openBIM

OpenBIM
Naast de term ‘BIM’ is de laatste tijd ook de term ‘openBIM’ steeds vaker te horen. Net als met BIM bedoelen verschillende mensen ook met openBIM verschillende dingen.
Een eerste formeel vastgelegde definitie is in April 2011 vastgelegd door het open source BIM collectief: A transparent approach that enables all stakeholders to be informed of project methodology, data and results without the need or obligation to use prescribed software.Project stakeholders are free in their choice of software. In practice this means using open BIM standards like IFC, BCF and others.

Bij deze definitie ligt het accent op de vrijheid van keuze van software. Andere definities van openBIM leggen het accent op de toepassing van open standaarden uit de BuildingSMART portfolio.
Op 31 januari 2012 heeft BuildingSMART International een definitie bekend gemaakt: OPEN BIM is a universal approach to the collaborative design, realization and operation of buildings based on open standards and workflows. OPEN BIM is an initiative of buildingSMART International (bSI) and several leading software vendors using the open buildingSMART Data Model.
BuildingSMART international is sinds mei 2011 eigenaar van de termen ‘openBIM‘ en  ‘home of openBIM’ wat ook gebruikt wordt in hun logo. 

Wat is een (open) standaard?
Een standaard is een centrale en formele vastlegging van informatie- en procesafspraken, vastgelegd in een specificatiedocument. Het doel van een standaard is het mogelijk maken van interoperabiliteit: het vermogen van ICTsystemen om data uit te wisselen en informatie (en kennis) te delen. Een open standaard is een standaard met een open standaardisatieproces. Het gaat daarbij om zaken als: laagdrempelige beschikbaarheid van documentatie, geen hindernissen vanwege intellectuele eigendomsrechten, inspraakmogelijkheden en onafhankelijkheid en duurzaamheid van de standaardisatie-organisatie.

Waarom open standaarden?
Het overheidsbeleid is: ‘Open standaarden, tenzij...’, voor een goede, duurzame en kostenefficiënte informatie-uitwisseling. Op deze manier wil de overheid de communicatie en samenwerking tussen verschillende partijen stimuleren, een gezonde concurrentie in de markt (software-onafhankelijkheid) bevorderen en de informatie van nu ook op langere termijn bruikbaar houden. Het open standaarden-beleid sluit het gebruik van gesloten standaarden overigens niet uit. 


Omschrijving van de standaarden:

 
Standaard (Beheerder) Omschrijving   Meer informatie
         
CB-NL (BIR)    De CB-NL is een digitale beschrijving van generieke, herbruikbare concepten (typen of soorten), die betrekking hebben op: fysieke gebouwde objecten, de gebruiksruimten en -gebieden, zowel voor B&U, GWW als Ruimtelijke Omgeving, gedurende de hele levenscyclus. Ofwel: CB-NL wordt een woordenboek voor de bouw. (bron: www. cb-nl.nl). Internationaal is de CB-NL in te delen als standaard IFD: International Framework Dictionary. NB. Deze standaard is nog in ontwikkeling.   www.cb-nl.nl en www.bouwinformatieraad.nl
         
COINS (BIR)   COINS (Constructieve Objecten en de Integratie van Processen en Systemen) ondersteunt de uitwisseling van Systems Engineeringinformatie en zorgt ervoor dat een objectenboom, GIS, 2D-tekeningen, 3D-modellen, IFC-modellen, en objecttype-bibliotheek in samenhang in één database vastgelegd worden.   www.coinsweb.nl
         
 CityGML (OGC/ Geonovum)   CityGML is een gegevensmodel voor de weergave van stedelijke objecten in 3D. Het definieert de klassen en relaties voor de meest relevante topografische objecten in steden en regionale modellen met betrekking tot hun geometrische, topologische, semantische en uiterlijk eigenschappen. (mede gebaseerd op bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/ Citygml)      http://www.geonovum.nl/wegwijzer/ standaarden
         
ETIM (ETIM)   Europees Technisch Informatie Model voor technische producten, opgericht vanuit de installatiebranche: systematiek van classificeren voor een logische, eenduidige indeling van producten in verschillende artikelklassen en het vastleggen van de selectieve producteigenschappen in de klasse. (bron www.etim.nl)   www.etim.nl
         
GB-CAS (STABU)   Het Geïntegreerd Bouwen CAD-Afsprakenstelsel (GB CAS) is primair bedoeld voor gestructureerd tekenwerk van 2D CAD-tekeningen en informatie-uitwisseling voor de B&U sector. (bron: www.gbcas.nl)   www.gbcas.nl
         
IFC (building SMART)   De Industry Foundation Classes (IFC) vormen een open, internationaal gestandaardiseerd datamodel voor het uitwisselen en delen van specifieke BIM-informatie tussen de verschillende software applicaties van partijen in het bouwproces. De standaard is beschikbaar voor de B&U-sector, voor infra is een uitbreiding in ontwikkeling bij buildingSMART.   www.buildingsmarttech.org/
         
IMGeo (Geonovum)   IMGeo (InformatieModel Geografie) is geschikt voor uitwisseling van 3D geo-informatie en bevat afspraken over uitwisseling van zogenaamde plus- en beheertopografie. Dit betreft onder andere afspraken voor de wettelijk verplichte Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). (mede gebaseerd op bron: www.geonovum.nl)   www.geonovum.nl
         
Nat. BIMProtocol Checklist (BIR)    Een nationale BIM protocol-checklist, om te verzekeren dat operationele en juridische afspraken precies en voldoende zijn gemaakt en vastgelegd. NB: Een Nationaal BIM-protocol bestaat nog niet binnen Nederland, in het BIM-programma van de BIR wordt de haalbaarheid hiervan nader onderzocht.    www.bouwinformatieraad.nl
         
NLCS (BIR/ SBRCURnet)   NLCS is de 2D-standaard voor CAD in de Nederlandse GWW-sector. De NLCS bevat afspraken voor het omgaan met metadata, digitaal tekenen, het uiterlijk van de tekening en – vooral – de bestandsopbouw van 2D-tekenwerk. (bron: www.ncls-gww.nl)   www.nlcs-gww.nl
         
NL-SfB (BNA/STABU)   NL-SfB is een classificatie gebaseerd op functies die onderdelen van gebouwen moeten vervullen, zoals scheidingen op basis van klimaat, lucht- en lichttoetreding. (bron www.stabu.org)   www.stabu.org
         
S@les in de Bouw   Onafhankelijke berichtenstandaard (XML-standaard) voor elektronische informatie-uitwisseling tussen partijen actief in de bouw- en installatiesector, met name voor communicatie over inkoop/verkoop transacties.   www.salesindebouw.nl
         
VISI (BIR/CROW)   VISI vormt de basis voor communicatie en informatieoverdracht in organisaties en (bouw)projecten en zorgt voor een goede verdeling van de verantwoordelijkheden in een project. Met deze algemeen geaccepteerde en sectorbrede open standaard structureert, bewaakt en bewaart men communicatieafspraken. (bron: www.crow.nl/visi). Internationaal is VISI door ISO overgenomen als part 2 – ‘Interaction Framework’, van de ISO-standaard ‘Building information Models – Information Delivery Manual’.   www.visi.nl

 

BIMregister registratie

  • Profilering in het BIM-netwerk via uw bedrijfsprofiel, de nieuwsbrief en social media (+20.000 volgers).
  • 1 gratis BIM Onderwijsdag tickets
    t.w.v. € 195.
  • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.
  • partnerinterview door onze journalist.
  • BIM-objecten bibliotheek doorverwijzing.
  • Presenteren van vacatures, stages, leerwerkplekken gedurende het abonnement.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?