Opdrachtgevers

BIMregister.nl

De BIM gerelateerde bedrijven bij BIMregister.nl

Aangezien BIM/virtueel bouwen praktisch toepasbaar is maar ook nog in ontwikkeling is heeft BIMregister er voor gekozen om de toegankelijkheid op de site zo groot mogelijk te maken. Er is dan ook de mogelijkheid voor bezoekers om zich gratis te registreren. Men is dan zichtbaar in het BIM-netwerk en men heeft toegang tot gestructureerde kennis op de site. Extra's zoals bijvoorbeeld het tonen van een bedrijfsfilm, de zichtbaarheid van social media kanalen en het onbeperkt tonen van projecten zijn alleen bij een betaald abonnement mogelijk. Meer informatie daarover is te vinden bij "BIMregister registratie".

BIM beginners tot gevorderden

Startende bedrijven kunnen zich verdiepen in de theorie. Onder het kopje "Actueel" in de menubalk is bijvoorbeeld BIM-documentatie te vinden, BIM-interviews en uiteraard het laatste BIM-nieuws. De BIM-documentatie is gestructureerd door middel van filters.

Opdrachtgevers

Voor opdrachtgevers is het soms erg lastig om te weten welke partijen nu de juiste vaardigheden en ervaring bezitten. Dit is ook voor andere partners lastig als zij tijdens het proces er achter komen dat ze met een BIM-partner werken waarvan de nodige BIM-kennis ontbreekt. Het kopje: "BIM-netwerk" in de menubalk helpt daar bij. In het BIM-netwerk is zoveel mogelijk aan elkaar gekoppeld. Van bedrijven, projecten tot aan werkgroepen en personen. Zo is er goed inzichtelijk wat een bedrijf aan ervaring heeft opgedaan. Blijkt het dat u bepaalde kennis mist en de kennis liever binnenhaalt? dan kan daar een BIM-vacature voor worden geplaatst of contact op worden genomen met BIMregister voor advies.

BIM Leveranciers

Leveranciers kunnen een link naar hun objectbibliotheek plaatsen zodat de objecten goed vindbaar zijn, gedownload kunnen worden en gebruikt worden in het onderwijs maar ook zeker bij bedrijven.

BIM Onderwijs

Scholen kunnen zich registreren. Ze maken zich daarmee kenbaar bij bedrijven in de regio. Ook kunnen studenten worden toegevoegd aan het personenregister. Zo staat een afstudeerder direct in de picture bij de BIM gerelateerde bedrijven. De kloof wordt verkleind met het bedrijfsleven doordat er sneller interactie is. Ook is er sneller de kans voor studenten om bijvoorbeeld een stage plek te vinden. Tot slot kan men kennis delen maar ook van de site halen. Door de vele mogelijkheden van delen is BIMregister.nl dan ook door en voor de sector.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIM Media


BIMregister is ontstaan doordat de naam BIM Media en de website in 2013 zijn verkocht aan Sdu uitgevers. 
BIM Media heeft vervolgens een BIM-congres georganiseerd genaamd de BIM-praktijkdag. Als onderdeel van de transactie heeft BIMregister bijgedragen aan het organiseren van het congres. Bijvoorbeeld door een BIM-sprekers lijst aan te leveren en advies te geven over de programma opzet. De uitverkochte BIM-praktijktijdag (500 bezoekers) in de Jaarbeurs te Utrecht is een groot succes gebleken.

BIM praktijkdag

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

birlogo

In opdracht van de Bouw Informatie Raad (BIR) wordt door BIMregister geadviseerd over het BIM-onderwijs van MBO tot aan WO. Daarnaast worden er door BIMregister onder andere congres verslagen gemaakt, interviews gehouden (met de BIR, Universiteiten enz.), nieuwsartikelen geleverd en zijn er opdrachten mbt grafische vormgeving. Een mooi voorbeeld van advies en grafische vormgeving is het ontwerpen van de intentieverklaring "BIM in het HBO" en het verbinden/proces begeleiden van de 14 hogescholen (onderling maar ook met de BIM-koplopers uit het bedrijfsleven). Met als tussenresultaat: 25 maart 2014 de BIM-intentieverklaring ondertekening.

BIM-intentieverklaring              
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

logo bouwend nederland

BIMregister heeft voor de leden van Bouwend Nederland een ICT-enquette mogen ontwerpen en een analyserapport geschreven.
De resultaten waren nodig voor de bepaling van het ICT beleid van Bouwend Nederland. Verder zijn er opdrachten met betrekking tot grafische vormgeving, verslaglegging, een video interview, het adviseren op BIM-gebied, BIM-stappenplannen en het leveren van content voor de virtueel bouwen pagina op de website van Bouwend Nederland.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondernemingsdossier.

BIMregister heeft bij 25 bedrijven het ondernemingsdossier geïmplementeerd en ondersteuning op locatie gegeven.

Op www.ondernemingsdossier is meer informatie te vinden.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SBRCURnet

Voor SBRCURnet zijn er verslagen gemaakt zoals voor de BIM-bijeenkomst in het spoormuseum te Utrecht:
'De juridische kant van BIM'. Daarnaast is BIMregister betrokken geweest bij het BIM-expertisenetwerk en is er advies gegeven voor het functioneel ontwerp van de website BIMportaal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

buildingSMARt Benelux

BIMregister is actief lid in het chapter Benelux van de internationale organisatie buildingSMART. BuildingSMART ontwikkelt en stimuleert de toepassing van openBIM standaarden. Als trekker van het project: "BIM-verwachtingenmanagement ten behoeve van opdrachtgevers" draagt BIMregister dan ook bij in het behalen van de doelstellingen van buildingSMART.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tno

Steeds meer opdrachtgevers in de bouwsector verplichten hun opdrachtnemers om te werken met zogenaamde ‘Bouwwerk Informatie Modellen’ (BIM). De laatste jaren worden steeds vaker ‘BIM normen’ opgelegd waarin wordt omschreven hoe de informatie van gebouwen moet worden pgeleverd aan de opdrachtgever en/of beheerder. Dankzij diverse ontwikkelingen speelt de open data standaard IFC (Industry Foundation Classes) hierin een belangrijke rol. Omdat er voor opdrachtgevers veel voordelen lijken te behalen met BIM, worden in toenemende mate BIM normen geschreven. Hierdoor ontstaan veel verschillende BIM normen die niet altijd van even goede kwaliteit zijn. De diversiteit en lage kwaliteit van de BIM voorschriften zorgt bij de opdrachtnemers voor problemen. Door het opstellen van een ‘minimale BIM norm’ ontstaan technologische mogelijkheden zoals automatische validatie, software ondersteuning en uitgebreidere gebouwsimulaties.

Beoogde resultaten

1.Eenduidig en objectieve minimale BIM norm
2.Voorbeelden van toepassing van de minimale BIM norm
3.Speciale website (met alle informatie over de minimale BIM norm, praktijkcases en beschikbare tools.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Summa College

Op dinsdag 9 december 2014 in Veldhoven organiseert BIMregister in opdracht van het Summa College een BIM-congres. BIMregister is projectleider van het congres en werkt daarbij samen met Bouwend Nederland, Huybregts Relou en de Bouw Informatie Raad. Het congres is gericht op het onderwijs en de aansluiting met de BIM-praktijk. Het congres beoogd de reeds beschikbare kennis aangaande BIM goed te borgen binnen het onderwijs, om zodoende de werknemers van de toekomst optimaal voor te bereiden, op hun rol binnen de bedrijven. Tevens streeft het Summa College er naar om een BIM-netwerk te realiseren.

Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op het Summa College BIM & MBO congres.

Het BIM en Onderwijs congres was met ruim 150 deelnemers, goede presentaties en een energiek panel/publiek een groot succes.


Testimonial

Summa Bouw & Infra heeft in het voorjaar 2014 het initiatief genomen om een congres te organiseren met als thema BIM in de bebouwde omgeving. Doelstelling was om het docententeam en studenten te informeren over de ontwikkelingen op de gebieden: ketenintegratie, lean en BIM. Tevens was het de bedoeling om de bedrijven in onze regio ook mee te nemen in deze kennisdeling, zodat studenten ook tijdens hun stages geconfronteerd worden met de actuele ontwikkelingen.

Tijdens de oriënterende fase zijn wij in contact gekomen met Delano, die met zijn enthousiasme en betrokken instelling gelijk een prima indruk achterliet. Wij hebben hem gevraagd kartrekker te worden en dit congres voor ons te organiseren.

Tijdens het traject is duidelijk geworden dat Delano beschikt over een stevig netwerk en in staat is om keyplayers uit dat netwerk te enthousiasmeren en te binden aan het congres. Daarnaast heeft hij zich vanuit de inhoud bezig gehouden met het uitlijnen van de te verstrekken informatie voor, tijdens en na het congres.

Mede dankzij zijn inbreng is het congres overal met goed beoordeeld en heeft het congres meerdere leads opgeleverd waarmee het onderwijskundig team van Summa Bouw en Infra verder kan.

H.Deiman

Directeur Summa Bouw & Infra

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROC van Twente

 

BIMregister organiseert in samenwerking met het ROC van Twente een BIM-congres

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Student van de Hogeschool Utrecht:
"Tijdens de BIM praktijkdag op 20 maart 2014 in de Jaarbeurs van Utrecht ben ik in gesprek geraakt met Delano Kenepa van BIMregister. Op dit moment studeer ik HBO Bouwkunde aan de Hogeschool Utrecht. Dankzij de contacten van BIMregister heb ik een afstudeerbedrijf gevonden die mij wil begeleiden in het afstudeertraject waarbij ik de mogelijkheden ga onderzoeken of BIM kan bijdragen aan het beheer van vastgoed."

Kevin Verdonk, Student Hogeschool Utrecht

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIMregister heeft opdracht gekregen van de Ruwbouw Groep voor het maken van een BIMprotocol.
Dit is in afstemming geweest met Hans Hendriks, ook wel deBIMspecialist.
Klik op dRBg-BIMSamenwerkinsprotocol_v1-1.pdf om het protocol te openen.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BIMregister registratie

  • Door uw bedrijfsprofiel profileert u zich in het BIM-netwerk;
  • Korting bij diverse BIM congressen;
  • Gratis 1 vacature, 1 project, 1 video en 1 persoon plaatsen;
  • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?