkingspartner voelen in een proces van kennisontwikkeling die de praktijk is. Het werken in leergemeenschappen bereidt de studenten voor op de steeds sneller veranderende markt. Het werkveld krijgt studenten die up-to-date onderwijs genoten hebben en direct kunnen meedraaien in de praktijk.

 Het project Slim ontwerp en Slim beheer van gebouwen loopt vanaf september 2016.

BIM

Gebouwen worden tegenwoordig ontworpen en uitgewerkt door het vervaardigen van een digitaal driedimensionaal model. Aan dat bouwwerkinformatiemodel (BIM) wordt informatie toegevoegd, zowel ten behoeve van het bouwen als voor het beheren en onderhouden van het werkelijke gebouw. Dit project is op zoek naar ontwerphulpmiddelen die de BIMmodelleur in staat stellen de juiste informatie aan de bouwwerkinformatiemodellen toe te voegen bij het gevraagde doel van het te realiseren gebouw.

Ontwerptool ‘gebouwprofiel gebruik en beheer’

Veel gebouwbeheerders weten nog niet goed wat er gevraagd kan of moet worden aan de ontwerpers van gebouwen als het gaat om het correct modelleren van digitale gebouwinformatiemodellen. Dit onderzoek beoogt gebouwprofielen samen te stellen die kunnen dienen als ontwerptool. Het gaat hierbij om een werkmethodiek waarin het bepalen van het ontwerpdoel centraal staat, voor een ontwerpproces waarin volwaardig met BIM wordt gewerkt. Voor dit project betreft dat de wensen voor de gebouwprestatie voor de eindgebruiker ten behoeve van beter beheer.

 Innovaties in installatieontwerp

De gedachte is dat installaties slimmer kunnen worden, maar ook slimmer zouden kunnen worden ontworpen. Veel installatiecomponenten worden voorzien van statische informatie en van sensoren, die de status van componenten kunnen weergeven, of parameters zoals bijvoorbeeld temperatuur. Zodra de componenten tot een installatie (een systeem) zijn samengevoegd en worden aangestuurd, ontstaat er dynamische informatie, die iets zegt over de werking van het systeem. De aangelegde installatie kan ook gevolgen meten, zoals klimaatparameters, maar ook de staat van de installatie en bijvoorbeeld de bezettingsgraad van ruimten. Dit onderzoeksdeel richt zich op het slimmer ontwerpen van installaties als gebruik kan worden gemaakt van deze dynamische informatie. Binnen dit onderzoek wordt dit geplaatst in het kader van energieneutraal bouwen, bij voorkeur in transformatie of renovatieprojecten. 

Bouwwerkinformatiemodellen en beheer- en onderhoudsplannen

Er wordt gezocht naar mogelijkheden om een (geautomatiseerde) koppeling tot stand te brengen tussen het gebouwontwerp en beheer- en onderhoudsplanning. De koppeling tussen software pakketten zal technische uitdagingen met zich meebrengen, maar draait in essentie om selectie en structurering van data en informatie uit een bouwwerk informatie model. Hiervoor wordt het schema voor informatieuitwisseling bepaald die (liefst geautomatiseerd) tot stand moet worden gebracht voor het opstellen van beheer- en onderhoudsplannen vanuit het bouwwerk informatie model waarmee het gebouwontwerp wordt gemaakt. 

Gewenst resultaat

Ontwerphulpmiddelen zoals gebouwprofielen, protocollen en uitwisselingsschema’s voor het ontwerpen en realiseren van gebouwen met BIM.

 september 2016 - december 2017
BIMregister registratie

  • Profilering in het BIM-netwerk via uw bedrijfsprofiel, de nieuwsbrief en social media (+20.000 volgers).
  • 1 gratis BIM Onderwijsdag tickets
    t.w.v. € 195.
  • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.
  • partnerinterview door onze journalist.
  • BIM-objecten bibliotheek doorverwijzing.
  • Presenteren van vacatures, stages, leerwerkplekken gedurende het abonnement.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?