BIM?

 

BIM

Men gebruikt vaak de afkorting BIM voor Bouwwerk Informatie Model/Management.

Verschillende aanduidingen
Met het Bouwwerk Informatie Model wordt het technische 3D model bedoelt, met eventueel aanvullende dimensie van het desbetreffende bouwwerk. Met het Bouwwerk Informatie Management wordt het management ofwel de organisatie rondom een BIM bedoelt, waar bijvoorbeeld een BIM-manager voor kan worden aangesteld.  Het opstellen van protocollen/normen en het beheervan een BIM kan worden gezien als Bouwwerk Informatie Management. Met een BIM kunnen o.a. simulaties, visualisaties, technische analyses en kwaliteitscontrolen worden uitgevoerd. De mogelijkheden van BIM zijn eindeloos. Een BIM-protocol en norm zijn dan ook erg belangrijk om verwachtingen af te kaderen.

Virtueel bouwen
Virtueel bouwen is een werkmethodiek waarbij men ervoor zorgt dat alle relevante informatie van een bouwwerk gedurende de hele levenscyclus word opgeslagen, gebruikt, beheerd en ondersteund door een bouwwerk informatie model. Alle partijen die bij het bouwproces zijn betrokken, gebruiken dezelfde informatie en zien van elkaar wat er gebeurt. Die informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel. Met virtueel bouwen wordt dus het gehele proces van het opbouwen van een BIM bedoelt. Bij de gebruikers van de term ‘virtueel bouwen’ draait het dan ook om het proces van samenwerkemde partners die aan het virtuele model (een BIM) werken.

Van 2D naar Virtueel bouwen
Tot ongeveer 2006 werden er in de Nederlandse gebouwde omgeving bijna alleen 2D tekeningen gemaakt om bouwwerken en daarin verwerkte producten te presenteren voor allerlei bouwprocessen. De intrede van het werken met een BIM, 3D objecten die eigenschappen en relaties met elkaar hebben is de volgende intelligentere stap in de gebouwde omgeving. Een BIM is intelligenter dan alleen de 2D tekeningen omdat onder andere in de 2D tekeningen geen mogelijkheid is om informatie voor planning, calculatie, relaties enz. toe te voegen. Door de BIM werkmethodiek te gebruiken is er voortijdig veel inzicht en kunnen zoals eerder aangegeven onder andere knelpunten (clashes) voortijdig worden gesignaleerd. Kennis nemen van de informatiebehoefte die een ander in de keten heeft is daarbij een belangrijke schakel in BIM. Daardoor worden uiteindelijk faalkosten sneller voorkomen, is er meer transparantie en door de veel realistischere beleving ook meer plezier. Een BIM kan voor meerdere toepassingen (zoals fabricage, ontwerp, uitvoering, beheer, enz.) gebruikt en hergebruikt worden. De 2D tekeningen kunnen overigens uit een BIM worden gegenereerd.

Goede voorbereiding
Het overstappen naar de BIM werkmethodiek geeft nogal een cultuurverandering. Daarom is het erg wenselijk om voor een goede voorbereiding te kiezen. De bestaande werkprocessen in kaart te brengen, onderzoek te doen naar de BIM-mogelijkheden, een roadmap te maken, medewerkers goed te informeren, te laten wennen en op te leiden zijn een aantal activiteiten in de voorbereiding. Zo krijgt het bedrijf inzichtelijk waar de meeste voordelen en obstakels zitten. Als de interne zaken op orde zijn kan men de stap maken naar samen werken met ketenpartners.

Klantvoordelen
Uiteindelijk zijn er bij een correct BIM-proces niet alleen voordelen voor de gebruikers van de BIM-methodiek maar ook voor de klant. Het is voor een gebruiker mogelijk alle keuzen consequenties direct inzichtelijk te hebben. De klant ziet bijvoorbeeld bij een keuze de meer investering of de extra energie besparing die hij kan behalen met een wijziging in het model. Daarnaast is er bij het onderhoud makkelijk uit een model te halen wie de leverancier is en wat de kosten zijn. Alles valt of staat uiteraard hoe het model is opgebouwd en welke gegevens in het model zijn verwerkt. Wees daarom als opdrachtgever duidelijk naar welke informatie je minimaal verwacht bij de oplevering van een BIM.

BIMregister

BIMregister kan u daarbij ondersteunen of gebruik maken van het BIM-netwerk en u eventueel doorverwijzen. Het BIM-netwerk, de expertise en betrouwbaarheid heeft BIMregister ten slotte goed 'in kaart' (BIM kaart) weten te brengen.

BIMregister registratie

  • Profilering in het BIM-netwerk via uw bedrijfsprofiel, de nieuwsbrief etc.
  • 2 gratis BIM Onderwijsdag tickets
    t.w.v. € 195.
  • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.
  • partnerinterview door onze journalist.
  • BIM-objecten bibliotheek doorverwijzing.
  • Onbeperkt presenteren van vacatures, stages, leerwerkplekken gedurende het abonnement.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?