Filter op

Provincie

Jaar van realisatie

Typologie

Innovaties in de bouw, ontwerpen en realiseren met BIM

Projectlocatie: BIM InnovatieCentrum
Provincie: Overijsel
Website: ga naar de website


Hoe is er aan BIM gewerkt:
little BIM

Contractvorm: D&C contract

Innovaties in de bouw

Het Lectoraat Area Development, verbonden aan de sector Techniek van de Hogeschool Windesheim voert gesubsidieerd onderzoek in opdracht van Centre of Expertise High Tech Systems & Materialen Oost. High Tech Systemen en Materialen is één van de negen door het Kabinet aangewezen topsectoren. HTSM is een belangrijke motor van de Nederlandse economie en daarmee de verdienkracht van ons land. Saxion en Windesheim zetten in op de toekomst van technologische innovaties door het gezamenlijk oprichten van TechForFuture; het Centre of Expertise HTSM Oost. De focus ligt op het uitvoeren van excellent additioneel praktijkgericht onderzoek. De ontwikkelde kennis komt ten goede van het onderwijs en de regio. Hiermee wil het Centre verdieping van praktijkgerichte HTSM-kennis bewerkstelligen, die bijdraagt aan verrassende proces- en productinnovaties voor het regionale bedrijfsleven (voornamelijk MKB).

Het doel van TechForFuture is het versterken van de innovatiekracht van MKB High Tech bedrijven in de regio op het gebied van HTSM ten behoeve van economische en maatschappelijke thema’s en het versterken van kenniseconomie van Nederland. Tevens wil het centrum bijdragen aan het verder versterken van de inhoudelijke aansluiting tussen HBO en de High Tech arbeidsmarkt.

Op 9 april 2014 heeft de opleiding Bouwkunde het BIM Innovatiecentrum geopend. Hierbinnen doen studenten samen met het werkveld (ongeveer dertig partners) onderzoek naar Bouwinformatiemodellen gerelateerde praktijkvragen. De onderzoeksresultaten worden beschikbaar gesteld aan de partners van het onderzoek en de kennis geïntegreerd in het curriculum van de opleiding Bouwkunde. De praktijkproblemen worden ingebracht door werkveldsessies te organiseren waarin alle verschillende actoren meedenken over actuele vraagstukken. De onderzoeken worden uitgevoerd binnen het Innovatiecentrum, bedrijfsstages en als afstudeeropdracht. 

De studenten gaan zich samenwerkingspartner voelen in een proces van kennisontwikkeling die de praktijk is. Het werken in leergemeenschappen bereidt de studenten voor op de steeds sneller veranderende markt. Het werkveld krijgt studenten die up-to-date onderwijs genoten hebben en direct kunnen meedraaien in de praktijk.

Het project Innovaties in de Bouw heeft plaatsgvonden van september 2013 tot en met december 2015.

Projectopzet.

 1. Het project kende een uitvoeringsduur van 2 jaar verdeeld over 4 fasen. Tijdens deze fasen zijn verschillende ontwerpexperimenten uitgevoerd. De experimenten beogen antwoord te geven op onderzoeksvragen geformuleerd aan de hand van verschillende thema’s. De thema’s sluiten aan bij de praktijkproblemen die in de werkveldsessies zijn gedefinieerd en waarbij multidisciplinaire problemen de voorkeur hebben. De thema’s zijn:EPC en energieconcepten
 2. Componenten, afbouwelementen en constructie elementen
 3. Beheer en onderhoud
 4. Constructie
 5. Simulaties

Rond deze thema’s zijn kernteams gevormd die bestaan uit mkb-partners, studenten en onderzoekers. Elk experiment heeft plaatsgevonden aan de hand van een case. De cases zijn door de partners aangeleverd waardoor de resultaten nauw aansluiten bij de beroepspraktijk.

 1. De output van het onderzoek is:Onderzoek rapportages.
 2. Nieuwe of verbeterde protocollen voor operationeel gebruik van Bouwinformatiemodellen.
 3. Programma van eisen waar Bouwinformatiemodellen aan moeten voldoen om voor analyses in de desbetreffende thema-gebieden ingezet te kunnen worden.

Door middel van rapportages waarin de casestudy’s worden beschreven zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor de verdere ontwikkeling en inzet van bouwinformatie modellen. Naast de rapportages zijn nieuwe werkmethodieken en protocollen ontwikkeld voor het werken met bouwinformatie modellen.

 

 
BIMregister registratie

 • Profilering in het BIM-netwerk via uw bedrijfsprofiel, de nieuwsbrief en social media (+20.000 volgers).
 • 1 gratis BIM Onderwijsdag tickets
  t.w.v. € 195.
 • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.
 • partnerinterview door onze journalist.
 • BIM-objecten bibliotheek doorverwijzing.
 • Presenteren van vacatures, stages, leerwerkplekken gedurende het abonnement.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?